סה"כ צפיות בדף

יום שבת, ספטמבר 2

טור אישי - פרשת בה"ס "יהודה הלוי"


פרשת בית הספר "יהודה הלוי"/ אדיר בנימיני

השבוע נפל דבר במנהל החינוך בעיריית נתניה, כאשר בפעם הראשונה מצאה לנכון מנהלת בית ספר בעיר, להשתלח בחבר מועצה. מדובר באירוע שהוא למיטב ידעתי חסר תקדים בנתניה.
הכוונה כמובן בדברים אותם מסרה בתקשורת המקומית מנהלת בית הספר לחינוך מיוחד "יהודה הלוי", ד"ר יהודית ברקוביץ, בנוגע לבניה ללא היתר שהתבצעה ברחבי בית הספר. המדובר בכתבה שפורסמה על ידי גיא ליברמן, בעיתון "אמצע נתניה" מרשת "ידיעות תקשורת" מיום 25/08/2006 (עמ' 28), העוסקת בבקשה של חבר מועצת העיר נתניה, הרצל קרן, להעביר את תיק הבניה הנוגע לבית הספר לדיון במליאת הועדה המקומית.
אין זה המקום להיכנס לפרטי המקרה החמור בפני עצמו שהעירייה ביצעה פעולות בניה בבית הספר ללא היתרים, ועל כן אתרכז רק בהיבט החמור כשלעצמו, שעובדת ציבור בכירה מתבטאת בחריפות כלפי חבר מועצת העיר.

מאפייני השרות הציבורי בישראל:
בישראל טרם התקבלה הכרעה לגבי המודל הרצוי של השרות הציבורי; הכנסת עוד לא ממש נדרשה לעניין באופן יסודי, והקווים המנחים המלאים עוד לא גובשו עדיין. יש לא מעטים הסבורים שעל מדינת ישראל לחתור למודל "הסיביל סרוונט" הבריטי, שם הפקידות הבכירה במשרדים הממשלתיים נשארת בתפקידה גם כאשר השר מתחלף. לעומת זאת, קיים בקצה השני של הסכלה המודל האמריקני, שבסיסו העיקרון שאנשי הממשל הבכירים מתחלפים ביחד עם הנשיא/מושל/ראש-עירייה/שריף שנבחרים. אולם על דבר אחד אין מחלוקת, והיא על העובדה שעובד ציבור אינו יכול ואף אסור לו להביע פומבית עמדות או דעות השנויות במחלוקת מבחינה פוליטית.
ההתבטאות הלא ראויה של ד"ר ברקוביץ:
הד"ר ברקוביץ, אולי לא במפתיע לאור קרבתה המשפחתית לראש העירייה, בחרה להכניס את עצמה לבין הרים גבוהים – הישר למחלוקת הפוליטית העמוקה בין ראש העירייה לחברי האופוזיציה. בתוך כך מצאה לנכון לשפוט מוסרית את חבר המועצה, הרצל קרן, אשר מילא בכל קנה מידה את מחויבותו הציבורית, כפי שראה אותה לנכון.
ברור וידוע לי שתפקידו של מחנך בישראל הוא בין היתר לחלק ציונים לתלמידיו; אך לא ברור כלל וכל באיזו סמכות בחרה הגב' ברקוביץ להרהיב עוז, ו"לחלק ציונים מוסריים", לנבחר ציבור, ובנוסף לצאת בקביעה הגורפת כי הוא פעל מתוך "חוסר לב".
המעשה משול למצב בו עובד מדינה בכיר (סמנכ"ל במשרד ממשלתי או אלוף בצבא) יתקוף ויבקר חבר כנסת בשל פעולה שביצע במסגרת תפקידו וסמכויותיו. מיותר לציין כי במערכת דמוקרטית, אשר מבוססת על רוב שמשתנה מבחירות לבחירות, על עובד הציבור לשמור על אובייקטיביות מוחלטת. לא מן הנמנע שבתום מערכת הבחירות הבאה יאלץ אותו עובד ציבור להיות כפוף לאותם גורמים שאותם תקף וביקר בעבר, דבר שללא ספק יקשה מאוד על מערכת יחסי העבודה שלהם.
בעקבות האירוע פניתי במכתב למנכ"ל משרד החינוך, שמואל אבואב, בדרישה שיעביר הנחייה למנהל החינוך בעירייה, להורות לכל מנהלי בתי הספר בנתניה להימנע מהבעת עמדות פוליטיות בעיתונות המקומית.
אדיר בנימיני - חבר מועצת עיריית נתניה

Councillor ADIR BENYAMINI Municipality of Netanya
www.adir-b.com

אין תגובות: