סה"כ צפיות בדף

יום חמישי, אפריל 20

נתוני החשיפה בעיתונות המקומית - מימד השוואתי לשנים 2004 ו-2005עליה קלה בשיעור החשיפה של בנימיני בעיתונות המקומית בשנת 2005 לעומת אשתקד. ירידה בולטת נרשמה בכמות האזכורים ב"חדשות נתניה", שעדיין מוביל למרות זאת בצורה ניכרת באחוז האזכורים הכללי.
לעומת זאת נרשמה עלייה בכמות האזכורים ב"אמצע נתניה" וב"זמן נתניה
".
העלייה הכללית בכמות החשיפה נרשמה למרות שבשנת 2005 הפסיק בנימיני את פרסום טוריו האישיים ב"קול השרון" וב"חדשות נתניה".
מניתוח תוצאות החשיפה למדיה המקומית המודפסת (עיתונים מקומיים בלבד) לשנת 2005 בהשוואה לנתוני השנה שעברה, עולה כי ישנה עליה קלה במספר האזכורים של חבר המועצה, אדיר בנימיני, המגיעים לקרוב ל-250 אזכורים בחמשת העיתונים הראשיים של העיר נתניה: "חדשות נתניה" (רשת שוקן), "אמצע נתניה" (ידיעות תקשורת), "זמן נתניה" (זמן מעריב), "קול השרון" (עצמאי) ו"השבוע בנתניה" (מקומונים בשרון).

בשנת 2005 נרשמה אומנם ירידה בכמות החשיפה ב"חדשות נתניה" 39%
לעומת 45.5% אשתקד, אולם זהו עדיין המקומון המוביל מבחינת חשיפת פעילותו המוניציפאלית של אדיר בנימיני. יצוין כי ניתן ליחס את הירידה בכך שעד חודש אוגוסט 2004 פורסם לעיתים קרובות טור אישי מבית מדרשו של בנימיני במדור "לפני החדשות", שכמובן הגדיל את מספר האזכורים באופן משמעותי בהשוואה לשנת 2005.

שני בשיעור החשיפה הוא המקומון העצמאי "קול השרון" ששומר פחות או יותר על אחוזי חשיפה דומים 21.8% בשנת 2005 לעומת 22% אשתקד.

לאחר מכן ניתן למצוא את העיתון מרשת מעריב "זמן נתניה" עם 15.5% בשנת 2005; כאן נרשמת עליה קלה מ12.2% בשנת 2004.

ב"אמצע נתניה" מרשת "ידיעות תקשורת" המקדיש לא מעט נפח מכל גיליון לכתבות מגזין וידיעות מהישובים מחוץ לנתניה, נהנה בנימיני מאחוז אזכורים שהגיע בשנת 2005 ל- 12.8% מסך הכולל של הידיעות שפורסמו על בנימיני בכל העיתונים. מדובר על עליה משמעותית בהשוואה לשנת 2004 בה אחוז החשיפה עמד על 9.8% לעומת העיתונים האחרים.

עליה של אחוז אחד בלבד בכמות החשיפה נרשמה במקומון מרשת "מקומונים בשרון" – "השבוע בנתניה"; 11.34% לעומת 10.3% בשנת 2004.
ADIR BENYAMINICouncil MemberMUNICIPALITY OF NETANYA

אין תגובות: