סה"כ צפיות בדף

יום ראשון, נובמבר 2

אביזרי גינון רועשים

וועדת איכות הסביבה דנה שאלת חוקיות השימוש במרססי המים

הוועדה העירונית לאיכות הסביבה, בראשותו של חבר המועצה, עו"ד אדיר בנימיני, קיימה דיון בנושא השימוש


באביזרי גינון מרעישים. הישיבה התקיימה בנוכחות נציגים מאגף שפ"ע, מחלקת הפיקוח ומהלשכה המשפטית. בפתח הישיבה השתתפו גם שני נציגים של התושבים אשר הציפו את התלונות בנושא, גב' יפעת שמר מרמת-פולג ומר רועי פרי, מוועד קריית-השרון. 

על הפרק עמדה שאלת חוקיות השימוש במכשיר "מרסס המים", שלטענת תושבים בעיר, הינו "מפוח אוויר" לכל דבר ועניין, הגם שאינו מכונה ככזה. 

מחוץ לאולם הישיבות, הוצג לפני חברי הוועדה המכשיר שבמחלוקת, בזמן פעולה, וזאת על ידי קבלן של אגף שפ"ע.

כזכור, בעת שכיהן בתפקיד השר לאיכות הסביבה, התקין ח"כ גלעד ארדן, תקנות שאוסרות על שימוש במפוחי אוויר לצורכי גינון באופן גורף. נציגי השלטון המקומי הגיעו לוועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת מתוך מטרה לבטל את רוע הגזרה, אך התקנות אושרו. בתקנות נקבע לגבי ציוד גינון אחר, שאינו מפוח עלים, כי ניתן להפעילם במסגרת שעות מוגדרות בלבד. בין השאר, נקבע איסור על הפעלתם בשעות ובימי המנוחה.

לאחרונה החלה להתעורר מחלוקת סביב מכשיר העונה לשם "מרסס-מים"; מכשיר שעל פי ייעודו, אינו "נושף אוויר", ונועד לצורכי הדברה וגינון. יחד עם זאת, במידה ואין ממלאים את המיכל של המכשיר בחומר נוזלי כלשהו, הוא מתפקד כמכשיר הנושף אוויר לכל דבר ועניין.

התביעה העירונית, "הכשירה" מכשיר זה, בהיבט שלשיטתה על פי הפרשנות של החוק, מי שעושה שימוש במכשיר זה, אינו עובד לכאורה על האיסור הקיים בתקנות לגבי מפוחי אוויר. במהלך הישיבה עמדה נציגת הלשכה המשפטית, על אותה פרשנות דווקנית של החוק, ככל שהדבר נוגע לאכיפה הפלילית, אך השאירה פתח כעניין של מדיניות ציבורית עירונית להרחיב את האיסורים, אך ורק, כלפי הגננים הפועלים בשם העירייה. צריך לציין, כי ברחבי העיר פועלים עשרות קבלני גינון פרטיים.

יו"ר הוועדה, עו"ד אדיר בנימיני, הבהיר לנוכחים שמצב דברים זה אינו מגשים להשקפתו את התכלית שלשמה נחקקו התקנות, רק שעל פי פסיקת בית המשפט העליון, עמדת היועץ המשפטי של הרשות היא זו המחייבת אותה מבחינה משפטית, אך ניתן לפנות לאינסטנציות גבוהות יותר, ולהעמיד את חוות דעת זו למבחן.

בתום הדיון בנושא סוכם כי תצא פניה מסודרת ללשכה המשפטית של המשרד להגנת הסביבה, בכל הנוגע לחוקיות השימוש באותו "מרסס מים" שבמחלוקת.

עו"ד אדיר בנימיני: "לטעמי, כפי שאמרתי גם בישיבה, יש כאן, אם לנקוט בשפה הגששית 'ישראבלוף'. המכשיר אולי לא נקרא מפוח בהגדרה, אבל זה רק ב'כאילו'. בפועל, זה ממלא את אותן הפונקציות, ומרעיש באותה מידה.

מעבר לכך, בנוגע לתקנה האוסרת מפוחים, התקיים שיח ציבורי ודיון בנושא במסגרת וועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת. נציגי השלטון המקומי באו לשם והציגו את ההסתייגויות שלהם. אני מבין את הקושי להשלים עם רוע הגזרה, אבל המערכה הזאת הוכרעה. התקנות בתוקף, יש לכבדן, במקום לנסות למצוא כל מיני טריקים ופרצות בחוק, לעקוף אותן. טרם נאמרה המילה האחרונה בעניין הזה".


חברי הוועדה לאיכות הסביבה נתניה בסיור

עו"ד אדיר בנימיני
חבר מועצת עיריית נתניה
 ADIR A. BENYAMINI
 Attorney at Law

נחל פולג

התקדמות בשיקום נחל פולג


התקדמות משמעותית לקראת שיקומו של נחל פולג; בדיקות שנערכו על ידי מומחים מהטכניון מגלות כי אין עוד זכר לבוצה הרעילה, שריד להזרמת השופכין לנחל בשנות השמונים, שזיהמה את הנחל ללא היכר. עתירה לבית המשפט העליון, על ידי מי שמכהן כיום בתפקיד המשנה לראש העירייה, הרצל קרן, כנגד הרשויות המזהמות, הביאה להקמת מתקני טיהור ברמה שלישונית. הודות למאבק זה נפתח גם חוף פולג לרחצה.

הוועדה העירונית לאיכות הסביבה, בראשותו של חבר המועצה, עו"ד אדיר בנימיני, קיבלה על עדכון מפורט על התקדמות התהליכים לשיקום נחל פולג מפי נציג רשות ניקוז נחלים שרון, אשר סקר את ההתקדמות שחלה בעניין.


עו"ד אדיר בנימיני (מימין) והרצל קרן

מקורו של נחל פולג, שאורכו כשבעה-עשר קילומטרים הוא באזור טירה, סמוך לקיבוץ "רמת-הכובש". לנחל כמה יובלים, והוא עובר באזורים חקלאיים וחוצה גם שני כבישים ראשיים (כביש מס' 4 ומס' 2). מדובר בנחל שהוא בעיקרו נחל אכזב, אך בסמוך לעיר נתניה, הנחל מתחתר ומגיע למי התהום, המבצבצים אל פני השטח במשך כל ימות השנה. באגן ההיקוות של הנחל הוקם מאגר הקולט את מי שיטפונות החורף ואת מי הקולחים המטוהרים הזורמים בנחל. מי המאגר מנוצלים להשקיה. שמו של נחל פולג, נגזר מכינויו הקדום, שמשמעותו: "הנחל החוצה", "הנחל המפלג". 

חברי הוועדה נחשפו לתוכנית המורחבת לשיקום הנחל, הכולל גם את תוכנית הפיתוח של "מחצבת אודים", הצפוי להפוך להיות פנינת טבע לימודית, שמרכזו אגם מים. כל זאת בשטח ששימש בעבר כמחצבה. 

יו"ר הוועדה, עו"ד אדיר בנימיני, מסר: "קידום השיקום של נחל פולג הוא מהאתגרים החשובים ביותר שוועדת איכות הסביבה הציבה לעצמה לקדנציה הזאת. העובדה שקרקעית הנחל שוקמה היא מהבשורות הטובות ביותר שיכלנו לקבל, והשילוב עם התוכנית של מחצבת אודים, יכול להפוך את המקום לפנינת טבע אמיתית. אנו נעמוד ונסייע ככל שניתן לרשות הניקוז בקידום התוכנית, ככל שיידרש, גם בנוגע להשגת התקציבים הדרושים להמשך יישום התוכנית והוצאתה מן הכוח אל הפועל".


סיור של חברי הוועדה העירונית לאיכות הסביבה בחוף פולג 
עו"ד אדיר בנימיני 
חבר מועצת עיריית נתניה
ADIR A. BENYAMINI
Attorney at Law 
 ---------------------- .