סה"כ צפיות בדף

יום שני, ינואר 1

הצעה לסדר: מגרש אימונים מכבי נתניב

הצעה לסדר בנושא:

השתתפות במימון הקמת מגרש אימונים למכבי נתניה
מגיש: אדיר בנימיני


רקע:
1. מועצת עיריית נתניה מתבקשת להעלות לדיון את סוגיית השתתפות תקציבית משמעותית של העירייה לטובת הקמת מתקן אימונים ראוי לשמו, לתועלת מועדוני הספורט בעיר ובראשם קבוצת הדגל של העיר – מכבי נתניה.

דברי הסבר:

מכבי נתניה יצאה בתחילת העונה לדרך חדשה שאמורה להצעיד את המועדון אל עבר תהילת העבר ואולי אף אל עבר פסגות חדשות שטרם ידע עד כה.

אולם תת-התנאים בהם נאלץ המועדון להתמודד עימם מעיב מאוד על היכולת של הקבוצה לפעול במסגרת מקצוענית ראויה.

מחד-גיסא מיחסת לעצמה עיריית נתניה את התואר "עיר הספורט", אך מאידך-גיסא אפילו דבר אלמנטארי כמו מגרשי אימונים מסודרים אין ברשותה, דבר המגחיך עד לעין שיעור את הקביעה הזאת!

יש להצטער מאוד על כך שמכבי נתניה (שפתחה עידן חדש עם בעלים חדשים המעוניינים להכניס סטנדרטים אירופאים לקבוצה), נאלצת להתמודד עם בעיה כל כך אקוטית (היעדר מגרש אימונים ראוי לשמו) המהווה דבר כל כך אלמנטארי בערים מודרניות מעבר לים.

מן הראוי שמועצת עיריית-נתניה תקבל החלטה עקרונית שלכל הפחות תשתתף העירייה במימון חלקי של עלות הקמת מתקן אימונים ראוי לשמו.

בברכה,

אדיר בנימיני
חבר מועצת עיריית נתניה
Councillor ADIR BENYAMINI Municipality of Netanya
www.adir-b.com

אין תגובות: