סה"כ צפיות בדף

יום שלישי, אוגוסט 29

סיווגי הארנונה בעיר נתניה

בנימיני מבקש לעלות לדיון במועצת העיר את סוגיית חלוקת העיר לסיווגי ארנונה
להלן נוסח ההצעה כפי שהוגשה למועצת העיר הקרובה של חודש ספטמבר:
הצעה לסדר בנושא:

סיווגיי הארנונה
מגיש: אדיר בנימיני

רקע:

מועצת עיריית נתניה מתבקשת להעלות לדיון את סוגיית חלוקת העיר ל-3 אזורי סיווג שונים לצורך חישובי תעריפי הארנונה.

חברי המועצה מתבקשים לבחון האם המשך המדיניות הנוכחית אכן עונה על הצרכים העכשוויים, והאם קיימת קורלציה בין החלוקה הנוכחית לבין המציאות בשטח.

כמו כן, לבחון את השאלה האם יש מקום לאמץ מחדש את הנוהל (מתקופת רה"ע יואל אלראי), שכל בניה חדשה מעלה אוטומטית את איזור הסיווג בדרגה אחת בבניינים החדשים.

דברי הסבר:

לדעת רבים, החלוקה ההיסטורית לסיווגי ארנונה אינה תואמת את המציאות העכשווית; אזורים שבעבר נחשבו למאוד אטרקטיביים, איבדו מזוהרם באופן המעלה ספק אם סיווגם הנוכחי מצדיק את עצמו.
כמו כן, נצרו מצבים אבסורדיים של בתים או בניינים בודדים אשר נמצאים ב"מובלעות", המשלמים ארנונה לפי סיווג גבוהה יותר מאשר הבתים הצמודים להם.
יש מקום לכך שמועצת העיר תשב על המדוכה ותגבש מדיניות ברורה ויעדים ארוכי טווח; אם קיימת מדיניות החותרת לצמצום שני הסיווגים הנמוכים יותר, במטרה לשאוף לכך שמרבית תושבי העיר ישלמו לפי תעריף פחות או יותר אחיד, יש לאמץ מחדש את הנוהל שכל בניה חדשה תקבל אוטומטית סיווג גבוהה יותר. אם אין כוונה כזו, יש מקום לשקול את ביטול "המובלעות" אשר גורמות לתחושה של חוסר צדק ופגיעה בעיקרון השוויון.
בברכה,

אדיר בנימיניחבר מועצת עיריית נתניה
Councillor ADIR BENYAMINI Municipality of Netanya
www.adir-b.com אדיר בנימיני חבר מועצת העיר נתניה

יום ראשון, אוגוסט 27

טור אישי - אדיר בנימיני

"בימים ההם אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה", כך מסתיים ספר שופטים (כ"א, כ"ח), אחרי הסיפור המזעזע על ה"פילגש בגבעה" והשלכותיו הקשות. לאחרונה בעקבות המאבק של תושבי מקדונלד, ועבירות הבניה שביצעה העירייה בביה"ס "יהודה הלוי", רק מתחזקת לדאבוני את תחושת ההפקרות השלטת בנתניה, במסגרתה "איש הישר בעיניו יעשה".
בחרתי להביא בפניכם מספר דוגמאות (כלליות וקונקרטיות), המחזקות תחושות אלה והמלוות אותי כבר זמן רב. בעיר מסתובבים יותר מידי גורמים שעקרונות שלטון החוק הם רק המלצה בפניהם; זה לא אמור להפתיע אותנו, היות וגורמים בכירים בעירייה מהווים אב-טיפוס מצוין להתנהגות כזאת.

עבריינות הבניה חוגגת:הריקבון הוא כל כך גדול עד כי ניתן לקבל את התחושה שמרוב עשבים שוטים, לא ניתן לראות אפילו פיסת דשא ראויה אחת. עבריינות הבניה כבר הפכה מזמן להיות נורמה שהשתרשה עמוק מאוד באדמה: קודם לבנות, להציב בפני הועדה המקומית עובדות בשטח, ורק אז לבקש אישור ל"הכשיר את השרץ" באמצעות אישור בדיעבד.
כולנו מכירים את המשפט שמתחיל ב"אם בארזים נפלה שלהבת..."; מה בפלא באמת שהתושבים ובעיקר הקבלנים, נוהגים כפי שהם נוגים, כשגם בכירים בעירייה מצפצפים על חוקי התכנון והבניה?
זכור היטב המאבק הארוך והבלתי מתפשר שניהלתי כנגד הבניה הבלתי חוקית שיוחסה לחבר מועצת העיר, קובי לוי. לאכזבתי המרה, פניותיי למבקר המדינה, ליועץ המשפטי לממשלה וליועמ"ש משרד הפנים לא הועילו. ראש העירייה (כפי שבעצמה הודתה) נתנה בפרשה זו גיבוי מוחלט לקובי לוי למרות עבירות הבניה שיוחסו לו:
http://adir-b.blogspot.com/2006/08/blog-post_08.html
אולם לפני כשבועיים נדמה כי נשברו שיאים חדשים, כאשר התגלה שהעירייה בעצמה לא טרחה להשיג אישורי בניה לשיפוצים שעשתה בבית הספר "יהודה הלוי". בעזות מצח שאין כדוגמתה מנסה ראש העירייה להשתמש במקרה כקרדום לחפור בו לחיסולי חשבונות פוליטיים, אך זו כבר סוגיה בפני עצמה, ואין זה המקום להרחיב עליה. בדברים שמסרה לעיתון "אמצע נתניה", הודתה ראש העירייה כי היה "כשל נקודתי", אך הוסיפה כי לא ציפתה ש"יהיו כל מיני צדיקים שיחליטו לדקדק או להקפיד על קוצו של יוד[...]" ("אמצע נתניה" 25/08/06).
לקרוא ולא להאמין! העירייה האמונה על אכיפת חוקי הבניה, בונה ללא היתר, וראש העירייה קוראת לזה "לדקדק על קוצו של יוד...". לא יאומן כי יסופר!
אזכיר רק לראש העיר משפט שאמר פעם ח"כ לשעבר משה סנה: "יש קשר ישיר בין הפרת החוק בצמרת השלטון לבין השחיתות בענפיו השונים, לבין הריקבון בשורשיו". בהחלט חומר למחשבה.

הבאסטות הלא חוקיות:
בעשרות מקומות ברחבי העיר פועלות באסטות לא חוקיות, ונראה שמיום ליום המצב רק נהיה גרוע יותר. בחלק גדול מהמקרים מדובר בהשתלטות על מדרכות במרכז העיר. באופן אישי נתקלתי בתלונות לא מעטות של תושבים בנוגע לקושי בו הם נתקלים בלנוע באופן חופשי ברחובות המרכזיים.
לא רק זאת אף זאת, בעיתון "אמצע נתניה" האחרון (25/08/06), התפרסם כי סגן ראש העירייה, מר רפי קדוש, חתם על כתב התחייבות להקמת קיוסק על שטח עירוני במרכז העיר, למרות שהבקשה לא נדונה ולא אושרה בשום ועדה עירונית. ראש העירייה הגדילה לעשות ונתנה לקדוש גיבוי על המעשה. מעניין אם גם במקרה זה היא סבורה שמדובר רק "בקוצו של יוד"...
גם את עמיתי,רפי קדוש, הייתי מפנה לציטוט לעיל של משה סנה! כיצד ניתן לצפות מהתושב לפעול על פי חוק כאשר הגורמים הכי בכירים בעירייה אינם עושים זאת, או מקלים ראש בכך?
לעיתים נדמה שהצורה שבה מתנהלים הדברים בעירייה, מתחילה להזכיר את האופן שבו מנהלים באסטה בשוק של ג'אלאזון. הייתי בהזדמנות זאת מזכיר לראש העירייה, כי האיש שברשימתו התמודדה לראשונה למועצת העיר, רה"ע לשעבר, יואל אלראי, היה לוחם גדול בתופעת הבאסטות הלא חוקיות, ונהג בהם ביד קשה. אתכבד להציע לה לחזור אחורה, להיוועץ עם אלראי, וללמוד מחדש איך עושים את זה.

מה הפלא? בעיר בה השתרשו הנורמות ששלטון החוק הוא רק המלצה, וכל המתגבר פשוט נוטל בכוח, ורצוי גם בלי בושה. זאת הדרך שעל פיה מתנהלים הדברים בעיר נתניה בתחילת המאה ה-21.
נסיים כמו שהתחלתי, ברוח ספר שופטים: ""בימים אלה אין מלך בנתניה (וגם לא "מלכה"), איש הישר בעיניו יעשה"...
Councillor ADIR BENYAMINI Municipality of Netanya
www.adir-b.com אדיר בנימיני - חבר מועצת עיריית נתניה

יום שבת, אוגוסט 26

מידע על איכות סביבה באינטרנט העירוני

חבר מועצת העיר נתניה, אדיר בנימיני, פנה למנכ"ל העירייה, מר צבי רק, ודרש ממנו לפעול לכך שהאתר העירוני יספק ניתונים על מצב איכות הסביבה בנתניה כמתחייב על פי חוק חופש המידע - תשנ"ח- 1998
להלן נוסח המכתב למנכ"ל:
לכבוד:

מר צבי רק
מנכ"ל עיריית נתניה

א.נ.,

הנדון: מידע על איכות סביבה באתר האינטרנט העירוני
סעיף 6 א' (א') לחוק חופש המידע, תשנ"ח- 1998 (להלן: החוק), קובע כי על רשות ציבורית להעמיד מידע על איכות סביבה (חומרים שנפלטו לסביבה, ותוצאות של מדידות רעש, ריח וקרינה) באתר האינטרנט של הרשות הציבורית.
לדאבוני למרות גלישה נרחבת ומעמיקה באתר האינטרנט העירוני, לא הצלחתי למצוא את המידע האמור באתר האינטרנט של עיריית נתניה.
מעבר לחשיבות קיום וכיבוד הוראות החוק, להם מחויבת עיריית נתניה כחלק מעקרונות המנהל התקין, כמי שנושא איכות הסביבה קרוב ללבו, הנני סבור שהמדובר במידע בעל חשיבות גדולה לציבור; לא בכדי ראה המחוקק לנכון לקבוע כי המדובר במידע שראוי שיהיה נגיש לציבור באמצעות האינטרנט.
אבקשך להורות לגורמים העירוניים הרלוונטיים לפעול למען יישום הוראות החוק כלשונן ולהעלות בהקדם את המידע הנדון לאתר האינטרנט העירוני.
בתודה מראש!
בכבוד רב,

אדיר בנימיניחבר מועצת העיר

העתקים:
מר גדעון עזרא – השר להגנת הסביבה
עו"ד נילי ארז – יועמ"ש עיריית נתניה
Councillor ADIR BENYAMINI Municipality of Netanya
www.adir-b.com אדיר בנימיני - חבר מועצת עיריית נתניה

יום שני, אוגוסט 21

מאבק התושבים ברחוב מקדונלדתגובת חבר מועצת העיר, אדיר בנימיני:

"עם כל הכבוד, עיריית נתניה זה לא באסטה בשוק של ג'אלאזון, ואסור שתתנהל בצורה הססנית והפכפכנית.יום רביעי, אוגוסט 16

בנימיני: נתניה רחוקה מלהיות ערוכה למלחמה הבאה

בנימיני: נתניה רחוקה מלהיות ערוכה למלחמה הבאה
תחילת הסוף של המערכה הנוכחית, היא ככל הנראה רק הסימן להתחלת הספירה לאחור של המערכה הבאה, שתהיה קטלנית יותר. על העיר נתניה להיות ערוכה לכך היטב.
בנימיני: "לאור הכישלון הקטסטרופאלי של מרבית הרשויות המקומיות בצפון, תחושתי הינה שאנחנו רחוקים מאוד מלהיות מוכנים לאתגר הבא שעלול לעמוד בפנינו"
עם סיום המערכה הנוכחית בצפון, סבור חבר מועצת העיר, אדיר בנימיני, כי יש מקום לכנס את חברי ועדת משק לשעת חירום (מל"ח), על מנת להיערך כבר למלחמה הבאה. בנימיני סבור כמו רבים, כי כפי שמסתמן כרגע, חיזבאללה לא יפורק מנשקו, ובסיוע איראן ידאג להתחמש מחדש. משמע שהעימות הבא הוא רק עניין של זמן, ובהחלט סביר להניח כי נתניה תהיה יעד למתקפת טילים בפעם הבאה.
ח"מ אדיר בנימיני: "ברור לחלוטין שהיעדים שהממשלה הציבה לעצמה לא יתממשו; לא זכינו לשפר ולשקם את יכולת ההרתעה שלנו, וחיזבאללה ימשיך להתחמש ולהוות זרוע ארוכה של איראן. חשוב לזכור כי במידה ובפעם הבאה נתניה חלילה תותקף, יהיה באמצעות טילים בעלי ראשי נפץ גדולים שיגרמו לנזק רב, הרבה יותר גדול ממה שגורמות הקטיושות והרקטות ששוגרו עד כה על ערי הצפון".
מספר לא מבוטל של מקלטים ציבוריים הועברו לשימושם של גופים שונים, ופועלים בהם לא מעט מוסדות דת. בנימיני מתכוון לדרוש בישיבת הועדה הבאה כי יימסר דו"ח מפורט לגבי מצב המקלטים הציבוריים, ואם קיים מעקב שהגורמים אשר מחזיקים אותם אכן מתחזקים אותם כראוי.
ח"מ בנימיני הוסיף כי אין לדעתו ספק כי "יישאלו עוד הרבה שאלות בנוגע לתפקוד של ההנהגה הארצית שלנו במלחמה הזאת, אך יש לזכור כי מרבית הרשויות המקומיות בצפון נכשלו באופן קטסטרופאלי. הן לא היו ערוכות להתמודד עם הצורך בשהות כל כך ארוכה של התושבים במקלטים. בכל מה שקשור לעיריית נתניה, התחושה הינה שאנחנו רחוקים מאוד מלהיות מוכנים לאתגר הגדול שכנראה יעמוד בפנינו. עלינו להפיק את הלקחים ממה שאירע הפעם ולהיערך באופן יסודי כדי שלא נעמוד מול שוקת שבורה הפעם הבאה".Councillor ADIR BENYAMINI Municipality of Netanya
www.adir-b.com

יום ראשון, אוגוסט 13

הספירה לאחור טור אישי - אדיר בנימיני

כמה מילים על "הספירה לאחור"
ח"מ אדיר בנימיני מתייחס לדבריו של בכיר החיזבאללה אשר טען בראיון לעיתון בקטאר כי "החלה הספירה לאחור להיעלמות המפעל הציוני". בנימיני מדגיש כי עדיין מוקדם לבחון מבחינה היסטורית את תוצאות והשלכות המלחמה הנוכחית, אך כבר מזהה 4 ציוני דרך היסטוריים (המערכה הנוכחית בלבנון היא אחת מהן) אשר מעלים מקום לדאגה
.
אחד הדברים הראשונים אותם מלמדים בפקולטה בהיסטוריה היא שתהליכים היסטוריים נבחנים רק בטווח הרחוק, הזמן הוא מרכיב מאוד חשוב במשוואה. רבים במקומותינו שוגים כאשר הם ממהרים לקבוע את דעתם ולבחון את ההשלכות על בסיס מחשבה קצרת מועד. כך קרה למשל ליוסי שריד שהתנגד תחילה ליציאה מלבנון אותה ביצע אהוד ברק (בין היתר כי חשש שנאלץ לחזור לשם...), ששינה לאחר מכן את דעתו, והודה כביכול "בטעותו".
ישנן דוגמאות רבות בהיסטוריה האנושית המלמדות כיצד הסתכלות בפרספקטיבה קצרת מועד מוליכה שולל; בחרתי באחת מהן (באופן מקרי לחלוטין), אבל כאמור ישנן עוד רבות כמוה: בשנת 216 לפנה"ס ספגו צבאות רומא תבוסה מכפירה בקרב "קאנאי" המפורסם, כאשר נכנעו ללא תנאי לצבאות חניבעל, אחד המצביאים הדגולים והמתוחכמים בהיסטוריה האנושית.
רק כעשרת אלפים חיילים (מתוך כ-70 אלף) שרדו את המערכה, בה נפלו גם 80 סנאטורים רומיים. תוצאות הקרב זעזעו את רומא! בקרב זה הוכחה עליונות הטאקטית הבלתי מעורערת של הצבא הפוני בהנהגתו של חניבעל על הצבא הרומי, והיו שם לא מעט כאלה שחששו מאבדון מוחלט.
הדוגמא הזאת יכולה בהחלט ללמד אותנו כמה חשוב להסתכל אל המציאות בפרספקטיבה ארוכת טווח. ניתוח מאורע סמוך להתרחשותו בוודאי שלא נותנת את הפרספקטיבה הנכונה; במקרה הזה, רומא כידוע התאוששה. לא מעט הודות לגאון צבאי שצמח משורותיה, סקיפיו אפריקאנוס, והצליחה לבסוף להקים את אחת האימפריות האדירות ביותר בהיסטוריה של המין האנושי.

מלחמת לבנון מס' 2:
בעקבות החלטת מועצת הביטחון על הפסקת אש מתחיל כבר כעת "סבב סיכומים ופרשניות"; אתמול פרסם רועי נחמיאס, מאתר y-net, כי חבר המועצה המרכזית של חיזבאללה, השייח אחמד ברכאת, התראיין לעיתון הקטארי "אל-ווטן" ואמר כי "היום החברה הערבית והמוסלמית סבורה שהבסת ישראל היא דבר אפשרי ושהתחילה הספירה לאחור להיעלמות המפעל הציוני מהאזור".
נכון שאפשר להתייחס לדברים בביטול ולשקוע בתחושה שאנחנו עדיין "מספיק חזקים"; כפי שכבר ציינתי, זה אפילו קצת מגוחך לצאת בהצהרות נחרצות כאלה רק בעקבות מערכה אחת, כאשר ספק גדול אם הוכרעה לטובת אחד הצדדים. אך למרות כל זאת לא הייתי ממהר לזלזל בהם כלל וכלל.
למקרא ההצהרות הללו נזכרתי בדברים אותם פרסמתי בעיתון "אמצע נתניה" ב-13/03/1999, לקראת היציאה מלבנון, אשר יש הנוהגים להלל ולשבח עד היום. בין יתר הדברים כתבתי כך: "[...]נושא לבנון הוא דוגמא להתנוונות בגאווה הלאומית שלנו, הקריאות לצאת משם עם הזנב בין הרגליים ולהודות בכישלון צבאי מול 400 החיילים של חיזבאללה מוכיח את זה. כמו כן מועלית הטענה שהפתרון הוא נסיגה מרמת הגולן, כלומר 400 החיילים הללו אמורים לגרום למעצמה כמו ישראל לסגת מכל רמת הגולן. לאן הגענו?[...]".

ארבעה ציוני דרך היסטוריים למחשבה:
למרות שסייגתי את עצמי כבר מלכתחילה, ברור לי שמנקודת מבט עכשווית קשה לראות עדיין את התמונה הכוללת, אבל ניתן לדעתי לזהות כבר היום 4 נקודות ציון בהיסטוריה המדינית-צבאית שלנו, שעלולים בבוא העת לשמש מרכיב בפאזל שלם שצריך מאוד לחשוש ממנו. 4 נקודות ציון, שמנקודת מבט עכשווית יכולים אולי להפוך בטווח הרחוק לנקודות ציון בהיחלשות כושר ההרתעה הישראלי:
1) היעדר התגובה במלחמת המפרץ: בפעם הראשונה בתולדות מדינת ישראל בה הותקפנו על ידי מדינה ערבית (עיראק) ללא תגובה מצדנו. למרות שהממשלה החליטה על תגובה צבאית, העדיף רה"מ דאז, יצחק שמיר, שלא להגיב לתוקפנות העיראקית בשל לחץ כבד מהממשל בארה"ב. אין לי ספק שימים לא קלים עברו באותה העת על יצחק שמיר וקשה לבקר אותו על ההחלטה, אבל על התוצאה לא ניתן להתווכח.
2) היציאה מלבנון בשנת 2000: בישראל היה כמעט קונצנזוס סביב היציאה הזאת, אך הדרך והאופן שבו יצאנו נתנו זריקת עידוד גדולה לאויבנו. מישהו שמע את ראש הממשלה לשעבר, אהוד ברק, שביצע את ההחלטה מתראיין לאחרונה? יוסי שריד חשש מכך שנאלץ לחזור לשם, ובעניין הזה מסתבר שצדק - אכן נאלצנו לחזור לשם. יצוין עם זאת, שהודות לנסיגה הצלחנו לייצר לגיטימציה חזקה יותר מבחינה בינלאומית למהלך התקיפה האחרון. אולם, בעיניי העולם הערבי, לוחמי חיזבאללה הם אלו שהצליחו בהתנגדות עיקשת לסלק אותנו משם. ההיסטוריה עוד תחרוץ וודאי בעתיד אם היה זה מהלך מדיני-צבאי נכון או לא.
3) ההתנתקות מעזה וצפון השומרון: שוב מהלך שזכה לתמיכה רחבה בעם, אך לא ניתן להימנע מהעובדה שבעיניי העולם הערבי, "העזתיים" פשוט "גירשו אותנו משם". נשאיר להיסטוריונים את הויכוח אם היה זה מהלך מדיני-צבאי נכון או לא כי טרם בשלה העת לקבוע זאת.
4) תוצאות "מלחמת לבנון השנייה": אין ספק שהעובדה שלמרות שניהלנו את המערכה הרצופה הארוכה ביותר ממלחמת העצמאות ולא הצלחנו להגיע להכרעה ברורה אינה לזכותנו. במידה והחיזבאללה יצליח לשווק בעולם הערבי את המערכה הזאת כ"ניצחון" (למרות שהמציאות רחוקה מלהיות כזאת), הרי ששכרנו עלול לצאת בהפסדנו.

לא לעולם חוסן:
מעניין שכל זה קורה דווקא בנקודה היסטורית שבה העם היהודי הוא חזק כמעט מתמיד; אנו חיים במדינה עצמאית וחזקה משלנו, והיהודים נמצאים בצמרת הכלכלית והמדעית בעולם. אך בכל זאת יש לדעתי מקום לדאגה, ואין מקום להתייחס בזלזול ובביטול להצהרות ראשי החיזבאללה "כי החלה הספרה לאחור". כפי שכבר נכתב בספר משלי "לא לעולם חוסן" (כ"ז, כ"ג). ראיתי כבר שהיה מי שמנה רשימה ארוכה של צוררים כמו נבוכדנצאר, טיטוס ורבים אחרים, וציין שהעם היהודי שרד את כולם. זה בהחלט נכון, אבל באיזה מחיר?
יש לצערי הרבה מקום לדאגה ואין לי כל ספק שעוד זמן רב, נאלץ להמשיך לעמוד על המשמר.

הכותב: אדיר בנימיני, חבר מועצת עיריית נתניה. בעל תואר שני במדע המדינה מהאוניברסיטה העברית בירושלים.
Councillor ADIR BENYAMINI Municipality of Netanya
www.adir-b.com

בתמונה: חניבעל ברקה - מגדולי המצביאים בהיסטוריה האנושית

יום שישי, אוגוסט 11

גרר עירוני

בנתניה לא פועל כבר זמן מה גרר עירוני
הדבר גורם לכך שלא ניתן לפנות למוקד העירוני בבקשה לפנות רכבים אשר חוסמים את התנועה. בד בבד מסתבר שישנם גם טענות בנוגע לזמן ההמתנה למוקד 106
תושבים בנתניה הבחינו באחרונה כי ברחובות העיר לא פועל מזה זמן מה מטעם עיריית נתניה, שירותי גרירה עירוניים, שמטרתם לפנות רכבים אשר חונים במקומות אסורים, חוסמים מעברים חשובים ומהווים הפרעה לתנועה. מברור העניין הסתבר כי העירייה הפסיקה את החוזה עם הזכיין מטמה בשל תלונות ואי עמידה בידעדים. התוצאה הישירה היא שבעלי רכבים המגיעים למרכז העיר יכולים להחנות בעין מפריע ללא חשש מגרירת רכבם.
כנודע, רשויות מקומיות נוהגות להתמודד עם תופעת החניה הלא חוקית באמצעות דו"חות חניה וגרירת רכבים. בעבר ניסו בין היתר בעיר תל-אביב-יפו את שיטת "הסינדול", אך לאחר זמן מה הגיעו למסקנה ששיטה זו אינה משרתת את המטרה. החשיבות של שרותי הגרירה הם בכך שניתן לפנות את הרכב באופן מיידי.
אדיר בנימיני: "עניין העדרם של שרותיי הגרר העירוניים רק מחזק את תחושת ההפקרות הקיימת בעיר כבר זמן מה ובאה לידי ביטוי גם בתופעת הבאסטות הלא חוקיות והבניה ללא היתרים"
פעילות מוקד 106
בד בבד עם התגלות היעדר שירותיי הגרירה, מתלוננים תושבים על זמני התגובה האיטיים של מוקד 106 העירוני. בעניין זה פנה לאחרונה חבר מועצת העיר, אדיר בנימיני, למנכ"ל העירייה, צבי רק, במטרה לברר האם הדבר נובע מכמות נמוכה של מוקדנים במוקד.
להלן נוסח מכתבו של אדיר בנימיני:
לכבוד:

מר צבי רק
מנכ"ל עיריית נתניה


א.נ.,

הנדון: זמני פעילות של המוקד העירוני 106

קיבלתי לאחרונה תלונה מתושב העיר אשר נאלץ לטענתו להמתין זמן רב מאוד לקבלת מענה אנושי מהמוקד העירוני.
לטענת התושב המתלונן הוא ניסה לאחרונה ליצור קשר עם המוקד העירוני בסביבות השעה 22:30, ונאלץ להמתין למעלה מ-20 דקות לקבלת מענה.
לאור האמור לעיל אבקש לברר את הדברים הבאים:
א. כמה נציגי שירות משובצים למשמרת בשעות הערב והלילה?
ב. מהו זמן ההמתנה הממוצע בשעות הערב והלילה?
ג. האם מעדיפה העירייה מטעמי חיסכון לשבץ מעט נציגים ככל האפשר על מנת לחסוך בעליות?
למען הסר ספק יובהר כי באמור לעיל משום חיווי דעה או הבעת עמדה באשר לטענות העולות לגופן.
אודה על קבלת התייחסותך בהקדם!
בתודה מראש!
בכבוד רב,

אדיר בנימיני
חבר מועצת העיר נתניה
Councillor ADIR BENYAMINI Municipality of Netanya
www.adir-b.com

יום שלישי, אוגוסט 8

פרשת קובי לוי נסגרה

היועמ"ש של משרד הפנים סתם את הגולל על פרשת הבניה הבלתי חוקית ברח' אהרונוביץ
עו"ד יהודה זמרת קיבל את עמדתה של יועמ"ש עיריית נתניה כי מדובר "בעבירת בניה, אשר על פי מדיניות העירייה, אינן נאכפות דרך כלל בדרך של ענישה פלילית".
ח"מ אדיר בנימיני, אשר ניהל מאבק עיקש בנושא סבר כי היות ומעורב בו נבחר ציבור, יש לנקוט במדיניות בית שמאי, במטרה לשלוח את המסר הציבורי הראוי.
כעת מסתבר שמאבקו של בנימיני היה כמעט חסר סיכוי, לאחר שבישיבת המועצה האחרונה הודתה ראש העירייה כי "יצאה להגנתו של קובי לוי".
בנימיני: "לציבור עבר היום מסר מאוד שלילי שניתן לבצע עבירות בניה ולצאת מזה בשלום. קל וחומר אם אתה נבחר ציבור וזוכה לגיבוי של ראש העירייה".

נסתם הגולל באופן סופי, על המאבק אותו ניהל במשך למעלה מחצי שנה, חבר מועצת העיר, אדיר בנימיני, בנוגע להגשת כתב אישום על עבירות בניה שבוצעו לכאורה במרכז רוחני ברח' אהרוניביץ.
בנימיני, ניהל מאבק עיקש, שכלל פניות ללשכתו של היועץ המשפטי לממשלה, עו"ד מני מזוז, למבקר המדינה ולראש העירייה. כמו כן, בנימיני שטרח להעלות את הנושא מספר פעמים לדיון במועצת העיר באמצעות שאילתות והצעה לסדר, קיבל באכזבה את הודעתו של יועמ"ש משרד הפנים, עו"ד יהודה זמרת, כי אין בכוונתו לנקוט כל פעולה בנושא.
עו"ד זמרת העביר את החלטתו לאור נימוקיה של עו"ד נילי ארז, יועמ"ש עיריית נתניה שכתבה כי מדובר "למעשה בחריגת בניה קלת ערך, אשר על פי מדיניות העירייה, אינן נאכפות דרך כלל בדרך של ענישה פלילית ואין נוקטים בגינה בתהליכים עונשיים פליליים".
לאחרונה יצא המרצע מן השק, עת הודתה במהלך ישיבת המועצה האחרונה מן המניין, ראש העירייה, מרים פיירברג, כי עמדה לצדו של ח"מ קובי לוי, אשר אחראי על המרכז הרוחני שבה בוצעה העבירה. פיירברג: "אני מודה באשמה. אני גוננתי על קובי לוי מול אדיר בנימיני, כאשר היה מדובר על הבנייה של המרפסת הזאת למרות שהיא לא חוקית, כי חשבתי[...] שלא ראוי לעשות רעש ולהפליל חבר מועצה בגין בניית מרפסת". כמו כן, הוסיפה פיירברג וציינה שמדובר אומנם "בעבירה שהיא יחסית מזערית (אבל) גם היא עבירה על חוקי התכנון והבנייה לכל דבר, מן הראוי שאני כראש עירייה גם אם בעצם לא הייתי אמורה לעשות את זה, להגן על חבר מועצה שלי[...]" (פרוטוקול ישיבה 52 עמ' 22).
ח"מ אדיר בנימיני: "אני בהחלט מאוכזב מרשויות אכיפת החוק במדינת ישראל שהתגלו כמלוא אוזלת ידם. המאבק שלי היה עקרוני. סברתי שהיות והמדובר בנבחר ציבור כי יש להחמיר ולנקוט במדיניות בית שמאי, זאת על מנת שלא ייווצר חלילה הרושם שעיריית נתניה עושה הנחות לחברי מועצה משיקולים פוליטיים. לצערי עבר היום מסר מאוד שלילי לציבור, שניתן לעבור עבירות בניה ולצאת מזה בשלום. קל וחומר אם אתה נבחר ציבור וזוכה לגיבוי מראש העירייה".
לסיום דבריו נזכר בנימיני בדבריו של אבי אבות תורת הפרדת הרשויות, הרוזן מונטסקייה, אשק בספר "על רוח החוקים" כתב כי "בעתות בערות, אין הפקפוק מתעורר אפילו שכשעושים את הרעות הגדולות ביותר; בעתות נאורות רועדים בחרדה אפילו כשעושים את הטוב ביותר". העובדה שהייתי בודד במערכה הזאת, היחיד שסבר שיש להקים כאן קול זעקה ולנהל מערכה ציבורית בעניין זה, מלמדת אותי שבכל הקשור לחוק וסדר, אנחנו נמצאים עדיין בתקופה הראשונה אותה מתאר מונטסקיה.

בתמנות: הרוזן שרל-לואי דה סקונדה, הברון מברדה וממונטסקיה

Councillor ADIR BENYAMINI Municipality of Netanya
www.adir-b.com

יום שבת, אוגוסט 5

בעיית החניה באזור הרכבת

חבר מועצת העיר נתניה, אדיר בנימיני, פנה למנכ"ל העירייה, מר צבי רק, בהצעה שתקל על באי הרכבת מצדה המזרחי של התחנה (מכיוון אזור התעשייה הצפוני-הישן) הנאלצים להחנות את רכבם בדרך לא סלולה
לכבוד:

מר צבי רק
מנכ"ל עיריית נתניה


אדוני מנכ"ל העירייה,


הנדון: הסדרת החניה מזרחית לתחנת הרכבת בנתניה

לאחרונה התוודעתי לחומרת מצוקת החניה כפי שהיא באה לידי ביטוי גם בצדה המזרחי של תחנת הרכבת.
כנודע, מצוקת החניה בצדה המערבי של התחנה, הפכה ברבות הימים להיות למן המפורסמות; זאת בעקבות השינוי המבורך שחל עם הגברת השימוש בשירותי התחבורה המסופקים על ידי רכבת ישראל בעשור האחרון.
הקשיים במציאת חניה מסודרת בשעות הבוקר בצדה המערבי של התחנה, הביאו לא מעט תושבים מנתניה ומהסביבה להחנות את רכבם בקצה המזרחי של התחנה, בו אין עדיין בנמצא רחבת חניה מוסדרת.
מסיור שערכתי במקום גילית רכבים רבים החונים בצידי הדרך, בשדות, בסמטאות העפר ובשטחים הפתוחים בסביבה, כאשר בקרבת מקום ישנה רחבת חניה מסודרת שהגישה אליה נעולה - בשטח הנמצא קרוב לוודאי בבעלות פרטית.
המדובר ברחבת חניה הצמודה למבנה הנטוש שידע בעברו ימים יפים יותר, עת פעלה במקום חברת "אופנת ברוך"; מגרש החניה הצמוד למבנה זה שימש קרוב לוודאי כמקום חניה לעובדי החברה.
דומני שיש לאל ידה של עיריית נתניה האפשרות, לפנות לבעלי המקום על מנת לנסות למצוא הסדר אשר יאפשר לתושבים הבאים למקום (על מנת להשתמש בשרותי הרכבת), להחנות בו את רכבם.
אין לי ספק כי עם מעט רצון טוב מכול הצדדים, ניתן יהיה למצוא פתרון לעניין; כל זאת אף מבלי להשתמש ב"חרב ההפקעה", שעומד תמיד לרשותה של העירייה כמוצא אחרון.
לאור האמור לעיל, הנני סבור כי יש מקום כי תשקול להורות לגורמים המקצועיים לבחון את האפשרות להוציא את הרעיון מהכוח אל הפועל.
בתודה מראש ובברכת שבוע טוב ומבורך!


בכבוד רב,

אדיר בנימיני
חבר מועצת העיר

Councillor ADIR BENYAMINI Municipality of Netanya
www.adir-b.com

יום רביעי, אוגוסט 2

ניגוד עניינים


בעקבות החלטת המועצה והוראות החוק
חברי מועצה יאלצו להצהיר על ניגוד עניינים
בישיבת המועצה האחרונה מן המניין, אושרה הצעתו של ח"מ אדיר בנימיני, הקובעת כי על חברי מועצת העיר להעביר הודעה בכתב ליועמ"ש העירייה "על כל ניגוד עניינים אפשרי בין תפקידם כחברי מועצה לבין תפקיד אחר או עניין אישי כלשהו, כמתחייב מפקודת העיריות".
כב' השופט אהרון ברק: מצב של ניגוד עניינים עשוי להביא למצב של העדפת עניינים זרים לתפקיד
ופגיעה בו"
חבר מועצת העיר, אדיר בנימיני, העביר השבוע בעקבות החלטת מועצת העיר, מכתב לכל חברי מועצת העיר המודיע להם כי עליהם להעביר תוך זמן סביר, הצהרה ליועמ"ש עיריית נתניה, עו"ד נילי ארז, במידה והם נמצאים במצב של ניגוד עניינים כלשהו בין תפקידם כחברי מועצה לבין אינטרס אישי או ציבורי כלשהו.

ניגוד עניינים בשני מישורים:
כמפורט במכתבו של בנימיני, חברי מועצת העיר יכולים להיות במצב של ניגוד עניינים בשני מישורים:
ניגוד עניינים על רקע אישי/משפחתי: כידוע, למספר חברי מועצה ישנם קרובי משפחה ממדרגה ראשונה המועסקים בעיריית נתניה או באחד מתאגידי המשנה שלה.
ניגוד עניינים מתוקף חברות מוסדית: מספר לא מבוטל של חברי מועצה (בעיקר נציגי הציבור הדתי-חרדי) הינם בעלי עניין ו/או חברים בגוף הניהולי של עמותות וגופים ציבוריים אחרים הזוכים לתמיכה כספית מעיריית נתניה. הצהרת ניגוד העניינים תאפשר לציבור לגלות לאיזה מוסדות יש לכל אחד מחברי המועצה זיקה ישירה או עקיפה ולהשוות את גובה התקציב שאותו מוסד מקבל מעיריית נתניה.

כב' השופט א. ברק: "מצב של ניגוד עניינים עשוי להביא למצב של העדפת עניינם זרים לתפקיד ופגיעה בו"
ביהמ"ש העליון מייחס חשיבות גבוהה לסוגיית ניגוד העניינים. בין היתר נכתב על נשיא ביהמ"ש העליון כב' השופט ברק הדברים הבאים (ההדגשים אינם במקור):
"מינהל תקין מחייב, מחד גיסא שממלא התפקיד יעמיד לנגד עיניו את טובת התפקיד ולא טובה אחרת כלשהי. מצב של ניגוד עניינים עשוי להביא, בסופו של דבר, למצב של העדפת עניינים זרים לתפקיד ופגיעה בו" (בג"צ 595/89 משה שמעון נ' שלום דנינו).
"כלל יסוד הוא בשיטתנו המשפטית כי אסור לו לעובד הציבור להימצא במצב בו קיימת אפשרות ממשית של ניגוד עניינם[...] קיימת אפשרות ממשית למשוא פנים ולדעה משוחדת כאשר עובד הציבור משמש בעת ובעונה אחת בשני תפקידים, אשר ביניהם קיימת אפשרות ממשית של ניגוד עניינים[...] אפשרות ממשית של ניגוד עניינים אינה עולה בקנה אחד עם חובת האמון, שכן חובה זו גורסת הינתקות מכל אינטרס נוגד".
עוד מוסיף כב' השופט ברק: "מטרת הכלל היא למנוע את הרע בטרם יארע. הכלל צופה פני עתיד[...] מטרת הכלל היא למנוע פיתוי מאשם ישר והגון, בחינת אל תביאנו לידי ניסיון" (בג"צ 531/79 סיעת הליכוד בעיריית פ"ת נ' מועצת עיריית פ"ת).
ח"מ אדיר בנימיני: "ידוע לנו בוודאות לפחות על שני חברי מועצה אשר נמצאים בניגוד עניינים בוטה, ואף יורשה לי לומר כהגדרתו של כב' השופט ברק שהדבר מביא לפגיעה בתפקידם ובשיקול דעתם שאמור להיות עצמאי".
בנימיני הוסיף כי "חשוב מאוד שתושבי נתניה, מבחינת השקיפות הציבורית המתבקשת ידעו מי מחברי המועצה נימצא בניגוד עניינים ולאילו מוסדות מקומיים הזוכים לתמיכה נדיבה מהעירייה יש להם זיכה. אעמוד על כך שכל חברי המועצה הנמצאים במצב של ניגוד עניינים יעבירו את התצהיר, ולא בכוונתי לפנות לרשויות שלטון החוק על מנת לאכוף זאת עליהם".

מצ"ב נוסח המכתב שיועבר בתחילת השבוע לכלל חברי המועצה
לכבוד:

חברי מועצת עיריית נתניה

א.נ.,

הנדון: הצהרת ניגוד עניינים

1. בישיבת מועצת העיר ה-52 (מן המניין) מיום 11/06/2006 התקבלה בהסכמת כל הנוכחים ההצעה להלן:
א) מועצת העיר נתניה קוראת לכלל חבריה להודיע מראש ובכתב, על כל ניגוד עניינים אפשרי בין תפקידם כחברי מועצה לבין תפקיד אחר או עניין אישי כלשהו, כמתחייב מפקודת העיריות.
ב) חברי מועצת העיר יגישו ליועצת המשפטית של העירייה הצהרת ניגוד עניינים (בעניינים אשר אינם נוגעים לתחום התכנון והבניה) אשר תעודכן על ידם מדי שנה.
2. הנחייה זו התבססה על סעיף 5 (א) המופיע בפרק ו' של פקודת העיריות העוסק בכללים למניעת ניגוד העניינים ושם נקבע כי ישנה חובת הודעה בכתב על ניגוד עניינים.
3. יצוין בהקשר זה (כפי שהוסבר גם במהלך הישיבה), כי קיימים שני מישוריים עיקריים בהם עלול להימצא חבר המועצה במצב של ניגוד עניינים:
א) ניגוד עניינים על רקע אישי/משפחתי: במקרים בהם לחברי המועצה קרובי משפחה מדרגת קרבה ראשונה (בן/בת-זוג, אב, אם, אח, אחות, בן או בת) המועסקים בעירייה או בתאגידי וגופי המשנה שלה.
ב) ניגוד עניינים מתוקף חברות מוסדית: חבר המועצה הינו בעל זיקה ישירה או עקיפה לגוף ציבורי הנתמך מכספי תקציב עיריית נתניה.
4. לאור האמור לעיל, ולאור החלטת מועצת העיר והוראות לשון החוק, במידה והינך נימצא במצב של ניגוד עניינים כלשהו כפי שפורט לעיל, הינך מתבקש למסור לידי יועמ"ש עיריית נתניה תוך זמן סביר, "הצהרת ניגוד עניינים" בכתב, בנושא בו קיים חשש שהינך נימצא במצב של ניגוד עניינים.
5. למען ההגינות ברצוני להדגיש כי הח"מ יעשה שימוש בכל האמצעים החוקיים העומדים לרשותו, לרבות פניה לגורמי אכיפת החוק, על מנת להביא לידי אכיפת הוראות חוק זה כהווייתו.

בכבוד רב,

אדיר בנימיני
חבר מועצת העיר


Councillor ADIR BENYAMINI Municipality of Netanya
www.adir-b.com

יום שלישי, אוגוסט 1

טור אישי - אדיר בנימיני לואי ה-14

סגנון לואי ה-14 בגרסה הנתנייתית

בעקבות הפרסום בסוף השבוע האחרון של כתב "אמצע נתניה" ("ידיעות תקשורת), גיא ליברמן, כי עיריית נתניה ביצעה עבודות גינון ונוי בשטח פרטי, הסמוך לביתה של ראש העירייה, מוצא אדיר בנימיני קווי דמיון לסגנון התנהלותו של המלך הצרפתי, לואי ה-14.

לאחר שבישיבת מועצת העיר לפני כשנה אמרה ראש העירייה, מרים פיירברג, בנוגע להצעה לערוך בחירות לועדי השכונות כי "כל אזרח מייצג את עצמו ואנחנו מייצגים אותו, לא בטוח שאנחנו צריכים ועדים, לא בטוח"; הודעתי בתגובה כי בסגנון התנהלותה הריכוזי מזכירה פיירברג את נפוליאון. מאוחר יותר כאשר התחילו להתגלות צורות ההתנהלות הדיסקרטיים סביב הדיל של מכבי נתניה, הודעתי קבל עם ומועצה ש"פשוט טעיתי, ולאחר שהקדשתי לעניין מעט מחשבה, הגעתי למסקנה כי ראש העירייה מתנהלת יותר בסגנון המזכיר את לואי ה-14".
"מלך השמש" כפי שכונה, היה המיישם האולטימטיבי של שיטת המשטר ה"אבסולוטית"; לואי ה-14 מלך בצרפת בין השנים 1643 – 1715 ונודע במשפט המפורסם "המדינה זה אני" (L'Etat c'est moi).
בגרסה המקומית זה הולך ככה: "נתניה זה אני, ואני זה נתניה".
הודות לכוחניותו ומיומנותו הפוליטית, הצליח לואי ה-14 בסיוע אנשי חצרו לנטרל את כוחם והשפעתם של אנשי האצולה (שבעבר היו שותפים בשלטון), והפך אותם ל"אנשי חצר". האצילים הצרפתים הורחקו מעמדותיהם בהנהלה הממשית של המדינה, והמלך קבע בלעדית כשהוא רואה את עצמו ריבון בלתי תלוי.
אם נערוך אנלוגיה למצב אצלנו, הרי שאת הביטוי לסגנון האבסולוטי ניתן למצוא בדבריו של האציל, סליחה... חבר המועצה הברון דה-קובי לוי, בישיבת המועצה מהחודש שעבר: "אני חבר קואליציה עלוב, מדוכא, מיוסר
כמו עוד 16-17 כמוני. אנחנו לא שותפים בהנהלת העיר הזאת, לא מתייעצים אתנו, לא שואלים את דעתנו, רומסים אותנו[...] נושאת בתפקיד ראש העירייה מתנהגת בצורה יהירה ושחצנית, זחוחה ומנוכרת".
לואי ה-14 נודע גם בסגנון חייו הראוותני, הוא הצליח לנטרל את האצולה הצרפתית בין היתר באמצעות חיי החצר המפוארים שלו שהיו רוויים חיי מותרות ותככים. הוא הקים את ארמון וורסאי העצום והמפואר שבקרבת פאריס, קישט וריהט אותו בעושר והידור רב. ישיבתו רחוק מן העיר ביטאה את עליונותו על העם והגבירה את יראת הכבוד כלפיו. המלך היה מנותק מנתיניו, ולכן, מי שהיה צריך לדבר איתו היה צריך לקשור קשרים עם מקורבים לחצר. עם זאת, מי שכן זכה לכבוד להיפגש איתו התרשם מהקסם האישי הרב שלו.
חצר וורסאי התפרסמה כאמור בעיקר בחיי התענוגות והבטלה שהתנהלו בה; הפעילות היומית בארמון החלה רק בשעות הבוקר המאוחרות. הנשים הקדישו חלק ניכר מהיום לתהליך ארוך של
התלבשות, סידור השיער, התקשטות והתייפות.
השאיפה לברק ותהילה באה לידי ביטוי כאמור בבניית גני ורסאי המונומנטאליים על חשבון הידלדלות הונה של המדינה. טובי האמנים של הדור עבדו על מנת לעצב את הגנים הללו בראשות מתכנן הגנים
אנדה לה נוטרה (Andre Le Notre).
אז נכון, בנתניה אין עדיין חיי תענוגות, ולה-נוטרה כבר מזמן נח על משכבו בשלום, אבל תגידו, חלק מזה לא נישמע לכם מוכר?

בתמונה: לואי ה-14 "מלך השמש" בתמונה מאת ריגו משנת 1701

Councillor ADIR BENYAMINI Municipality of Netanya
www.adir-b.com