סה"כ צפיות בדף

יום שלישי, ינואר 8

פרשת הטיפול בדו"חות החניהבמהלך ישיבת מועצת העיר הראשונה לשנת 2008 עלה לדיון סוער נושא התנהלותה של חברת מ.ג.ע.ר ואופן הטיפול שלה בדו"חות החניה. כל זאת במהלך דיון בהצעות לסדר אותן הגישו חברי המועצה, אדיר בנימיני והרצל קרן.
בנימיני וקרן שמו דגש גדול על הפגם המנהלי כבד המשקל שנחשף בעקבות גילוי העובדה שחברת מ.ג.ע.ר פועלת למעשה מזה כשנה, ללא חוזה בתוקף עם עיריית נתניה. למרות מאמצים אינטנסיביים של השניים, לא נימצא גורם עירוני אחד שהיה מוכן לומר "ברחל בתך הקטנה", שחברת מ.ג.ע.ר פועלת ברשות ובסמכות ובהתאם לעקרונות חוקיות המנהל, למרות שהדרישה למתן הצהרה כזו הועלתה שוב ושוב.
פעילות חברת מ.ג.ע.ר ללא חוזה מהווה למעשה הפרה של שני עקורות יסוד של המשפט הציבורי, ציין בנימיני במהלך ישיבה; על פי עקרונות חוקיות המנהל, הרי שהרשות הציבורית, במקרה הזה עיריית נתניה, רשאית לפעול אך ורק בהתאם למה שהחוק הסמיכה באופן מפורש לעשותו. חברת מ.ג.ע.ר הינה אומנם חברה הפועלת במישור הפרטי, אך לצורך מילוי הפונקציה הזו בתחום קנסות החניה היא למעשה זרוע ארוכה של עיריית נתניה, וכל עוד אין חוזה בתוקף בין הצדדים, הרי שכל פעולותיה של החברה הם נעדרי סמכות חוקית. היא למעשה לא הייתה מוסמכת לפעול כפי שפעלה כקבלן משנה של עיריית נתניה. מכך ניתן להסיק שפעולות הגביה שנקטה הן משוללי תוקף חוקי.
אולם, אם לא די בזאת, העלה ח"מ אדיר בנימיני אספקט נוסף, הנוגע לעניין היבט שהוא לא פחות חמור, והוא הפרה בוטה של שתי תכליות מרכזיות של חוק חובת מכרזים (שוויון ויעילות). נכון להיום נהנית חברת מ.ג.ע.ר כבר למעלה משנה ממשאבי הרשות הציבורית (מהזכות ליהנות מפרותיו של חוזה עם עיריית נתניה), שלא כדין. מכרז חדש היה צריך לצאת מזמן ויתכן בהחלט שזכיין אחר היה נבחר. משאבי הרשות הציבורית אינן הפקר! מן המפורסמות, שאין לה לרשות הציבורית דבר משל עצמה וכל אשר יש לה שייך לציבור. מכאן החומרה הרבה שיש לייחס גם לעניין זה.
העברת הטיפול לחברת חל"ת
בהציגו את תוכניתו להעביר את כל הטיפול בנושא החניה לחברת חל"ת (החברה לפיתוח ותיירות נתניה), טען בנימיני כי הגיעה העת לנפץ את "המפלצת התלת ראשית" (רשות החניה, חברת מ.ג.ע.ר והלשכה המשפטית) שהיא מקור מרבית הקלקולים מנת חלקנו במקרה הזה, ולהעביר את הטיפול לידי גורם אחד אשר ירכז את כל נושא החניה בעיר.
בנימיני טען כי זו הדרך היעילה ביותר לטפל בסוגיה בהמשך ללקח החיובי שנלמד מחברת "מי נתניה" שאומנם חרקה בתחילת הדרך, אולם בסופו של דבר למדנו שריכוז כל תחום שרות הלקוחות תחת קורת גג אחת הוכיח עצמו.
ח"מ אדיר בנימיני: "נראה שעיריית נתניה מצפצפת על עקרונות חוקיות המנהל ועוד עושה זאת במצח נחושה. העובדה שאף גורם עירוני או משפטי מטעמה אינו מוכן לומר באופן ברור שחברת מ.ג.ע.ר פועלת בשנה האחרונה ברשות ובסמכות - מדברת בעד עצמה. משאבי הציבור אינם הפקר, ולא יתכן שרשות ציבורית תתנהל באופן כזה במשטר מתוקן. אני עומד על דעתי שיש לבצע ניקוי אורוות כללי ולהעביר את כל הטיפול בנושא החניה לחברת חל"ת. פיירברג שוגה בפסילה הגורפת של הרעיון ולא מבחינה ביתרונות הגלומים בו".
Councillor ADIR BENYAMINI Municipality of Netanya
www.adir-b.com

אין תגובות: