סה"כ צפיות בדף

יום שבת, יוני 12

טור אישי: סמכויות אכיפה בתעבורה לפיקוח העירוני

פיקוח תעבורתי עירוני/ עו"ד אדיר בנימיני

הצעת חוק חדשה מטעמם של חברי הכנסת זאב ביילסקי וחמד עמאר, שמטרתה להביא לתגבור מערך האכיפה של חוקי התעבורה בתוך מרכזי הערים באמצעות פקחי הרשויות המקומיות, הונחה בחודש מרץ האחרון על שולחן יו"ר הכנסת (פ/2317/18 ).

מטרת ההצעה כפי שמציינים מגישיה הינה "לתגבר את מערכת אכיפת חוקי התעבורה בתחומי הרשויות המקומיות, ועל ידי כך להפחית את מספר תאונות הדרכים כמו גם להביא לצמצום הפגיעה בילדים ובקשישים, המהווים כשליש מסך כל הקורבנות בתאונות הדרכים. אכיפה מוגברת באמצעות פקחים של רשות מקומית, שנמצאים בכל מקרה ברחובות שבתחומי הרשויות המקומיות ונחשפים במסגרת עבודתם לעבירות תעבורה רבות, תסייע למערך הבטיחות בדרכים תוך ניצול משאבים קיימים, ללא תוספת עלות תקציבית".

היוזמים מציעים לתקן את הוראות סעיף 77 לפקודת התעבורה [נוסח חדש], התשכ"א-1961 (להלן: "פקודת התעבורה"), כך שיתווסף לו תת הסעיף הבא: "פקח מטעם רשות מקומית, שהוסמך לכך על ידי השר לביטחון הפנים (להלן - פקח עירוני), רשאי להפעיל סמכויות הנתונות לשוטר, לגבי עבירות תעבורה שקבע השר לביטחון פנים בהתייעצות עם השר, כדי לאכוף את הוראות פקודה זו והתקנות מכוחה בתחומי הרשות המקומית".

ועדת התעבורה בלשכת עורכי הדין, בראשותו של עו"ד שי גלעד, דנה בהצעה וציינה כי המדובר ב"יוזמה מבורכת כדי להרחיב את האכיפה", בכפוף לכך, שפקחי הרשויות המקומיות יעברו לכל הפחות "הכשרה של שוטרים מתנדבים".

כשלעצמי, אף אני סבור כי המדובר ביוזמה מבורכת, אך יחד עם זאת, אני צופה קשיים רבים בדרך ליישומה בפועל, וזאת על רקע המבנה ההיסטורי של מערך העובדים ברשויות המקומיות, הכפופים לעוצמה הבלתי מבוטלת של ועד העובדים העירוני וההסתדרות.

בהיבט הזה נראת לי מעט נאיבית הקביעה המופיעה בדברי ההסבר לחוק כי החוק יסייע "למערך הבטיחות בדרכים תוך ניצול משאבים קיימים, ללא תוספת עלות תקציבית". ח"כ ביילסקי שעמד במשך שנים בראש עיריית רעננה, בקי ממני בעניינים מוניציפאליים, אך ככל שהדבר נוגע להתנסות האישית שלי בעיריית נתניה, אני חוזה שועדי העובדים וההסתדרות ידרשו תוספות שכר ושיפור תנאי העבודה של הפקחים העירוניים כתנאי לכך שתתווסף להם "מעמסה נוספת" בדמות רישום דו"חות תעבורה.

כעיקרון, כפי שציינתי, המדובר ביוזמה ברוכה, כבר כמה עשרות שנים שמשטרת התנועה נעזרת במערך שלם של אזרחים-מתנדבים, לצורך אכיפת עבירות תעבורה. לכן, אין שום סיבה שסמכויות שהוענקו לאזרחים מן השורה, לא יוענקו גם לפקחי הרשויות המקומיות, שהינם עובדי ציבור מן המניין.

אין ספק, ודבר זה יילקח בוודאי בחשבון, כי הדבר יאלץ את הפקחים העירוניים לבלות זמן בלתי מבוטל במסדרונות ובאולמות בתי המשפט לתעבורה, אשר אינם ממוקמים בהכרח בעיר בה מבוצעת האכיפה, להבדיל מבית המשפט לעניינים מקומיים הנמצא בקרבת מקום. יתכן שדווקא על רקע זה תגיע גם התנגדות מצדם של ראשי הערים ליוזמה החדשה.


עו"ד אדיר בנימיני
 ADIR A. BENYAMINI
Attorney at Law
http://israblog.nana10.co.il/blogread.asp?blog=672963


                                    ביחד עם עו"ד דוד גולן ועו"ד שי שדלצקי בשיחה על ענייני דיומא
 http://adirb10.wix.com/adirbenyaminilaw
----------------------
חוקים הם כמו חול, מנהגים הם סלע. חוקים אפשר לעקוף, ומעונש אפשר לחמוק, אבל הפרה גלויה של מנהג גורר עונש וודאי - מרק טווין