סה"כ צפיות בדף

יום רביעי, אוקטובר 26

טענות למכרז פנימי "תפור" לכאורה באגף הגזברות

ח"מ אדיר בנימיני, פנה בדרישה דחופה לראש העירייה לבטל מכרז לכאורה "תפור" באגף הגזברות העירונית לאור דרישות סף הנמוכות שנקבעו למשרה המדוברת

לכבוד
גב' מרים פיירברג-איכר
ראש עיריית נתניה


הנדון: דרישה לביטול מכרז למשרת מנהל/ת מח' תקציב באגף גזברות במנהל הכספים
אתכבד להביא בפניך את דרשתי לביטול המכרז הנדון בשל תנאי הסף הדלים, שלא לומר תמוהים, שנקבעו ל"רף הכישורים הנדרשים" לתפקיד זה.
המדובר להזכירך במשרה בדירוג גבוה (11-13), שתנאי השכר הנלווים בו מקבילים לתקן סגן מנהל אגף ולכן תמוהה ביותר הדרישה המופיעה בסעיף 1 לכישורים הנדרשים במכרז, הפותחת אותו בפני מועמדים חסרי כל השכלה אקדמאית פורמאלית.
בסעיף מופיע הנוסח המציין כי נדרש "תואר ראשון בכלכלה או מנהל עסקים, 5 שנות ניסיון, לחילופין (הדגשה אינה במקור) תעודת הנח"ש סוג 2 ו-10 שנות ניסיון". כל בר דעת המבין מעט בתחום ההשכלה הגבוהה, יזהה כי קיים כאן ניסיון מלאכותי ושקוף ליצור איזשהו קנה מידה ו/או זיקה בין תואר אקדמי כלכלי לבין קורס בסיסי בהנהח"ש. עם כל הכבוד הראוי שאני רוחש לתחום הנהלת החשבונות, ניסיון בפועל של 5 שנים נוספות אינו יכול לכסות או לחפות על הפערים הקיימים בין קורס כזה לבין בעלי תואר אקדמי.
מי כמוך, כבעלת תואר שני מאוניברסיטת בר אילן (המייחסת בדרך כלל משקל ראוי ומכובד להשכלה אקדמית פורמאלית),מודעת וודאי היטב לניסיון המלאכותי והשקוף לערוך איזושהי אנלוגיה בין הדרישות הנ"ל.
במסדרונות העירייה קיימת מורת רוח ותחושה קשה מאוד בקרב עובדים לא מעטים, בכל הקשור לתנאי הסף שנקבעו למכרז זה .מועלים טענות כי מדובר לכאורה "במכרז תפור" עבור עובדת ספציפית הנעדרת השכלה אקדמאית, ו "ההקלות" בדרישות הסף נועדו לאפשר את בחירתה לתפקיד.
אם יורשה לי, אוסיף בנימה אישית, כי לא אפול ממקום מושבי אם אכן יתגלה לתפקיד הנדון "תיבחר" לבסוף אותה עובדת ספציפית נטולת ההשכלה האקדמאית....
לאור האמור לעיל, אני סבור שמין הראוי כי תודיעי על ביטול מכרז זה לאלתר, ועל פרסום מכרז חדש, בו בתנאי הסף תופיע דרישה סף לתואר אקדמאי ראשון בכלכלה או מנהל עסקים בלבד.
אודה על קבלת תשובתך בהקדם האפשרי.
למען הסר ספק יובהר כי אין באמור לעיל משום חיווי דעה או הבעת דעה באשר לטענות נוספות שהועלו על ידי גורמים עירוניים אחרים בנושא הנדון.

בכבוד רב,

אדיר בנימיני
מועצת העיר נתניה

העתקים:
ח"כ אופיר פז-פינס- שר הפנים
ח"כ רוחמה אברהם – סגנית שר הפנים
מר רפי קדוש- סגן ראש העיר ומ"מ יו"ר ועדת הבחינה לקבלת עובדים
ד"ר שוקי אמרני – הממונה על מחוז המרכז – משרד הפנים
מר חיים פרידריך-חבר מועצת העירייה והמונה על אגף משאבי אנוש
מר ישראל שפיצר – הממונה על כח אדם ברשויות המקומיות – משרד הפנים
תא"ל (מיל) יוסי לוי- מנכ"ל עיריית נתניה.
גב' עירית אביבי – גזברית העירייה
עו"ד נילי ארז – יועמ"ש עיריית נתניה
מר דב כץ – מבקר העירייה
מר מנחם מזרחי – יו"ר ועד העובדים
מר אהרוני יצחק – נציג האקדמאים
חברי ועדת הבחינה – מכרזים לקבלת עובדים

אין תגובות: