סה"כ צפיות בדף

יום שבת, אוגוסט 26

מידע על איכות סביבה באינטרנט העירוני

חבר מועצת העיר נתניה, אדיר בנימיני, פנה למנכ"ל העירייה, מר צבי רק, ודרש ממנו לפעול לכך שהאתר העירוני יספק ניתונים על מצב איכות הסביבה בנתניה כמתחייב על פי חוק חופש המידע - תשנ"ח- 1998
להלן נוסח המכתב למנכ"ל:
לכבוד:

מר צבי רק
מנכ"ל עיריית נתניה

א.נ.,

הנדון: מידע על איכות סביבה באתר האינטרנט העירוני
סעיף 6 א' (א') לחוק חופש המידע, תשנ"ח- 1998 (להלן: החוק), קובע כי על רשות ציבורית להעמיד מידע על איכות סביבה (חומרים שנפלטו לסביבה, ותוצאות של מדידות רעש, ריח וקרינה) באתר האינטרנט של הרשות הציבורית.
לדאבוני למרות גלישה נרחבת ומעמיקה באתר האינטרנט העירוני, לא הצלחתי למצוא את המידע האמור באתר האינטרנט של עיריית נתניה.
מעבר לחשיבות קיום וכיבוד הוראות החוק, להם מחויבת עיריית נתניה כחלק מעקרונות המנהל התקין, כמי שנושא איכות הסביבה קרוב ללבו, הנני סבור שהמדובר במידע בעל חשיבות גדולה לציבור; לא בכדי ראה המחוקק לנכון לקבוע כי המדובר במידע שראוי שיהיה נגיש לציבור באמצעות האינטרנט.
אבקשך להורות לגורמים העירוניים הרלוונטיים לפעול למען יישום הוראות החוק כלשונן ולהעלות בהקדם את המידע הנדון לאתר האינטרנט העירוני.
בתודה מראש!
בכבוד רב,

אדיר בנימיניחבר מועצת העיר

העתקים:
מר גדעון עזרא – השר להגנת הסביבה
עו"ד נילי ארז – יועמ"ש עיריית נתניה
Councillor ADIR BENYAMINI Municipality of Netanya
www.adir-b.com אדיר בנימיני - חבר מועצת עיריית נתניה

אין תגובות: