סה"כ צפיות בדף

יום שבת, אפריל 26

שימוש בחומרי ניקוי ידידותיים לסביבה

חבר מועצת עיריית נתניה ממפלגת הירוקים, אדיר בנימיני, הגיש הצעה לסדר בעניין השימוש שעושה עיריית נתניה, באמצעות קבלני המשנה ששכרה, בחומרי ניקוי שאינם ידידותיים לסביבה.


להלן נוסח ההצעה לסדר:
מועצת העיר מתבקשת להעלות לדיון ולקבלת החלטה בעניין הצורך לעבור לשימוש בחומרי ניקוי ידידותיים לסביבה, בכל מוסדות העירייה.
מועצת העירייה מנחה את הנהלת העירייה להציג תנאי זה בכל מכרז או חוזה התקשרות עתידי עם חברות תחזוקה וניקיון.


דברי הסבר:

ככל שידוע לח"מ, חומרי ניקוי המשמשים לניקיון מוסדות העירייה (כולל מוסדות חינוך), הינם חומרים המזיקים לסביבה. כידוע, חומרי הניקוי מהדור הישן והמזהם, עלולים בסופו של תהליך למי התהום ובכך לסכן את איכות המים בכלל ואת בריאות התושבים בפרט. כל זאת כאשר קיימים כיום בשוק חומרי ניקוי שאינם מזהמים וידידותיים לסביבה.
לפיכך, ראוי שבכל חוזה או מכרז עתידי עם חברת ניקיון, תציב עיריית נתניה כתנאי יסודי את השימוש בחומרים ידידותיים לסביבה.
Councillor ADIR BENYAMINI Municipality of Netanya
www.adir-b.com

אין תגובות: