סה"כ צפיות בדף

יום שבת, מרץ 25

איסוף ופינוי פסולת למיחזור


חבר מועצת עיריית נתניה הגיש לקראת ישיבת מועצת העיר הקרובה שאילתה הנוגעת לעניין איסוף ופינוי פסולת למחזור.
להלן נוסח השאילתה:
חוק איסוף ופינוי פסולת למיחזור משנת 1993 וכן תקנות איסוף ופינוי פסולת למיחזור – חובת פינוי פסולת למיחזור משנת 1998, קובעים בסעיפיהם השונים את ההנחיות השונות בנוגע לחובותיה של רשות מקומית בכל הקשור לאיסוף ופינוי פסולת למיחזור. סעיף 3 בתקנות לחוק הנ"ל קובע כי "רשות מקומית תפעל להפחתה הדרגתית של כמות הפסולת שלה לסילוק ע"י פינוי למיחזור של חלק ממנה, באחוזים כמפורט להלן[...]". התקנות שהתקבלו בשנת 1998 הציבו יעד של הפחתת פסולת בגובה של 15% לפחות עד סוף שנת 2000 ובגובה של 25% לפחות עד סוף שנת 2007.בהקשר זה ברצוני לשאול:
האם הצליחה עיריית נתניה להביא להפחתה של 15% בהיקפי הפסולת שלה משנת 1998 ועד לשנת 2000? כיצד נערכת העירייה להפחתה הנוספת הנדרשת בשיעור של 25% עד לסוף שנת 2007?
האם ראש העירייה דיווח לשר לאיכות הסביבה על כמויות הפסולת של עיריית נתניה? במידה וכן, האם ניתן לקבל העתקים מן הדו"חות שהוגשו?
אילו אמצעים בכוונת העירייה להעמיד לטובת עמידה ביעדי צמצום מימדי הפסולת העירוניים והגדלת המיחזור?


בתודה מראש,

אדיר בנימיני
חבר מועצת עיריית נתניה
ADIR BENYAMINI Council Member MUNICIPALITY OF NETANYA

אין תגובות: