סה"כ צפיות בדף

יום שלישי, אוגוסט 29

סיווגי הארנונה בעיר נתניה

בנימיני מבקש לעלות לדיון במועצת העיר את סוגיית חלוקת העיר לסיווגי ארנונה
להלן נוסח ההצעה כפי שהוגשה למועצת העיר הקרובה של חודש ספטמבר:
הצעה לסדר בנושא:

סיווגיי הארנונה
מגיש: אדיר בנימיני

רקע:

מועצת עיריית נתניה מתבקשת להעלות לדיון את סוגיית חלוקת העיר ל-3 אזורי סיווג שונים לצורך חישובי תעריפי הארנונה.

חברי המועצה מתבקשים לבחון האם המשך המדיניות הנוכחית אכן עונה על הצרכים העכשוויים, והאם קיימת קורלציה בין החלוקה הנוכחית לבין המציאות בשטח.

כמו כן, לבחון את השאלה האם יש מקום לאמץ מחדש את הנוהל (מתקופת רה"ע יואל אלראי), שכל בניה חדשה מעלה אוטומטית את איזור הסיווג בדרגה אחת בבניינים החדשים.

דברי הסבר:

לדעת רבים, החלוקה ההיסטורית לסיווגי ארנונה אינה תואמת את המציאות העכשווית; אזורים שבעבר נחשבו למאוד אטרקטיביים, איבדו מזוהרם באופן המעלה ספק אם סיווגם הנוכחי מצדיק את עצמו.
כמו כן, נצרו מצבים אבסורדיים של בתים או בניינים בודדים אשר נמצאים ב"מובלעות", המשלמים ארנונה לפי סיווג גבוהה יותר מאשר הבתים הצמודים להם.
יש מקום לכך שמועצת העיר תשב על המדוכה ותגבש מדיניות ברורה ויעדים ארוכי טווח; אם קיימת מדיניות החותרת לצמצום שני הסיווגים הנמוכים יותר, במטרה לשאוף לכך שמרבית תושבי העיר ישלמו לפי תעריף פחות או יותר אחיד, יש לאמץ מחדש את הנוהל שכל בניה חדשה תקבל אוטומטית סיווג גבוהה יותר. אם אין כוונה כזו, יש מקום לשקול את ביטול "המובלעות" אשר גורמות לתחושה של חוסר צדק ופגיעה בעיקרון השוויון.
בברכה,

אדיר בנימיניחבר מועצת עיריית נתניה
Councillor ADIR BENYAMINI Municipality of Netanya
www.adir-b.com אדיר בנימיני חבר מועצת העיר נתניה

אין תגובות: