סה"כ צפיות בדף

יום שלישי, דצמבר 11

הירוקים בנתניה

יושב ראש מפלגת הירוקים, פאר ויסנר, וחברי מפלגת הירוקים סיירו בעיר נתניה והכריזו על פתיחתו של סניף המפלגה בעיר.
יושב ראש מפלגת הירוקים, פאר ויסנר, סייר ביחד עם חבר מועצת העיר, אדיר בנימיני, ומספר פעילים נוספים, במספר מוקדים בהם קיימים מפגעים סביבתיים. בין היתר ביקורה המשלחת בנחל פולג המזוהם מהזרמת מי קולחין.
בקרב חברי המשלחת הייתה אחידות דעים על כך שיש הרבה מה לתקן ולשפר בעיר נתניה, בכל הקשור להגנת הסביבה וטיפול במפגעים סביבתיים
.
יושב ראש מפלגת הירוקים פאר ויסנר אמר במהלך הסיור:" כי הוא נחרד ממצבו של הנחל ועל המשרד להגנת הסביבה להקים רשות לנחל פולג אשר תציל את הנחל המזוהם ולהקצות תקציבים לשיקומו. על הרשויות המקומיות שזיהמו את הנחל בעבר ובהן עיריית רעננה להקצות אף הן תקציבים למטרה זו".
במהלך הביקור הכריז יושב ראש מפלגת הירוקים פאר ויסנר על פתיחתו של סניף המפלגה בעיר שבראשו יעמוד חבר מועצת העיר אדיר בנימיני.
"מפלגת הירוקים תציג רשימה חזקה בבחירות הקרובות בעיר נתניה. לתושבי נתניה נמאס מהמפגעים הסביבתיים הרבים בעיר" אמר ויסנר.
אדיר בנימיני: "המפגעים הסביבתיים בנתניה הם רבים והמציאות רחוקה מלהיות משביעת רצון; בעקבות המצב הקשה של נחל פולג, שהביא לסגירת הרחצה בחוף הירוק, נפעל באופן אינטנסיבי להשגת תקציבים לשיקומו של הנחל, על מנת להחזיר לחוף הירוק את הצבע שלו שכבר הפך לשחור".


בתמונות: ויסר ובנימיני בסמוך לנחל פולג

Councillor ADIR BENYAMINI Municipality of Netanya
www.adir-b.com

יום שלישי, דצמבר 4

עיריית נתניה לא הפנימה את חוק החופים


בית המשפט ומוסדות התכנון הראו לעירייה שהסביבה החופית אינה הפקר

בעקבות החלטת בית המשפט המחוזי בתל-אביב (כב' השופט ניסים ישעיה) שלא לאשר את עתירת עמותת קריית צאנז להעברת קרקע ציבורית לאדם פרטי המתגורר בסמוך לחוף הים, מסר נציג הירוקים בנתניה, חבר מועצת העיר, אדיר בנימיני, כי הוא מברך את בית המשפט וגופי התכנון אשר הראו לעיריית נתניה ש"הסביבה החופית אינה הפקר".
עוד הוסיף בנימיני כי "בעיריית נתניה מציגים לנו מצגות יפות במועצת העיר על בר-קיימא, אך במקביל נוקטים ביוזמות מפוקפקות שפוגעות בסביבה החופית. נראה כי העירייה טרם הפנימה את הוראות חוק החופים, שכזכור ראש העירייה התנגדה בזמנו לחקיקתו". מגישי העתירה ישלמו בעקבות פסק הדין, הוצאות משפט בגובה של 40,000 ₪: "היה כאן בזבוז משאבים אדיר ולא רק מבחינה כספית" הוסיף בנימיני


בית המשפט המחוזי בת"א עצר את המהלך אותו יזמה העירייה להעביר שטחים ציבוריים לידי בעל אחוזה אמיד המתגורר ממול לחוף צאנז; כוונת העירייה הייתה לבצע "חילופי שטחים" עם אותו תושב אמיד, שהיה אמור להעביר בתמורה שטחים בבעלותו בתוך קיריית צאנז, לצורך בניית מוסד חינוכי חרדי על ידי העירייה. התוכנית נעצרה בולחו"ף לאחר שאושרה בועדה המקומית ובועדה המחוזית. עמותת קיריית צאנז לא השלימה עם הגזרה ופנתה לבית המשפט.
שופט בית המשפט המחוזי תקף במילים קשות את עיריית נתניה שיזמה את התוכנית על כך שהעדיפה את צרכיו של איש אחד על פני הנאת הציבור כולו.
בנימיני הוסיף וציין כי "אין זה לצערי המקרה הראשון בו מעדיפים במוסדות התכנון המקומיים את האינטרסים של בלי ההון ושל אנשים אמידים אחרים, ככל שהדבר נוגע לסביבה החופית. זכור לנו היטב המאבק סביב הפרויקט היוקרתי "שער-הים". בעירייה צריכים להפנים את העובדה שחוף הים שייך לכלל הציבור במדינת ישראל, ולא רק לקומץ בעלי ממון, אשר רק להם כנראה יש את הזכות להתעורר כל בוקר עם נוף לים אליבא דעיריית נתניה".Councillor ADIR BENYAMINI Municipality of Netanya
www.adir-b.com

מאבק בזיהום האוויר


התקבלה פה אחד הצעה לסדר בנוגע לזיהום האוויר

חברי מועצת העיר אישרו בישיבת המועצה את הצעתו של חבר מועצת העיר, אדיר בנימיני (ירוקים), אשר תכליתה לרתום את המשאבים והכלים האפקטיביים שיש בידי העירייה כרשות מקומית, למען הורדת נפח זיהום האוויר ברחבי המרחב המוניציפאלי של העיר.
אדיר בנימיני ציין במהלך דבריו במועצה כי "העירייה חייבת לנטוש את פוזת שלושת הקופים שלא רואים, לא שומעים ולא מדברים, כאילו הנושא לא נוגע כלל להם. יש הרבה פעולות שרשות מקומית יכולה לעשות להפחתת זיהום האוויר"

מועצת העיר בנתניה אישרה פה אחד את ההצעה אותה יזם נציג מפלגת הירוקים בנתניה, חבר מועצת העיר, אדיר בנימיני, אשר במסגרתה הועלו מספר צעדים אופרטיביים אותם צריכה לנקוט לשיטתו עיריית נתניה, על מנת לפעול להפחתת זיהום האוויר ברחבי המרחב המוניציפאלי של העיר.
זיהום האוויר בישראל מהווה כידוע את אחד המפגעים הסביבתיים החמורים ביותר המשפיעים על בריאות הציבור בארץ ועל איכות חייו וסביבתו; זיהום אוויר הינו גורם ישיר לעודף תחלואה ואף לתמותה באזורים רבים בארץ. זיהום האוויר נגרם ממקורות רבים ומגוונים, כגון כלי רכב, מפעלי תעשייה, תחנות כוח ליצור חשמל. ישראל נמצאת בתחתית רשימת המדינות בעולם המערבי אשר נאבקות באופן אפקטיבי בזיהום האוויר.
בין יתר ציין בנימיני את הצורך לחוקק חוק עזר בדומה למה שנעשה בירושלים רק לפני שנה, שייתן מענה לאכיפה אפקטיבית של זיהומי אוויר ממפעלי תעשייה הפועלים על בסיס דקלים.
בסופו של דבר, כפי שדרש בנימיני בהצעתו, הנושא יועבר לטיפול הועדה העירונית לאיכות הסביבה (בר-קיימא), על מנת שזו תגבש מסקנות אופרטיביות לביצוע בתוך חצי שנה.
במסגרת נאומו תקף ח"מ בנימיני חזיתית את היעדר העשייה המספקת בתחום הגנת הסביבה: "יש המון מה לעשות והעירייה חייבת להפנות את משאביה האדירים ולתרום את חלקה למען קידום נושאים סביבתיים. בראש בראשונה עליה לנטוש את פוזת שלושת הקופים שלא רואים, לא שומעים ולא מדברים, כאילו שהעניין לא נוגע כלל להם. הצעתי כוללת מספר רב של צעדים אופרטיביים אותם ניתן לנקוט".


להלן תוכן ההצעה לסדר:

הצעה לסדר בנושא:

מניעת זיהום אוויר בסביבה העירונית
מגיש: אדיר בנימיני

מהות ההצעה:

מועצת עיריית נתניה מתבקשת לעלות לדיון וקבלת החלטה להטיל על הועדה להגנת הסביבה העירונית לבחון אמצעים עירוניים אופרטיביים למניעת זיהום האוויר.
הועדה תגיש את המלצותיו למועצה תוך חצי שנה ממועד התכנסותו הראשונה בנושא זה.

דברי הסבר:

זיהום האוויר בישראל מהווה את אחד המפגעים הסביבתיים החמורים ביותר המשפיעים על בריאות הציבור בארץ ועל איכות חייו וסביבתו; זיהום אוויר הינו גורם ישיר לעודף תחלואה ואף לתמותה באזורים רבים בארץ. מחקרים מדעיים מראים כי זיהום אוויר גורם לתמותה נוספת של כ- 1,100 איש בכל שנה בארץ (כפליים ממספר ההרוגים בתאונות דרכים!). זיהום האוויר נגרם ממקורות רבים ומגוונים, כגון כלי רכב, מפעלי תעשייה, תחנות כוח ליצור חשמל. על פי ההנחיות החדשות של ארגון הבריאות העולמי, יש להפחית את רמת הזיהום של חלקיקים זעירים המותרת מ- 70 מיקרוגרם למטר מעוקב בממוצע השנתי אל רמה של 20 מיקרוגרם. לשם השוואה בישראל קובע התקן שרמת הזיהום של חלקיקים בממוצע שנתי תהיה 60 מיקרוגרם למטר מעוקב. לפי הנתונים הרשמיים האחרונים, המתייחסים לשנת 2004, הממוצע השנתי של חלקיקים זעירים באזור גוש דן היה 60 – 76 מיקרוגרם למטר מעוקב – פי ארבעה מההנחיות החדשות. בכנסת נמצא בהליך אישור לקריאה שנייה ושלישית חוק "אוויר נקי" שאמור לאפשר למשרד להגנת הסביבה תקני אויר חדשים.

בניגוד למקובל לחשוב לרשות המקומית יש את הכלים לתרום את חלקה למניעת זיהום האוויר. להלן מספר דוגמאות:

חקיקה ורגולציה עירונית:
א. חוק עזר עירוני למניעת זיהום אוויר: בסמכותה של רשות מקומית להתקין חוק עזר בנושא מניעת זיהום אויר. מטרתו לקבוע הוראות שיחמירו על ההוראות ברמה הלאומית. לאחרונה אישרה עיריית ירושלים בקרב מועצת העיר חוק כזה: "חוק עזר לירושלים למניעת מפגעים (זיהום אויר) התשס"ו – 2006". בין היתר החוק אוסר על הקמת מפעלים הפועלים על בסיס דלקים מזהמים כגון: מזוט וסולר. על פי החוק, כל מפעל חדש שמוקם בשטח השיפוט העירוני יהיה חייב להתקין מערכות אנרגיה המבוססות על חשמל, גז או אנרגיה סולרית בלבד. החוק החדש אינו חל באופן רטרואקטיבי על מפעלים קיימים אולם, אם מפעל קיים יבקש לשדרג את בנייתו, העירייה תחייבו להחליף את מערכת האנרגיה הקיימות בו, לא רק בתוספות בנייה, אלא בשטח המפעל כולו. החוק גם מתייחס לזיהום אויר הנגרם מאתרי בניה, מחייב ביצוע מדידות, וכן פועל לאכיפת מניעת זיהום אויר מכלי רכב. נראה שיש מקום לבחון בחיוב רב את אימוץ חוק העזר בנתניה.
ב. החדרת טכנולוגיות ודלקים נקיים בשימוש ובאחריות העירייה : בסמכותה של רשות מקומית לגבש מדיניות להחדרת עידוד חברות הסעה המתקשרות עם העירייה לעשות שימוש ברכבים ודלקים ידידותיים לסביבה. ניתן אף להביא לכך שכל חברה שתתקשר עם העירייה תחויב להתקין ממירים ברכבי הדיזל שלה, או לחילופין שכחלק מתנאי המכרז החברות תחייבנה לעשות שימוש ברכבים לא מזהמים. רק לשם המחשה בעיריית תל אביב-יפו הותקנו לאחרונה במשאיות העירוניות לפינוי פסולת ממירים קליטיים מחמצנים המפחיתים את זיהום האוויר שנוצר מרכבים המונעים בדיזל. ניסויים מוצלחים דומים בוצעו לאחרונה באוטובוסים של חברת אגד. ישנם ערים בעולם שאסרו את כניסתם של משאיות למרכזי הערים המונעות ברכבי דיזל שאינם מצוידים באמצעים להפחתת זיהום. כמו כן יכולה העירייה לעודד כי הרכבים המשמשים את עובדי העירייה בין אם ברכישה או בליסינג, יהיו ידידותיים לסביבה – רכבי גז, רכבים היברידיים.

2. אכיפה וקנסות:
א. ניידות לבדיקת זיהום אוויר: הקמת מערך אכיפה אינטנסיבי בצידי הדרכים ובצירי תנועה מרכזיים לרכבים שנמצאים מזהמים. הואיל ופקחי הרשות המקומית אינם מוסמכים בשלב זה לרשום דו"חות למזהמים, ניתן לאמץ את שיטת הפעולה של ניידות מלר"ז – המועצה למניעת רעש וזיהום אויר.
ב. אכיפה כלפי חברות האוטובוסים: חברות האוטובוסים המסחריים התחייבו על פי צו אישי, לשימוש אך ורק בדלקים ידידותיים לסביבה (City Disel), וכן התחייבו במסגרת תוכנית רב שנתית להחליף את האוטובוסים שלהם ל – Euro 3- רכב ידידותי לסביבה. על פי נתוני היחידה האזורית לאיכות הסביבה נכון לשנת 2004 עדיין יותר מ – 50% מהאוטובוסים הנוסעים בעיר אינם מסוג EUEO 3.
ג. אכיפה כלפי תחנות דלק: קיים צו המחייב תחנות דלק החל מינואר 2004 לספק סולר דל גופרית ידידותי לסביבה. צו זה אינו מבוצע באופן מלא על ידי כלל תחנות הדלק בעיר.
ד. אכיפה כלפי בתי אוכל מקומיים: בעיות הנובעות מריחות שמקורם מבתי אוכל מקומיים מטופלות באופן נקודתי על ידי דרישה למתקנים ואמצעים אחרים לסינון ריחות. נושא זה אינו מוסדר די הצורך כתנאי לרישיון עסק במונחים של דרישות סף סביבתיות.


להלן נוסח המכתב לראש העירייה בעניין אדי דלק:

לכבוד:

הגב' מרים פיירברג-איכר
ראש עיריית נתניה


גברתי ראש העירייה,


הנדון: התניית מתן רשיון עסק בהתקנת מישוב אדי דלק בתחנות הדלק בנתניה

1. אתכבד לפנות אליך בדרישה לפעול למען בכנסת תנאי חדש שיחייב תחנות דלק בהתקנת מערכת מישוב אדי דלק בכל תחנה, אשר יכנס לתוקף באופן הדרגתי, ויקבע כי תחנה שלא תעשה זאת יישלל רישיונה לפעול בעיר.
2. סוד גלוי הוא, שתחנות הדלק הינן גורם המזהם באופן משמעותי את הסביבה; הדבר נובע בין היתר מכך שבמרבית התחנות אין מערכות מישוב אדי דלק, המפחיתה באופן מיידי את כמות אדי הדלק בכל תדלוק המבוצע בה. כיום, נפלטים אדי הדלק לאוויר בכל פעולה בעת מועבר הדלק מהמיכל בתחנה אל מיכל הדלק במכונית ובכך הם מסכנים את ציבור המתדלקים, את עובדי התחנות ואת הציבור המתגורר במבנים הסמוכים לתחנת הדלק.
3. ההערכות מדברות על כך שבתחנה שבה לא מותקנת מערכת מישוב, נפלטים לאוויר כמות לא מבוטלת של כ- 15 אלף ליטרים של אדי דלק לשנה. ישראל נמצאת היום במקום מאוד לא מכובד בהשוואה למדינות מערב-אירופה המתקדמות מבחינת פליטת אדי דלק, עד כי הצפי הוא שבשנת 2010 תעקוף ישראל את בריטניה ומדינות השפלה מבחינת היקפי הזיהום. כיום רמת הזיהום בישראל עומדת על כ-6 טון אדי דלק לקמ"ר (הנתונים לקחו בחשבון גודל השטח והאוכלוסייה).
4. אין כל מקום שאנו כרשות מקומית לא ניתן את חלקנו להגנת הסביבה ולשמירה על בריאות תושבי העיר ונפעל לחיוב התחנות, במהלך הדרגתי, להתקין את מערכת מישוב אדי הדלק כתנאי להפעלת התחנה.
5. אשר על כן ולאור כל האמור לעיל, נראה לי כי ראוי לפעול לתיקון האמור במיידי, כך שתחנות הדלק הפועלות בנתניה (במיוחד אלה במרכז העיר) יחויבו בהתקנת המערכת האמורה.בכבוד רב,

אדיר בנימיני
חבר מועצת העירייה

העתק:

תא"ל (מיל) צבי רק – מנכ"ל העירייהCouncillor ADIR BENYAMINI Municipality of Netanya
www.adir-b.com