סה"כ צפיות בדף

יום רביעי, מרץ 29

אין עוצמה, אין נשמה!


כך קובע חבר מועצת העיר, אדיר בנימיני, עם חשיפתו סיפורו המקומם של מר חנניה כהן.
חבר המועצה, אדיר בנימיני, שלח לראש העירייה מכתב חריף המביע את שאת הנפש שחש מהתנהלות העירייה בעניין זה.

עד כה נמנע מר כהן מלספר את סיפורו לתקשורת המקומית בתקווה שהעניין ייפתר מעצמו והצדק יעשה, אך לא עוד! הוא הגיע למסקנה כי לא עומדת בפניו ברירה אחרת אלא לחשוף בפני הציבור הנתנייתי את העוול שנגרם לו.

בנוסף לדברים המפורטים במכתב מסר בנימיני: " העוול שנעשה למר חנניה כהן פשוט זועק לשמיים. התגלה שוב כי לראש העירייה אין כנראה את היכולת ואת העוצמה לשים את הפוליטיקה בצד ולעשות את הדבר הנכון, הצודק והישר מבחינה ציבורית ומוסרית".

לכבוד:
מרים פיירברג-איכר
ראש עיריית נתניה


גברתי ראש העיר,

לאחרונה התוודעתי מקרוב לסיפורו של מר חנניה כהן, המוכר וידוע לך היטב עוד מתקופת כהונתך בתפקיד יו"ר איגוד ערים לכיבוי אש נתניה; סיפור המעשה העלה בראשי מיד אסוציאציה למסופר בספר שמואל ב' פרק י"ב (פסוקים: א'-ט'):


"[...]שני אנשים היו בעיר אחת, אחד עשיר ואחד רש: לעשיר היה צאן ובקר הרבה מאוד: ולרש אין כל כי אם כבשה אחת קטנה קנה, והיה ותגדל עמו ועם בניו יחדיו, מפתו תאכל ומכסו תשתה ובחיקו תשכב, ותהי לו כבת: ויבא הלך לאיש העשיר, ויחמול לקחת מצאנו ומבקרו לעשות לאורח הבא לו, ויקח את כבשת האיש הרש ויעשה לאיש הבא אליו: ויחר אף דוד באיש מאוד, ויאמר אל נתן: חיי ה' כי בן מוות האיש העושה זאת: ואת הכבשה ישלם ארבעתים, עקב אשר עשה את הדבר הזה, ועל אשר לא חמל: ויאמר נתן אל דוד: אתה האיש. כה אמר ה' אלוהי ישראל: אנוכי משחתיך למלך על ישראל, ואנכי הצלתיך מיד שאול: ואתנה לך בית אדוניך ואת נשי אדונך בחיקך, ואתנה לך את בית ישראל ויהודה, ואם מעט ואספה לך כהנה וכהנה: מדוע בזית את דבר ה' לעשות הרע בעינו?[...]"


כל מי שבקי במה שהתרחש במקום הזה ובנעשה בחלקה שבנדון, יודע היטב מיהו האיש הרש, ומיהו האיש שידיו חולשות על כמות לא מבוטלת של מוסדות ציבור ברחבי העיר, ומיהו האיש או האישה אשר עומדים לגזול את כבשת הרש, ומיהו האיש שהשקיע בשיפוץ המקום את מיטב הונו ואת כספי הפנסיה שלו, ומיהו האיש אשר השתלט על המקום הזה השייך לעיריית נתניה ועושה בו כבתוך שלו, ומיהו האיש שביצע במקום בניה ללא היתר, והכי חשוב: מיהו הגוזל ומיהו הנגזל ומיהו זה הפועל באופן חסר כל מצפון.


ההבדל הבולט היחיד הניכר לעין בקטע הנזכר הוא בכך שהמשטר בו אנו חיים היום הינו דמוקרטי, והשליטים היום, בניגוד לעבר, נבחרים על ידי הציבור; לא עולה בדעתי שקיים אפילו נבחר ציבור אחד בעיר נתניה שאומר לנפשו או לחבריו כי "האלוהים בחרו בו לשלטון", אך יתכן שבנקודה זו אנוכי טועה! אם אכן קיים נציג ציבור כזה, הנני משוכנע בכל לבי שהוא לא ירצה לעשות רע בעיניי האלוהים.


התנהלות העירייה במקרה הנדון מעלה תמהות ותהיות רבות, עד כי קשה מאוד שלא להעלות את החשש כי שיקולים פוליטיים מעורבים ומשפיעים באופן ישיר על קבלת ההחלטות:


1. מדוע טרם פעלה העירייה לפנות את "הגורם הזר" שפלש למקום השייך למנהל החינוך ושימש עד לפני מספר שנים כגן ילדים?


2. מדוע הופסק באופן פתאומי הליך הקצאת השטח לעמותה שבנדון למרות שהגיע לשלבים כמעט סופיים שלו, כאשר ידוע כי העמותה הנ"ל בראשות מר חנניה כהן השקיעה כספים רבים בשיפוץ המקום?

אינני מצפה כי תפתחי את סגור לבך לפני; אולם אם היית מוכנה לעשות זאת, הייתי מעוניין באמת ובתמים לדעת האם מצפונך אינו מייסר אותך לנוכח העוול הגדול, הזועק מעל פני האדמה, שנעשה ליהודי היקר (והתם יש לומר...), בשם חנניה כהן?ראיתיך שוב בקוצר ידך ולבבי סף דמעה.
האין איש בנתניה, העין אחד בכל המערכת העירונית
גבר חיל, מושל בעוז, גדל רוח ונגיד-עם,
תקיף ובר לבב, שבט ברזל ותבונות כפיים עמו,
אשר יאחזך בציצית ראשך וינערך בחוזק יד
למען השב רוחך וכוחך אליך ולמען הקימך?...

איכה דלותך פתאום, איכה חדלת ישע!
איכה נעזבת בדד, אובדת עצה ונתיבה! –
ראיתיך שוב בקוצר ידך ולבבי סף דמעה.בברכה,

אדיר בנימיני
חבר מועצת העיר נתניה

העתקים:
ח"כ רוחמה אברהם – סגנית שר הפנים.
עו"ד יורם זנו – יו"ר מועצת עיריית נתניה.
הרב שמעון שר – מ"מ ראש עיריית נתניה.
עו"ד מנדי וייס – סגן ראש עיריית נתניה.
מר רפי קדוש – סגן ראש עיריית נתניה.
מר רוברט אלטוב – סגן ראש עיריית נתניה.
מר צבי רק – מנכ"ל העירייה


אין תגובות: