סה"כ צפיות בדף

יום שבת, ינואר 26

הכנסת ה- 19

אריסטו כותב בספר ג' של "הפוליטיקה" את הדברים הבאים:

"בכל המדעים ובכל האומניות התכלית היא דבר טוב, ויותר מכול אנו מוצאים את הטוב הגדול מכול באומנות השלטת על כל האחרות, היא העיסוק המדיני. בתחום המדיני הטוב הוא הצדק, והצדק הוא תועלת הכלל, והכול סבורים שצדק הוא סוג של שוויון"
[אריסטו פוליטיקה (תרגום: נורית קירש) תל-אביב: הוצאת רסלינג 2009, עמ' 150].

אליבא דאריסטו, העיסוק המדיני היא האומנות השלטת על כל האומניות האחרות; בעיניי עולות כמה תובנות חשובות מתוך האמירה הזאת בהתייחס לתוצאות הבחירות האחרונות לכנסת ה-19; האם שני ה"שחקנים החדשים" באותה "אומנות שלטת וגדולה מכולן", יצליחו להטביע חותמם על המערכה ולהשיג את הפסגה החשובה מכול בעיסוק המדיני, כדברי אריסטו, להשיג את הצדק, קרי לפעול להשגת "תועלת הכלל", לרבות החתירה לשוויון.

ימים יגידו!

תקוותי רק שההזדמנות ההיסטורית הזאת לשנות את סדרי הממשל לא תתמסמס. בפרק הפתיחה של הסדרה המופתית של הבי.בי.סי "כן, אדוני השר", נותן, מנכ"ל המשרד לעניינים אדמיניסטרטיביים, סר האמפרי אפלבי, תדריך לשר הטרי שזה עתה מונה, ובין השאר אומר לו כי ככל שרצונך לעשות פחות בעניין מסוים, כך תרבה לדבר עליו.

אסור שההזדמנות תתמסמס בגלל עודף דיבורים וויכוחים; חייבים לקבוע תאריכי יעד ברורים לביצוע הרפורמות, בלי ועדות, תתי ועדות או חוגים רעיוניים, שרק ימסמסו את ההליכים ויעכבו אותם, אלא לקבוע מסגרות זמן ברורות ובלתי גמישות, וכמובן לבצע פעולות מיידיות שיקבעו עובדות מוגמרות בשטח בנושאים עליהם יש הסכמה, עוד לפני שמגבשים באופן סופי את המתווה הכולל.

----------------------
עו"ד אדיר בנימיני
 ADIR A. BENYAMINI
Attorney at Law
 www.adir-b.com
 ----------------------
Malo me fortunae poeniteat, quam victoriae pudeat.