סה"כ צפיות בדף

יום שני, ינואר 1

חשש להתנכלות פוליטית


נושא: חשש לאכיפה סלקטיבית מנימוקים פוליטיים
ביום ה-24/12/2006 פרסם הכתב אסף וקנין מהעיתון "השבוע בנתניה" כי ראשי עמותה מסוימת, סבורים כי עיריית נתניה "רודפת אותם ומתנכלת להם תוך שיתוף פעולה עם גורמים חרדיים בעירייה". עוד הוסיפו כי "מדובר ברדיפה פוליטית מהזן הגרוע ביותר".


בתגובת עיריית נתניה נטען באופן מקומם ביותר בין היתר כי "תמוה כי גוף העובר על החוק, מחפש לבדוק נגד מי עוד מפעילה העירייה את החוק". מבלי להיכנס ראשי בין הרים גבוהים, הרי שאין כל ספק שהחשש מפני אכיפה סלקטיבית הוא רלוונטי מאוד בהקשר זה! הטענה כאילו אין נפקות לשאלה כנגד מי מפעילה העירייה את החוק מופרכת היא מכל יסוד! הטעים על כך כב' שופט מ'. חשין ע"פ 3520/91 - הלנה תורג'מן נ' מדינת ישראל: "עקרון שלטון החוק משמיע את עקרון החוקיות, ומוסיף הוא ומשמיע צורך בהפעלת החוק באורח שוויוני וללא הפלייה, בהתאם לכללים ידועים וקבועים מראש, ללא שרירות וללא מיקריות. הפעלת החוק באורח מיקרי - שלא על דרך מדיניות קבועה, ברורה ומבוקרת מראש - משמיעה שרירות, ושרירות הינה אוייבת שלטון החוק"


בג"צ 86 / 428 יצחק ברזילי, עו"ד נ' ממשלת ישראל כתב כב' השופט א. ברק (כתוארו אז) בין היתר את הדברים הבאים: " לשלטון החוק יש גם משמעות מהותית: זהו שלטונו של החוק הראוי, שיש בו איזון בין צורכי הכלל והפרט. משמעותו של זה, בראש ובראשונה, השוויון בהפעלת החוק ובשימוש בו. אין שלטון החוק קיים אם מפלים בין שווים".


לאור האמור לעיל, נתן להסיק בנקל כי עמדתה של עיריית נתניה בסוגיה סותרת את עקרון שלטון החוק הנהוג בישראל, ומוטב היה שלא הייתה נשמעת!


יצוין כי גם הח"מ שותף לדאגה בדבר האפשרות שמא התקיימה כאן תופעה של מדיניות אכיפה סלקטיבית משיקולים פוליטיים.
בתודה מראש,

אדיר בנימיני
חבר מועצת העיר נתניה

Councillor ADIR BENYAMINI Municipality of Netanya
www.adir-b.com

אין תגובות: