סה"כ צפיות בדף

יום רביעי, נובמבר 16

הוגשה הצעת חוק אשר קובעת כי בכל רשות מקומית יתמנה יו"ר אופוזיציה


ח"כ חמי דורון: "ראשי הרשויות המקומיות נוהגים בעירם כאילו הייתה אחוזתם הפרטית, בלא התחשבות כלל בביקורת המופנית אליהם מהאופוזיציה. כאשר ברשויות המקומיות יהיו יו"ר אופוזיציה עם סמכויות הקבועות בחוק, ראשי הרשויות יאלצו להתמודד עם הביקורת ולהתעמת עם המבקרים"
אם ההצעה תתקבל, תיערך בנתניה ככל הנראה רוטציה בתפקיד בין ח"מ הרצל קרן לח"מ אדיר בנימיני


היות ובשנים האחרונות אנו עדים להתדרדרות באיכות הניהול של הרשויות המקומיות ולמספר הגדל של המחדלים בשלטון המקומי, חשוב כי ברשות המקומית יהיה מי שירכז את האופוזיציה והביקורת שלה המופנית כלפי ראש הרשות וסגניו. כך טוען יו"ר השדולה למען מנהל תקין ברשויות המקומיות, ח"כ חמי דורון, אשר יצר הצעת חוק שמטרתה לעגן בחוק את מעמדו של יו"ר האופוזיציה, אשר יבטיח את הפיקוח מקרוב על הגוף המבצע ברשות המקומית.
בהצעת החוק אשר הוגשה על-ידי ח"כ חמי דורון נאמר כי ראש האופוזיציה יהיה חבר המועצה מהסיעה הגדולה ביותר מסיעות האופוזיציה שעמד בראש אותה הרשימה למועצה. ראש הרשות המקומית יודיע במועצה על מינויו של יו"ר האופוזיציה בתום 14 יום מתחילת כהונתם של ראש הרשות וסגניו.
הצעת החוק תחייב את ראש הרשות להזמין לפי הצורך ולא פחות מאשר פעם בחודש את יו"ר האופוזיציה לפגישה עמו, בה הוא יעדכן אותו בענייני הרשות. יו"ר האופוזיציה יהיה רשאי לנאום מיד אחרי ראש הרשות המקומית במליאת המועצה וכמו-כן, בטקסים ממלכתיים בהם משתתף ראש הרשות, יו"ר האופוזיציה יזכה למעמד זהה לזה של ראש הרשות.
במועצת העיר נתניה ישנן שתי סיעות אופוזיציה בגודל זהה  אשר לשתיהן 2 מנדטים, כך שבמקרה והצעת החוק תעבור יכהנו בתפקיד ברוטציה חברי המועצה הרצל קרן ואדיר בנימיני המשמשים כיושבי ראש שתי הללו.
ח"מ אדיר בנימיני: "מדובר בהצעה ראויה ומתבקשת של ח"כ דורון, שתקבע את מעמד יו"ר האופוזיציה גם בשלטון המוניציפאלי. הדבר יתרום להגדלת המודעות הציבורית לחשיבות קיומה של אופוזיציה גם ברמה המקומית שחשיבותה רבה מאוד. האופוזיציה תפקידה לפקח ולבקר את הנהלת העיר ולהציג אלטרנטיבה לשלטון הקיים"

יום שני, נובמבר 14

חבר מועצת העיר אדיר בנימיני

יחד עם בנימיני הצביעו נגד ההקצבות עוד 3 חברי מועצה מסיעות העולים: סגן ראש העיר, רוברט אלטוב, ח"מ לאוניד סוורדלוב (שניהם מישראל ביתנו) וח"מ בוריס צירולניק (אמינות). שאר חברי הנוכחים תמכו בהקצבות לישיבות.

יום חמישי, נובמבר 10

טור אישי: הלכת חת הלכה למעשה/ אדיר בנימיני


הלכת חת הלכה למעשה/ אדיר בנימיני

בשנת 1951- שלוש שנים לאחר הקמת המדינה, כבר עמד למבחן ראשון עקרון חוקיות הממשל בשלטון המוניציפאלי בישראל. זאת במסגרת עתירה לבג"ץ אותה הגיש חבר מועצת עיריית חיפה דאז, נחום חת כנגד עמיתיו למועצת העיר. ח"מ אדיר בנימיני, מותח קו ישיר בין קמפיין ה"פוסט התנתקות" שנערך לאחרונה על ידי עיריית נתניה, לבין בג"ץ נחום חת, ומצביע על מקורותיו ההיסטוריים של ההלכה המשפטית המגיעים עד לאנגליה של תחילת המאה שעברה.

בסוף חודש יולי האחרון השיקה עיריית נתניה קמפיין חדש "צו השעה – קירוב לבבות". העיתונות המקומית דיווחה כי הקמפיין הופץ באמצעות שלטי חוצות, מודעות וסטיקרים. צוין גם כי מדובר ביוזמה של ראש העירייה, מרים פיירברג-איכר, לה מיוחס ההסבר כי הקמפיין מכוון ליום שאחרי ביצוע תוכנית ההתנתקות מחבל עזה וצפון השומרון, ומטרתו לשמור על האחדות בין תומכי ההתנתקות ומתנגדיה.
לכאורה, על פניו, ניתן לומר שמדובר ביוזמה יפה של ראש רשות מקומית בישראל "המגדילה ראש", ויוצאת בלהט לטפל בנושאים שברומו של עולם כמו "אחדות ישראל". אולם השאלה המרכזית שצריכה להישאל היא האם קמפיין כזה אינו סותר את התכלית שלשמה הוקמה עיריית נתניה? האם אין כאן שימוש במשאב השייך לתושבי העיר נתניה לצורך קיומה של מטרה זרה?
מבחינתי התשובה לשאלות הללו הייתה אחת: עיריית נתניה בהחלט חרגה מסמכותה והפרה את עיקרו ה-Ultra Vires, שבתרגום מלטינית פירושו "מעל לכוחו". כלומר הרשות ביצעה פעולה שלא היה בסמכותה (בכוחה) לעשות. בעיקרון הזה נבדלת רשות ציבורית מאדם פרטי למשל, שיכול לעשות כל דבר העולה על רוחו כל עוד הוא לא עובר על החוק.

מקורות ההלכה המשפטית הבריטית:

ממשלת המנדט חוקקה את "פקודת העיריות" בשנת 1934, והנוסח היה פחות או יותר הנוסח שהיה קיים באותה העת באנגליה, בכפוף כמובן להתאמות המתבקשות. בהקשר זה יצוין כי מבחינה היסטורית הרשויות המקומיות במתכונת המודרנית שלהן, נולדו למעשה רק בעקבות המהפכה התעשייתית של סוף המאה ה-19. הפכה התעשייתית הביאה עימה גלים של הגירה מהכפרים אל הערים השונות ברחבי אנגליה. המסגרת המוניציפאלית הבריטית נוצרה למעשה על מנת להתמודד עם קליטת המהגרים החדשים במרכזי הערים.
בשנת 1920 החליטה רשות מקומית מסוימת בבריטניה לפתוח בנוסף לבתיי המרחץ שבסמכותה לנהל על פי החוק, גם מכבסה ציבורית. כל זאת במטרה לסייע לפועלים העמלים בתחומה לשמור על היגיינה מינימאלית ולרחוץ את בגדיהם. בית המשפט הבריטי הורה על סגירת המכבסה בגלל שרשות מקומית אינה מוסמכת על פי החוק לנהל מכבסה אלא בית מרחץ בלבד. אגב, סעיף 249 (7') בפקודת העיריות טרם בוטל, ושם מופיעה עדיין הסמכות להקים בתי מרחץ...

אימוץ עקרון חוקיות המנהל הבריטי בישראל:

רשות מנהלית רשאית כאמור לפעול אך ורק על פי הסמכויות שהעניק לה הדין, ובמסגרתן. עקרון זה ידוע כעקרון "חוקיות המינהל" או בלשון אחרת "עקרון החוקיות".
בשנת 1951 החליטה מועצת העיר חיפה ברוב קולות על פי הצעת ראש העיר, אבא חושי, להקים ועדת הנהלה ועוד מספר ועדות קונקרטיות בהן הייתה כוונה לשלב אנשי ציבור ומומחים חיצוניים שאינם חברי מועצה. בניגוד למצב היום, פקודת העיריות לא הסמיכה אז את מועצת העיר להקים ועדת הנהלה, קל וחומר שלא למסור לידיה סמכויות אופרטיביות. חבר מועצת העיר, נחום חת, שהתנגד להחלטות בטענה שאינה חוקית ומהווה חריגה מסמכות של מועצת העיר, הגיש עתירה לבית המשפט העליון (בג"צ 36/51 נחום חת נ' מועצת עיריית חיפה) לבטל את ההחלטות.
בית המשפט בהרכב של שלושה שופטים (הנשיא זמורה, אגרנט וויתקון) קיבלו את העתירה. בפסק הדין שנכתב על ידי כב' השופט ויתקון, נפרסה ההלכה המשפטית הנוגעת לעיקרון חוקיות המנהל, ככל שהדבר נוגע ספציפית לשלטון המקומי והרלוונטית עד ימנו אנו: עירייה [המוגדרת כתאגיד (סעיף 7 לפקודה)], הינה "גוף משפטי שנוצר על ידי החוק ושאין לו קיום אלא על פי החוק. היקף סמכויותיו מוגדר לפי החוק, וכל דבר החורג מד' אמותיו של החוק בטל ומבוטל הוא (Ultra Vires)... איגוד שנוצר על ידי החוק, סמכויותיו מוגבלות ומוגדרות על ידי החוק היוצר אותו, ואין היקפן אלא כפי שנקבע בו במפורש; או כפי הדרוש לביצוע המטרות, שלשמן נוסד האיגוד, או כלפי מה שמסתבר כדבר הקשור לאותם העניינים, או מה שנובע מהעניינים, עליהם סמך המחוקק את ידיו. כל מה שלא מותר בפירוש או מכללא, הרי זה אסור".

קמפיין פוסט-ההתנתקות של עיריית נתניה:

הלכת חת הינה רלוונטית כאמור גם היום; בבואנו לבחון לאורה את סוגיית חוקיות קמפיין ה"פוסט-התנתקות" של עיריית נתניה, עלינו לשאול את עצמנו קודם כל את השאלות הבאות: האם קמפיין בנושא פוליטי-כלל ארצי, למטרה חשובה כל שתהיה, יכול להיכלל במטרות שלשמן הוקמה העירייה, שהינן מתן שירותים מוניציפאליים לתושבי העיר נתניה? וגם האם קמפיין מסוג כזה משרת את התכלית שלשמה הוקמה עיריית נתניה?
התשובה נמצאת בהמשך דבריו של השופט ויתקין בפסק הדין: "בבואנו לשקול אם דבר מסוים חורג מסמכות המועצה אם לא, המבחן אינו, אם פקודת העיריות אוסרת את הדבר, בפירוש או מכללא, אלא אם הדבר מותר לפיה. לשון אחרת, לא די בכך שהדבר אינו אסור; הוא צריך להיות מותר, כדי להיות כשר בעיניי החוק. החוק אינו משאיר, כביכול, חלל ריק, שמותר למלאותו לפי הרצון".
בשלב ראשון, על מנת למצוא את התשובה יש לבחון קודם כל מה מוסמכת רשות מקומית לעשות על פי החוק? סמכויות מסוימות מוקנות במגוון רחב של חוקים ספציפיים הנוגעים לרשויות המקומיות, אך הם אינם נוגעים לעניינו. הפתרון נימצא בסעיף 249 לפקודת העיריות המגדיר את סמכויותיה של העירייה.
לעניינו בודאי שלא קשה לנחש שעריכת קמפיין בנושא פוליטי-כלל ארצי אינו מופיע בסמכויותיה של עירייה על פי סעיף הנ"ל. אולם האמת היא שזה גם לא כל כך משנה, כי גם אם היה קיים תת סעיף דמיוני שכזה, הרי שמדובר בכל מקרה בחוסר סמכות מהותית לשם קיום מטרה זרה.

סיכומו של דבר:

רשות מקומית כמו כל רשות סטטוטורית אחרת במדינה רשאית לעשות רק פעולות שהחוק מסמיך אותה לעשות במפורש. במידה ורשות מקומית עושה דבר שהיא אינה מוסמכת לו על פי חוק, הרי שישנה כאן חריגה מסמכות ודין החלטה זו להתבטל. בריטניה אגב, הספיקה בינתיים לסגת מעט מקדושתו האבסולוטית של עיקרון זה; הפרלמנט הבריטי שינה את החוק כך שעירייה כן יכולה לעשות במסגרת החוק כל דבר אשר יכול לקדם את רווחת התושבים במקום. בישראל, אנו עדיין פועלים על פי המודל המקורי, וטוב שכך. הניסיון מלמד אותנו כי ראשי ערים בישראל "מאוד יצירתיים" בכל מה שקשור לסמכויותיהם, ומוטב שבעניין זה יחולו עליהם מגבלות ברורות וחד-משמעיות.


הכותב: אדיר בנימיני, חבר מועצת עיריית נתניה. בעל תואר שני (M.A) במדע המדינה מהאוניברסיטה העברית בירושלים. בעבר שימש כיועץ שר הפנים לענייני תכנון ובניה, כבאות והצלה ורישוי כלי ירייה.