סה"כ צפיות בדף

יום שלישי, פברואר 28

על החולי המובנה של המוסדות המדיניים

"עקרון ההרס במונרכיות מוחלטות טמון בהרחבת השררה המלכותית ללא סייג וללא היגיון. צעד הנוטה לסלק את הסייגים החוקתיים המשמשים משקל נגד לשררה כזאת, יוסיף חטא על פשע גם אם זמן רב דומה יהיה שאין חשים בנזקו. גם בארצות שבהן שולטת דמוקרטיה, בארצות שבהן העם מושך הכל אליו בלי הרף, חוקים המזרזים ומאדירים יותר ויותר את התהליך הזה פוגעים במישרין בעצם קיומו של השלטון[...] מלבד כוחו של העם, צריך שתהיינה כמה רשויות, שגם אם לא תהיינה לגמרי בלתי תלויות בעם תפעלנה בתחומן במידה רבה של עצמאות; ושלמרות ההכרח להישמע להנחייתו המתמדת של הרוב תוכלנה להילחם בגחמותיו ולדחות את התביעות המסוכנות".

אלכסיס דה-טוקוויל


ציטוט מתוך: אלכסיס דה-טוקוויל הדמוקרטיה באמריקה תרגום: אהרן אמיר (הוצאת שלם), התשס"ח-2008, עמ' 141.

----


אין תגובות: