סה"כ צפיות בדף

יום שבת, ספטמבר 2

פרשת בי"ס יהודה הלוי

בנימיני הגיש תלונה למשרד החינוך כנגד המנהלת של ביה"ס יהודה
הלוי
התלונה בעקבות התבטאויותיה כנגד חבר מועצת העיר, הרצל קרן.
להלן נוסח מכתב התלונה למנכ"ל משרד החינוך:
לכבוד:

שמואל אבואב
מנכ"ל משרד החינוך

א.נ.,

הנדון: התבטאות חמורה של מנהלת בי"ס בנתניה כלפי נבחר ציבור בעיר

אתכבד לפנות אליך בנוגע להתבטאות של מנהלת בית הספר לחינוך מיוחד "יהודה הלוי" בנתניה, ד"ר יהודית ברקוביץ, בעיתונות המקומית בנתניה.
דבריה של ד"ר ברקוביץ הופיעו בכתבה שפורסמה בעיתון "אמצע נתניה" מרשת "ידיעות תקשורת" מיום 25/08/2006 (עמ' 28). הכתבה עוסקת בבקשה של חבר מועצת העיר נתניה להעביר את תיק הבניה הנוגע לבית הספר לדיון במליאת הועדה המקומית (מצ"ב צילום הקטע המדובר).
משיקולים שאינם נהירים לי לחלוטין, החליטה מנהלת ביה"ס להכניס את ראשה בין הרים גבוהים, הישר לתוך מחלוקת פוליטית התקיימת בין ראש העירייה לחברי האופוזיציה במועצת העיר. בתוך כך מצאה לנכון לשפוט מוסרית את חבר המועצה, הרצל קרן, אשר מילא בכל קנה מידה את מחויבותו הציבורית כפי שראה אותה לנכון.
ברור וידוע לי שתפקידו של מחנך בישראל הוא בין היתר לחלק ציונים לתלמידיו; אך לא ברור כלל וכל באיזו סמכות בחרה הגב' ברקוביץ להרהיב עוז, ו"לחלק ציונים מוסריים", לנבחר ציבור ובנוסף לצאת בקביעה כי הוא פעל מתוך "חוסר לב".
אין לי ספק שאדוני, אשר שימש במשך שנים רבות כראש רשות מקומית, מודע היטב לבעייתיות הגדולה שיש בכך שעובד ציבור בכיר, מביע עמדות פוליטיות ומהווה כלי משחק במאבקים פוליטיים. הדבר משול למצב בו עובד מדינה בכיר יעביר ביקורת פומבית על חבר כנסת, דבר שלא יעלה כמובן על הדעת.
במערכת דמוקרטית אשר מבוססת על רוב שמשתנה מבחירות לבחירות, על עובד הציבור לשמור על אובייקטיביות מוחלטת. לא מן הנמנע שבתום מערכת הבחירות הבאה יאלץ אותו עובד ציבור להיות כפוף לאותם גורמים שאותם תקף וביקר בעבר, דבר שללא ספק לא יתרום למערכת יחסי העבודה שלהם.
לאור האמור לעיל, הנני סבור כי יש מקום להורות לממונים על החינוך בעיריית נתניה, להוציא הנחייה גורפת לכל מנהלי בתי הספר בעיר, להימנע לחלוטין מלהתבטא בסוגיות בעלות מחלוקת פוליטית, וקל וחומר לא להתבטא כנגד נבחרי הציבור במועצת העיר.


בכבוד רב,

אדיר בנימיני
חבר מועצת העיר נתניה

העתקים:
ח"כ פרופ' יולי תמיר – שרת החינוך
גב' דפנה לב – מנהלת מחוז המרכז, משרד החינוך
עו"ד מנדי וייס- סגן ראש העיר נתניה והממונה על החינוך

Councillor ADIR BENYAMINI Municipality of Netanya
www.adir-b.com

אין תגובות: