סה"כ צפיות בדף

יום שבת, ספטמבר 24The Practice


 ADIR A. BENYAMINI 
Attorney at Law
 ----------------------

עו"ד אדיר בנימיני
 ADIR A. BENYAMINI
Attorney at Law
 ----------------------

יום שני, ספטמבר 5

בבית המשפט המחוזי מרכז

-

עו"ד אדיר בנימיני ועו"ד אביאל אהרון בתום דיון בקשה לקבלת צו-ביניים בבית המשפט המחוזי מרכז

יום שישי, ספטמבר 2


תזמורת נתניה-הקאמרית-הקיבוצית
בניצוחו של מאסטרו שלו עד-אל

אין להפריז יתר על המידה

"מקדמת דנא נחשב הפתגם 'במאומה אל תפריז על המידה' לפתגם נאה, ואכן טוב הוא הפתגם, אמת לאמיתה" (סוקרטס).

--
[אפלטון "מנכסנוס" כתבי אפלטון  (תירגם: יוסף ג. ליבס) הוצאת שוקן (ירושלים ותל-אביב: תשנ"ח-1997), עמ' 411 ]

המאפיינים של קוראי הספרים לשיטתו של תומס מורוס

"רבים מאוד אינם בקיאים בספרות; רבים מתעבים אותה. הברברי דוחה כל דבר שאינו ברברי לחלוטין בטענה שהוא קשה מידי, ואילו טרחנים חסרי ידע של ממש דוחים כזוטות כל חיבור שאינו עתיר בביטויים שחוקים. יש החובבים רק כתבים עתיקים, ויש - רק את כתביהם שלהם. אדם אחד הוא כה עגום, עד כי לא יסבול הלצות, ואילו האחר כה תפל, עד כי לא יסבול שום חריפות. יש שהנם כה נפוחים, עד כי ייבעתו מכל עוקץ ארסי כפי שאדם שננשך על ידי כלב שוטה נבעת ממים. אחרים כה חסרי יציבות בדעותיהם, עד כי יטענו דבר אחד ביושבם ואחר - בעומדם".

---
[מתוך: תומס מור אוטופיה (תרגום: איילת אבן-עזרא), הוצאת רסלינג 2008, עמ' 53]. 

תמצית העמדות העצמאיות - מועצת העיר ה-15

ישיבה מספר 4 דצמבר 2013

 התנגדות נחרצת בישיבת המועצה לתיקון חוק העזר העירוני "שמירת הסדר והניקיון" שמטרתו הייתה לאפשר חלוקת קנסות במקום העמדה לדין בגין שתיית אלכוהול בפומבי. מצאתי את עצמי בודד במערכה (היחיד שלא תמך בחוק). לימים, הודיע לי חבר המועצה, הרב משה לחובר, כי שגה בכך שתמך ברפורמה האמורה.

ישיבה מס' 16 יוני 2014

 הייתי חבר המועצה היחיד שהביע עמדה נגד מתן סמכויות אכיפה למוקדני 106; במועצת העיר אמרתי בין השאר את הדברים הבאים: "אני כבר בעבר הבעתי פה עמדות שאני נורא חרד מהענקת סמכויות שיש בהם פגיעה פוטנציאלית בפרטיות ובזכויות אחרות, לא הצלחתי להבין מדוע מוקדן, שיושב במוקד, צריך ­לקבל סמכויות לפי פקודת סדר הדין הפלילי, ומדוע מוקדן צריך­ לקבל סמכות לפלוש לחצרים, או להיכנס לחצרים".


ישיבה מס' 22 יוני 2014

 חבר המועצה, ד"ר ישראל שטבון, מתבטא במילים חריפות כנגד אירוע מתוכנן של הקהילה הגאה בעיר. הישבה הופכת לסוערת לאחר שחבר המועצה, רפי ימין, מכנה את שטבון בתואר "הומפוב" והוצא ממליאת המועצה על ידי יו"ר המועצה, שלמה ישי. אמרתי בישיבה, בין השאר, את הדברים הבאים: "הבג"צ המפורסם פרץ נגד המועצה המקומית כפר-שמריהו מחייב רשות מקומית להשכיר נכסים עירוניים לכל גוף שחפץ בכך ויש איסור על אפליה בחוק בנוגע לנכסים עירוניים. כמו שכל גוף דתי, או כל גוף אחר, שיבקש להשכיר נכסים עירוניים אסור למנוע את זה ממנו, בוודאי שגם במקרה הזה, במידה וקיימת בקשה, יש איסור על הרשות להפלות בין אוכלוסייה כזאת או אחרת. עכשיו, אני שומע כאן לא אחת את דוקטור שטבון, והפעם הצטרפו אליו גם חבריו מהסיעות החרדיות, שלדעתי, חוטאים בחטא אחד ברור, וזה שהם פשוט לא מבינים את עקרונות היסוד של הדמוקרטיה; דמוקרטיה לא נשלטת על ידי הרוב, דמוקרטיה באה לידי ביטוי דווקא בשמירה על זכויות המיעוט, וגם אם יהיה פה רוב להעביר את ההחלטה הזאת, כמו שהסברתי, מבחינת הדין, מדינת ישראל, הדבר הזה אין לו שום משמעות. ומעבר לזה, אני חושב שצריך לדעת ולכבד גם גורמים אחרים באוכלוסייה ולא להשתמש ברוב דורסני כדי להשיג הישגים ולדכא גורמים אחרים בחברה".ישיבה מס' 25 01/10/2014

 יצאתי חוצץ נגד הפרוצדורה במסגרתה מעבירים בהנף יד את המלצות וועדת הכספים במקשה אחד, ללא דיון מהותי: "אני חושב שכשמביאים למועצה החלטות של וועדת כספים במקשה אחת, כשיש נושאים שהם באמת עקרוניים, כמו ההלוואות שאנחנו אמורים לקחת, שהם בסכומים לא מבוטלים, אני חושב שנכון וראוי לעשות הפרדה בין ההצבעות. כי אני חושב שלתת מקשה אחת ולהכניס בתוך זה החלטות כל כך מהותיות, כמו הלוואות, שבאמת, כמו שאמרתי, הסכומים הם לא קטנים, ראוי שזה יהיה נושא בפני עצמו."

 

ישיבה מס' 26 05/11/2014

 יצאתי כנגד אישור התקנון של עמותת היכל התרבות שכלל סעיף שמרוקן מתוכן את החברות בגופים של העמותה ומעניק כוח אבסולוטי לראש העירייה. בישיבת המועצה אמרתי כהאי לישנא: "יש לי הסתייגות קשה מאוד לסעיפים 1א, ב, 1.א, 1.ב בתקנון הזה. אני חושב שהיה צריך באמת להיזקק למנה מאוד גדושה של ציניות, לקחת עיקרון דמוקרטי כל כך יסודי של כל אחד לכל אחד, להתהדר בו, ואז בסעיף שלאחר מכן לרמוס את אותו עיקרון יפה ברגל גסה, בסעיף שאני חושב שמתאים אולי למשטרים אחרים. יש כאן מומחים גדולים ממני, שיכולים אולי להעיד על כך שאפילו בפוליטבירו או בשפת הסובייטים לא היה סעיף כמו סעיף 1ב או 1.ב לתקנון הזה."

 עוד אמרתי באותה ישיבה: "הסעיף הראשון אומר שבאסיפה של העמותה לכל נציג יש קול אחד. קול אחד לכל אחד, כמו שאומר הרעיון הדמוקרטי, ואז הסעיף השני אומר בעצם שבמידה ואותם אנשים מצביעים כמו שיושב ראש האסיפה הוא רוצה, אז העיקרון הדמוקרטי חל. במידה ומחליטים להצביע בניגוד לדעתו שאל יושב ראש האסיפה אז אנחנו עוברים לתקופה של המונרכיה כי אז ליושב ראש האסיפה יש וטו. למעשה זה מרוקן מתוכן כל תפקיד של מישהו שהוא חבר בתוך האסיפה הזאת. כי למעשה כל עוד אתה man yes אז בסדר הדמוקרטיה רצה יפה. אבל אם אתה לא man yes  אז אין דמוקרטיה. כי אנחנו לא נותנים לך את היכולת באמת להשפיע על מה שקורה באסיפה הזאת. עכשיו, אני חושב שהסעיף הזה ושני הסעיפים הללו, 1ב ו-1.ב לא מכבדים אותנו כחברי מועצה. בטח לא את מי שנתמנו להיות חברי האסיפה הכללית של העמותה הזאת".


ישיבה מס' 37 אפריל 2015

 בישיבה זו יצאתי כנגד אישור חוזה החכירה לזכיין בחוף הים בשל הפגיעה הקיימת במתרחצים ובשל ההשתלטות של משכירי הכיסאות: "בנוגע לחוזה שאנחנו הולכים לחתום פה עם הזכיין בחוף הים מטרידים אותי למעשה שני דברים, לא רק בהכרח בכובע של המשפטן אלא בהיבט הציבורי. ואני מכוון בעיקר לנושא של השימוש בחוף הים לצרכי פיזור הכיסאות והשולחנות שם, של השכרה לתושבים שבאים לחוף הים. הנושא, הסיבה שזה מטריד כי בסופו של דבר הרבה מאוד תושבים מתלוננים על הפיזור המוגזם של הכיסאות האלה ועל הניסיון כמעט באופן תמידי לחייב אותך בכספים. נכון שמבחינת החוזה למינהלת החופים יש איזה שהן סמכויות אכיפה בכל מה שקשור להפרה של הסעיף הזה מבחינת פיזור הכיסאות. אבל, כמו שגם אפשר לראות, לא מדובר בסעיף שהוא מהווה תנאי יסודי בחוזה. כנ"ל גם לגבי המחירון שהוא המחירון שאמור בעצם למנוע מצב של עושק, או של הקפצת מחירים, ואנחנו יודעים שניסיון דורות מלמד אותנו שהרבה פעמים זכיינים בודקים את מתחם הגבולות שלהם. כלומר זה מתחיל תמיד בהפרה קטנה ולאט לאט זה מתגבר, והופך להיות הפרה יותר חמורה. ובחוזה הזה כפי שאני לפחות מפצח אותו, לא ראיתי כאן הגנה בהיבט של אותם סעיפים שמוגדרים כסעיפים של סעיפי יסוד."

ישיבה מס' 52 אוקטובר 2015

כאן תקפתי במילים חריפות את עמיתי למועצת העיר שלא באו מוכנים לישיבת המועצה שדנה בדו"ח הביקורת של מבקר העירייה. למעשה ברור היה שהם כלל לא פתחו את דו"ח הביקורת ולא עיינו בו: "אני אאלץ גם במקרה הזה לקיים את אחת המצוות הפחות אולי מרנינות, וזה מצוות התוכחה. כפי שנכתב בספר דברים, 'הוכח תוכיח את עמיתך ולא תשא אליו חטא'. בלשון רבים אני אאלץ להגיד את זה. מכיוון שאני ועמיתי לסיעה, משנה לראש העירייה הרצל קרן, היינו למעשה, היחידים שפנינו לפני הישיבה של ספטמבר ואמרנו שהדו"חות בכלל לא הופצו. כלומר לא קיבלנו בכלל את דו"ח הביקורת. אף חבר מועצה אחר, כנראה זה לא הטריד אותו יותר מדי, שהוא הגיע לישיבת מועצה ואין לו בכלל את הספר הזה. ואז הפיצו את הספר הזה בחודש שלאחר מכן. אני כן קיבלתי אותו לפני החג."


ישיבה מס' 55 נובמבר 2016


 בישיבת מועצה זו הצלחתי לעורר שיח עקרוני במועצת העיר בעניין מדיניות מנהל החינוך בעיריית נתניה, ועורר שיח נרחב סביב טענותיו הביקורתיות על המשאבים המופרזים המושקעים בהישגיות על חשבון החינוך לערכים: "יש לי בכל זאת איזה שהיא מחלוקת קונספטואלית בכל מה שנוגע לעניין הזה. כי אני חושב שהפכנו את מערכת החינוך שלנו, לסוג של מסלול מרוצים. במקום לעודד את התלמידים להתמסר ללימודים, לפתח סקרנות אינטלקטואלית, מעודדים אותם להצליח באופן אישי ולהתמקד רק בידע שעשוי לעזור להם לעבור את המכשולים, במבחני הבגרות; ובינתיים על הדרך, גם מפסידים את מה שנקרא את היסודות. כי בגרות תמיד אפשר לשפר, אפשר לשפר את זה גם אחרי הצבא. זה לא כזה תורה מסיני. אבל יסודות שלא מקנים אותם בגיל הזה, אחרי זה כבר קשה מאוד לשפר ולתקן אותם. אז זה נכון שזה יהיה מאוד נחמד, אם כולם, את כל התלמידים של מערכת החינוך בנתניה, יעברו את בחינות הלשון, וידעו לדבר, לעמוד בכל השאלות של התחביר. ולדעת בכל משפט, מה זה הפועל ומה זה התפעל ומה זה הנושא ומה זה הנשוא. ומה זה הלוואי. וכל הדברים האלה באמת ישמשו אותם בהחלט בחיים. אם הם ילכו ללמוד בלשנות. אבל תחת זאת הם לא יודעים לדבר נכון. הם מדברים בצורה עילגת. לא יודעים לדבר זכר ונקבה. אתה שומע היום חברה צעירים שבמשפט אחד הם אומרים שלוש וארבע שגיאות. לא יודעים להתנסח בכלל, לא בכתב ולא בעל פה".

בהמשך הוסיפתי כי אם מנהל החינוך בעירייה ידאג לטפח אצל תלמידיה סקרנות אינטלקטואלית היא תקצור את הפירות בבגרות גם בהמשך. אין להפוך את אותם תלמידיה לרובוטים שמשננים חומר, אלא לאנשים שגם יתעניינו במה שהם לומדים.

ישיבה מס' 60 מארס 2016

ביחס לביקורת שהשמיע חבר המועצה, ד"ר ישראל שטבון, על תחרות הגלישה שנערכה בחוף נתניה גם במהלך השבת אמרתי בין השאר את הדברים הבאים: "אני כדרכי בקודש אפתח עם ציטוט של נתן אלתרמן שכתב כי 'האתמול נשאר מאחורינו אך רבה הדרך למחר'. מההתרשמות שלי מן הישיבה הקודמת ומן הישיבה הנוכחית אני חושב שאלתרמן טעה. כי האתמול לא ממש נשאר מאחורינו. אני חושב ששמענו כאן כמה אמירות מאוד פטרנליסטיות[...] בעניין המצוות אולי כדאי שאזכיר כאן לחברי ד"ר שטבון את אותו משפט, פסוק ידוע מתוך מסכת מכות בתלמוד הבבלי[...] שבא חבקוק והעמידן על אחת: 'וצדיק באמונתו יחיה'; כל האנשים שיושבים סביב השולחן הזה הם לא פחות צדיקים ממך ד"ר שטבון, והם לא פחות צדיקים מאנשים אחרים". יום שני, מאי 16

100 שנים להסכם סייקס-פיקו

היום (16/05/2016) מציינים 100 שנים להסכם בין בין סר מארק סייקס לבין ז'ורז' פיקו, ואף גורם מדיני משמעותי בעולם עדיין לא מעז לומר את האמת על גורלן הצפוי של שתיים מן המדינות הפיקטיביות שההסכם הוליד - סוריה ועיראק. 

ברי שאין מנוס מפירוק היחידות המדיניות המלאכותיות הללו בהתאם לחלוקה האתנית שם, בדומה לתהליך של פירוק יגוסלביה. רק ששיקולים דיפלומטים ובריתות היסטוריות בין מדינות שונות, מונעות הכרזה על מה שהמציאות תכפה בסופו של דבר.

ישנה אמירה יפה של הדיפלומט המצרי, תחסין בשיר, מי שהיה יועצו הקרוב של הנשיא סאדאת, שהתבטא פעם בחכמה רבה שמלבד האומה המצרית (שהיא מאוד הומוגנית עם שורשים היסטוריים), יתר מדינות ערב הן לא יותר מאשר "שבטים עם דגלים". 

כבר בשנת 2004 פרסמתי בנושא מאמר באתר "כאן-נעים" תחת הכותרת: "יגוסלביה חדשה בעיראק".

הימים היו עוד טרם תחילת "האביב הערבי" וטרם החלה ההתקוממות בסוריה, ונגעו רק לעניינה של עיראק. כך כתבתי בין השאר:

"במצב הנוכחי נוצרה לנו מציאות של "יגוסלביה חדשה" נוסח עיראק. יהיה קשה עד בלתי אפשרי, לקיים שלטון דמוקרטי שיאחד את שלושת הפלגים המרכזיים המרכיבים כיום את המדינה.
הכורדים, בחלק הצפוני של עיראק, לא יסכימו לוותר על האוטונומיה ממנה נהנו בשנים האחרונות מאז מלחמת המפרץ הראשונה. הסונים, מצידם, לא יסכימו לוותר על ההגמוניה ממנה נהנו עד כה. והשיעים, שהם הרוב היום בעיראק, ירצו בהשראת איראן והאיסלאם הקיצוני לממש את כוחם הפוליטי על מנת להעביר לידיהם את שלטון במדינה. כל זאת מוליך למסקנה המתבקשת שכל פתרון אחר מאשר חלוקתה של המדינה לשלוש מדינות קטנות, בדומה למה שנעשה ביגוסלביה, אינו ישים".

המציאות בסופו של דבר תכפה את הפתרון הזה, גם אם המעצמות הגדולות ינסו למנוע אותו בכל מחיר.


יום רביעי, מרץ 9

אהבת הספרים של ד"ר משה זמורה

השופט חיים כהן תיאר את אהבתו לספרים של נשיא בית המשפט העליון הראשון, ד"ר משה זמורה, בספרו "מבוא אישי" (הוצאת דביר), וסיפר בין השאר כי "משחר נעוריו הוא דבק בספרים, והם היו מלוויו הנאמנים בכל אתר ובכל זמן".

השופט כהן תיאור איך ד"ר זמורה היה "מחליק את הספר ומלטף את כריכתו ובודקו מלפנים ומאחור ופותחו וסוגרו ומעמידו פעם באצטבא זו ופעם באצטבא אחרת ומתעסק בו שלא לתכלית, וכל כולך נהנה על בר-אוריין זה, היפה למראה והטוב למקרא, שנצטרף לארון ספריו[...] אי אפשר היה מעולם להפריד בין זמורה לבין אחד מספריו".

קראתי בזמנו את התיאור הזה וממש התחברתי אליו כל כולי. מעבר לשפה העשירה, האופן שבו השופט חיים כהן תיאור של הדברים הזכיר לי את התחושה שקיימת גם אצלי כלפי הספרים בספרייה שלי.

הספרייה בבעלותי זה אחד הדברים הכי יקרים לי ביותר.
עו"ד אדיר בנימיני
 ADIR A. BENYAMINI
 Attorney at Law
חבר מועצת עיריית נתניה
 ----------------------הקשר הסיבתי בין מעשה לבין תוצאה


"מן המפורסמות הוא, כי הקשר הסיבתי הערטילאי בין המעשה והתוצאה, אין בו לבד כדי להטיל אחריות משפטית על עושה המעשה. רצוני לומר, כי מבחן ה -  causa sine qua non,  בעברית: מבחן הסיבה 'בלעדיה אין', איננו המבחן הבלעדי לקביעת האחריות המשפטית. אין לך מעשה או מאורע אשר לא תקדם לו שרשרת ארוכה, בעצם: שרשרת אינסופית, של סיבות הכרחיות, ואם כי מבחינה מדעית או פילוסופית – כפי שכבר הורה ג'והן סטיוארט מיל – אין יסוד כלשהו להפלות ביניהן, הרי איש לא יעלה על הדעת לראות את כולן כשוות ערך לגבי האחריות המשפטית, האזרחית, או הפלילית. שאם לא תאמר כן, תגיע סוף סוף לאדם הראשון כעילת העילות לכל פשעי האנושות"


(ע"פ 47/56 מלכה נ' מדינת ישראל, פ"ד י 1543, 1548 (1956) השופט מ' זילברג)עו"ד אדיר בנימיני
 ADIR A. BENYAMINI
 Attorney at Law
 http://www.adir-benyamini-netanya-city.com/
 ----------------------


אקסיומות

מאז ומעולם קיימת נטייה אנושית טבעית להיאחז במוסכמות ובאקסיומות, "כאילו שמדובר בגוף יציב ואיתן שלא ניתן לזעזעו או לחרוץ עליו משפט". דברים אלה נכתבו על ידי הוגה הדעות הצרפתי הנודע, מישל דה-מונטן, במסה שכתב להגנתו של רמון סבונד. שם הוא מציין הכותב, ובצדק כי בקבלת אקסיומות באופן אפריורי, יש כדי להציב מכשול לפני המחשבה החופשית והשקולה. מי שמאמץ דרך זו נוהג "בדומה לחכמי גיאומטריה, שעל בסיס אקסיומות, שאינן זקוקות להוכחה, מוכחים כל מה שברצונם להוכיח"[1].

מונטן מציין כי "לפני אלה הנאבקים בנו באמצעות הנחות מוקדמות עלינו להציג הנחות מנוגדות"[2]

ג.ס מיל כותב כי היתרון הממשי של האמת הוא בזה "שדעה אמיתית, אף אם ישתיקוה פעם או פעמים או הרבה פעמים" תמיד ישובו לגלותה[3], ולכן אין לחשוש מן המקטרגים עליה. להיפך, העובדה שאין מי שיאתגר את הדעות המקובלות איננו מצב בריא: "[...]אם יש אמיתות חשובות שאין עליהן מערערים, צריך שנקים להן מערערים דמיוניים, ולשים בפיהם את הנימוקים החמורים ביותר שיוכל להעלות הסנגור לשטן המובהק ביותר"[4].


עו"ד אדיר בנימיני
חבר מועצת עיריית נתניה
[1] משל דה-מונטן סנגוריה על רמון סבונד תרגם: דרור דורי (אוריון הוצאת ספרים, 2011), עמ' 160
[2] שם, עמ' 162
[3] ג'ון סטוארט מיל על החרות תרגם:אריה סימון (הוצאת מאגנס, תשנ"ד)  עמ' 53
[4] שם, עמ' 70הגנה מפני עריצותן של הדעות השולטות

"יש צורך בהגנה גם מפני עריצותן של הדעות וההרגשות השולטות. יש צורך בהגנה גם מפני נטיית החברה לכפות את מושגיה ואת מנהגיה שלה על הכופרים בהם[...] ולהכריח את כל היחידים לעצב את אופיים בדמות דיוקנו של אופיה שלה. אסור לדעה הקיבוצית שתתנגש בעצמאות היחיד מעבר לגבול ידוע; וקביעת הגבול הזה, כמו כן שמירתו מיד המסיג, הן תנאי-קודם בל יעבור לחיים מתוקנים, לא פחות מן ההגנה מפני העריצות המדינית"

(ג'ון סטוארט מיל). 

---

[מתוך: על החרות תרגם: אריה סימון (הוצאת מאגנס, תשנ"ד)  עמ' 10-11]

עו"ד אדיר בנימיני
 ADIR A. BENYAMINI
 Attorney at Law
 http://www.adir-benyamini-netanya-city.com/
 ----------------------
השקר הנשגב והאמת שמתקשה להתחרות בה

ישנן לא מעט אמירות על יופיו של השקר לעומת המראה של האמת, שאינה תמיד נעימה ויופייה לעתים מוטל בספק, כמו גם על הקושי למצוא אותה. ידוע מאוד הציטוט מתוך הפואמה "ירושלים המשוחררת" של המשורר האיטלקי, טורקוטו טאסו, שכתב על "השקר הנשגב" שאין אמת "שתשווה לו ביופייה".

כך נדרש לנושא, חואן מנואל, באחד מספורי "הרוזן לוקנור": "האמת התחפרה באדמה כדי לחיות בינות לשורשים שנפלו בחלקה, והשקר שכן מעל לאדמה[...] ומאחר שהוא כה מושך לב, לא עבר זמן רב וכולם נהו אחריו[...] והוא כוסה בפרחים נאים בגוונים יפים, שמשכו כל לב בצורתם". 

ממשיך חואן מנואל, וכותב כי "כאשר ראו האנשים עד כמה נאה אותו עץ, נכספו להתכנס תחתיו ונהנו מאוד מצלו ומפרחיו הרבגונים, ותמיד חסו בצלו אנשים רבים[...] וכאשר התכנסו האנשים מתחת לעץ, הציע להם השקר, בהיותו מצודד לב ופיקח, שעשועים רבים וגילה להם מחכמתו; והאנשים הפיקו הנאה רבה מלימוד אמנותו וכך משך את לבם של מרבית האנשים בעולם: הוא הקנה לחלקם שקרים רגילים, לחלק אחר, שהיו נבונים יותר, שקרים כפולים, ולאחרים שהיו אף חכמים מהם, שקרים משולשים".


[מתוך: חואן מנואל "מעשה בעץ השקרים" הרוזן לוקנור תרגום: מנחם ארגוב (ירושלים: הוצאת מאגנס) תש"ע-2010, עמ' 98].עו"ד אדיר בנימיני
 ADIR A. BENYAMINI 
Attorney at Law
חבר מועצת עיריית נתניה ----------------------

יום שלישי, מרץ 8

הבחנה בין עבירות בניה

חבר הכנסת, ד"ר משה סנה:

"יש עבירות על חוקי הבניה מטעמי ספסרות ומתוך רדיפת בצע ורצון של התעשרות 

ספסרית, ויש עבירות על חוקי הבניה מתוך דוחק, מתוך עוני, מתוך מצוקה".

עו"ד אדיר בנימיני
 ADIR A. BENYAMINI 
Attorney at Law
 http://www.adir-benyamini-netanya-city.com/ 
 ----------------------

האלופה האמיתית

במרץ 2009 פרסמתי טוב בעיתון "השבוע בנתניה" עם הכותרת "האלופה האמיתית".


כתבתי אז בתום משחקי הליגה הסדירה (לפני משחקי הסיבוב השלישי) כי ההגינות מחייבת את המסקנה שה"אלופה האמיתית" היא למעשה מכבי חיפה.
המסקנה שלי אז נכונה ככל שהדבר נוגע להפועל באר-שבע דהיום (קצת מגוחך לקרוא את טענות מכבי ת"א עם "אליפות עם כוכבית"). המסקנה מקורה למעשה בעובדה אחת פשוטה ובסיסית והיא שהפועל באר-שבע ממוקמת במקום הראשון בטבלה, בתום שני סיבובים מלאים של משחקי בית וחוץ.

קבוצת כדורגל הממוקמת במקום הראשון לאחר שהליגה הסדירה למעשה הסתיימה - היא הקבוצה הטובה בליגה. זהו העיקרון הבסיסי ביותר שקצת נשכח אצלנו לאחר שהתחילו להמציא כל מיני פטנטים ברוח ה"אופנה החדשה" של "פלייאוף עליון" ו"פלייאוף תחתון". שיטה כושלת אותה יישמה ההתאחדות בראשית שנות ה-90 בדיוק כמו "הסיבוב השלישי" הבלתי שוויוני שקיים שהיה קיים בשנת 2009.

יום שישי, ינואר 1

יש לשים קץ לתופעת ההכשרה בדיעבד של בניה בלתי חוקית

חבר מועצת העיר, עו"ד אדיר בנימיני, הממונה על הגנת הסביבה פנה השבוע בכתב הממוען לכל חברי הוועדה המקומית לתכנון ובניה בעיר, בו הוא קורא להם לחדול מאישור תכניות בניה שיש בהם הכשרה בדיעבד של בניה לא חוקית.

המכתב הועבר בעקבות פסיקה עדכנית של בית המשפט העליון בעניין הכפר השיתופי רמת רזיאל. בית המשפט התבטא באופן נחרץ כנגד תופעת הבניה הבלתי חוקית וההכשרה בדיעבד של עבירות בניה ע"י מוסדות התכנון המקומיים. כב' השופט, ד"ר אליקים רובינשטיין כתב במסגרת פסק הדין כי: "המקרים בהם תוכשר בדיעבד בניה שלא כדין צריכים להיות נדירים שבנדירים".
יש לציין כי הוועדה המקומית בנתניה נתנה רק בישיבתה האחרונה מחודש שעבר היתר בניה בדיעבד שמטרתה הייתה להכשיר עבירות בניה לעסק הממוקם ברחוב ברקת בעיר. שם מדובר היה אף במקרה קיצוני בו בוצעה בניה בלתי חוקית לאחר שהשטח נהרס פעם אחת בעקבות צו הריסה. חברי הוועדה אישרו ברוב דחוק את התוכנית, וזאת למרות הערות הצוות המקצועי בדבר הבעייתיות המשפטית במתן אישור המכשיר עבריינות בניה בדיעבד.

חבר מועצת העיר עו"ד אדיר בנימיני: "מן היום הראשון בו זכיתי לכהן כחבר במוסדות התכנון העירוניים יצאתי חוצץ כנגד תופעת ההכשרה בדיעבד של שרצים תכנוניים, שנועדו לתת גושפנקא לבניה בלתי חוקית. אין להשלים עם המצב בו החוטא יוצא נשכר. טענתי לאורך כל הדרך כי עבריינות הבניה כבר הפכה מזמן להיות נורמה בעלת שורשים עמוקים בזמן. אני סמוך ובטוח ומלא תקווה כי הפסיקה העדכנית של בית המשפט העליון תסייע במאבק לעקירת השורשים הללו ובמיגור התופעה, אבל לשם כך אנו זקוקים לעזרתם של חברי הוועדה המקומית. בתקווה שיחדלו מן המנהג המדאיב והבלתי ראוי ליתן יד להכשרת עבירות בניה בדיעבד, תוך פגיעה בשלטון החוק".
---

הוועדה המקומית לתכנון ולבניה נתניה

Nemo est supra legis - TheMarker Cafeאנקדוטה היסטורית על כך שבמרכזה המסר הבא


"אף אחד אינו מעל החוקים"


Nemo est supra legis - TheMarker Cafe


עו"ד אדיר בנימיני

ADIR A. BENYAMINI

Attorney at Law

חבר מועצת עיריית נתניה

----------------------