סה"כ צפיות בדף

יום חמישי, יוני 9

התנגדות לפגרת הקיץ הארוכה שאושרה במועצת העיר

אל הנימוקים אותם הציג במהלך הישיבה חבר המועצה, אדיר בנימיני, הצטרפו כל חברי האופוזיציה. ח"כ אילן שלגי הבטיח להביא את העניין לדיון בועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת לאחר שהצעת חוק שלו עומדת ותלויה בעניין זה.ח"כ אילן שלגי: "פגרת הקיץ הארוכה מביאה לשיתוק עבודת המועצה ומאפשרת לראשי
הרשויות לקבל החלטות חשובות ללא קיומן של ישיבות מועצה".

חבר מועצת העיר, אדיר בנימיני, ניסה גם השנה לשכנע את חברי מועצת העיר להתנגד לפגרת הקיץ הארוכה (3 חודשים בפועל!) שזכתה לרוב בהצבעת המועצה. על פי ההצעה שאושרה לא תתקיימנה ישיבות בחודשים יולי ואוגוסט, כך שלמעשה בפועל הישיבה הבאה שתתכנס תהיה רק בחודש ספטמבר!
.
גם בשנה שעברה ניסה בנימיני להיאבק בהחלטה לצאת לפגרת קיץ ארוכה אך ללא הועיל. כבר אשתקד פנה בנימיני לח"כ אילן שלגי, בבקשה שיגיש הצעת חוק-תיקון לפקודת העיריות שתשנה את סעיפי החוק המאפשרים יציאה לפגרה כל כך ארוכה. הצעת החוק הונחה על שולחן הכנסת ותעלה בקרוב לדיון והצבעה.

לקראת ישיבת מועצת העיר הקרובה, שוחח בנימיני שוב עם ח"כ שלגי, והאחרון הציע כי הפעם גם ידרוש לקיים בעניין זה דיון דחוף בועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת. זאת לאחר שהסתבר שגם במועצת העיר חדרה ישנה כוונה להוציא את המועצה לפגרת קיץ ארוכה.

בדברי ההסבר להצעת החוק כותב ח"כ אילן שלגי, כי "פקודת העיריות מאפשרת לרשויות מקומיות להוציא את מועצות הערים והרשויות לחופשה מרוכזת בפועל של שלושה חודשים. ראשי רשויות רבים, מנצלים אפשרות זו, לרעה ואינם מקיימים כלל ישיבות מועצה בשלושת חודשי הקיץ. הדבר מביא לשיתוק עבודת המועצה ומאפשר לראשי הרשויות לקבל החלטות חשובות ללא קיומן של ישיבות מועצה. התיקון נועד לשנות מצב בלתי רצוי זה".


אין תגובות: