סה"כ צפיות בדף

יום שלישי, דצמבר 4

מאבק בזיהום האוויר


התקבלה פה אחד הצעה לסדר בנוגע לזיהום האוויר

חברי מועצת העיר אישרו בישיבת המועצה את הצעתו של חבר מועצת העיר, אדיר בנימיני (ירוקים), אשר תכליתה לרתום את המשאבים והכלים האפקטיביים שיש בידי העירייה כרשות מקומית, למען הורדת נפח זיהום האוויר ברחבי המרחב המוניציפאלי של העיר.
אדיר בנימיני ציין במהלך דבריו במועצה כי "העירייה חייבת לנטוש את פוזת שלושת הקופים שלא רואים, לא שומעים ולא מדברים, כאילו הנושא לא נוגע כלל להם. יש הרבה פעולות שרשות מקומית יכולה לעשות להפחתת זיהום האוויר"

מועצת העיר בנתניה אישרה פה אחד את ההצעה אותה יזם נציג מפלגת הירוקים בנתניה, חבר מועצת העיר, אדיר בנימיני, אשר במסגרתה הועלו מספר צעדים אופרטיביים אותם צריכה לנקוט לשיטתו עיריית נתניה, על מנת לפעול להפחתת זיהום האוויר ברחבי המרחב המוניציפאלי של העיר.
זיהום האוויר בישראל מהווה כידוע את אחד המפגעים הסביבתיים החמורים ביותר המשפיעים על בריאות הציבור בארץ ועל איכות חייו וסביבתו; זיהום אוויר הינו גורם ישיר לעודף תחלואה ואף לתמותה באזורים רבים בארץ. זיהום האוויר נגרם ממקורות רבים ומגוונים, כגון כלי רכב, מפעלי תעשייה, תחנות כוח ליצור חשמל. ישראל נמצאת בתחתית רשימת המדינות בעולם המערבי אשר נאבקות באופן אפקטיבי בזיהום האוויר.
בין יתר ציין בנימיני את הצורך לחוקק חוק עזר בדומה למה שנעשה בירושלים רק לפני שנה, שייתן מענה לאכיפה אפקטיבית של זיהומי אוויר ממפעלי תעשייה הפועלים על בסיס דקלים.
בסופו של דבר, כפי שדרש בנימיני בהצעתו, הנושא יועבר לטיפול הועדה העירונית לאיכות הסביבה (בר-קיימא), על מנת שזו תגבש מסקנות אופרטיביות לביצוע בתוך חצי שנה.
במסגרת נאומו תקף ח"מ בנימיני חזיתית את היעדר העשייה המספקת בתחום הגנת הסביבה: "יש המון מה לעשות והעירייה חייבת להפנות את משאביה האדירים ולתרום את חלקה למען קידום נושאים סביבתיים. בראש בראשונה עליה לנטוש את פוזת שלושת הקופים שלא רואים, לא שומעים ולא מדברים, כאילו שהעניין לא נוגע כלל להם. הצעתי כוללת מספר רב של צעדים אופרטיביים אותם ניתן לנקוט".


להלן תוכן ההצעה לסדר:

הצעה לסדר בנושא:

מניעת זיהום אוויר בסביבה העירונית
מגיש: אדיר בנימיני

מהות ההצעה:

מועצת עיריית נתניה מתבקשת לעלות לדיון וקבלת החלטה להטיל על הועדה להגנת הסביבה העירונית לבחון אמצעים עירוניים אופרטיביים למניעת זיהום האוויר.
הועדה תגיש את המלצותיו למועצה תוך חצי שנה ממועד התכנסותו הראשונה בנושא זה.

דברי הסבר:

זיהום האוויר בישראל מהווה את אחד המפגעים הסביבתיים החמורים ביותר המשפיעים על בריאות הציבור בארץ ועל איכות חייו וסביבתו; זיהום אוויר הינו גורם ישיר לעודף תחלואה ואף לתמותה באזורים רבים בארץ. מחקרים מדעיים מראים כי זיהום אוויר גורם לתמותה נוספת של כ- 1,100 איש בכל שנה בארץ (כפליים ממספר ההרוגים בתאונות דרכים!). זיהום האוויר נגרם ממקורות רבים ומגוונים, כגון כלי רכב, מפעלי תעשייה, תחנות כוח ליצור חשמל. על פי ההנחיות החדשות של ארגון הבריאות העולמי, יש להפחית את רמת הזיהום של חלקיקים זעירים המותרת מ- 70 מיקרוגרם למטר מעוקב בממוצע השנתי אל רמה של 20 מיקרוגרם. לשם השוואה בישראל קובע התקן שרמת הזיהום של חלקיקים בממוצע שנתי תהיה 60 מיקרוגרם למטר מעוקב. לפי הנתונים הרשמיים האחרונים, המתייחסים לשנת 2004, הממוצע השנתי של חלקיקים זעירים באזור גוש דן היה 60 – 76 מיקרוגרם למטר מעוקב – פי ארבעה מההנחיות החדשות. בכנסת נמצא בהליך אישור לקריאה שנייה ושלישית חוק "אוויר נקי" שאמור לאפשר למשרד להגנת הסביבה תקני אויר חדשים.

בניגוד למקובל לחשוב לרשות המקומית יש את הכלים לתרום את חלקה למניעת זיהום האוויר. להלן מספר דוגמאות:

חקיקה ורגולציה עירונית:
א. חוק עזר עירוני למניעת זיהום אוויר: בסמכותה של רשות מקומית להתקין חוק עזר בנושא מניעת זיהום אויר. מטרתו לקבוע הוראות שיחמירו על ההוראות ברמה הלאומית. לאחרונה אישרה עיריית ירושלים בקרב מועצת העיר חוק כזה: "חוק עזר לירושלים למניעת מפגעים (זיהום אויר) התשס"ו – 2006". בין היתר החוק אוסר על הקמת מפעלים הפועלים על בסיס דלקים מזהמים כגון: מזוט וסולר. על פי החוק, כל מפעל חדש שמוקם בשטח השיפוט העירוני יהיה חייב להתקין מערכות אנרגיה המבוססות על חשמל, גז או אנרגיה סולרית בלבד. החוק החדש אינו חל באופן רטרואקטיבי על מפעלים קיימים אולם, אם מפעל קיים יבקש לשדרג את בנייתו, העירייה תחייבו להחליף את מערכת האנרגיה הקיימות בו, לא רק בתוספות בנייה, אלא בשטח המפעל כולו. החוק גם מתייחס לזיהום אויר הנגרם מאתרי בניה, מחייב ביצוע מדידות, וכן פועל לאכיפת מניעת זיהום אויר מכלי רכב. נראה שיש מקום לבחון בחיוב רב את אימוץ חוק העזר בנתניה.
ב. החדרת טכנולוגיות ודלקים נקיים בשימוש ובאחריות העירייה : בסמכותה של רשות מקומית לגבש מדיניות להחדרת עידוד חברות הסעה המתקשרות עם העירייה לעשות שימוש ברכבים ודלקים ידידותיים לסביבה. ניתן אף להביא לכך שכל חברה שתתקשר עם העירייה תחויב להתקין ממירים ברכבי הדיזל שלה, או לחילופין שכחלק מתנאי המכרז החברות תחייבנה לעשות שימוש ברכבים לא מזהמים. רק לשם המחשה בעיריית תל אביב-יפו הותקנו לאחרונה במשאיות העירוניות לפינוי פסולת ממירים קליטיים מחמצנים המפחיתים את זיהום האוויר שנוצר מרכבים המונעים בדיזל. ניסויים מוצלחים דומים בוצעו לאחרונה באוטובוסים של חברת אגד. ישנם ערים בעולם שאסרו את כניסתם של משאיות למרכזי הערים המונעות ברכבי דיזל שאינם מצוידים באמצעים להפחתת זיהום. כמו כן יכולה העירייה לעודד כי הרכבים המשמשים את עובדי העירייה בין אם ברכישה או בליסינג, יהיו ידידותיים לסביבה – רכבי גז, רכבים היברידיים.

2. אכיפה וקנסות:
א. ניידות לבדיקת זיהום אוויר: הקמת מערך אכיפה אינטנסיבי בצידי הדרכים ובצירי תנועה מרכזיים לרכבים שנמצאים מזהמים. הואיל ופקחי הרשות המקומית אינם מוסמכים בשלב זה לרשום דו"חות למזהמים, ניתן לאמץ את שיטת הפעולה של ניידות מלר"ז – המועצה למניעת רעש וזיהום אויר.
ב. אכיפה כלפי חברות האוטובוסים: חברות האוטובוסים המסחריים התחייבו על פי צו אישי, לשימוש אך ורק בדלקים ידידותיים לסביבה (City Disel), וכן התחייבו במסגרת תוכנית רב שנתית להחליף את האוטובוסים שלהם ל – Euro 3- רכב ידידותי לסביבה. על פי נתוני היחידה האזורית לאיכות הסביבה נכון לשנת 2004 עדיין יותר מ – 50% מהאוטובוסים הנוסעים בעיר אינם מסוג EUEO 3.
ג. אכיפה כלפי תחנות דלק: קיים צו המחייב תחנות דלק החל מינואר 2004 לספק סולר דל גופרית ידידותי לסביבה. צו זה אינו מבוצע באופן מלא על ידי כלל תחנות הדלק בעיר.
ד. אכיפה כלפי בתי אוכל מקומיים: בעיות הנובעות מריחות שמקורם מבתי אוכל מקומיים מטופלות באופן נקודתי על ידי דרישה למתקנים ואמצעים אחרים לסינון ריחות. נושא זה אינו מוסדר די הצורך כתנאי לרישיון עסק במונחים של דרישות סף סביבתיות.


להלן נוסח המכתב לראש העירייה בעניין אדי דלק:

לכבוד:

הגב' מרים פיירברג-איכר
ראש עיריית נתניה


גברתי ראש העירייה,


הנדון: התניית מתן רשיון עסק בהתקנת מישוב אדי דלק בתחנות הדלק בנתניה

1. אתכבד לפנות אליך בדרישה לפעול למען בכנסת תנאי חדש שיחייב תחנות דלק בהתקנת מערכת מישוב אדי דלק בכל תחנה, אשר יכנס לתוקף באופן הדרגתי, ויקבע כי תחנה שלא תעשה זאת יישלל רישיונה לפעול בעיר.
2. סוד גלוי הוא, שתחנות הדלק הינן גורם המזהם באופן משמעותי את הסביבה; הדבר נובע בין היתר מכך שבמרבית התחנות אין מערכות מישוב אדי דלק, המפחיתה באופן מיידי את כמות אדי הדלק בכל תדלוק המבוצע בה. כיום, נפלטים אדי הדלק לאוויר בכל פעולה בעת מועבר הדלק מהמיכל בתחנה אל מיכל הדלק במכונית ובכך הם מסכנים את ציבור המתדלקים, את עובדי התחנות ואת הציבור המתגורר במבנים הסמוכים לתחנת הדלק.
3. ההערכות מדברות על כך שבתחנה שבה לא מותקנת מערכת מישוב, נפלטים לאוויר כמות לא מבוטלת של כ- 15 אלף ליטרים של אדי דלק לשנה. ישראל נמצאת היום במקום מאוד לא מכובד בהשוואה למדינות מערב-אירופה המתקדמות מבחינת פליטת אדי דלק, עד כי הצפי הוא שבשנת 2010 תעקוף ישראל את בריטניה ומדינות השפלה מבחינת היקפי הזיהום. כיום רמת הזיהום בישראל עומדת על כ-6 טון אדי דלק לקמ"ר (הנתונים לקחו בחשבון גודל השטח והאוכלוסייה).
4. אין כל מקום שאנו כרשות מקומית לא ניתן את חלקנו להגנת הסביבה ולשמירה על בריאות תושבי העיר ונפעל לחיוב התחנות, במהלך הדרגתי, להתקין את מערכת מישוב אדי הדלק כתנאי להפעלת התחנה.
5. אשר על כן ולאור כל האמור לעיל, נראה לי כי ראוי לפעול לתיקון האמור במיידי, כך שתחנות הדלק הפועלות בנתניה (במיוחד אלה במרכז העיר) יחויבו בהתקנת המערכת האמורה.בכבוד רב,

אדיר בנימיני
חבר מועצת העירייה

העתק:

תא"ל (מיל) צבי רק – מנכ"ל העירייהCouncillor ADIR BENYAMINI Municipality of Netanya
www.adir-b.com

אין תגובות: