סה"כ צפיות בדף

יום שני, ינואר 1

שאילתה בחירות ועדי שכונות

שאילתה1 לישיבת מועצת העיר
נושא: הבטחה שלא מומשה בעניין בחירות לועדי שכונות

תושבים בשכונת "קריית-השרון" קיבלו במהלך חודש אפריל 2005 הבטחה בכתב כי בכוונת עיריית-נתניה לפעול עריכת בחירות לועדי שכונות. כך נכתב בלשון ההודעה: "עיריית נתניה פועלת לקיום בחירות לוועדי השכונות בכל רחבי העיר, ואנו מקווים שאכן יתקיימו בעתיד הקרוב".
בהמשך החלו להתקבל מסרים סותרים מגורמים שונים בעירייה בנוגע לכוונה לקיים הבטחה זו לתושבים; ראש העירייה עצמה אף הצהירה במהלך ישיבת מועצת העיר מס' 28 (יוני 2005): "[...] נושא ועדי השכונות הוא סוגיה מאוד קשה שאין לי תשובה עליה[...] כל אזרח מייצג את עצמו ואנחנו מייצגים אותו, לא בטוח שאנחנו צריכים ועדים, לא בטוח".
משמע, בהבדל של חודשיים תמימים נשמעות שתי עמדות סותרות, הפוכות אחת מרעותה.
יתרה מכך, זה המקום לציין אך אין זה המקום להרחיב בכל הקשור לחשיבות הדמוקרטית הגלומה בקיום בחירות אלה; כשלעצמי אבחר לדבר ולהרחיב בנושא זה בכל אותם נושאים הנלווים לכך, במקומם ובמעודם.

לאור האמור לעיל אבקש לברר את הדבר הבא:

מדוע מוציאה עיריית נתניה תחת ידיה הצהרות שהיא אינה מסוגלת לעמוד מאחוריהן?
מדוע להשלות תושבים וליצור אצלם ציפיות שווא לגבי נושא שכה חשוב להם ואז להפנות עורף להבטחה?
מדוע לא תקיים עיריית נתניה את הבטחה ותוציא לפועל את נושא הבחירות לועדי שכונות?
מה עמדה של ראש העירייה בנוגע לחשיבות קידום העקרונות הדמוקרטיים המגולמים בבחירות לועדי השכונות?


בתודה מראש,

אדיר בנימיני
חבר מועצת העיר נתניה
Councillor ADIR BENYAMINI Municipality of Netanya
www.adir-b.com

אין תגובות: