סה"כ צפיות בדף

יום שבת, ספטמבר 24The Practice


 ADIR A. BENYAMINI 
Attorney at Law
 ----------------------

עו"ד אדיר בנימיני
 ADIR A. BENYAMINI
Attorney at Law
 ----------------------

יום שני, ספטמבר 5

בבית המשפט המחוזי מרכז

-

עו"ד אדיר בנימיני ועו"ד אביאל אהרון בתום דיון בקשה לקבלת צו-ביניים בבית המשפט המחוזי מרכז

יום שישי, ספטמבר 2


תזמורת נתניה-הקאמרית-הקיבוצית
בניצוחו של מאסטרו שלו עד-אל

אין להפריז יתר על המידה

"מקדמת דנא נחשב הפתגם 'במאומה אל תפריז על המידה' לפתגם נאה, ואכן טוב הוא הפתגם, אמת לאמיתה" (סוקרטס).

--
[אפלטון "מנכסנוס" כתבי אפלטון  (תירגם: יוסף ג. ליבס) הוצאת שוקן (ירושלים ותל-אביב: תשנ"ח-1997), עמ' 411 ]

המאפיינים של קוראי הספרים לשיטתו של תומס מורוס

"רבים מאוד אינם בקיאים בספרות; רבים מתעבים אותה. הברברי דוחה כל דבר שאינו ברברי לחלוטין בטענה שהוא קשה מידי, ואילו טרחנים חסרי ידע של ממש דוחים כזוטות כל חיבור שאינו עתיר בביטויים שחוקים. יש החובבים רק כתבים עתיקים, ויש - רק את כתביהם שלהם. אדם אחד הוא כה עגום, עד כי לא יסבול הלצות, ואילו האחר כה תפל, עד כי לא יסבול שום חריפות. יש שהנם כה נפוחים, עד כי ייבעתו מכל עוקץ ארסי כפי שאדם שננשך על ידי כלב שוטה נבעת ממים. אחרים כה חסרי יציבות בדעותיהם, עד כי יטענו דבר אחד ביושבם ואחר - בעומדם".

---
[מתוך: תומס מור אוטופיה (תרגום: איילת אבן-עזרא), הוצאת רסלינג 2008, עמ' 53]. 

תמצית העמדות העצמאיות - מועצת העיר ה-15

ישיבה מספר 4 דצמבר 2013

 התנגדות נחרצת בישיבת המועצה לתיקון חוק העזר העירוני "שמירת הסדר והניקיון" שמטרתו הייתה לאפשר חלוקת קנסות במקום העמדה לדין בגין שתיית אלכוהול בפומבי. מצאתי את עצמי בודד במערכה (היחיד שלא תמך בחוק). לימים, הודיע לי חבר המועצה, הרב משה לחובר, כי שגה בכך שתמך ברפורמה האמורה.

ישיבה מס' 16 יוני 2014

 הייתי חבר המועצה היחיד שהביע עמדה נגד מתן סמכויות אכיפה למוקדני 106; במועצת העיר אמרתי בין השאר את הדברים הבאים: "אני כבר בעבר הבעתי פה עמדות שאני נורא חרד מהענקת סמכויות שיש בהם פגיעה פוטנציאלית בפרטיות ובזכויות אחרות, לא הצלחתי להבין מדוע מוקדן, שיושב במוקד, צריך ­לקבל סמכויות לפי פקודת סדר הדין הפלילי, ומדוע מוקדן צריך­ לקבל סמכות לפלוש לחצרים, או להיכנס לחצרים".


ישיבה מס' 22 יוני 2014

 חבר המועצה, ד"ר ישראל שטבון, מתבטא במילים חריפות כנגד אירוע מתוכנן של הקהילה הגאה בעיר. הישבה הופכת לסוערת לאחר שחבר המועצה, רפי ימין, מכנה את שטבון בתואר "הומפוב" והוצא ממליאת המועצה על ידי יו"ר המועצה, שלמה ישי. אמרתי בישיבה, בין השאר, את הדברים הבאים: "הבג"צ המפורסם פרץ נגד המועצה המקומית כפר-שמריהו מחייב רשות מקומית להשכיר נכסים עירוניים לכל גוף שחפץ בכך ויש איסור על אפליה בחוק בנוגע לנכסים עירוניים. כמו שכל גוף דתי, או כל גוף אחר, שיבקש להשכיר נכסים עירוניים אסור למנוע את זה ממנו, בוודאי שגם במקרה הזה, במידה וקיימת בקשה, יש איסור על הרשות להפלות בין אוכלוסייה כזאת או אחרת. עכשיו, אני שומע כאן לא אחת את דוקטור שטבון, והפעם הצטרפו אליו גם חבריו מהסיעות החרדיות, שלדעתי, חוטאים בחטא אחד ברור, וזה שהם פשוט לא מבינים את עקרונות היסוד של הדמוקרטיה; דמוקרטיה לא נשלטת על ידי הרוב, דמוקרטיה באה לידי ביטוי דווקא בשמירה על זכויות המיעוט, וגם אם יהיה פה רוב להעביר את ההחלטה הזאת, כמו שהסברתי, מבחינת הדין, מדינת ישראל, הדבר הזה אין לו שום משמעות. ומעבר לזה, אני חושב שצריך לדעת ולכבד גם גורמים אחרים באוכלוסייה ולא להשתמש ברוב דורסני כדי להשיג הישגים ולדכא גורמים אחרים בחברה".ישיבה מס' 25 01/10/2014

 יצאתי חוצץ נגד הפרוצדורה במסגרתה מעבירים בהנף יד את המלצות וועדת הכספים במקשה אחד, ללא דיון מהותי: "אני חושב שכשמביאים למועצה החלטות של וועדת כספים במקשה אחת, כשיש נושאים שהם באמת עקרוניים, כמו ההלוואות שאנחנו אמורים לקחת, שהם בסכומים לא מבוטלים, אני חושב שנכון וראוי לעשות הפרדה בין ההצבעות. כי אני חושב שלתת מקשה אחת ולהכניס בתוך זה החלטות כל כך מהותיות, כמו הלוואות, שבאמת, כמו שאמרתי, הסכומים הם לא קטנים, ראוי שזה יהיה נושא בפני עצמו."

 

ישיבה מס' 26 05/11/2014

 יצאתי כנגד אישור התקנון של עמותת היכל התרבות שכלל סעיף שמרוקן מתוכן את החברות בגופים של העמותה ומעניק כוח אבסולוטי לראש העירייה. בישיבת המועצה אמרתי כהאי לישנא: "יש לי הסתייגות קשה מאוד לסעיפים 1א, ב, 1.א, 1.ב בתקנון הזה. אני חושב שהיה צריך באמת להיזקק למנה מאוד גדושה של ציניות, לקחת עיקרון דמוקרטי כל כך יסודי של כל אחד לכל אחד, להתהדר בו, ואז בסעיף שלאחר מכן לרמוס את אותו עיקרון יפה ברגל גסה, בסעיף שאני חושב שמתאים אולי למשטרים אחרים. יש כאן מומחים גדולים ממני, שיכולים אולי להעיד על כך שאפילו בפוליטבירו או בשפת הסובייטים לא היה סעיף כמו סעיף 1ב או 1.ב לתקנון הזה."

 עוד אמרתי באותה ישיבה: "הסעיף הראשון אומר שבאסיפה של העמותה לכל נציג יש קול אחד. קול אחד לכל אחד, כמו שאומר הרעיון הדמוקרטי, ואז הסעיף השני אומר בעצם שבמידה ואותם אנשים מצביעים כמו שיושב ראש האסיפה הוא רוצה, אז העיקרון הדמוקרטי חל. במידה ומחליטים להצביע בניגוד לדעתו שאל יושב ראש האסיפה אז אנחנו עוברים לתקופה של המונרכיה כי אז ליושב ראש האסיפה יש וטו. למעשה זה מרוקן מתוכן כל תפקיד של מישהו שהוא חבר בתוך האסיפה הזאת. כי למעשה כל עוד אתה man yes אז בסדר הדמוקרטיה רצה יפה. אבל אם אתה לא man yes  אז אין דמוקרטיה. כי אנחנו לא נותנים לך את היכולת באמת להשפיע על מה שקורה באסיפה הזאת. עכשיו, אני חושב שהסעיף הזה ושני הסעיפים הללו, 1ב ו-1.ב לא מכבדים אותנו כחברי מועצה. בטח לא את מי שנתמנו להיות חברי האסיפה הכללית של העמותה הזאת".


ישיבה מס' 37 אפריל 2015

 בישיבה זו יצאתי כנגד אישור חוזה החכירה לזכיין בחוף הים בשל הפגיעה הקיימת במתרחצים ובשל ההשתלטות של משכירי הכיסאות: "בנוגע לחוזה שאנחנו הולכים לחתום פה עם הזכיין בחוף הים מטרידים אותי למעשה שני דברים, לא רק בהכרח בכובע של המשפטן אלא בהיבט הציבורי. ואני מכוון בעיקר לנושא של השימוש בחוף הים לצרכי פיזור הכיסאות והשולחנות שם, של השכרה לתושבים שבאים לחוף הים. הנושא, הסיבה שזה מטריד כי בסופו של דבר הרבה מאוד תושבים מתלוננים על הפיזור המוגזם של הכיסאות האלה ועל הניסיון כמעט באופן תמידי לחייב אותך בכספים. נכון שמבחינת החוזה למינהלת החופים יש איזה שהן סמכויות אכיפה בכל מה שקשור להפרה של הסעיף הזה מבחינת פיזור הכיסאות. אבל, כמו שגם אפשר לראות, לא מדובר בסעיף שהוא מהווה תנאי יסודי בחוזה. כנ"ל גם לגבי המחירון שהוא המחירון שאמור בעצם למנוע מצב של עושק, או של הקפצת מחירים, ואנחנו יודעים שניסיון דורות מלמד אותנו שהרבה פעמים זכיינים בודקים את מתחם הגבולות שלהם. כלומר זה מתחיל תמיד בהפרה קטנה ולאט לאט זה מתגבר, והופך להיות הפרה יותר חמורה. ובחוזה הזה כפי שאני לפחות מפצח אותו, לא ראיתי כאן הגנה בהיבט של אותם סעיפים שמוגדרים כסעיפים של סעיפי יסוד."

ישיבה מס' 52 אוקטובר 2015

כאן תקפתי במילים חריפות את עמיתי למועצת העיר שלא באו מוכנים לישיבת המועצה שדנה בדו"ח הביקורת של מבקר העירייה. למעשה ברור היה שהם כלל לא פתחו את דו"ח הביקורת ולא עיינו בו: "אני אאלץ גם במקרה הזה לקיים את אחת המצוות הפחות אולי מרנינות, וזה מצוות התוכחה. כפי שנכתב בספר דברים, 'הוכח תוכיח את עמיתך ולא תשא אליו חטא'. בלשון רבים אני אאלץ להגיד את זה. מכיוון שאני ועמיתי לסיעה, משנה לראש העירייה הרצל קרן, היינו למעשה, היחידים שפנינו לפני הישיבה של ספטמבר ואמרנו שהדו"חות בכלל לא הופצו. כלומר לא קיבלנו בכלל את דו"ח הביקורת. אף חבר מועצה אחר, כנראה זה לא הטריד אותו יותר מדי, שהוא הגיע לישיבת מועצה ואין לו בכלל את הספר הזה. ואז הפיצו את הספר הזה בחודש שלאחר מכן. אני כן קיבלתי אותו לפני החג."


ישיבה מס' 55 נובמבר 2016


 בישיבת מועצה זו הצלחתי לעורר שיח עקרוני במועצת העיר בעניין מדיניות מנהל החינוך בעיריית נתניה, ועורר שיח נרחב סביב טענותיו הביקורתיות על המשאבים המופרזים המושקעים בהישגיות על חשבון החינוך לערכים: "יש לי בכל זאת איזה שהיא מחלוקת קונספטואלית בכל מה שנוגע לעניין הזה. כי אני חושב שהפכנו את מערכת החינוך שלנו, לסוג של מסלול מרוצים. במקום לעודד את התלמידים להתמסר ללימודים, לפתח סקרנות אינטלקטואלית, מעודדים אותם להצליח באופן אישי ולהתמקד רק בידע שעשוי לעזור להם לעבור את המכשולים, במבחני הבגרות; ובינתיים על הדרך, גם מפסידים את מה שנקרא את היסודות. כי בגרות תמיד אפשר לשפר, אפשר לשפר את זה גם אחרי הצבא. זה לא כזה תורה מסיני. אבל יסודות שלא מקנים אותם בגיל הזה, אחרי זה כבר קשה מאוד לשפר ולתקן אותם. אז זה נכון שזה יהיה מאוד נחמד, אם כולם, את כל התלמידים של מערכת החינוך בנתניה, יעברו את בחינות הלשון, וידעו לדבר, לעמוד בכל השאלות של התחביר. ולדעת בכל משפט, מה זה הפועל ומה זה התפעל ומה זה הנושא ומה זה הנשוא. ומה זה הלוואי. וכל הדברים האלה באמת ישמשו אותם בהחלט בחיים. אם הם ילכו ללמוד בלשנות. אבל תחת זאת הם לא יודעים לדבר נכון. הם מדברים בצורה עילגת. לא יודעים לדבר זכר ונקבה. אתה שומע היום חברה צעירים שבמשפט אחד הם אומרים שלוש וארבע שגיאות. לא יודעים להתנסח בכלל, לא בכתב ולא בעל פה".

בהמשך הוסיפתי כי אם מנהל החינוך בעירייה ידאג לטפח אצל תלמידיה סקרנות אינטלקטואלית היא תקצור את הפירות בבגרות גם בהמשך. אין להפוך את אותם תלמידיה לרובוטים שמשננים חומר, אלא לאנשים שגם יתעניינו במה שהם לומדים.

ישיבה מס' 60 מארס 2016

ביחס לביקורת שהשמיע חבר המועצה, ד"ר ישראל שטבון, על תחרות הגלישה שנערכה בחוף נתניה גם במהלך השבת אמרתי בין השאר את הדברים הבאים: "אני כדרכי בקודש אפתח עם ציטוט של נתן אלתרמן שכתב כי 'האתמול נשאר מאחורינו אך רבה הדרך למחר'. מההתרשמות שלי מן הישיבה הקודמת ומן הישיבה הנוכחית אני חושב שאלתרמן טעה. כי האתמול לא ממש נשאר מאחורינו. אני חושב ששמענו כאן כמה אמירות מאוד פטרנליסטיות[...] בעניין המצוות אולי כדאי שאזכיר כאן לחברי ד"ר שטבון את אותו משפט, פסוק ידוע מתוך מסכת מכות בתלמוד הבבלי[...] שבא חבקוק והעמידן על אחת: 'וצדיק באמונתו יחיה'; כל האנשים שיושבים סביב השולחן הזה הם לא פחות צדיקים ממך ד"ר שטבון, והם לא פחות צדיקים מאנשים אחרים".