סה"כ צפיות בדף

יום שלישי, פברואר 25

עמדת הרשות - בעקבות בג"צ אמיתי

היועץ המשפטי לממשלה הוא הפרשן המוסמך של הדין כלפי הרשות המבצעת, ועמדתו היא זו המחייבת את הרשות בפני ערכאה שיפוטית או מעין-שיפוטית.


 לאחרונה נתקלתי במהלך כהונתי במשפט בסגנון: "אתה הלא עורך-דין, מה עמדתך בעניין הזה?!"

לא היה מדובר מן הסתם בסוגיה שיש לה פתרון ברור במסגרת החוק, ואף לא במסגרת הדין. הייתי צריך להסביר כי עמדתי (או לחלופין: חוות דעתי המשפטית) בנושא אינה רלוונטית, ומשקלה הוא אפסי, שכן, בכל מקרה, העמדה המשפטית הקובעת והמחייבת מבחינת עיריית נתניה, היא העמדה של הלשכה המשפטית שלה.

התייחסתי לכך במסגרת המאמר החדש אותו פרסמתי לאחרונה באתר הציבורי שלי: 

עמדת הרשות - פרשת אמיתי


עו"ד אדיר בנימיני
מועצת עיריית נתניה


עו"ד אדיר בנימיני
 ADIR A. BENYAMINI