סה"כ צפיות בדף

יום ראשון, נובמבר 2

אביזרי גינון רועשים

וועדת איכות הסביבה דנה שאלת חוקיות השימוש במרססי המים

הוועדה העירונית לאיכות הסביבה, בראשותו של חבר המועצה, עו"ד אדיר בנימיני, קיימה דיון בנושא השימוש


באביזרי גינון מרעישים. הישיבה התקיימה בנוכחות נציגים מאגף שפ"ע, מחלקת הפיקוח ומהלשכה המשפטית. בפתח הישיבה השתתפו גם שני נציגים של התושבים אשר הציפו את התלונות בנושא, גב' יפעת שמר מרמת-פולג ומר רועי פרי, מוועד קריית-השרון. 

על הפרק עמדה שאלת חוקיות השימוש במכשיר "מרסס המים", שלטענת תושבים בעיר, הינו "מפוח אוויר" לכל דבר ועניין, הגם שאינו מכונה ככזה. 

מחוץ לאולם הישיבות, הוצג לפני חברי הוועדה המכשיר שבמחלוקת, בזמן פעולה, וזאת על ידי קבלן של אגף שפ"ע.

כזכור, בעת שכיהן בתפקיד השר לאיכות הסביבה, התקין ח"כ גלעד ארדן, תקנות שאוסרות על שימוש במפוחי אוויר לצורכי גינון באופן גורף. נציגי השלטון המקומי הגיעו לוועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת מתוך מטרה לבטל את רוע הגזרה, אך התקנות אושרו. בתקנות נקבע לגבי ציוד גינון אחר, שאינו מפוח עלים, כי ניתן להפעילם במסגרת שעות מוגדרות בלבד. בין השאר, נקבע איסור על הפעלתם בשעות ובימי המנוחה.

לאחרונה החלה להתעורר מחלוקת סביב מכשיר העונה לשם "מרסס-מים"; מכשיר שעל פי ייעודו, אינו "נושף אוויר", ונועד לצורכי הדברה וגינון. יחד עם זאת, במידה ואין ממלאים את המיכל של המכשיר בחומר נוזלי כלשהו, הוא מתפקד כמכשיר הנושף אוויר לכל דבר ועניין.

התביעה העירונית, "הכשירה" מכשיר זה, בהיבט שלשיטתה על פי הפרשנות של החוק, מי שעושה שימוש במכשיר זה, אינו עובד לכאורה על האיסור הקיים בתקנות לגבי מפוחי אוויר. במהלך הישיבה עמדה נציגת הלשכה המשפטית, על אותה פרשנות דווקנית של החוק, ככל שהדבר נוגע לאכיפה הפלילית, אך השאירה פתח כעניין של מדיניות ציבורית עירונית להרחיב את האיסורים, אך ורק, כלפי הגננים הפועלים בשם העירייה. צריך לציין, כי ברחבי העיר פועלים עשרות קבלני גינון פרטיים.

יו"ר הוועדה, עו"ד אדיר בנימיני, הבהיר לנוכחים שמצב דברים זה אינו מגשים להשקפתו את התכלית שלשמה נחקקו התקנות, רק שעל פי פסיקת בית המשפט העליון, עמדת היועץ המשפטי של הרשות היא זו המחייבת אותה מבחינה משפטית, אך ניתן לפנות לאינסטנציות גבוהות יותר, ולהעמיד את חוות דעת זו למבחן.

בתום הדיון בנושא סוכם כי תצא פניה מסודרת ללשכה המשפטית של המשרד להגנת הסביבה, בכל הנוגע לחוקיות השימוש באותו "מרסס מים" שבמחלוקת.

עו"ד אדיר בנימיני: "לטעמי, כפי שאמרתי גם בישיבה, יש כאן, אם לנקוט בשפה הגששית 'ישראבלוף'. המכשיר אולי לא נקרא מפוח בהגדרה, אבל זה רק ב'כאילו'. בפועל, זה ממלא את אותן הפונקציות, ומרעיש באותה מידה.

מעבר לכך, בנוגע לתקנה האוסרת מפוחים, התקיים שיח ציבורי ודיון בנושא במסגרת וועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת. נציגי השלטון המקומי באו לשם והציגו את ההסתייגויות שלהם. אני מבין את הקושי להשלים עם רוע הגזרה, אבל המערכה הזאת הוכרעה. התקנות בתוקף, יש לכבדן, במקום לנסות למצוא כל מיני טריקים ופרצות בחוק, לעקוף אותן. טרם נאמרה המילה האחרונה בעניין הזה".


חברי הוועדה לאיכות הסביבה נתניה בסיור

עו"ד אדיר בנימיני
חבר מועצת עיריית נתניה
 ADIR A. BENYAMINI
 Attorney at Law

אין תגובות: