סה"כ צפיות בדף

יום שלישי, דצמבר 1

התוכנית להקמת "פרוזדור אקולוגי" בעיר-ימים נתניה

הוועדה העירונית לאיכות הסביבה בראשותו של חבר מועצת העיר עו"ד אדיר בנימיני, דנה במצבם האקולוגי של שתי החורשות המרכזיות בעיר, והוצגה התוכנית להקמת "פרוזדור אקולוגי" לפי תוכנית  נת 401.

 בישיבת הוועדה בה נכחו גם מנהלת האגף בעירייה, גב' עירית אנגלקו, המתכננת הסביבתית, גב' נורית מירון וגב' אלה פרידמן מאגף תכנון העיר, ניתן דיווח מפורט על השלמת העבודות לדילול העצים בחורשת הסרג'נטים, מפי האקולוגית העירונית, גב' אביב אבישר.

פרויקט דילול העצים ב"חורשה" נעשה תוך הידברות עם התושבים המתגוררים בקרבת מקום, שהתקשו תחילה לקבל את הרציונליים מאחוריו. הדילול נעשה לאור סקרי טבע וממצאים בשטח לפיהם המאזן הביולוגי בחורשה נפגע והצטמצם בשל כמות העצים והצפיפות הרבה בניהם. הדילול המבוקר שנעשה נועד להבטיח את הצלת השמורה.


עוד שמעה הוועדה סקירה על מצבה של "שמורת האירוסים", על מגוון המינים הייחודי בשמורה והצורך בתחזוקה שוטפת לרבות מאבק משולב במינים פולשים. כמו כן, דיווחה האקולוגית העירונית של המאבק האין סופי בוונדליזם וכניסת רכבים וג'יפים לשמורה.

 עפ"י התב"ע במקום הוגדר "מסדרון אקולוגי" שצפוי לקשר בין השמורה לשמורת נחל פולג. הוחלט כי הוועדה תעמוד על כך ש"המסדרון האקולוגי" יקבל ביטוי בתוכנית הבינוי בקרבת מקום, לרבות בתי המלון המתוכננים בעיר ימים.

בישיבה נכח לראשונה נציג מטעם הארגונים הסביבתיים מר אודי חן, אשר מונה לתפקיד לאחרונה. יצוין כי משבצת נציג ה"ארגונים הירוקים המקומיים" טרם אוישה ע"י נציג מקומי.

עו"ד אדיר בנימיני: "הוועדה בראשותי תמשיך לעקוב ולקדם את האג'נדה הירוקה בנתניה. לאגף העירוני יש עמדה כמעט בכל נושא, בוודאי בסוגיות תכנוניות, וברור שצפויים לנו מאבקים רבים בעתיד".    

עו"ד אדיר בנימיני
 ADIR A. BENYAMINI
 Attorney at Law
 http://www.adir-benyamini-netanya-city.com/ ----------------------

אין תגובות: