סה"כ צפיות בדף

יום ראשון, אפריל 8

תקנות העיריות נציגי עירייה בתאגיד עירוני

מהפכת המינויים בתאגידים העירוניים יוצאת לדרך
בעקבות כניסתם לתוקף של התקנות החדשות בנוגע למינויי דירקטורים בחברות עירוניות צפויים חילופי גבריי בחל"ת וב"מי-נתניה". גורמים בכירים בעירייה סבורים שהיה צריך להחיל את התקנות החדשות גם על חברי המועצה חסרי השכלה אקדמאית המכהנים בתאגידים העירוניים למרות היותם על תקן נבחרי ציבור.

עם כניסתם לתוקף של תקנות העיריות (נציגי העירייה בתאגיד עירוני), תשס"ו – 2006 פרי יוזמתו של שר הפנים לשעבר, אופיר פז-פינס, צופיים שינויים מרחיקי לכת בהרכב הדירקטורים בחברות העירוניות חל"ת (חברה לפיתוח ותיירות) וב"מי-נתניה". יצוין כי לאחרונה אישרה מועצת העירייה תאגיד עירוני חדש שינהל את מתקני הספורט בעיר והתקנות החדשות יחולו גם לגביו.
מטרתן המוצהרת של התקנות החדשות הנה לשים קץ לתופעת המינויים הפוליטיים הבלתי ראויים בתאגידים עירוניים וזאת על ידי הגדרת קריטריונים ברורים בדבר כשירות הכהונה של דירקטור בחברה עירונית. הדבר יעשה באמצעות בחינת כשירותו של כל מועמד באמצעות ועדת מינויים ציבורית (בנוסח "ועדת-טירקל" דהיום, לשעבר "ועדת-רביבי"). ועדת המינויים תורכב מנציג משרד הפנים, נציג ציבור שישמש כיו"ר הועדה ומנכ"ל הרשות המקומית הרלוונטית. המינוי יהיה לתקופה של שלוש שנים בלבד.
זה המקום לציין כי דירקטוריון של תאגיד עירוני מורכב משליש חברי מועצה, שליש מעובדי הרשות המקומית ושליש מנציגי ציבור. יש להדגיש כי התקנות החדשות אינן נוגעות לכשירותם של חברי המועצה בהיותם נבחרי ציבור, אלא לעובדי העירייה ונציגי הציבור בלבד.
המשמעות האופרטיבית של כניסתן לתוקף של התקנות הנה שכל הדירקטורים המכהנים כיום, אשר מינויים לא יאושר מחדש על פי הפרוצדורה החדשה (ומועמדותם תאושר על ידי ועדת המינויים), יחדלו מלכהן בדירקטוריון.
על פי התקנות החדשות מעתה והלאה על מנת להיות כשיר להתמנות כנציג בתאגיד עירוני מטעם העירייה או מטעם הציבור יהיה על המועמד להיות בעל תואר אקדמי רלוונטי ו/או ניסיון פרקטי של חמש שנים בניהול עסקי או בכהונה ציבורית בכירה. המטרה היא כאמור להביא לפסילתם של מינויים פוליטיים בלתי ראויים.
כיום מכהנים כנציגי ציבור בחברת חל"ת: שוש ערער, חן-ציון ישראל, אלי לוזון, משה בניפלח, לולדמילה גוסקוב ודב וידר. מטעם העירייה מכהנים: דודו מימון, פול ויטל וצביקה רק. בנוגע לכהונתם של מנכ"ל העירייה ומהנדס העיר לא תתעורר בעיה שכן הם מכהנים בתפקיד מתוקף תפקידם ("אקס-אופציו"). כהונתם של שאר הנציגים תיבחן מחדש לאור העקרונות החדשים.
חבר המועצה אדיר בנימיני המכהן כדירקטור בחברת חל"ת מסר כי לדעתו "מרבית חברי הדירקטוריון בחל"ת ראויים לתפקידם ותורמים רבות לחברה. אין לי ספק שמבחינה זו החברה אולי תיאלץ להיפרד מכמה מהם בשל התקנות החדשות, בעיקר בגלל מינויים לא ראויים שנעשו במסגרת רשויות אחרות. המשפטן והסנטור הרומי, קיקרו, הגדיר זאת היטב כשאמר ש'חוקים מברכים את הכלל, לפני שמברכים את היחיד', כמו במקרה הזה התקנות החדשות רואות קודם כל את טובת התאגידים העירוניים בכל רחבי הארץ ובעניין הזה חל"ת אינה דוגמא מייצגת, שכן התפקוד שלה הוא מקצועי וענייני מאוד".
אולם גורמים בכירים בעירייה מצאו נכון לבקר את התקנות החדשות בשל העובדה שאינן חלות על חברי מועצה בשל היותם נבחרי ציבור, ומבחנה זאת העיקרון הדמוקרטי מאפשר באופן תיאורטי בחירתם של אנלפביתים מוחלטים. לטענת אותם גורמים בכירים היה מקום להכיל את הכללים החדשים גם על חברי המועצה ולא לפתור אותם מועדת הבדיקה אך ורק בגלל "שהצבור בחר בהם". לטענת אותו גורם עירוני בכיר "נבחר ציבור שאין לו את ההשכלה והרקע הדרוש יכול נזק לחברה העירונית בדיוק כמו מינוי פוליטי בלתי ראוי של נציג ציבור".
Councillor ADIR BENYAMINI Municipality of Netanya
www.adir-b.com

אין תגובות: