סה"כ צפיות בדף

יום שני, אוגוסט 1

רק שני חברי מועצת העיר הופיעו לכל הישיבות של המועצה

עד היציאה לפגרת הקיץ בתום המושב השני התקיימו 30 ישיבות מועצה. אדיר בנימיני ואבי ללום הם היחידים שהופיעו לכל ישיבות המועצה. רק 3 ישיבות התקיימו בהרכב מלא של החברים. הרבו להופיע (החסירו ישיבה אחת בלבד): יורם זנו, פרויז יעקבזאדה, עקיבא יצחקי, רפי קדוש ושלמה רוזווסר. הרבו להיעדר (החסירו 8 ישיבות ומעלה): אפרים בולמש, צבי זקס, שמואל יומטוביאן, לאוניד סוורדלוב, בוריס צירולניק ושמעון שר. 

אדיר בנימיני: חשוב שהציבור ידע מי מבצע את שליחותו הציבורית כהלכה ומי לא מבצע את שליחתו כפי שמתבקש. אפעל לכך שמנכ"ל העירייה יוציא דו"ח מסודר על פעילות חברי המועצה בדומה לדו"ח שמוציא יו"ר הכנסת בתום כל מושב של המליאה.

חברי מועצת עיריית נתניה, אדיר בנימיני ואבי ללום, הם חברי המועצה היחידים שהופיעו לכל 30 ישיבות המועצה שהתקיימו עד כה מתחילת הקדנציה של מועצת העיר ה-13 לעיריית נתניה, ובכך מילאו את שליחותם הציבורית להלכה. יש לציין כי בשל ההיעדרויות הרבות של חלק מחברי המועצה התקיימו מתחילת הקדנציה רק 3 ישיבות בהרכב מלא של מועצת העיר (ישיבות מס' 3, 4 ו-10), שלושתם במושב הראשון של המועצה. מלבד בנימיני וללום, הרבו להופיע גם מספר חברי מועצה, שנעדרו מישיבת מועצה אחת בלבד: יו"ר המועצה- עו"ד יורם זנו (ליכוד), פרויז יעקבזאדה (יחד), עקיבא יצחקי (סג"ל), סגן ראש העיר- רפי קדוש (ליכוד) ועו"ד שלמה רוזווסר (למען נתניה). ראש העירייה, מרים פיירברג-איכר, נעדרה אומנם רק מ-3 ישיבות מועצה, אבל בפועל יש לזכור כי בחלק מהישיבות איחרה להגיע או שיצאה מהישיבה מוקדם יותר משאר החברים בשל מחויבויות אחרות. חברי מועצת העיר שהרבו להיעדר מישיבות המועצה (8 ישיבות ומעלה) הינם: אפרים בולמש (עבודה), ד"ר צבי זקס (סג"ל), שמואל יומטוביאן (נצח-ישראל), לאוניד סוורדלוב (ישראל-ביתנו) ומ"מ ראש העיר-שמעון שר (סג"ל). בהקשר זה יש לציין כי סעיף 123 (א') לפקודת העיריות קובע במפורש כי חבר מועצה הנעדר ללא סיבה מוצדקת (מחלה או שרות צבאי במילואים) מ-3 ישיבות רצופות יודח ממועצת העיר, והבא אחריו ברשימת המועדים יכהן במקומו. סמכות הוצאתו לפועל הינה על ידי ראש העירייה ועל ידי הממונה על המחוז. עד כה, מאז תחילת כהונתה של פיירברג כראש עירייה לא יושמו הוראות סעיף זה בחוק, למרות שבקדנציה הקודמת ובקדנציה הנוכחית היו מספר חברי מועצה שנעדרו מ-3 ישיבות רצופות ומעלה. יו"ר סיעת שינוי במועצת העיר, אדיר בנימיני, סבור שעל מנכ"ל העירייה (מתוקף סמוכתו כמזכיר הרשות המקומית) לפרסם פעם בשנה, עם יציאת המועצה לפגרת הקיץ, את סיכום המושב ופעילות חברי המועצה. זאת בדומה לדו"ח אותו יו"ר הכנסת בתום כל מושב בכנסת, המפרט את פעילות חברי הכנסת באותו מושב. ח"מ אדיר בנימיני: " חשוב מאוד שתושבי נתניה ידעו מי מבצע את שליחותו הציבורית במועצת העיר להלכה ומי מרבה להיעדר מהישיבות. זאת על מנת שבבוא העת יוכל לבוא עימם בחשבון ביום הבוחר. דו"ח כזה חייב להתפרסם בכל שנה ע"י לשכת מנכ"ל העירייה".

ח"מ אבי ללום: "היעדרות חברי המועצה מישיבות המועצה, מעידה על ההתייחסות של חלק מחברי המועצה למועצת העיר, לא יתכן שבחלק מישיבות המועצה אין כלל קוורום לפתוח ישיבה מכיוון שחברי מועצה לא מגיעים".

אין תגובות: