סה"כ צפיות בדף

יום שלישי, אוגוסט 8

פרשת קובי לוי נסגרה

היועמ"ש של משרד הפנים סתם את הגולל על פרשת הבניה הבלתי חוקית ברח' אהרונוביץ
עו"ד יהודה זמרת קיבל את עמדתה של יועמ"ש עיריית נתניה כי מדובר "בעבירת בניה, אשר על פי מדיניות העירייה, אינן נאכפות דרך כלל בדרך של ענישה פלילית".
ח"מ אדיר בנימיני, אשר ניהל מאבק עיקש בנושא סבר כי היות ומעורב בו נבחר ציבור, יש לנקוט במדיניות בית שמאי, במטרה לשלוח את המסר הציבורי הראוי.
כעת מסתבר שמאבקו של בנימיני היה כמעט חסר סיכוי, לאחר שבישיבת המועצה האחרונה הודתה ראש העירייה כי "יצאה להגנתו של קובי לוי".
בנימיני: "לציבור עבר היום מסר מאוד שלילי שניתן לבצע עבירות בניה ולצאת מזה בשלום. קל וחומר אם אתה נבחר ציבור וזוכה לגיבוי של ראש העירייה".

נסתם הגולל באופן סופי, על המאבק אותו ניהל במשך למעלה מחצי שנה, חבר מועצת העיר, אדיר בנימיני, בנוגע להגשת כתב אישום על עבירות בניה שבוצעו לכאורה במרכז רוחני ברח' אהרוניביץ.
בנימיני, ניהל מאבק עיקש, שכלל פניות ללשכתו של היועץ המשפטי לממשלה, עו"ד מני מזוז, למבקר המדינה ולראש העירייה. כמו כן, בנימיני שטרח להעלות את הנושא מספר פעמים לדיון במועצת העיר באמצעות שאילתות והצעה לסדר, קיבל באכזבה את הודעתו של יועמ"ש משרד הפנים, עו"ד יהודה זמרת, כי אין בכוונתו לנקוט כל פעולה בנושא.
עו"ד זמרת העביר את החלטתו לאור נימוקיה של עו"ד נילי ארז, יועמ"ש עיריית נתניה שכתבה כי מדובר "למעשה בחריגת בניה קלת ערך, אשר על פי מדיניות העירייה, אינן נאכפות דרך כלל בדרך של ענישה פלילית ואין נוקטים בגינה בתהליכים עונשיים פליליים".
לאחרונה יצא המרצע מן השק, עת הודתה במהלך ישיבת המועצה האחרונה מן המניין, ראש העירייה, מרים פיירברג, כי עמדה לצדו של ח"מ קובי לוי, אשר אחראי על המרכז הרוחני שבה בוצעה העבירה. פיירברג: "אני מודה באשמה. אני גוננתי על קובי לוי מול אדיר בנימיני, כאשר היה מדובר על הבנייה של המרפסת הזאת למרות שהיא לא חוקית, כי חשבתי[...] שלא ראוי לעשות רעש ולהפליל חבר מועצה בגין בניית מרפסת". כמו כן, הוסיפה פיירברג וציינה שמדובר אומנם "בעבירה שהיא יחסית מזערית (אבל) גם היא עבירה על חוקי התכנון והבנייה לכל דבר, מן הראוי שאני כראש עירייה גם אם בעצם לא הייתי אמורה לעשות את זה, להגן על חבר מועצה שלי[...]" (פרוטוקול ישיבה 52 עמ' 22).
ח"מ אדיר בנימיני: "אני בהחלט מאוכזב מרשויות אכיפת החוק במדינת ישראל שהתגלו כמלוא אוזלת ידם. המאבק שלי היה עקרוני. סברתי שהיות והמדובר בנבחר ציבור כי יש להחמיר ולנקוט במדיניות בית שמאי, זאת על מנת שלא ייווצר חלילה הרושם שעיריית נתניה עושה הנחות לחברי מועצה משיקולים פוליטיים. לצערי עבר היום מסר מאוד שלילי לציבור, שניתן לעבור עבירות בניה ולצאת מזה בשלום. קל וחומר אם אתה נבחר ציבור וזוכה לגיבוי מראש העירייה".
לסיום דבריו נזכר בנימיני בדבריו של אבי אבות תורת הפרדת הרשויות, הרוזן מונטסקייה, אשק בספר "על רוח החוקים" כתב כי "בעתות בערות, אין הפקפוק מתעורר אפילו שכשעושים את הרעות הגדולות ביותר; בעתות נאורות רועדים בחרדה אפילו כשעושים את הטוב ביותר". העובדה שהייתי בודד במערכה הזאת, היחיד שסבר שיש להקים כאן קול זעקה ולנהל מערכה ציבורית בעניין זה, מלמדת אותי שבכל הקשור לחוק וסדר, אנחנו נמצאים עדיין בתקופה הראשונה אותה מתאר מונטסקיה.

בתמנות: הרוזן שרל-לואי דה סקונדה, הברון מברדה וממונטסקיה

Councillor ADIR BENYAMINI Municipality of Netanya
www.adir-b.com

2 תגובות:

אנונימי אמר/ה...

World Peace would be good.

אנונימי אמר/ה...

You are rigth but not realistic at all!