סה"כ צפיות בדף

יום שישי, מרץ 21

פנייה לשר להגנת הסביבה בעניין פולג

לאחר שעיריית רעננה הודיעה לחבר המועצה אדיר בנימיני (מפלגת הירוקים) כי היא אינה מתכוונת ליטול חלק בשיקום נחל פולג, פנה בנימיני לשר להגנת הסביבה בדרישה שזה יורה על הקמת רשות לנחל פולג, בדומה למודל המוצלח שבאמצעותו שוקם נחל הירקון בת"א. בנימיני מצפה מהשר עזרא להורות כי ברשות שתוקם יטלו נציגי העיר נתניה חלק פעיל ודומיננטי לאור העובדה ששפכו של הנחל נימצא בשטח המוניציפאלי של העיר.

להלן נוסח המכתב:
‏יום ראשון 16 מרץ 2008
‏ט' אדר ב תשס"ח
לכבוד:

ח"כ גדעון עזרא
השר להגנת הסביבה


אדוני השר שלום רב,

הנדון: הקמת רשות לשיקום נחל פולג

אתכבד להביא בפני נכבדי את בקשתי כי יפעל ויורה על הקמת רשות לשיקום נחל פולג הסובל מזיהום קשה עוד משנות ה-80; כל זאת בשל הזרמת מי קולחין של מספר רשויות מקומיות השייכות למועצת חוף-השרון, אך בעיקר על ידי עיריית רעננה.
הח"מ פנה לאחרונה לראש עיריית רעננה, מר נחום חופרי, בדרישה שעירייה זו, אשר יש לה מניות יסוד במצבו הנוכחי העגום של הנחל, תקצה תקציבים לשיקומו (בחזקת "זיהמת – עכשיו תשלם"!). ברם, מהמענה שהתקבל לאחרונה באמצעות מנכ"ל העירייה ניתן ללמוד כי עיריית רעננה מתנערת מכל אחריות בכל הנוגע לצורך בשיקום הנחל.
סבורני כי בדומה למודל המוצלח שבו שוקם נחל הירקון בת"א, מן הראוי שיאומץ גם לגבי נחל פולג ותוקם רשות שתפקידה יהיה להביא לשיקומו. הואיל ולעיר נתניה, ששפכו של הנחל נמצא בשטחה המוניציפאלי ואשר יש לה עניין רב בשיקומו, תיטול חלק דומיננטי ברשות זו. ראוי להדגיש כי חוף הרחצה פולג ("החוף הירוק") נסגר בעבר אין ספור פעמים לרחצה, בשל זיהום שמקורו היה בנחל פולג. אומנם במהלך עונת הרחצה האחרונה הדבר נימנע, אך בעונות הרחצה הקודמות לא היה כמעט מקרה אחד בו הודיע משרד הבריאות כי הוא "מזהיר את הציבור מרחצה בחוף פולג". הדבר גרם מן הסתם לעוגמת נפש רבה בקרב הציבור הגדול שמתגורר באזור, מה עוד שבעתיד הקרוב ישמש חוף זה את דיירי אזור "עיר ימים" היוקרתי שבנייתו כבר החלה. הדבר מעצים עוד יותר את הצורך למנוע הישנות מצבים דומים בעתיד מעבר לשיקולים הסביבתיים.
לאחרונה נודע כי רשות ניקוז השרון בשיתוף עם רשות המים מתכוונת לצאת למכרז להכנת תוכנית אב לניקוז אגן נחל פולג. סבורני שפעולות מעין אלה ראוי שיעשו במסגרת רשות אשר תרכז את הנושא מתוך ראיה כוללת ורחבה.
אשר על כן ולאור האמור לעיל, אתכבד להביא בפניך את בקשתי לפעול להקמת רשות אשר תפעל לשיקום נחל פולג ויפה שעה אחת קודם.


בכבוד רב,

אדיר בנימיני
חבר מועצת עיריית נתניה
מפלגת הירוקים
העתקים:

ח"כ מאיר שטרית – שר הפנים
גב' מרים פיירברג-איכר – ראש עיריית נתניה


Councillor ADIR BENYAMINI Municipality of Netanya
www.adir-b.com

אין תגובות: