סה"כ צפיות בדף

יום ראשון, ספטמבר 18

"גופים הנתמכים בסכומים גבוהים על ידי העירייה חייבים להיות מבוקרים על ידה"


כך טוען חבר מועצת העיר, אדיר בנימיני, בעקבות תקדים מכבי נתניה; בנימיני סבור כי כל גוף ציבורי הנתמך על ידי העירייה בסכום העולה על 1,000,000 ₪ בשנה חייב להיות מבוקר באופן הדוק יותר מצד מועצת העירייה, על פי המודל של החברה הניהולית במכבי נתניה המורכבת ממספר חברי מועצה.
אדיר בנימיני: "אין סיבה שבהנהלת בית חולים 'לניאדו' למשל לא ישולבו מספר חברי מועצה, לאור התמיכה הנדיבה שבית החולים מקבל מהעירייה".

חבר מועצת העיר, אדיר בנימיני, בודק בימים האחרונים אפשרות להעלות כהצעה לסדר במועצת העיר שתכליתה לשלב חברי מועצה בהנהלות או בכל דירקטוריון של גופים ציבוריים הנהנים מתמיכה של מעל 1,000,000 ₪ מעיריית נתניה. זאת בעקבות תקדים מכבי נתניה, בה מכהנים נציגים מטעם העירייה כחברים בהנהלת הקבוצה כבר כמה שנים.
הרציונאל שעומד מאחורי הצעתו של בנימיני הינו שמדובר בכסף ציבורי שעיריית נתניה מעבירה בסכומים גדולים ואין לה בקרה מספקת על הכספים הללו. לדעתו של בנימיני כל גוף שנהנה מכסף ציבורי צריך להיות מבוקר באופן הדוק על ידי נציגי הגוף שמעבירים אותו שמדגיש כי אין מדובר במינוי סוג של ריגולטורים, אלא לנסות למנוע את המצב בו העירייה מעבריה כספים "בלנקו" בלי שתהיה לה יכולת אפקטיבית לעקוב אחרי אילו מטרות הם משמשים.
בנימיני מדגיש כי הנציגות צריכה להיקבע על בסיס מפתח שבו יכנו שני חברים מטעם הקואליציה ואחד מטעם האופוזיציה.
אדיר בנימיני: " אין סיבה שבהנהלת בית חולים 'לניאדו' לא ישולבו מספר חברי מועצה, לאור התמיכה הנדיבה שבית החולים מקבל מהעירייה למשל. כמובן גם בכל גוף ציבורי אחר שנהנה מכספי ציבור נדיבים בכל שנה ושנה. אני חש שכרגע אין מספיק בקרה לטעמי בכל הקשור לכסף שהעירייה מעבירה לכל מיני גופים דתיים. אין לי מושג למה משמשים כספי התמיכות לכל מוסדות הדת למיניהם בנתניה, ולכן צריך פיקוח הדוק של נציגי העירייה".