סה"כ צפיות בדף

יום רביעי, מרץ 9

אהבת הספרים של ד"ר משה זמורה

השופט חיים כהן תיאר את אהבתו לספרים של נשיא בית המשפט העליון הראשון, ד"ר משה זמורה, בספרו "מבוא אישי" (הוצאת דביר), וסיפר בין השאר כי "משחר נעוריו הוא דבק בספרים, והם היו מלוויו הנאמנים בכל אתר ובכל זמן".

השופט כהן תיאור איך ד"ר זמורה היה "מחליק את הספר ומלטף את כריכתו ובודקו מלפנים ומאחור ופותחו וסוגרו ומעמידו פעם באצטבא זו ופעם באצטבא אחרת ומתעסק בו שלא לתכלית, וכל כולך נהנה על בר-אוריין זה, היפה למראה והטוב למקרא, שנצטרף לארון ספריו[...] אי אפשר היה מעולם להפריד בין זמורה לבין אחד מספריו".

קראתי בזמנו את התיאור הזה וממש התחברתי אליו כל כולי. מעבר לשפה העשירה, האופן שבו השופט חיים כהן תיאור של הדברים הזכיר לי את התחושה שקיימת גם אצלי כלפי הספרים בספרייה שלי.

הספרייה בבעלותי זה אחד הדברים הכי יקרים לי ביותר.
עו"ד אדיר בנימיני
 ADIR A. BENYAMINI
 Attorney at Law
חבר מועצת עיריית נתניה
 ----------------------אין תגובות: