סה"כ צפיות בדף

יום ראשון, מרץ 13

בנימיני פנה לשר פינס ולח"כ אדרי בעניין אחוז החסימה בבחירות לרשויות המקומיות

כזכור ניסה בעבר בנימיני לקדם חקיקה בנושא באמצעות ח"כ אילן שלגי שהוסרה לאחר שהסתבר שלא קיים רוב בועדת השרים לענייני חקיקה.
ח"מ עיריית נתניה, אדיר בנימיני פנה לאחרונה לשר הפנים ח"כ אופיר פז-פינס (עבודה) ולסגן השר לביטחון פנים, ח"כ יעקב אדרי (ליכוד) בבקשה כי יפעלו למען תיקון אחוז החסימה בבחירות המוניציפאליות.


תזכורת: לקראת הבחירות המוניציפאליות האחרונות שהתקיימו לקראת סוף שנת 2003 הודיע שר הפנים דאז, אברהם פורז, על צמצום מספר החברים במליאות המועצות של הרשויות המקומיות כאשר אחת המטרות המוצהרות הייתה להעלות באופן טכני את אחוז החסימה ולהביא לצמצום מספר סיעות היחיד.


אולם תוכניות לחוד ומציאות לחוד; הסתבר כי בפועל נבחרו לא מעט סיעות יחיד בבחירות אלה בכל רחבי הארץ. במקרה של עיריית נתניה הדבר בלט במיוחד אחרי שנבחרו 6 סיעות יחיד מבין 25 חברי מועצה. 


יום שלישי, מרץ 8

רק בישראל מקופחים חברי מליאות המועצות של הרשויות המקומיות

סקירה של מרכז מחקר ומידע של הכנסת קובעת חד משמעית:

חברי מועצה מרחבי העולם זוכים לגמול כספי וסיוע אדמיניסטרטיבי מהרשויות המקומיות שלהם


הסקירה שנעשה לבקשתו של ח"כ חמי דורון כללה מדינות מכל רחבי העולם הדמוקרטי כגון: אוסטרליה, גרמניה, ארה"ב, בריטניה, ניו-זילנד וקנדה, מוכיחה באופן חד משמעי כי בניגוד לישראל, חברי המועצה זכאים לתנאי נלווים הנחוצים להם לצורך מלוי תפקידם.סקירה של מרכז המחקר והמידע של הכנסת שהוכן לבקשתו של ח"כ חמי דורון, מלמדת כי בכל העולם הדמוקרטי מקובל לתת סיוע אדמיניסטרטיבי לחברי המועצה. 


אם לא די בזאת חברי מועצות רשויות מקומיות בכל רחבי העולם זוכים לגמול כספי קבוע עבור השתתפות בישיבות או סכום גלובלי חודשי עבור מלוי תפקידם.

מהמחקר עולה כי חברי מועצות ערים בכל רחבי העולים זוכים להחזר הוצאות נדיב עבור הוצאות שלהם במסגרת מילוי תפקידם. בבריטניה ובאוסטרליה אף נהוג לשלם הוצאות עבור הוצאות טיפול בילדים (child care expenses): חבר מועצה שהינו הורה לילד עד גיל 16, זכאי להחזר הוצאות עבור טיפול בילדים, בשעות בהן נוכח בישיבות ובפגישות הקשורות לתפקידו.רשימת הערים שנבדקו במחקר ועיקרי מסקנותיו:

סידני אוסטרליה

חברי מועצת העיר זכאים לתשלומים עבור נוכחות בישיבות, בוועידות, בסמינרים ובכנסים אחרים ברחבי אוסטרליה, משרדים ושירותי משרד במשרדי המועצה (offices), שירותי מזכירות (secretarial services), שימוש בחדרי המועצה (room use - interviews and other functions), אספקת ציוד משרדי בביתו של חבר מועצה או במשרד שיבחר (home / workplace facilities):, כלי כתיבה וספרים (stationery and books), חבר מועצה זכאי למנויים לשני עיתונים יומיים, בנוסף, זכאי חבר מועצה לקבל מגאזינים ופרסומים אחרים הרלבנטיים למילוי תפקידו. כן, זכאי לקבל עותק של כל ספר אשר יצא לאור על-ידי המועצה או עבורה, לשימושו האישי או כמתנות רשמיות, דואר ומשלוחים (mail and couriers), ארוחות (meals): מועצת סידני מספקת לחבריה כיבוד קל במשרדי המועצה, הוצאות נסיעה עירוניות, ביטוחים (insurance), טלפון נייד, הוצאות טיפול בילדים (child care expenses), הוצאות משפטיות (legal costs).

מלברן אוסטרליה


חברי המועצה זכאים למענק שנתי (annual allowance):חבר מועצה זכאי למענק שנתי בסך 25,000 דולר אוסטרלי.
[1] ראש העיר, לעומת זאת, זכאי למענק שנתי בסך 110,000 דולר אוסטרלי, החזר הוצאות על נוכחות בוועידות ובאירועים (attendance at conferences and functions)\ החזרים על השתלמויות והכשרה מקצועית (training and development), כיבוד וארוחות (refreshment & meals): חבר מועצה זכאי לכיבוד, וכמו-כן, זכאי לארוחה לאחר תום ישיבת מועצה, ציוד משרדי ושירותי משרד (office facilities, services and support staff), הוצאות נסיעה מקומיות (local travel), הוצאות טלפון (communication - local), הוצאות אירוח מחוץ למשרדי המועצה (functions external to town hall) והוצאות טיפול בילדים (child care):חבר מועצה, שהינו הורה לילד, זכאי להחזר הוצאות של עד 17 דולר אוסטרלי לשעה, עבור שעות בהן עסק בתפקידו כחבר.

ליוורפול בריטניה


מענק בסיס (basic allowance): עבור כל יום מושב של מועצת העיר (יש 90 ימי מושב בשנה), זכאי חבר מועצה למענק בסיס. השכר ליום ישיבות המועצה הינו 98.98 ליש"ט. מענק הבסיס השנתי, אם-כן, הוא 8,908.20 ליש"ט, מענק אחריות מיוחדת (special responsibility allowance): חבר מועצה המשמש בתפקיד בעל אחריות מיוחדת (כמו: ראש האופוזיציה, מצליף הקואליציה, מצליף האופוזיציה, יושבי ראש של ועדות ועוד) זכאי למענק שנתי זה. מענק זה מורכב ממכפלת השכר לכל יום מושב במספר ימי המושב בשנה וברכיב האחריות המיוחדת שנקבע לכל תפקיד (לדוגמה, יושב ראש ועדה זכאי למענק בגובה 6,968 ליש"ט בשנה), קצבת טיפול בילדים (childcare allowance), הוצאות נסיעה והוצאות רכב (travel), הוצאות אש"ל לחברי מועצה היוצאים לעבודה מחוץ למשרדי המועצה (subsistence allowance), עבור יום עבודה שלא כולל שהיית לילה - זכאי חבר מועצה להחזר הוצאות על בסיס ארוחות, עבור יום עבודה הכולל שהיית לילה - זכאי חבר המועצה להחזר הוצאות אש"ל בסך 80 ליש"ט לכל 24 שעות, ול-91 ליש"ט ל-24 שעות, אם יוצא לישיבות בלונדון או לוועידה השנתית של השלטון המקומי.


לידס בריטניה


הסכום השנתי הכולל של המענקים ששולמו ל-99 חברי מועצת לידס בשנים 2002 ו-2003 הוא: 1,536,170 ליש"ט, מענק בסיס (basic allowance):כל חבר מועצה זכאי למענק בסיס שנתי בגובה של 12,000 ליש"ט (מענק זה כולל גם החזר הוצאות טלפון, טלפון נייד, נסיעות ואש"ל, שהוצאו בקשר למילוי תפקידו) וקצבת טיפול בילדים ובתלויים (childcare and dependent carers' allowance): חבר מועצה שהינו הורה לילד עד גיל 15 וכן חבר מועצה, אשר בן משפחתו התלוי בו זקוק לטיפול צמוד, זכאי לקצבה בגובה 5.18 ליש"ט עבור כל שעת טיפול.

אוסטין - מדינת טקסס ארה"ב


משכורת שנתית (annual salary):חבר מועצה זכאי למשכורת שנתית בסך 45,011 דולר, הוצאות רכב (car allowance), הוצאות נסיעה ואש"ל (travel expenses):, הוצאות טלפון נייד (cell phone allowance) בסך 900 דולר.

ליטלטון - מדינת קולורדו ארה"ב


משכורת (salary):חבר מועצה זכאי למשכורת חודשית בשיעור של 600 דולר, תשלומי ביטוח חבר מועצה זכאי לתשלומי ביטוח לאומי, ביטוח בריאות, ביטוח מנהלים, ביטוח מפני אובדן כושר עבודה וביטוח אבטלה, שירותי משרד והוצאות רכב.


פרנקפורט גרמניה


חברי מועצת העיר פרנקפורט זכאים להטבות כספיות המשולמות מתקציב העירייה, משכורת:חבר מועצת העיר זכאי למשכורת חודשית בסך 894.76 אירו. חבר בוועד היועצים זכאי למשכורת חודשית בסך 224.97 אירו. תוספות לכהונות מיוחדות:חברי מועצה המכהנים בתפקידים מיוחדים זכאים לתוספת חודשית במשכורת. ראש סיעה באסיפת מועצת העיר זכאי לתוספת חודשית בסך 490.84 אירו ויושב-ראש ועדה זכאי לתוספת חודשית בסך 245.42 אירו.


אוקלנד ניו-זילנד


משכורת (salary):חבר מועצה זכאי למשכורת שנתית בסך 29,448 דולר ניו-זילנדי, תשלום עבור השתתפות בישיבות מועצה (meeting fees for councillors only): זכאי לתשלום של 100 דולר ניו-זילנדי עבור כל ישיבה ולא יותר מ-2 ישיבות ביום. הסכום השנתי המירבי אשר ישולם לחבר מועצה עבור השתתפותו בישיבות הוא 231,500 דולר ניו-זילנדי, משרדים, ציוד משרדי ושירותי מזכירות, החזר הוצאות נסיעה וחנייה, הוצאות טלפון נייד: החזר חודשי בסך 39 דולר ניו-זילנדי עבור אחזקת טלפון נייד ובסך 50 דולר ניו-זילנדי עבור שיחות בקשר לתפקידו, מחשב, אינטרנט, טלפון ופקסימיליה בבית. כמו כן, זכאי חבר מועצה להחזר של 50% מהוצאות אחזקת קו הטלפון שבביתו הפרטי, ולהחזר הוצאות של השיחות שערך בהקשר לתפקידו, בגובה של עד 20 דולר ניו-זילנדי לחודש.


טורונטו קנדה


תשלומי המשכורות והחזרי ההוצאות להם זכאים חברי מועצת טורונטו משולמים מתקציב המועצה. משכורת (salary): חבר מועצה זכאי למשכורת שנתית בסך 84,068.14 דולר קנדי ואילו ראש העיר זכאי למשכורת שנתית בסך 142,538.76 דולר קנדי.ביטוחים וקרנות פנסיה: חבר מועצה זכאי לביטוח בריאות מורחב, כולל ביטוח שיניים, ביטוח חיים וביטוח מפני אובדן כושר עבודה בשיעורים הניתנים לדרג הניהולי במועצת העיר טורונטו. כמו כן, זכאי כל חבר מועצה לקרן פנסיה, לה זכאי כל עובד מועצה. דמי פרישה ו"מענק עזיבה" (severance payment for mayor and councillors), הוצאות רכב, החזרי הוצאות נוספות (office expenses), תקציב נוסף נפרד בסך 182,876 דולר קנדי מופנה לטובת אנשי צוות העוזרים של חברי המועצה.


[1] יצויין, כי לא נעשתה השוואה לעניין כח הקנייה בכל מדינה. יש להתחשב בעובדה זו בהשוואה בין הסכומים השונים במדינות השונות.