סה"כ צפיות בדף

יום חמישי, ינואר 12

דירקטוריון "מי נתניה" מורכב אך ורק מהקואליציה העירוניתמועצת עיריית נתניה אישרה בישיבתה האחרונה את מינויים של חנה תורן, סמנכ"ל נכסים ויזמות במקרקעין של העירייה ושל שלמה ישי, חבר מועצת העיר הקדנציה הקודמת מטעם המפד"ל. בכך אויש דירקטוריון החברה עד תום, שכן חוק תאגידי מים וביוב מגדיר מספר מכסימלי של חברי דירקטוריון. על פי הוראות חוק זה אמור דירקטוריון החברה להיות מורכב מעובדי הרשות המקומית, חברי מועצת העיר וכן מנציגי ציבור.

עד כה הורכב הדירקטוריון על טהרת נציגים מטעם קואליציה ועובדי עירייה בלבד. כנציג מועצת העיר מכהן חבר מועצה בודד, אפרים בולמש, החבר בקואליציה של ראש העירייה, מרים פיירברג-איכר.

עם אישורם של תורן וישי נסתם הגולל על האפשרות למינוי חבר מועצה או נציג ציבור מטעם האופוזיציה בתוך דירקטוריון החברה, דבר ש"אינו תקין מבחינה דמוקרטית וציבורית" טוענים חברי האופוזיציה.

חברי האופוזיציה ניסו במהלך הישיבה לטרפד את המינויים בטענה כי לא יתכן ובדירקטוריון של חברה עירונית לא יהיה ייצוג לחברי האופוזיציה.


אין תגובות: