סה"כ צפיות בדף

יום שני, ספטמבר 25

קריאה למועצה הדתית לפעול כנגד תופעת "תרנגול כפרות"
חבר מועצת העיר, אדרי בנימיני, העביר מכתב ליו"ר המועצה הדתית דב דומבורוביץ בדרישה שיפעל הסברתית לצמצום התופעה
.
ח"מ אדיר בנימיני: "זהו טקס מיסתי ואכזרי המהווה התעללות בבעלי חיים. אין לו מקום בחברה מודרנית. העובדה שגדולי הפוסקים דיברו בגנותו מהווה סיבה מספיק טובה שהמועצה הדתית בנתניה תתגייס למניעתו, במיוחד כשניתן לקיים את הטקס עם מטבעות כסף במקום".

מצ"ב נוסח המכתב ליו"ר המועמצה הדתית בנתניה:
לכבוד:
מר דב דומבורוביץ
יו"ר המועצה הדתית נתניה

א.נ.,
הנדון: מנהג הכפרות ופעילות למניעתו

כידוע לך מנהג הכפרות משמעותו גרימת סבל קשה לעשרות אלפי תרנגולים ותרנגולות. טקס ה"כפרות" עצמו כולל טלטול העופות סביב הראש ושחיטתם. אך סבלם לא מתמצה בזאת: מרבית העופות מגיעים מלולים תעשייתיים, שם נשללים מהם מרבית צורכיהם ומערכות שונות בגופם נפגעות כתוצאה מן הצפיפות הרבה ומן ההפרשות בהן הם מתבוססים. סבל נוסף עובר על העופות עם הובלתם לשווקים. בסופו של התהליך, מרבית העופות מוחזקים במשך שעות (ואפילו ימים) בכלובים דחוסים, כשהם ממתינים ללא כל מים או מזון להוצאתם מהכלובים שמיד לאחריה יישחטו.

לאור האכזריות הגלומה במנהג הכפרות קמה התנגדות לטקס זה; כמה מחשובי הפוסקים בכל הזמנים ראו במנהג ה"כפרות" מעשה פסול, הגורם צער בעלי-חיים ללא כל הצדקה: בין היתר ר' יוסף קארו, הרשב"א, הרמב"ן ואחרים. מבין הפוסקים בני דורנו שהתנגדו למנהג הכפרות בתרנגולים ניתן להזכיר את הרב חיים דוד הלוי, שהאריך בדברים נגד המנהג (בספרו עשה לך רב, חלק שלישי, עמ' ס"ב-ס"ח), ובין השאר כתב: "ולמה צריכים אנו דווקא בערב היום הקדוש, להתאכזר על בעלי-חיים, ללא כל צורך, ולטבוח בהם ללא רחמים, בשעה שאנו עומדים לבקש חיים על עצמנו מאת אלוקים חיים".

יום הכיפורים, שהינו יום בו אדם עושה חשבון נפש ומבקש להרבות במעשים טובים, אין מקום לציין במעשה שהוא בבחינת צער בעלי-חיים. סבלם של תרנגולי הכפרות ראשיתו בתנאי הצפיפות בהם מגודלים, המשכו בהובלתם לשווקים בכלובים קטנים ובהמתנה הממושכת בתנאים אלו, וקיצו בהקפות סביב ראשו של מבקש הכפרה ובשחיטה עצמה.

לאור האמור לעיל נראה שיש מקום להביא לידיעת הציבור את הסבל המיותר הכרוך בביצוע מנהג הכפרות כמו גם את העובדה כי לעומת שחיטת התרנגולים קיים מנהג "פדיון כפרות", הנהוג בעיקר בעדות הספרדים. במקום התרנגול בא ממון הניתן לצדקה, על כן המנהג לעשות כפרות בממון הוא מנהג יפה שמרבה אושר בעולם, מבטא נדיבות וערבות הדדית.

לפיכך אבקש את שיתוף הפעולה שלך ושל המועצה הדתית במניעה ככל האפשר של מנהג הכפרות האכזרי, ולשם כך אני מצרף למכתבי זה כרזה המסכמת קטעים נבחרים של פוסקים בעבר ובהווה אשר התבטאו נגד אכזריות המנהג. אודה לך אם תואיל לסייע לי בפרסום כרוז זה בלוחות המודעות בבתי הכנסת ברחבי העיר.

בתודה מראש על שיתוף הפעולה!בברכה,

אדיר בנימיני
חבר מועצת העיר
Councillor ADIR BENYAMINI Municipality of Netanya
www.adir-b.com

אין תגובות: