סה"כ צפיות בדף

יום שלישי, מאי 8

מאבק סיווג הארנונה בנתניה - איך הכל התחיל

לגניאולוגיה של מאבק סיווג הארנונה בנתניה

בתולדות המאבק להפחתת סיווגי הארנונה של אזור א' בנתניה, יש רבים אשר תובעים בעלות וקרדיט על היוזמה להתחיל במהלך להפחתת הארנונה בנתניה.

על מנת לעשות סדר בדברים, הנה תמצית האירועים:

הכל החל מעשה בהצעה לסדר אותה הגשתי לקראת ישיבת מועצת עיריית נתניה של חודש ספטמבר 2006 (ישיבת המועצה ה-55 של מועצת העיר ה-13).

נוסח ההצעה לסדר היה כדלהלן:

מועצת עיריית נתניה מתבקשת להעלות לדיון את סוגיית חלוקת העיר ל-3 אזורי סיווג שונים לצורך חישובי תעריפי הארנונה.

חברי המועצה מתבקשים לבחון האם המשך המדיניות הנוכחית אכן עונה על הצרכים העכשוויים, והאם קיימת קורלציה בין החלוקה הנוכחית לבין המציאות בשטח.
כמו כן, לבחון את השאלה האם יש מקום לאמץ מחדש את הנוהל (מתקופת רה"ע יואל אלראי), שכל בניה חדשה מעלה אוטומטית את איזור הסיווג בדרגה אחת בבניינים החדשים.

דברי ההסבר להצעה היו כדלהלן:

לדעת רבים, החלוקה ההיסטורית לסיווגי ארנונה אינה תואמת את המציאות העכשווית; אזורים שבעבר נחשבו למאוד אטרקטיביים, איבדו מזוהרם באופן המעלה ספק אם סיווגם הנוכחי מצדיק את עצמו.

כמו כן, נצרו מצבים אבסורדיים של בתים או בניינים בודדים אשר נמצאים ב"מובלעות", המשלמים ארנונה לפי סיווג גבוהה יותר מאשר הבתים הצמודים להם.
יש מקום לכך שמועצת העיר תשב על המדוכה ותגבש מדיניות ברורה ויעדים ארוכי טווח; אם קיימת מדיניות החותרת לצמצום שני הסיווגים הנמוכים יותר, במטרה לשאוף לכך שמרבית תושבי העיר ישלמו לפי תעריף פחות או יותר אחיד, יש לאמץ מחדש את הנוהל שכל בניה חדשה תקבל אוטומטית סיווג גבוהה יותר. אם אין כוונה כזו, יש מקום לשקול את ביטול "המובלעות" אשר גורמות לתחושה של חוסר צדק ופגיעה בעיקרון השוויון.

הדיון בהצעה:

לאחר שהצגתי את הנימוקים מדוע יש מקום כי הנושא יעלה לדיון בפני מועצת העיר, השיב להצעה, יו"ר המועצה, עו"ד יורם זנו, הצדיק את הטיעונים שהעלתי ותמך בהצעה, כמו גם חברי המועצה, עו"ד שלמה רוזווסר, עופר אורנשטיין ועקיבא יצחקי. עו"ד זנו סבר כי יש למנות ועדת בדיקה חיצונית לבדיקת כל עניין סיווגי הארנונה, והבטיח בישיבה שיביא את הנושא בפני ראש העירייה, מרים פיירברג, אשר לא הייתה נוכחת באותה העת בישיבה.

להפתעת הנוכחים באולם הישיבות מי שהביעה התנגדות נחרצת לרעיון הייתה גזברית העירייה, עירית אביבי, אשר אמרה את הדברים הבאים: "אין מקום לבדיקה כזאת[...] ואני לא חושבת שצריך בכלל להיכנס לזה" (עמ' 58 לפרוטוקול ישיבת המועצה מס' 55). עוד אמרה הגזברית כי הבדיקה מיותר שכן אין מקום לפתוח את הנושא מאחר שלטענתה החלוקה הנוכחית לסיווגים "רלוונטית גם היום".
בתחילת השבוע שלאחר ישיבת המועצה המדוברת, הודיע בישיבת ועדת הכספים, יו"ר הוועדה, דניאל בשארי, הודיע בכוונתו להקים ועדה שתבחן את סיווג האזורים לתשלומי הארנונה. ראש העירייה מרים פיירברג, שלא נכחה בישיבת וועדת הכספים, דווחה על כך ע"י הגזברית, התייצבה מיד בחדר הישיבות של הוועדה. פיירברג טענה בפני הנוכחים כי היא כבר החליטה בנושא וקיבלה את ההצעה להקים ועדה מיוחדת שתבחן מחדש את סיווגי האזורים, בעקבות הדיון שהתנהל במועצת העיר.

וועדת ביין:

כך למעשה באה לעולם הוועדה בראשות השופט (בדימוס), פרופ' דן ביין, אשר מסקנותיה לעניין סיווגי הארנונה בנתניה פורסמו במהלך שנת 2010 ובמרכזן המלצה בדבר ביצוע רפורמה: תעריפי הארנונה יוזלו במרכז העיר וב-12 שכונות, ויתייקרו בשש שכונות עיקריות.


מסקנות וועדת ביין עוררו מחלוקת פוליטית רבה בעיר, אך על בסיסן נבנתה בשנת- 2014 תוכנית רב שנתית בת חמש שנים להפחתת הארנונה בנתניה.   
-


---
עו"ד אדיר בנימיני ADIR A. BENYAMINI Attorney at Law