סה"כ צפיות בדף

יום שני, ינואר 23

דרישה להשהיית קובי לוי מהועדה המקומית לתכנון ובניהחבר המועצה אדיר בנימיני פנה ליועמ"ש לממשלה מני מזוז להכריע בשאלה:

האם 'עבריין בניה' יכול להיות חבר בוועדה המקומית לתכנון ובניה?

אדיר בנימיני: "זה לא יעלה על הדעת שנבחר ציבור שמצפצף על החוק ישב ויכריע בתיקי בניה של תושבים אחרים. זה כמו לתת לשועל לשמור על התרנגולות, רק בגלל שיש לו ניסיון בלול".

בישיבת הועדה המקומית האחרונה אושרה תב"ע שנויה במחלוקת שהכשירה בניה בדיעבד הודות לקולו של אותו חבר מועצה
.

חבר מועצת עיריית נתניה, אדיר בנימיני, פנה ליועץ המשפטי לממשלה, מני מזוז, בדרישה להורות על השהייתו של עמיתו למועצת העיר, קובי לוי, מכל השתתפות בדיוניים של הוועדה המקומית. זאת היות ונגד לוי עומדים הליכים משפטיים על עבירות בניה שביצע לכאורה במרכז רוחני אותו הוא מנהל בנתניה.

בנימיני טוען כי לא יתכן שמדינה מתוקנת ישב בוועדה המקומית נבחר ציבור המצפצף על שלטון החוק וידון בתיקי בניה של תושבים אחרים. בנוסף לכך מציין בנימיני במכתבו למזוז, כי רק לאחרונה, במהלך ישיבת הועדה המקומית לתכנון ובניה – נתניה שהתקיימה ביום ה-04/01/06, הכריע קולו של לוי בעד אישור תב"ע שנויה במחלוקת, שמטרתה הייתה ל"הכשיר" בדיעבד בניין שלם שנבנה תוך סטיות בוטות מהתוכנית המקורית.

חבר מועצת עיריית נתניה, אדיר בנימיני: "אחד מגדולי הנשיאים של ארה"ב, הארי טרומן, אמר פעם כי 'לא נותנים לשועל לשמור על התרנגולות רק בגלל שיש לו ניסיון בלול'. זהו בדיוק המקרה כאן. במדינה מתוקנת חבר מועצה הנתפס בקללתו (מדובר בעבירה פלילית עם קלון) היה הולך הביתה בו במקום. אצלנו המצב אחרת והנורמות השתבשו לחלוטין; כשיש לנו ראש ממשלה תחת חקירה, מה הפלא שבעיריית נתניה מקלים ראש בעניין זה? על כן, היועמ"ש מזוז חייב להתערב ולהורות על השהייתו המיידית של לוי מכל השתתפות בדיוני הועדה המקומית על לסיום ההליכים נגדו".


להלן נוסח המכתב ליועץ המשפטי לממשלה:
לכבוד:

עו"ד מני מזוז
היועץ המשפטי לממשלה

א.נ.,

הנדון: הוראה בדבר השהיית פעילותו של חבר מועצת עיריית נתניה, קובי לוי, מהוועדה המקומית לתכנון ובניה בשל הליכים נגדו בנוגע לבניה לא חוקית לכאורה

ביום ה-16 לדצמבר 2005 פרסם העיתון המקומי "חדשות נתניה" מרשת "שוקן" (עמ' 30) כי חבר המועצה, קובי לוי (להלן: לוי), נושא באחריות לביצוע עבירות בניה לכאורה, בנכס עירוני המשמש כמרכז רוחני הממוקם בשכונת "רמת אפרים" בעיר.
במקומותינו השתרשו כידוע מספר נורמות פסולות בתחום התכנון והבניה, שאחת הבולטות בהן הינה הנטייה להקדים את הבנייה בפועל (וקביעת עובדות בשטח...), על פני השגת כל האישורים הנדרשים קודם לכן.
לית מאן דפליג כי המציאות הנוכחית מעבירה מסר רע מאוד לציבור הרחב!
המקרה שבנדון אינו מקרה רגיל; בשל מעורבות של נבחר ציבור (המודה במסגרת הכתבה כי בוצעה עבירת בניה לכאורה!) והכתם המוסרי שדבק בה, פניתי כבר לפני כחודש למח' המשפטית בעיריית נתניה בדרישה כי ינקטו ההליכים המשפטיים המתבקשים לאלתר.
לעיתים נדמה כי במדינת ישראל השתרשו נורמות קלוקלות והסכמה שבשתיקה לעבירות על החוק המבוצעות על ידי נבחרי ציבור; המקרה שלפנינו הוא אחד המקרים שלא ניתן להשלים עימהן במשטר מתוקן! מלבד הכתם המוסרי שדבק בנבחר הציבור המעורב, הועבר כאן גם מסר שלילי וחמור ביותר לציבור: בחזקת "אם בארזים נפלה שלהבת, מה יגידו אזובי הקיר?" כיצד ניתן יהיה לבוא בעתיד בטענות לאזרח מן השורה שביצע עבירות בנייה, כאשר גם נבחרי ציבור עושים זאת?
יצוין כי המדובר בנבחר ציבור החבר בוועדה המקומית לתכנון ולבניה ואמור, לכאורה לפחות, לשמש דוגמא לנורמות התנהגות שונות! בעיר מתוקנת באמת לא היו קברניטי העירייה והציבור משלימים עם תופעה חמורה ומגונה שכזאת, שבמסגרתה מכהן ופועל נבחר ציבור שמערער בפרהסיה על שלטון החוק!
הואיל וטרם קבלתי (עד לרגע זה) כל התייחסות לפנייתי המוזכרת לעיל, והואיל ומתגנב חשש אל הלב כי היות ומדובר בחבר בקואליציה העירונית יתכן וקברניטי העירייה אינם מיחסים למקרה את החומרה הראויה, אתכבד להביא בפניך את בקשתי להתערבותך בעניין זה. זאת על מנת לוודא כי הלשכה המשפטית בעיריית נתניה אכן תגיש כתב אישום מתבקש על ביצוע עבירת הבניה, ותנהג בתיק זה ללא משוא פנים.
עוד יצוין, כי הנושא הועלה על ידי בישיבת מועצת העיר האחרונה (מן המניין) מיום ה-01/01/06, בדרישה כי ראש העירייה ומועצת העיר יגנו את מעשהו של לוי באופן פומבי, אך דרישה זו לא נענתה.
בנוסף לכך אתכבד להביא לידיעתך כי בישיבת הועדה המקומית לתכנון ובניה – נתניה שהתקיימה ביום ה-04/01/06 הכריע קולו של לוי בעד אישור תב"ע שנויה במחלוקת, שמטרתה הייתה ל"הכשיר" בדיעבד בניין שלם שנבנה תוך סטיות בוטות מהתוכנית המקורית. כל זאת התרחש למרות דרישתי, עוד בטרם התקיים הדיון בתיק, כי לוי ישהה את עצמו מהשתתפות בישיבת הוועדה, עד לבירור ההליכים המשפטים בנוגע לעבירות הבניה שבוצעו לכאורה על ידו. חבר המועצה לוי סירב להשהות עצמו, וקולו הביא לשוויון קולות (5 מול 5) כאשר לבסוף אושרה התוכנית הודות לקולו הכפול של מ"מ יו"ר הועדה.
לאור האמור לעיל, הנני סבור כי יש לבחון את הסוגיה האם במקרים בו תלויים ועומדים הליכים נגד חבר ועדה מקומית בנוגע לבניה ללא היתר, אין מקום למתן הנחייה גורפת על השהייתו מכל השתתפות בישיבות הועדה המקומית עד למיצוי ההליכים נגדו? כיצד יתכן כי אדם שמעל ראשו מרחפת עננה של חשד לבניה בלתי חוקית ישב בישיבות הועדו וידון בתיקי בניה של יזמים ותושבים מן השורה שחלקם גם כן פעלו ונהגו כמוהו?
לסיכום פנייתי זו, אבקשך לשקול את התערבותך המיידית בנושא במטרה לוודא כי ההליכים המשפטיים מצדה של עיריית נתניה מתבצעים ללא משוא פנים. וכן, בחינת סוגיית השהיית חבר הועדה המקומית נתניה, קובי לוי, מכל פעילות בה עד לבירור העניין לאשורו.


בכבוד רב,

אדיר בנימיני
חבר מועצת העיר
העתקים:
- ח"כ רוחמה אברהם – סגנית שר הפנים.
- מר מיכה לינדשטראוס – מבקר המדינה.
- ד"ר שוקי אמרני – יו"ר הועדה המחוזית לתכנון ולבניה (מחוז מרכז).
- גב' מרים פיירברג-איכר – ראש עיריית נתניה.
- עו"ד נילי ארז – יועצת משפטית לעיריית נתניה.
ADIR BENYAMINI Council Member MUNICIPALITY OF NETANYA

יום שבת, ינואר 21

פיירברג הופיעה רק למחצית ישיבות הועדה המקומית


בעקבות התופעות המבישות והויכוחים המתלהמים שהתרחשו במספר ישיבות הועדה קורא בנימיני לפיירברג להיכנס לעובי הקורה ולעשות סדר בבלגן - שמה הטוב של הועדה עומד על הפרק.

למעלה מ-7 חברי מועצה נעדרו מעל מחצית מהישיבות: אורנשטיין, אלטוב, בולמש, זקס, יעקבזאדה, סברדלוב וצירולניק.


הועדה המקומית לתכנון ולבניה נחשבת לוועדה המשפיעה ובעלת החשיבות הגדולה ביותר מיתר הועדות העירוניות. ביחד עם הועדה לשימור אתרים מדובר שתי הועדות העירוניות היחידות שאינן על תקן "ממליצות" למועצת העיר, אלא בעלות סמכות לקבל החלטות אופרטיביות בכוחות עצמן. שתיהן פועלות מתוקף חוק נפרד, זאת בניגוד לועדות העירוניות המוקמות מתוקף פקודת העיריות ה"חסרות שיניים".

לאור חשיבותה של הועדה מפתיע לגלות כי חלק לא מבוטל מחברי המועצה וראש העירייה עצמה מרבים להיעדר מישיבותיה. לעומת זאת קיימים מספר לא קטן של חברי מועצה המתמידים להגיע כמעט באופן קבוע.

בין המרבים להיעדר בולטת במיוחד יו"ר הועדה, ראש העירייה, מרים פיירברג-איכר, שנעדרה ממחצית ישיבות הועדה המקומית מתחילת הקדנציה הנוכחית. עוד הרבו להיעדר למעלה ממחצית מהישיבות שהתקיימו עד כה: עופר אורנשטיין, רוברט אלטוב, אפרים בולמש, ד"ר צבי זקס, פרויז יעקבזאדה, לאוניד סברדלוב, ובוריס צירוניק.


בנימיני הוסיף כי הגיע הזמן שראש העירייה - המשמשת מתוקף החוק כיו"ר הועדה המקומית - תתייצב באופן קבוע לישיבות הועדה . "אני קורא לראש העירייה, בלי כעס, בקרירות אך באיתנות – שימי קץ להפקר! הגיע הזמן שתתייצבי באופן קבוע לישיבות הועדה המקומית לתכנון ובניה ".

יום שבת, ינואר 14

אדיר בנימיני . קום


חבר מועצת עיריית נתניה הוא הראשון בנתניה והשני בכל הארץ אשר מפעיל אתר אינטרנט אישי לקשר עם הציבור. באתר, המיועד לתושבי נתניה ולגולשים מכל רחבי הארץ, מופיע מידע רב היכול לשמש את הציבור, ובראשם אמצעים ליצירת קשר עם בנימיני.
ח"מ אדיר בנימיני: "האינטרנט הוא היום אמצעי תקשורת מודרני ופופולארי ביותר שלא ניתן להתעלם ממנו. אני צופה שבשנים הקרובות יקומו אתרים דומים בכל רחבי הארץ".


ADIR BENYAMINI Council Member MUNICIPALITY OF NETANYA

יום חמישי, ינואר 12

דירקטוריון "מי נתניה" מורכב אך ורק מהקואליציה העירוניתמועצת עיריית נתניה אישרה בישיבתה האחרונה את מינויים של חנה תורן, סמנכ"ל נכסים ויזמות במקרקעין של העירייה ושל שלמה ישי, חבר מועצת העיר הקדנציה הקודמת מטעם המפד"ל. בכך אויש דירקטוריון החברה עד תום, שכן חוק תאגידי מים וביוב מגדיר מספר מכסימלי של חברי דירקטוריון. על פי הוראות חוק זה אמור דירקטוריון החברה להיות מורכב מעובדי הרשות המקומית, חברי מועצת העיר וכן מנציגי ציבור.

עד כה הורכב הדירקטוריון על טהרת נציגים מטעם קואליציה ועובדי עירייה בלבד. כנציג מועצת העיר מכהן חבר מועצה בודד, אפרים בולמש, החבר בקואליציה של ראש העירייה, מרים פיירברג-איכר.

עם אישורם של תורן וישי נסתם הגולל על האפשרות למינוי חבר מועצה או נציג ציבור מטעם האופוזיציה בתוך דירקטוריון החברה, דבר ש"אינו תקין מבחינה דמוקרטית וציבורית" טוענים חברי האופוזיציה.

חברי האופוזיציה ניסו במהלך הישיבה לטרפד את המינויים בטענה כי לא יתכן ובדירקטוריון של חברה עירונית לא יהיה ייצוג לחברי האופוזיציה.


יום שלישי, ינואר 3

מועצת העיר נתניה לא תקיים ישיבת מועצה בביה"ח "מאיר" בכפר סבא


המועצה דחתה ברוב קולות את הזמנת ביה"ח "מאיר" בכפר סבא לקיים ישיבת מועצה חגיגית בתוך מתחם ביה"ח לרגל חגיגות היובל להקמתו.
נדחתה הצעתו של ח"מ הרצל קרן לקיים לחלופין ביקור נימוסן בבית החולים או לחלופין לקיים ישיבת מועצה בביה"ח "לניאדו" או באחת השכונות בעיר.

הנושא האחרון על סדר יומה של מועצת העיר עסק בסוגיה האם על מועצת העיר להיענות להזמנת ביה"ח "מאיר" ולערוך ישיבת מועצה בית כתליו
.


ח"מ עקיבא יצחקי (סג"ל) היה מראשי המתנגדים, שפעל מאחורי הקלעים לסיכול ההצעה, כאשר הוא טוען כי עם כל הכבוד, צריך קודם כל לקיים ישיבה בביה"ח "לניאדו".


ADIR BENYAMINI Council Member MUNICIPALITY OF NETANYA

 מועצת עיריית נתניה