סה"כ צפיות בדף

יום שישי, אוקטובר 6

תאגיד עירוני חדש

עיריית נתניה מתכוונת לייסד תאגיד חדש "למען
הספורט בנתניה בע"מ"
בכך נזנח כנראה סופית הרעיון להקים חברה עירונית חדשה אשר תפקידה לרכז ולאחד את כל הגופים העירוניים אשר עוסקים בתחום התרבות, הנוער והספורט. ח"מ אדיר בנימיני מעלה חשש שהחברה תהפוך לכפל מנגנון שישמש כסות ליצירת ג'ובים חדשים למקורבים, ויוצא נגד הרכב הדירקטוריון החדש שאנו מכיל (כמה מפתיע), ייצוג לחברי האופוזיציה.
בנימיני מברך עם זאת על חזרתו למוקד העניינים של מנכ"ל העירייה לשעבר, יוסי לוי, האמור לשמש כדירקטור בחברה.
ראש עיריית נתניה, מרים פיירברג-איכר, מתכוונת להביא לאישור המועצה הקרובה (הישיבה תתקיים ב-15/10), הצעה להקמת תאגיד עירוני חדש "למען הספורט בנתניה". על פי הצעתה הדירקטוריון שהיא עצמה תעמוד בראשותו, יורכב מ-5 נציגים שאיש מהם אינו משתייך לאופוזיציה בנתניה, בניגוד להוראות החוק המחייב ייצוג לאופוזיציה בכל גוף עירוני.

על פי ההצעה יכהנו בדירקטוריון בנוסף לפיירברג גם ויקטור סרוסי, מנכ"לי העירייה בהווה ובעבר (בהתאמה), צבי רק ויוסי לוי, וגזברית העירייה, עירית אביבי.

באופן אירוני הדבר עומד אף בסתירה להוראות תקנון החברה המוצע שאושר כבר על ידי מנכ"ל משרד הפנים, אוסקר אבורזק; סעיף 27 (ב') 1' הנוגע להרכב הדירקטוריון קובע כי חברי המועצה בדירקטוריון "יבחרו כך שישמרו יחסי הכוחות של הסיעות במועצה". לא רק זאת אף זאת, בהמשך אותו הסעיף (ד') נקבע מפורשות כי "במניין הדירקטורים ביחס להרכב הדירקטוריון, יבוא ראש העיר במניין הדירקטורים שמקרב חברי המועצה".

משמע, שמטעם מועצת העיר יכנו 2 חברי מועצה מטעם הקואליציה (פיירברג וסרוסי), כאשר שאר הדירקטורים יהיו מטעם עובדי העירייה ונציגי ציבור. במצב דברים אלה הרי ברור שאין כלל ייצוג לאופוזיציה.

ח"מ אדיר בנימיני: "ההצעה מבטאת נאמנה את דרכה הריכוזית, שלא לומר בונפרטיסטית בנוסח נפוליאון, המאפיינת את ראש העירייה מראשית דרכה. כל מי שנחשף לדרכי התנהלותה יודע שפיירברג אוהבת לקבל החלטות לבד או במקרה הטוב בשיתוף עם 'יס-מנים' ומלחכי פנכה, ללא ביקורת וללא נוכחות של אנשי אופוזיציה. בכוונתי לדרוש ולעמוד על כך שלדירקטוריון יצורף לפחות חבר מועצה נוסף אשר יהיה מטעם האופוזיציה".

ח"מ בנימיני חושש מאוד ממצב שהמנגנון החדש ישמש כסות ליצירת ג'ובים חדשים לטובת מקורבים; בטרם יאושר התאגיד החדש יש לקבל החלטה במועצה שהוא יורכב אך ורק מאנשי המנגנון הנוכחי המנהלים את מחלקת הספורט העירונית, ללא גיוס של כוח אדם חדש. בנימיני: "גופים בירוקראטיים יש להם נטייה להסתאב וליצור מנגנונים על מנגנונים ואדמיניסטרציה רחבה. יש להבטיח שהגוף החדש יבוא על חשבון מחלקת הספורט העירונית".

עם כל הביקורת מצליח בנימיני למצוא שתי נקודות אור בהצעה החדשה; ראשית, הכוונת לנסות לקדם את הספורט בנתניה היא מבורכת ושנית חזרתו של יוסי לוי לתפקיד עירוני. בנימיני: "חזרתו למוקד העניינים של מנכ"ל העירייה לשעבר, יוסי לוי, היא הבשורה הטובה ביותר הנוגעת להצעה הזאת. אחרי שתרם רבות לעיר כאשר כיהן כמנכ"ל, ועשה זאת בצורה מצוינת, אין לי ספק שהוא יוכל גם לתרום רבות לקידום הספורט בנתניה הודות לניסיונו הרב"


Councillor ADIR BENYAMINI Municipality of Netanya
www.adir-b.com