סה"כ צפיות בדף

יום רביעי, נובמבר 16

הוגשה הצעת חוק אשר קובעת כי בכל רשות מקומית יתמנה יו"ר אופוזיציה


ח"כ חמי דורון: "ראשי הרשויות המקומיות נוהגים בעירם כאילו הייתה אחוזתם הפרטית, בלא התחשבות כלל בביקורת המופנית אליהם מהאופוזיציה. כאשר ברשויות המקומיות יהיו יו"ר אופוזיציה עם סמכויות הקבועות בחוק, ראשי הרשויות יאלצו להתמודד עם הביקורת ולהתעמת עם המבקרים"
אם ההצעה תתקבל, תיערך בנתניה ככל הנראה רוטציה בתפקיד בין ח"מ הרצל קרן לח"מ אדיר בנימיני


היות ובשנים האחרונות אנו עדים להתדרדרות באיכות הניהול של הרשויות המקומיות ולמספר הגדל של המחדלים בשלטון המקומי, חשוב כי ברשות המקומית יהיה מי שירכז את האופוזיציה והביקורת שלה המופנית כלפי ראש הרשות וסגניו. כך טוען יו"ר השדולה למען מנהל תקין ברשויות המקומיות, ח"כ חמי דורון, אשר יצר הצעת חוק שמטרתה לעגן בחוק את מעמדו של יו"ר האופוזיציה, אשר יבטיח את הפיקוח מקרוב על הגוף המבצע ברשות המקומית.
בהצעת החוק אשר הוגשה על-ידי ח"כ חמי דורון נאמר כי ראש האופוזיציה יהיה חבר המועצה מהסיעה הגדולה ביותר מסיעות האופוזיציה שעמד בראש אותה הרשימה למועצה. ראש הרשות המקומית יודיע במועצה על מינויו של יו"ר האופוזיציה בתום 14 יום מתחילת כהונתם של ראש הרשות וסגניו.
הצעת החוק תחייב את ראש הרשות להזמין לפי הצורך ולא פחות מאשר פעם בחודש את יו"ר האופוזיציה לפגישה עמו, בה הוא יעדכן אותו בענייני הרשות. יו"ר האופוזיציה יהיה רשאי לנאום מיד אחרי ראש הרשות המקומית במליאת המועצה וכמו-כן, בטקסים ממלכתיים בהם משתתף ראש הרשות, יו"ר האופוזיציה יזכה למעמד זהה לזה של ראש הרשות.
במועצת העיר נתניה ישנן שתי סיעות אופוזיציה בגודל זהה  אשר לשתיהן 2 מנדטים, כך שבמקרה והצעת החוק תעבור יכהנו בתפקיד ברוטציה חברי המועצה הרצל קרן ואדיר בנימיני המשמשים כיושבי ראש שתי הללו.
ח"מ אדיר בנימיני: "מדובר בהצעה ראויה ומתבקשת של ח"כ דורון, שתקבע את מעמד יו"ר האופוזיציה גם בשלטון המוניציפאלי. הדבר יתרום להגדלת המודעות הציבורית לחשיבות קיומה של אופוזיציה גם ברמה המקומית שחשיבותה רבה מאוד. האופוזיציה תפקידה לפקח ולבקר את הנהלת העיר ולהציג אלטרנטיבה לשלטון הקיים"

אין תגובות: