סה"כ צפיות בדף

יום שבת, אפריל 5

על הנעשה בתאטרון העירוניחבר מועצת העיר נתניה, אדיר בנימיני, פנה במכתב לראש העירייה, מרים פיירברג-איכר בדרישה כי "תיכנס לעובי הקורה", בכל הנוגע לסכסוך ולמחלוקות הקיימות בתיאטרון העירוני המעמיד את פעילותו במתכונת הנוכחית בספק.
אדיר בנימיני מפנה את החצים לא רק אל עבר ראש העירייה, אלא גם כלפי עו"ד מנדי וייס שעומד בראש עמותת ההיכל ואל עבר שאר חברי הנהלת היכל התרבות ממועצת העיר: "הגיע הזמן שנבחרי הציבור הבכירים בעירייה ובהיכל התרבות יחליפו את פוזת בת-היענה ויוציאו את הראש מהחול לפני שיהיה מאוחר מידי. המדובר במפעל תרבותי חשוב לעיר שמביא לו גאווה גדולה וצריך לשמור עליו. התרשמתי שהמחלוקות בין הצדדים קשות ביותר ועלולות להביא בסופו של דבר לחורבנו, אם לא ינקטו מספר צעדים מתבקשים, כולל בחינת אפשרות של 'הפרדת כוחות'".

להלן נוסח המכתב שהופנה לראש העירייה:

‏ראשון 30 מרץ 2008
‏כ"ג אדר ב תשס"ח
לכבוד:

מרים פיירברג – איכרראש עיריית נתניה

גברתי ראש העיר,

הנדון: מאבקי הכוחות בתיאטרון העירוני
מכתבי זה נכתב בעקבות כך שלאחרונה שהטבלתי את עצמי עמוקות, בפרטי מאבק הכוחות האימתני המתחולל במסדרונות התיאטרון העירוני.

אומנם, אמת ונכון הדבר שבוצעה "סולחה" מתוקשרת בין המחנות הניצים, אולם זו לא הצליחה להפיס את רוח הצדדים והעניינים רחוקים מלהיות רגועים. למעשה הקרקע ממש בוערת. על כן "הסולחה" הייתה לא יותר מאשר בחזקת "הסכם הפסקת אש" ורחוקה מלהיות "הסכם שלום".

דומני, כי גברתי וגורמים בכירים נוספים שגו בכך שטרם הכניסו עצמם לעובי הקורה עד כה, במטרה לעמוד על גדרי המחלוקת התהומיים אשר התגלעו בין הצדדים, המחייבים אף לשקול את הצורך לבצע "הפרדת כוחות". נראה על פניו, וזאת על פי עמדת שני הצדדים החלוקים כי "מה שהיה הוא כבר לא מה שיהיה", בכל מקרה.

הואיל ונראה כי גברתי הינה היחידה במערכת העירונית אשר יש בידיה את היכולות וכן את הסמכויות לקבל החלטות קונקרטיות במטרה ליישוב הסכסוך, ו/או להתוות מסגרות עבודה חדשות, נראה כי אין מנוס מכך שתואיל נא גברתי, להכניס את ראשה בין ההרים הגבוהים, לצורך קבלת הכרעה בעניין לכאן ולכאן.

כולי תקווה שתיקחי על עצמך משימה נכבדה זו ויפה שעה אחת קודם! כל זאת בטרם עלול להיחרב מה שנבנה בעמל רב במשך שנים רבות העלול לקרוס תוך זמן קצר.

בברכת שבוע טוב ומוצלח!

בכבוד רב,

אדיר בנימיניחבר מועצת העיר נתניה

העתק:

עו"ד מנדי וייס – סגן ראש העירייה

Councillor ADIR BENYAMINI Municipality of Netanya
www.adir-b.com

אין תגובות: