סה"כ צפיות בדף

יום שלישי, דצמבר 11

הירוקים בנתניה

יושב ראש מפלגת הירוקים, פאר ויסנר, וחברי מפלגת הירוקים סיירו בעיר נתניה והכריזו על פתיחתו של סניף המפלגה בעיר.
יושב ראש מפלגת הירוקים, פאר ויסנר, סייר ביחד עם חבר מועצת העיר, אדיר בנימיני, ומספר פעילים נוספים, במספר מוקדים בהם קיימים מפגעים סביבתיים. בין היתר ביקורה המשלחת בנחל פולג המזוהם מהזרמת מי קולחין.
בקרב חברי המשלחת הייתה אחידות דעים על כך שיש הרבה מה לתקן ולשפר בעיר נתניה, בכל הקשור להגנת הסביבה וטיפול במפגעים סביבתיים
.
יושב ראש מפלגת הירוקים פאר ויסנר אמר במהלך הסיור:" כי הוא נחרד ממצבו של הנחל ועל המשרד להגנת הסביבה להקים רשות לנחל פולג אשר תציל את הנחל המזוהם ולהקצות תקציבים לשיקומו. על הרשויות המקומיות שזיהמו את הנחל בעבר ובהן עיריית רעננה להקצות אף הן תקציבים למטרה זו".
במהלך הביקור הכריז יושב ראש מפלגת הירוקים פאר ויסנר על פתיחתו של סניף המפלגה בעיר שבראשו יעמוד חבר מועצת העיר אדיר בנימיני.
"מפלגת הירוקים תציג רשימה חזקה בבחירות הקרובות בעיר נתניה. לתושבי נתניה נמאס מהמפגעים הסביבתיים הרבים בעיר" אמר ויסנר.
אדיר בנימיני: "המפגעים הסביבתיים בנתניה הם רבים והמציאות רחוקה מלהיות משביעת רצון; בעקבות המצב הקשה של נחל פולג, שהביא לסגירת הרחצה בחוף הירוק, נפעל באופן אינטנסיבי להשגת תקציבים לשיקומו של הנחל, על מנת להחזיר לחוף הירוק את הצבע שלו שכבר הפך לשחור".


בתמונות: ויסר ובנימיני בסמוך לנחל פולג

Councillor ADIR BENYAMINI Municipality of Netanya
www.adir-b.com

יום שלישי, דצמבר 4

עיריית נתניה לא הפנימה את חוק החופים


בית המשפט ומוסדות התכנון הראו לעירייה שהסביבה החופית אינה הפקר

בעקבות החלטת בית המשפט המחוזי בתל-אביב (כב' השופט ניסים ישעיה) שלא לאשר את עתירת עמותת קריית צאנז להעברת קרקע ציבורית לאדם פרטי המתגורר בסמוך לחוף הים, מסר נציג הירוקים בנתניה, חבר מועצת העיר, אדיר בנימיני, כי הוא מברך את בית המשפט וגופי התכנון אשר הראו לעיריית נתניה ש"הסביבה החופית אינה הפקר".
עוד הוסיף בנימיני כי "בעיריית נתניה מציגים לנו מצגות יפות במועצת העיר על בר-קיימא, אך במקביל נוקטים ביוזמות מפוקפקות שפוגעות בסביבה החופית. נראה כי העירייה טרם הפנימה את הוראות חוק החופים, שכזכור ראש העירייה התנגדה בזמנו לחקיקתו". מגישי העתירה ישלמו בעקבות פסק הדין, הוצאות משפט בגובה של 40,000 ₪: "היה כאן בזבוז משאבים אדיר ולא רק מבחינה כספית" הוסיף בנימיני


בית המשפט המחוזי בת"א עצר את המהלך אותו יזמה העירייה להעביר שטחים ציבוריים לידי בעל אחוזה אמיד המתגורר ממול לחוף צאנז; כוונת העירייה הייתה לבצע "חילופי שטחים" עם אותו תושב אמיד, שהיה אמור להעביר בתמורה שטחים בבעלותו בתוך קיריית צאנז, לצורך בניית מוסד חינוכי חרדי על ידי העירייה. התוכנית נעצרה בולחו"ף לאחר שאושרה בועדה המקומית ובועדה המחוזית. עמותת קיריית צאנז לא השלימה עם הגזרה ופנתה לבית המשפט.
שופט בית המשפט המחוזי תקף במילים קשות את עיריית נתניה שיזמה את התוכנית על כך שהעדיפה את צרכיו של איש אחד על פני הנאת הציבור כולו.
בנימיני הוסיף וציין כי "אין זה לצערי המקרה הראשון בו מעדיפים במוסדות התכנון המקומיים את האינטרסים של בלי ההון ושל אנשים אמידים אחרים, ככל שהדבר נוגע לסביבה החופית. זכור לנו היטב המאבק סביב הפרויקט היוקרתי "שער-הים". בעירייה צריכים להפנים את העובדה שחוף הים שייך לכלל הציבור במדינת ישראל, ולא רק לקומץ בעלי ממון, אשר רק להם כנראה יש את הזכות להתעורר כל בוקר עם נוף לים אליבא דעיריית נתניה".Councillor ADIR BENYAMINI Municipality of Netanya
www.adir-b.com

מאבק בזיהום האוויר


התקבלה פה אחד הצעה לסדר בנוגע לזיהום האוויר

חברי מועצת העיר אישרו בישיבת המועצה את הצעתו של חבר מועצת העיר, אדיר בנימיני (ירוקים), אשר תכליתה לרתום את המשאבים והכלים האפקטיביים שיש בידי העירייה כרשות מקומית, למען הורדת נפח זיהום האוויר ברחבי המרחב המוניציפאלי של העיר.
אדיר בנימיני ציין במהלך דבריו במועצה כי "העירייה חייבת לנטוש את פוזת שלושת הקופים שלא רואים, לא שומעים ולא מדברים, כאילו הנושא לא נוגע כלל להם. יש הרבה פעולות שרשות מקומית יכולה לעשות להפחתת זיהום האוויר"

מועצת העיר בנתניה אישרה פה אחד את ההצעה אותה יזם נציג מפלגת הירוקים בנתניה, חבר מועצת העיר, אדיר בנימיני, אשר במסגרתה הועלו מספר צעדים אופרטיביים אותם צריכה לנקוט לשיטתו עיריית נתניה, על מנת לפעול להפחתת זיהום האוויר ברחבי המרחב המוניציפאלי של העיר.
זיהום האוויר בישראל מהווה כידוע את אחד המפגעים הסביבתיים החמורים ביותר המשפיעים על בריאות הציבור בארץ ועל איכות חייו וסביבתו; זיהום אוויר הינו גורם ישיר לעודף תחלואה ואף לתמותה באזורים רבים בארץ. זיהום האוויר נגרם ממקורות רבים ומגוונים, כגון כלי רכב, מפעלי תעשייה, תחנות כוח ליצור חשמל. ישראל נמצאת בתחתית רשימת המדינות בעולם המערבי אשר נאבקות באופן אפקטיבי בזיהום האוויר.
בין יתר ציין בנימיני את הצורך לחוקק חוק עזר בדומה למה שנעשה בירושלים רק לפני שנה, שייתן מענה לאכיפה אפקטיבית של זיהומי אוויר ממפעלי תעשייה הפועלים על בסיס דקלים.
בסופו של דבר, כפי שדרש בנימיני בהצעתו, הנושא יועבר לטיפול הועדה העירונית לאיכות הסביבה (בר-קיימא), על מנת שזו תגבש מסקנות אופרטיביות לביצוע בתוך חצי שנה.
במסגרת נאומו תקף ח"מ בנימיני חזיתית את היעדר העשייה המספקת בתחום הגנת הסביבה: "יש המון מה לעשות והעירייה חייבת להפנות את משאביה האדירים ולתרום את חלקה למען קידום נושאים סביבתיים. בראש בראשונה עליה לנטוש את פוזת שלושת הקופים שלא רואים, לא שומעים ולא מדברים, כאילו שהעניין לא נוגע כלל להם. הצעתי כוללת מספר רב של צעדים אופרטיביים אותם ניתן לנקוט".


להלן תוכן ההצעה לסדר:

הצעה לסדר בנושא:

מניעת זיהום אוויר בסביבה העירונית
מגיש: אדיר בנימיני

מהות ההצעה:

מועצת עיריית נתניה מתבקשת לעלות לדיון וקבלת החלטה להטיל על הועדה להגנת הסביבה העירונית לבחון אמצעים עירוניים אופרטיביים למניעת זיהום האוויר.
הועדה תגיש את המלצותיו למועצה תוך חצי שנה ממועד התכנסותו הראשונה בנושא זה.

דברי הסבר:

זיהום האוויר בישראל מהווה את אחד המפגעים הסביבתיים החמורים ביותר המשפיעים על בריאות הציבור בארץ ועל איכות חייו וסביבתו; זיהום אוויר הינו גורם ישיר לעודף תחלואה ואף לתמותה באזורים רבים בארץ. מחקרים מדעיים מראים כי זיהום אוויר גורם לתמותה נוספת של כ- 1,100 איש בכל שנה בארץ (כפליים ממספר ההרוגים בתאונות דרכים!). זיהום האוויר נגרם ממקורות רבים ומגוונים, כגון כלי רכב, מפעלי תעשייה, תחנות כוח ליצור חשמל. על פי ההנחיות החדשות של ארגון הבריאות העולמי, יש להפחית את רמת הזיהום של חלקיקים זעירים המותרת מ- 70 מיקרוגרם למטר מעוקב בממוצע השנתי אל רמה של 20 מיקרוגרם. לשם השוואה בישראל קובע התקן שרמת הזיהום של חלקיקים בממוצע שנתי תהיה 60 מיקרוגרם למטר מעוקב. לפי הנתונים הרשמיים האחרונים, המתייחסים לשנת 2004, הממוצע השנתי של חלקיקים זעירים באזור גוש דן היה 60 – 76 מיקרוגרם למטר מעוקב – פי ארבעה מההנחיות החדשות. בכנסת נמצא בהליך אישור לקריאה שנייה ושלישית חוק "אוויר נקי" שאמור לאפשר למשרד להגנת הסביבה תקני אויר חדשים.

בניגוד למקובל לחשוב לרשות המקומית יש את הכלים לתרום את חלקה למניעת זיהום האוויר. להלן מספר דוגמאות:

חקיקה ורגולציה עירונית:
א. חוק עזר עירוני למניעת זיהום אוויר: בסמכותה של רשות מקומית להתקין חוק עזר בנושא מניעת זיהום אויר. מטרתו לקבוע הוראות שיחמירו על ההוראות ברמה הלאומית. לאחרונה אישרה עיריית ירושלים בקרב מועצת העיר חוק כזה: "חוק עזר לירושלים למניעת מפגעים (זיהום אויר) התשס"ו – 2006". בין היתר החוק אוסר על הקמת מפעלים הפועלים על בסיס דלקים מזהמים כגון: מזוט וסולר. על פי החוק, כל מפעל חדש שמוקם בשטח השיפוט העירוני יהיה חייב להתקין מערכות אנרגיה המבוססות על חשמל, גז או אנרגיה סולרית בלבד. החוק החדש אינו חל באופן רטרואקטיבי על מפעלים קיימים אולם, אם מפעל קיים יבקש לשדרג את בנייתו, העירייה תחייבו להחליף את מערכת האנרגיה הקיימות בו, לא רק בתוספות בנייה, אלא בשטח המפעל כולו. החוק גם מתייחס לזיהום אויר הנגרם מאתרי בניה, מחייב ביצוע מדידות, וכן פועל לאכיפת מניעת זיהום אויר מכלי רכב. נראה שיש מקום לבחון בחיוב רב את אימוץ חוק העזר בנתניה.
ב. החדרת טכנולוגיות ודלקים נקיים בשימוש ובאחריות העירייה : בסמכותה של רשות מקומית לגבש מדיניות להחדרת עידוד חברות הסעה המתקשרות עם העירייה לעשות שימוש ברכבים ודלקים ידידותיים לסביבה. ניתן אף להביא לכך שכל חברה שתתקשר עם העירייה תחויב להתקין ממירים ברכבי הדיזל שלה, או לחילופין שכחלק מתנאי המכרז החברות תחייבנה לעשות שימוש ברכבים לא מזהמים. רק לשם המחשה בעיריית תל אביב-יפו הותקנו לאחרונה במשאיות העירוניות לפינוי פסולת ממירים קליטיים מחמצנים המפחיתים את זיהום האוויר שנוצר מרכבים המונעים בדיזל. ניסויים מוצלחים דומים בוצעו לאחרונה באוטובוסים של חברת אגד. ישנם ערים בעולם שאסרו את כניסתם של משאיות למרכזי הערים המונעות ברכבי דיזל שאינם מצוידים באמצעים להפחתת זיהום. כמו כן יכולה העירייה לעודד כי הרכבים המשמשים את עובדי העירייה בין אם ברכישה או בליסינג, יהיו ידידותיים לסביבה – רכבי גז, רכבים היברידיים.

2. אכיפה וקנסות:
א. ניידות לבדיקת זיהום אוויר: הקמת מערך אכיפה אינטנסיבי בצידי הדרכים ובצירי תנועה מרכזיים לרכבים שנמצאים מזהמים. הואיל ופקחי הרשות המקומית אינם מוסמכים בשלב זה לרשום דו"חות למזהמים, ניתן לאמץ את שיטת הפעולה של ניידות מלר"ז – המועצה למניעת רעש וזיהום אויר.
ב. אכיפה כלפי חברות האוטובוסים: חברות האוטובוסים המסחריים התחייבו על פי צו אישי, לשימוש אך ורק בדלקים ידידותיים לסביבה (City Disel), וכן התחייבו במסגרת תוכנית רב שנתית להחליף את האוטובוסים שלהם ל – Euro 3- רכב ידידותי לסביבה. על פי נתוני היחידה האזורית לאיכות הסביבה נכון לשנת 2004 עדיין יותר מ – 50% מהאוטובוסים הנוסעים בעיר אינם מסוג EUEO 3.
ג. אכיפה כלפי תחנות דלק: קיים צו המחייב תחנות דלק החל מינואר 2004 לספק סולר דל גופרית ידידותי לסביבה. צו זה אינו מבוצע באופן מלא על ידי כלל תחנות הדלק בעיר.
ד. אכיפה כלפי בתי אוכל מקומיים: בעיות הנובעות מריחות שמקורם מבתי אוכל מקומיים מטופלות באופן נקודתי על ידי דרישה למתקנים ואמצעים אחרים לסינון ריחות. נושא זה אינו מוסדר די הצורך כתנאי לרישיון עסק במונחים של דרישות סף סביבתיות.


להלן נוסח המכתב לראש העירייה בעניין אדי דלק:

לכבוד:

הגב' מרים פיירברג-איכר
ראש עיריית נתניה


גברתי ראש העירייה,


הנדון: התניית מתן רשיון עסק בהתקנת מישוב אדי דלק בתחנות הדלק בנתניה

1. אתכבד לפנות אליך בדרישה לפעול למען בכנסת תנאי חדש שיחייב תחנות דלק בהתקנת מערכת מישוב אדי דלק בכל תחנה, אשר יכנס לתוקף באופן הדרגתי, ויקבע כי תחנה שלא תעשה זאת יישלל רישיונה לפעול בעיר.
2. סוד גלוי הוא, שתחנות הדלק הינן גורם המזהם באופן משמעותי את הסביבה; הדבר נובע בין היתר מכך שבמרבית התחנות אין מערכות מישוב אדי דלק, המפחיתה באופן מיידי את כמות אדי הדלק בכל תדלוק המבוצע בה. כיום, נפלטים אדי הדלק לאוויר בכל פעולה בעת מועבר הדלק מהמיכל בתחנה אל מיכל הדלק במכונית ובכך הם מסכנים את ציבור המתדלקים, את עובדי התחנות ואת הציבור המתגורר במבנים הסמוכים לתחנת הדלק.
3. ההערכות מדברות על כך שבתחנה שבה לא מותקנת מערכת מישוב, נפלטים לאוויר כמות לא מבוטלת של כ- 15 אלף ליטרים של אדי דלק לשנה. ישראל נמצאת היום במקום מאוד לא מכובד בהשוואה למדינות מערב-אירופה המתקדמות מבחינת פליטת אדי דלק, עד כי הצפי הוא שבשנת 2010 תעקוף ישראל את בריטניה ומדינות השפלה מבחינת היקפי הזיהום. כיום רמת הזיהום בישראל עומדת על כ-6 טון אדי דלק לקמ"ר (הנתונים לקחו בחשבון גודל השטח והאוכלוסייה).
4. אין כל מקום שאנו כרשות מקומית לא ניתן את חלקנו להגנת הסביבה ולשמירה על בריאות תושבי העיר ונפעל לחיוב התחנות, במהלך הדרגתי, להתקין את מערכת מישוב אדי הדלק כתנאי להפעלת התחנה.
5. אשר על כן ולאור כל האמור לעיל, נראה לי כי ראוי לפעול לתיקון האמור במיידי, כך שתחנות הדלק הפועלות בנתניה (במיוחד אלה במרכז העיר) יחויבו בהתקנת המערכת האמורה.בכבוד רב,

אדיר בנימיני
חבר מועצת העירייה

העתק:

תא"ל (מיל) צבי רק – מנכ"ל העירייהCouncillor ADIR BENYAMINI Municipality of Netanya
www.adir-b.com

יום ראשון, נובמבר 25

מכרזים בתחום האפור

חלק מהבקשות לפטור ממכרז בעיריית נתניה נמצאות בתחום האפור

כך טוען נציג הירוקים בנתניה, חבר מועצת העיר, אדיר בנימיני; על רשות מקומית כמו כל גוף ציבורי חלה חובה לערוך חוזה, אלא אם כן מדובר במקרים חריגים. רק לאחרונה התקבלה בהחלטת רוב בועדת המכרזים העירונית לפטור עמותה ממכרז, לצורך חתימת חוזה מטעם מנהל החינוך, לביצוע הדרכות בבתי הספר בעיר, אך חוזה כנראה לא יאושר.
ככעת עומדים על הפרק עוד 3 בקשות לפטור גופים שונים ממכרז, שבנימיני מעריך שלפחות שניים מהם נמצאים בתחום האפור.
בנימיני: "במידה וגורם כלכלי חיצוני מתחרה היה מתערב ומגיש עתירה מנהלית, אינני משוכנע כלל שהצעות הפטור האלה היו עומדות במבחן בית המשפט".

חוק חובת המכרזים הוחל על הרשויות הציבוריות בישראל על מנת לאפשר לכל גורם את האפשרות להתמודד באפן שוויוני על הזכות לכרות חוזה עם רשויות המדינה. כנודע במדינה המודרנית, רשויות השלטון הפכו "לספק עבודה" כבד משקל לאור התקציבים שעומדים לרשותה, והדבר הביא באופן טבעי לכך שכריתת חוזים עם השלטון נחשב למקור הכנסה חשוב לחברות רבות במשק.
על מנת למנוע תופעות שהיו נפוצות בעבר, כמו חלוקת הטבות למקורבים על רקע פוליטי או משפחתי, הוחלט להכיל בין היתר על הרשויות המקומיות את החובה לערוך מכרז על כל התקשרות חוזית, מלבד מקרים חריגים ויוצאים מן הכלל. הטעמים העיקריים להטלת החובה המשפטית לערוך מכרז היו שוויון ויעילות. אלה באים לידי ביטוי באלמנט התחרותי בין המציעים, שמאפשר לכל אחד מהם הזדמנות שווה לזכות במכרז מצד אחד, ומצד שני מדובר במנגנון יעיל מאוד, שכן הוא מאפשר לרשות המנהלית לקבל את הצעת המחיר הזולה ביותר.
עם זאת, החוק מאפשר במקרים מיוחדים לרשות המקומית את האפשרות לפטור גורם מסוים מהחובה לערוך מכרז; סעיף 3 לתקנות העיריות (מכרזים), התשמ"ח-1987 מונה למעשה 13 עילות לפטור, כאשר הידועה ביותר היא עילת הפטור הנוגעת לעניין הגדרת הצד שני לחוזה "כספק יחיד". דהיינו, לגורם עמו נחתם החוזה יש לו מוצר ייחודי ובלעדי אותו אין לשום גורם אחר.
לאחרונה הוגשו בעיריית נתניה כמה בקשות לפטור ממכרז מספר גורמים מתוקף החריג של "ספק יחיד"; חבר מועצת העיר, אדיר בנימיני, ממפלגת הירוקים, טוען כי לדעתו המדובר בבקשות שנמצאות "בתחום האפור", שלא יעמדו בהכרח במבחן בית המשפט לעניינים מנהליים.
רק לאחרונה אישרה ועדת המכרזים העירונית בקשת פטור שנגעה לעמותה שאמורה הייתה לכרות חוזה עם העירייה לשליחת מדריכים לבתי הספר בעיר. אך לאור הבעייתיות שיש בהכרזה על עמותה שכזאת כ"ספק יחיד", נראה כרגע שהחוזה לא יקבל את ברכת הלשכה המשפטית.
כעת עומדים על הפרק עוד שתי בקשות למתן פטור ממכרז שלא ברור עד כמה הם יכולים לדור בכפיפה אחת עם הוראות החוק; במקרה הראשון מדובר בבקשה לפטור ממכרז חברה קבלנית שלקחה על עצמה מטלה במסגרת "מחויבות ציבורית", וכעת מבקשת העירייה לכרות עם חברה זו חוזה נוסף ונפרד להשלמת אותו פרויקט במטרה "לנצל את היתרונות של קבלן מבצע אחד באתר בניה".
במקרה השני מדובר בבקשה של אגף רישוי עסקים אשר חשקה נפשו בדגם מאוד ספציפי של "סככות המתנה לאוטובוסים", ועל אף ולמרות שבישראל פועלים מספר חברות שמספקות שרות מעין זה, בחר האגף בדגם מסוים ובגין כך מבקש לקבל פטור.
בית המשפט כבר קבע בעבר בשורה שלמה של הלכות כי "יש לפרש את הוראות הפטור על דרך הצמצום, שכן תקנה זו מהווה תקנה שהיא חריג לכלל, שמחייב עריכת מכרז לכל אספקת שרות". לטענת בנימיני, מגישי ההצעות לא עומדים במבחן זה ו"נקטו בדרך של פרשנות נדיבה מאוד של החוק". על כן, להערכתו במידה וגורם כלכלי מתחרה יעמיד את הנושא לבירור בבית המשפט לעניינים מנהליים, הרי שיש לו סיכוי גבוהה מאוד לזכות בעתירה: "הבקשות האלה נמצאות באופן מובהק בתחום האפור".
Councillor ADIR BENYAMINI Municipality of Netanya
www.adir-b.com

יום שבת, אוקטובר 27

חלוקת 10 מיליון דיבידנט מי נתניה


חבר מועצת העיר, אדיר בנימיני, מתכוון לפעול לסיקול ההמלצה של דירקטוריון התאגיד המים העירוני, "מי נתניה", לאשר העברת דיווידנד על סך 10 מיליון ש"ח לעיריית נתניה, זאת מכיוון שהדבר נוגד את תכליות הקמת החברה.
ח"מ אדיר בנימיני: "כשמחיתי נמרצות על היעדר ייצוג לאופוזיציה בדירקטוריון החברה ידעתי על מה אני מדבר, בדיוק על מנת למנוע הצעות מסוג זה. הכסף הזה צריך להיות מושקע בתשתיות המים, ולא ללכת לתקציב השוטף של העירייה".


Councillor ADIR BENYAMINI Municipality of Netanya
www.adir-b.com

יום שני, ספטמבר 3

הנצחת מגרש הקופסא


עיריית נתניה תנציח את מגרש "הקופסא" בפרוייקט הבניה שיוקם במקום
במהלך דיון בהצעה לסדר אותה יזם חבר מועצת העיר, אדיר בנימיני, בעניין זה, אישר מהנדס העיר, אדר' פול ויטל, כי הרעיון מקובל על ראש העירייה והיא מתכוונת להוציאו לפועל.אדיר בנימיני: "שום גוש של בטון, גבוה ככל שיהיה, לא יוכל למחוק היסטוריה ספורטיבית מפואר שכזו. אני מברך על כך שהרעיון יצא לפועל".

חבר מועצת העיר נתניה, אדיר בנימיני, הגיש כזכור הצעה לסדר למועצת העיר שמטרה הייתה להוציא לפועל את הרעיון אותו העלה אוהד הקבוצה, טל ברמן, בנוגע להנצחת מגרש "הקופסא" במסגרת פרוייקט הבניה שיוקם על חורבות המגרש הישן.
ברמן אמר בראיון לאחד העיתונים המקומיים את הדברים הבאים: "אני חושב שזה יהיה מעשה אצילי וחינוכי, אם תישאר מזכרת מהקופסה באותו פרויקט בניה שיקום על חורבות המגרש. זו יכולה להיות פיסת דשא, חתיכה מהשער, או אפילו חלק מהטריבונה, משהו סמלי ומתחתיו הכיתוב: 'כאן עמד במשך עשרות שנים אצטדיון מכבי נתניה, שהיה הלב הפועם של העיר נתניה וגרם אושר לתושביה'".במהלך הדיון שהתקיים אתמול אישר מהנדס העיר, אדר' פול ויטל, כי הרעיון מקובל על ראש העירייה, מרים פיירברג-איכר, מזה זמן מה ובהיפט הזה מציעי ההצעה "קלעו לדעת גדולים".אדיר בנימיני: "שום גוש של בטון, גבוה ככל שיהיה, לא יוכל למחוק היסטוריה ספורטיבית מפואר שכזו. אני מברך על כך שהרעיון יצא לפועל".
_________________________________________________________
_


__
Quid leges sine moribus vanae proficiunt
"מה יכולים חוקים להשיג בהיעדר מוסר" (הורציוס)


Councillor ADIR BENYAMINI Municipality of Netanya
www.adir-b.com

פניה למנכ"ל מי נתניה בנוגע למי השופכין הזורמים לים


בנימיני דורש ממנכ"ל מי נתניה לפעוול להפסקת הזרמת מי השוכפין לים בחוף הרצל


להלן נוסח המכתב שהועבר למנכ"ל מי נתניה:לכבוד:

מר שחר חילאוי
מנכ"ל תאגיד "מי נתניה"


א.נ.,

הנדון: זרימת מי ביוב לים

1. לאחרונה בעת שירדתי לריצת בוקר קלה ב"חוף הרצל", הבחנתי בנחיל מים מזוהמים הזורמים אל כיוון הים, בסמוך מאוד למדרגות הירידה לחוף זה.
2. אם לא די בזאת, פנו אלי עוד באותו הבוקר, לפחות עוד שני מתרחצים אשר הסבו את תשומת לבי לכך, שעל פי טענתם, תופעה דומה קיימת גם בסמוך לחוף "סירונית".
3. באתר האינטרנט המושקע והמרשים של החברה הנמצאת תחת ניהולך, הינך מוסר בגאון כי בחמש השנים האחרונות הושקעו כ-80 מיליון ₪ בפיתוח תשתיות המים והביוב בעיר, אך הדבר אינו ניכר לצערי במקרה הנדון. הואיל ותופעה זו גורמת לעוגמת נפש רבה למספר לא מבוטל של תושבים הרוחצים בים, כמדומני שיהיה זה מחובתי הלא נעימה, להביא בפניך את הצורך לשים את הצורך בפתרון סוגיה זו בראש סדר העדיפויות. מיותר לציין כי המראה המתואר לעיל אינו מוסיף כבוד לעיר, גם בעיניי מאוד ואולי אלפי המבקרים המגיעים לכאן במהלך חודשי הקיץ.
4. כולי תקווה כי תמצא לנכון להידרש לפתרון הסוגיה הכאובה הזאת בהקדם האפשרי.בכבוד רב,

אדיר בנימיני
חבר מועצת העירייה
העתק:
עו"ד שוש יוסקוביץ – יו"ר דירקטוריון מי נתניה
תא"ל (מיל') צבי רק – מנכ"ל עיריית נתניהCouncillor ADIR BENYAMINI Municipality of Netanya
www.adir-b.com

יום רביעי, אוגוסט 22

טור אישי: דיווד אי. קלי

טור אישי: דיוויד אי. קלי - אגדה טלוויזיונית חיה ונושמת/ אדיר בנימיני

הפעם הזאת החלטתי להקדיש מספר מילים לאחד מבכירי מפיקי סדרות הטלוויזיה בארה"ב ובעולם כולו – דיוויד אי. קלי; המפיק החתום על שתיים מסדרות הטלוויזיה האהובות עלי ביותר: "פרקליטי אל.איי" ו"הפרקליטים". זהו גם האיש שמייחסים לו את העלייה התלולה בביקוש ללימודי משפטים בארץ, בשלהי שנות השמונים העליזות.
עולמם הפנימי של עורכי הדין מעסיק מאוד גם את החברה האמריקנית; לא פלא אפוא שכמחצית מעורכי-הדין בעולם הם אמריקנים.לפיכך ניתן לראות בכך פרט מפתיע אולי שסדרת הטלוויזיה הראשונה שנדרשה לנושא באופן אינטנסיבי, באה לאוויר העולם רק באמצע שנות ה-80. אך זו ללא ספק הביאה ל"מיני-מהפכה" בתחום, ולהולדתם של מספר לא מבוטל של סדרות, אשר עלו אף הן על הקונספט המשפטי המנצח (ביניהם 3 סדרות של דיוויד אי. קלי עצמו).

פרקליטי אל.אי
בחברה האמריקנית קיימת מודעת מאוד גדולה לזכויות אזרח בסיסיות, כל ילד בבית ספר יסודי ממוצע לומד לשנן את "הביל אוף רייטס" (עשרת התיקונים הראשונים לחוקה האמריקנית), שהינה מגילת זכויות האדם הראשונה והמקיפה ביותר בעידן המודרני. אין כמעט פרק בסדרה שנוגעת למשפט הפלילי, שבו לא עולה סוגיית "המירנדה רייטס", שנוגע לעניין הליך המעצר, החקירה ואיסוף הראיות מצד המשטרה.


לאור מציאות זו, כאשר פרצה בשנת 1986 לאוויר העולם הסדרה "פרקליטי אל.איי", הייתה לה קרקע בטוחה לצנוח עליה וההצלחה הייתה מיידית; מניות היסוד להצלחה שייכות בעיקר לשניים: סטיבן בוצ'קו ("בלוז לכחולי המדים", NYPD) ודיוויד אי. קלי, שמצא עד סמוך לאותה העת את פרנסתו בתור עורך דין בפירמה גדולה בעיר בוסטון.בהערת אגב אציין, כי אין זה מקרה ששלושת הסדרות המשפטיות שיבואו בהמשך מבית מדרשו של קלי, יתרחשו כולן במשרדי עורכי דין מהעיר בוסטון: "הפרקליטים", "אלי מקביל" ו"בוסטון-ליגל".

"פרקליטי אל איי" שרדה בהצלחה רבה שמונה עונות רצופות והעלתה על המסך לא מעט סוגיות משפטיות מגוונות; אולם, לא ניתן לחלוק על כך שחלק ניכר מהצלחתה היה טמון בדמויות המיוחדות והצבעוניות שהביאה למרקע. מעל כולם בלטו הארי המלין שגילם את תפקידו של עו"ד מייקל קוזאק השרמנטי (שקריירת המשחק שלו שקעה מאז) וג'ימי סמיתס שגילם את דמותו של עו"ד ויקטור סיפוונטס ההיספאני.

הדעיכה של התוכנית החלה בתחילת העונה השישית, עת נטשו את הסדרה דמויות המפתח שלה, אשר החוזה שלהם הסתיים והם פרשו ממנה. נוסף לכך נטש גם דיוויד אי. קלי את הסט לטובת סדרה חדשה משלו, והדבר תרם גם לא מעט להתדרדרות של העלילה, והביאה לכך שהדגשים שהשתנו כשפחתו האלמנטים המשפטיים בתסריטים. צופים רבים החלו לאבד עניין בה.

הפרקליטים
מישהי שאני מאוד מחשיב את דעתה אמרה לי פעם ש"פרקליטי אל. אי" היא התגלמות שנות ה-80 העליזות; הפירמה היוקרתית, מגדל המשרדים המפואר עם הנוף לאוקיינוס השקט, המכוניות המפוארות, החיים הטובים של עורכי-הדין, הם שיקוף של שנות ה-80, בעוד שהסדרה "הפרקליטים", שבאה לאוויר העולם בשנת 1997, משקפת את הקדרות והקרירות של שנות ה-90 המבאסות. המשרד נראה מוזנח, מתמודד תחילה עם קשיים כלכליים המאיימים על קיומו, הלקוחות במקרים רבים הם "עברייני רקק", שבאו כמינויי מטעם הסנגוריה הציבורית.


הדמויות המרכזיות של הסדרה לעומת זאת, אינם פחות כריזמטיים ובעלי נוכחות במרקע מאלו שהופיעו ב"פרקליטי אל.אי", אולם הקדרות שולטת בכל פינה. בראש המשרד עומד מקימו, עו"ד בובי דונל (דילן מקדרמוט), שסולד מכל דבר שמזכיר משרד עורכי-דין יוקרתי, בשל טראומה שהוא סוחב מילדתו; אביו שעבד כשרת בפירמה יוקרתית כזו, סבל מיחס מבזה בעיניו. הוא הבטיח לעצמו שהוא "לעולם לא יהיה כמוהם" (כמו עורכי-הדין באל.איי).


בסדרה הצליח דונל לאחד סביבו שורה של עורכי דין אשר יוצרים אווירה של משרד עורכי-דין משפחתי כמעט, המתמודד עם דילמות מוסריות לא פשוטות: עו"ד לינזי דול (קלי וויליאמס) המוכשרת שבחבורה, בוגרת אוניברסיטת "הארוורד" היוקרתית, מומחית למשפט חוקתי, עו"ד יוג'ין יאנג הכריזמטי (סטיב האריס) שבסוף הסדרה מתמנה לשופט, עו"ד אלינור פראט (קמרין מנהיים הנפלאה) ועו"ד "השכונתי", ג'ימי ברלוטי (מייקל בדלוקו), שפילס את דרכו מלמטה אל הפסגה. לא אצא כמובן לידי חובתי מבלי להזכיר את דמותה של התובעת המחוזית, הלן גמבל, אותה גילמה, לארה פלין-בויל.

"הפרקליטים" רצה יפה במשך חמש עונות רצופות עם רייטינג מצוין, ואז בהחלטה מוזרה ובלתי מובנת של רשת הטלוויזיה אי.בי.סי, הועברה הסדרה מהמשבצת הקבועה בימי ראשון לימי שני. הדבר גרר ירידה חדה ומיידית באחוזי הצפייה. זה היה הסימן לתחילת הסוף.


בסופו של יום בהחלטה קשה אותה נאלץ לקבל קלי, לא חודשו חוזיהם של חלק משחקני המפתח בסדרה, בין היתר שוחרר גם הכוכבים הראשים, דילן מקדרמוט ולארה פלין-בויל.


העונה השמינית והאחרונה של הסדרה מסמלת "סוף שהוא בעצם התחלה חדשה"; קלי אשר יצר כאמור עוד שתי סדרות משפטיות נוספות המתרחשות בעיר בוסטון: "אלי מקביל" ו"בוסטון-ליגל", שילב כבר בעונה השנייה של "הפרקליטים" את דמותה של עורכת הדין, אלי מקביל, כ"דמות אורח" בשני פרקים רצופים. עונת החיסול של "הפרקליטים" הפכה למעשה ליריית הפתיחה לסדרה "בוסטון ליגל". בתחילת הדרך מצטרך למשרד, עו"ד אלן שור הצבעוני וחסר המעצורים (ג'יימס ספיידר) ולקראת הסוף אנו נחשפים גם לדמותו ההזויה קמעה של עו"ד דני קריין (ויליאם שטיינר, הזכות לטוב מהסדרה "מסע בין כוכבים").


מלבד "אלי מקביל", סדרה שאני באופן אישי מעולם לא התחברתי אליה, דוייד אי. קלי, הנשוי לשחקנית מישל פייפר, חתום גם על הסדרות "שיקגו-הופ" (העדפתי תמיד את אי.אר) ו"בוסטון פאבליק". לאחרונה התפרסמה ידיעה כי הוא רכש את הזכויות לוורסיה האמריקנית לסדרה הבריטית המצליחה: "חיים על מאדים".


מי שרוצה להתענג מחדש, אז הסדרה "הפרקליטים" משודרת מידי יום בשעה 19:00 בערוץ "אקסטרה-הוט" בכבלים.Councillor ADIR BENYAMINI Municipality of Netanya
www.adir-b.com

יום ראשון, אוגוסט 19

הגשת כתבי אישום אדרכלים ומהדסי בניין תכנון ובניה


בנימיני דורש להעמיד לדין גם אדריכלים ומהנדסי בניין שהיו מעורבים בפרוייקטים בהם נעשו עבירות בניה

חבר מועצת עיריית נתניה, אדיר בנימיני, מתכוון להעלות את הדרישה בישיבת המועצה מיד בתום הפגרה במסגרת שאילתה. חוק התכנון והבניה מאפשר העמדה לדין גם של האדריכל ומהנדס הבניין. בנימיני סבור שכחלק מהמאבק בעבירות הבניה שמבוצעות בעיר, יש לעשות שימוש בסמכות זו, אשר תרתיע ללא כל ספק בעלי מקצוע מלשתף פעולה עם מבצעי העבירות.

כנודע, במחלק ניכר של המקרים, אין העבירה התכנונית יכולה להתבצע ללא תכנון מוקדם וללא סיוע של בעלי מקצוע. העבירות מתבצעות ביודעין ובכוונת תחילה. לא לחינם קיימת אפשרות כזו.

אין זה סוד שבלא מעט מקרים היזם מתחיל לבנות ובמקביל "מריץ" שינוי תב"ע למחוזית; מבלי לדעת אם זו תתקבל או לא, הוא מתכנן את שלד הבניין לפי התוכנית "החדשה" שטרם אושרה, ולא על פי מה שמותר על פי התוכנית התקפה. כל זה לא יכול להיעשות ללא סיוע של בעלי המקצוע אשר מתכננים את הבניין ומפקחים על בנייתו בפועל

להלן נוסח השאילתה:

שאילתה 2 לישיבת מועצת העיר
נושא: כתבי אישום כנגד אדריכלים בעבירות תכנון ובניה

סעיף 208(א') לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965 (להלן: החוק) מונה שורה ארוכה של גורמים אשר יכולים לשאת באחריות לביצוע עבירת בניה כהגדרתם בסעיף 204 לחוק.
סעיף 208(א')(8) קובע בין היתר כי ניתן להגיש כתב אישום כנגד "האדריכל, המהנדס המתכנן, המהנדס או ההנדסאי האחראים לביצוע[...]".
אין זה סוד כי חלק לא מבוטל של עבירות הבניה המתרחשות בעיר הינם עבירות הכוללות תכנון מוקדם והכוללים מודעות מלאה לטיב העבירה; בלא מעט מקרים, לא יכולות היו העבירות לצאת אל הפועל ללא מערבותו של בעל מקצוע, כמו האדריכל המתכנן את המבנה הכולל את החריגות ו/או המהנדס המתכנן.

אי לכך ובהתאם לזאת ולאור האמור לעיל אבקש לברר את הדבר הבא:
האם הוגשו במהלך הקדנציה הנוכחית (4 השנים האחרונות) כתבי אישום כנגד אדריכלים ו/או מהנדסים בשל ביצוע עבירות לפי חוק התכנון והבניה?
אם כן, כמה כתבי אישום כאלה הוגשו?
אם לא, מדוע אינה מממשת התביעה העירונית את זכותה על פי דין להעמיד לדין אדריכלים ומהנדסים לדין על עבירות מסוג זה, כחלק מהניסיון להרתיע ולהילחם בתופעה בזויה זו?

בשולי הדברים יצוין כי מעטים הם המקרים בהם נוהגים בתי המשפט בישראל לעשות שימוש במושגים כגון: "מכת מדינה" ו"שערורייה ציבורית"; בכל הקשור לתופעת עבריינות הבניה והליקויים באכיפתה נעשה שימוש במושגים אלה חדשות לבקרים.
לאור האמור לעיל, הנני סבור כי יש מקום כי התביעה העירונית תעשה ככל שיש לאל ידה על מנת להילחם בתופעה, והדבר כולל גם הגשת כתבי אישום כנגד אדריכלים ומהדסים, אשר ידם הייתה בדבר.

____________________________________________________________
Quid leges sine moribus vanae proficiunt
"מה יכולים חוקים להשיג בהיעדר מוסר" (הורציוס)

Councillor ADIR BENYAMINI Municipality of Netanya
www.adir-b.com

יום שישי, אוגוסט 10
חבר מועצת עיריית נתניה, אדיר בנימיני, העביר לאחרונה מכתב למפקד משטרת נתניה, בדרישה לשים קץ לנהיגה הפרועה של נהגים בכל בוקר בירידה לכיוון ת"א בצומת פולג
.


להלן נוסח המכתב:הנדון: התנהגות פרועה של נהגים בהשתלבות לכביש החוף בצומת פולג

אתכבד להביא בפניך תלונה שהפנתה אלי תושבת שכונת "רמת-פולג" בנתניה, הנוגעת לנושא שבנדון.


אציין כי המדובר בתופעה אשר גם כותב שורות אלה היה עד לה באופן אישי.


מידי בוקר בין השעות 7:30 ל-8:30 מתנהלת "תחרות פרועה" של נהגים, בהשתלבות לתוך נתיב הירידה לכיוון כביש החוף דרך צומת "פולג". לא מעט נהגים הממהרים להגיע למחוז חפצם באזור גוש דן, פשוט "חותכים" ברגע האחרון את שיירת המכוניות ממתינות בסבלנות לתורן, ומשתלבים בכוח לתוך נתיב הירידה לכיוון ת"א.


לדידי וכמובן לדידה של התושבת המתלוננת, מן הראוי לשים קץ לתופעה וזאת על ידי הצבה מידי פעם של ניידת תנועה במקום, אשר תלכוד את אותם הנהגים ותנהג בהם בהתאם. אין ספק כי נוכחות של ניידת תנועה במקום, תהווה גם אלמנט מרתיע מאוד ובוודאי תתרום לצמצום התופעה.


אליבא דה כולי עלמא, שכל הנוסעים אשר עושים שימוש בנתיב נסיעה זה מידי בוקר מעוניינים להגיע למקום עבודתם במהירות האפשרית, ולפיכך אין דבר מקומם יותר מלראות את אותם הנהגים שאינם מכבדים את עמיתיהם שנעמדים בקצה השיירה וממתינים בסבלנות לתורם.


אי לכך ובהתאם לזאת, מצאתי לנכון לפנות אליך בתקווה כי תמצא לנכון לפעול למיגור התופעה המקוממת כמתואר לעיל.


בתודה מראש!
בכבוד רב,

אדיר בנימיני
חבר מועצת העירייה

Councillor ADIR BENYAMINI Municipality of Netanya
www.adir-b.com

טור אישי: התחרות הפרועה בשידורי הטלוויזיה

טור אישי: כישלונו של הרגולטור/ אדיר בנימיני

"תחרות זה טוב", תמיד לימדו אותנו חסדיי התיאוריה הכלכלית-ליברלית; היא מביאה להוזלת המוצר לציבור וגם לשירות טוב יותר לצרכן. בשנות ה-30 של המאה הקודמת, בעוד ארה"ב מנסה להתאושש מהמפולת הכלכלית האדירה שפקדה אותה, נולדה התפיסה כי העוצמה הכלכלית שהייתה טמונה בידיהם של מספר מונופולים גדולים, היא זו שתרמה לקריסה. מכאן נולד הצורך לפרק מונופולים אלה ולעודד תחרות. במרבית המקרים זה גם מצליח והתחרות מביאה לשרות טוב יותר ומחיר זול יותר.
המקרה שלפנינו, הינו הפוך לחלוטין! הוא מוכיח עד כמה תחרות יכולה להיות הרסנית ורק לפגוע בצרכן; הכוונה לפעולות שהביאו לעידוד התחרות בתחום התקשורת ובעיקר סביב מתן הזיכיונות לשידורי טלוויזיה ולווין.


הסדרות הטובות ביותר בעולם:
מישהו עוד זוכר את התקופה שערוץ 3 בכבלים היה ביתם של "הסדרות הטובות ביותר בעולם"? זה אכן היה מזמן, בעידן טרום-הלוויין וטרום ערוץ 10. כאשר חברות הכלים היו בחזקת "סמי-מונופול", השרות שקיבלנו מבחינת תכני שידור היה איכותי יותר והעיקר טוב יותר! תמורת דמי מנוי חודשיים נמוכים יחסית, קיבלנו את הסדרות והסרטים הטובים והחדישים ביותר, כל משחקי הכדורגל ואירועי הספורט הנחשבים שודרו בערוצים פתוחים ובחינם, ללא תשלום נוסף. ראינו את משחקי הליגה הישראלית, האנגלית, האיטלקית והספרדית באופן חופשי.


התחרות הפרועה שנוצרה עם הכנסתם לשוק של yes וערוץ 10 והכי גרוע של הכנסתה של חברת "צ'רלטון" לחיינו, הביאה לכך שהיום אנחנו מקבלים הרבה פחות עבור דמי המנוי החודשיים, ועל כל דבר נחשק צריך לשלוף את הארנק ולשלם יותר.


בית"ר בקופנהגן: עידן "הקפיטליזם החזירי" גם בשידורי הספורט
לקראת משחקי המונדיאל צפיתי בערוץ הספורט (או בשמו המתוקן "ספורט 5"), ובדיון בנוגע למחירי החבילה לרכישת משחקי המונדיאל של חברת "צ'רלטון" ירום הודה, אמר פרשן הערוץ, העיתונאי, אבי מלר, די בצדק שעידן ה"קפיטליזם החזירי" הגיע גם לכדורגל. אמת ויציב! אוסיף על כך, כי בעקבות הקמת הערוץ ספורט 5 LIVE ודרישת התשלום סביב משחקה של בית"ר במוקדמות ליגת האלופות, ניתן לקבוע בפסקנות שאותו עידן של קפיטליזם חזירי, הגיע וכבש גם את ערוץ הספורט.


כישלונו של המחוקק והרגולטור
יהיו ודאי כאלה שיבואו ויטענו כי "שלם וצפה" מקובל בעולם וזו הייתה שאלה של זמן עד שתגיע אלינו; ובכן, המחוקק (יותר נכון ועדת הכלכלה של הכנסת) יכלה למנוע זאת ולחסום את המגמה הזאת מההתחלה, אולם מהרגע שנפתח הפתח ונפרץ הסכר, לא ניתן היה להחזיר את הגלגל אחורה. ח"כ איתן כבל, עוד ניסה לעשות משהו בעניין, אבל זה היה מעט מידי ומאוחר מידי - הרכבת כבר יצאה מהתחנה עוד קודם לכן.


על מנת להפוך את העניין לעוד יותר פתטי, ראו נא את התנהלותה של הגב' נעמה הניג, מ"מ יו"ר המועצה לשידורי כבלים ולווין, אשר מזכירה לא מעט את המחזה "מחכים לגודו" בתיאטרון האבסורד. כולנו ישבנו בהמתנה למוצא פיה, ולרגע אכן חשבנו ש"גודו" מתדפק בדלת, אבל מהר מאוד גילנו שמדובר בלא יותר מאשליה. נו טוב, מה כבר אפשר לצפות מהם? מספר שעות אחרי שהמועצה הוציאה ביום שישי בבוקר הודעה כי המשחק של בית"ר ירושלים בקופנהגן ישודר אך ורק בערוץ פתוח, "התקפלה לפתע" ותוך מספר שעות שונתה ההחלטה - ניתן אישור לשדר את המשחק בתשלום. 


חרם צרכנים
אני יכול לומר בגאווה שלא אצפה במשחק של בית"ר, בעבור תשלום אך ורק בשביל העיקרון; אפילו בנוגע לחבילת המונדיאל הצלחתי לעמוד בפרץ. אני יכול להודות שכמעט התפתיתי, אבל לבסוף לא נשברתי וטוב שכך! עם כל אהבתי לכדורגל, אינני מוכן לתת לבעליו של "מחזיק בזכויות שידור", את התענוג שירוויח ממני שקל אחד. שייקח את זכויות השידור שלו וידחוף אותם... (אתם יודעים לאן), ממני הוא לא יראה אפילו לירה שחוקה עם חור באמצע. ככה, רק בשביל העיקרון!

.Councillor ADIR BENYAMINI Municipality of Netanyawww.adir-b.com

יום שבת, יולי 14

טור אישי: עקרון חוקיות המנהל - ועדה מקומית נתניה

עיריית נתניה ועקרון חוקיות המנהל/ אדיר בנימיני

אדיר בנימיני, חבר הועדה המקומית לתכנון ולבניה בנתניה, טוען כי הנוהל המאפשר לחבר ועדה להגיש בקשה "לדיון חוזר" בבקשות אשר כבר הוכרעו, אינו מתיישב עם לשון החוק ולפיכך דינו להתבטל.

המיתולוגיה היוונית מלמדת אותנו כי כאשר הגיע הרקולס לאי קדיס (היום מיצרי גיברלטר), הוא הציב במקום עמודים וכתב עליהם כאזהרה לימאים את המשפט הבא: Non Plus Ultra (בגרסה הלטינית – המקור היה ביוונית); כוונתו הייתה שזהו הגבול של העולם ועל כן אסור להפליג מעבר לעמודים אלה. חכמי המשפט הרומי עשו שימוש נרחב באמירה זו לתיאור מצבים בהם רצו להציב גבול ברור, אותו אסור לעבור בשום אופן.
בישיבת הועדה המקומית לתכנון ולבניה נתניה, שהתקיימה ביורם רביעי האחרון (11/07/2007), חצתו קברניטי הועדה בגיבוי היועצים המשפטיים שלה, את הגבול אותו אסור בשום אופן לעבור – עקרון חוקיות המנהל.
רקע עובדתי קצר:
ביום ה-11/07/2007 התקיימה ישיבה מס' 17 של הועדה המקומית לתכנון ולבניה נתניה.
על סדר היום בישיבה עמדו למעשה שני נושאים "לדיון חוזר"; נושאים אשר נדונו כבר בעבר על ידי הועדה המקומית והתקבלו החלטות בגינן.
התוכניות המדוברות הינן: נת/ת/348/ 3- 83- 80 - בקשה לאיחוד חלקות (להלן: הבקשה הראשונה) ובקשה מס' 20070026 תיק בניין: 8749 (להלן: הבקשה השנייה).
התוכנית הראשונה נדונה בועדת המשנה מס' 34 (מיום 28/03/2007) והוחלט להעבירה לדיון במליאת הועדה המקומית (לבקשת שני חברי ועדה וביניהם יו"ר ועדת המשנה); דיון כזה אכן התקיים בישיבה מס' 16 (מיום ה-30/05/2007) והוחלט לסרב לבקשה.
הפתעה גדולה אחזה בחלק מחברי הועדה כאשר התגלה כי בקשה זו הופיעה בשנית בסדר היום של ישיבה מס' 17, וזאת למרות שהנושא הוכרע כבר בישיבה הקודמת! בסדר-היום שהופץ מבעוד מועד, צורף מכתב החתום על ידי חבר הועדה, מר קובי לוי, בהאי לישנא: "הננו מבקשים להעביר לדיון נוסף את הבקשה לאיחוד חלקות מס' נת/ת/348/ 3- 83- 80". יצוין כי הניסוח בלשון רבים הינו במקור.
התוכנית השנייה עברה תהליך דומה: כלומר הבקשה נדונה בועדת המשנה מס' 34 (מיום 28/03/2007) ולאור בקשת שני חברי ועדה הוחלט להעבירה לדיון במליאת הועדה המקומית; דיון כזה אכן התקיים בישיבה מס' 16 (מיום ה-30/05/2007) והוחלט לסרב לבקשה.
במקרה דנא נסמכה ההחלטה להביא את הבקשה לדיון חוזר על מכתבו של חבר הועדה, מר הרצל קרן (אשר היה אחד המתנגדים לבקשה בדיון הקודם בוועדה המקומית - א.ב), שכתב בין היתר כי "[...]אין לי התנגדות כי יתקיים דיון חוזר בתיק הבניין שבנדון, זאת ובמידה והוראות החוק מאפשרים דיון חוזר, כמבוקש" (יש לשים לב כי לא הייתה כאן בקשה אקטיבית, אלא "אי התנגדות" – א.ב).

אי חוקיות הליך "הדיון החוזר"
הועדה המקומית כרשות מנהלית רשאית לפעול אך ורק על פי הסמכויות שהעניק לה הדין, ובמסגרתן. עקרון זה ידוע כעקרון "חוקיות המינהל" או בלשון אחרת "עקרון החוקיות". ההליך המיוחד אותו יצרה יש מאין תחת הכותרת "דיון חוזר", הינו מנוגד להוראות החוק.
עקרון חוקיות המנהל המחייבת כאמור כל רשות מנהלית, לובן לעומק, על ידי בית המשפט העליון, עוד בראשית שנות קיום המדינה בשורה של פסקי דין; אחד הנודעים בהם הינו בג"צ 36/51 נחום חת נ' מועצת עיריית חיפה, שם כותב כב' השופט ויתקון את הדברים הבאים: " עירייה [המוגדרת כתאגיד (סעיף 7 לפקודה)], הינה גוף משפטי שנוצר על ידי החוק ושאין לו קיום אלא על פי החוק. היקף סמכויותיו מוגדר לפי החוק, וכל דבר החורג מד' אמותיו של החוק בטל ומבוטל הוא (Ultra Vires)... איגוד שנוצר על ידי החוק, סמכויותיו מוגבלות ומוגדרות על ידי החוק היוצר אותו, ואין היקפן אלא כפי שנקבע בו במפורש; או כפי הדרוש לביצוע המטרות, שלשמן נוסד האיגוד, או כלפי מה שמסתבר כדבר הקשור לאותם העניינים, או מה שנובע מהעניינים, עליהם סמך המחוקק את ידיו. כל מה שלא מותר בפירוש או מכללא, הרי זה אסור".
נראה אפוא לאור דברים מלומדים אלה כי החלטת הועדה המקומית לקיים "הליך חוזר" בשתי הבקשות לעיל הייתה נעדרת סמכות חוקית והפרה את עיקרון ה-Ultra Vires.
אי סופיות ההחלטה המנהלית
בטרם נקבע מסמרות, לא אצא לידי חובתי אם לא אציין כי אומנם אמת ונכון הדבר, כי על החלטה מנהלית לא חל עקרון הסופיות (כשם שהוא חל על החלטה שיפוטית): "ההחלטה המנהלית אינה כפופה לא לעקרון גמר המלאכה ואף לא לעקרון של מעשה בית דין, בדרך כלל היא אינה אמורה להיות סופית. שיקולים שונים עשויים לדרוש, לא פעם בנסיבות לא צפויות, שינוי או ביטול החלטה" (יצחק זמיר, הסמכות המנהלית, כרך ב' עמ' 982). עם זאת מוסיף ומציין כב' השופט זמיר בספרו דנא, כי שינוי או ביטול החלטה מנהלית אינו עניין שבשגרה, ונדרשים טעמים כבדי משקל לעשות כן כאשר אינטרס ציבורי חשוב מצדיק זאת, כאשר נשתנו נסיבות, או כאשר מתחייב עיון חוזר בהחלטה קודמת שנתנה מטעם חשוב (שם, עמ' 1001 – הדגש אינו במקור א.ב). הטעם שעומד ביסוד העניין הינה כמובן החשיבות העצומה בהתחשבות "בהיבט הפגיעה האפשרית בזכויות מוקנות או בציפיות סבירות של צדדים שאפשר שהסתמכו על ההחלטה המקורית, ועל השינוי להיות מונחה משיקולים עניינים ולעמוד באמות מידה של תקינות, תום-לב ושוויון" (ע"א 5035/98 משה"ב חברה לשיכון בניין ופיתוח נ' מינהל מקרקעי ישראל).
במקרה שלפנינו ראוי להדגיש, כי לפחות לגבי התוכנית הראשונה, נוצרה פגיעה קשה בציפיות של למעלה מ-30 גורמים אשר הגישו התנגדות לאותה בקשה ועמדתם התקבלה. גם מעיון במכתביהם של חברי הועדה לוי וקרן לא ניתן היה למצוא בהם כל "טעמים כבדי משקל" ו/או טענה לקיומו של "אינטרס ציבורי חשוב" ו/או "נסיבות המחייבות עיון חוזר".
היעדרו של עוגן חוקי
אולם גם אם לרגע נניח שאנו מקבלים את עמדת היועצים המשפטיים של הועדה, כי אכן קיימים כאן נסיבות חריגות, הרי שגם במקרה כזה הפעולה אינה תקינה, שכן אין כל סעיף בחוק המאפשר הליך שכזה. כותב שורות אלה הטביל עצמו עמוקות ועיין, עיין היטב, בכל 280 סעיפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה – 1965, ולא מצא כל סעיף המלמד על קיומה של פרוצדורה המאפשרת לחבר ועדה מקומית לתכנון ובניה, לבקש "דיון חוזר" בתוכנית שכבר נדונה בוועדה. משמעות הדבר הלכה למעשה היא שאין סמכות חוקית לפעולה זו (non sui iuris).
ראוי לציין כי שררה ועומדת אופציה אחרת: חבר ועדה מקומית לתכנון ולבניה, אשר מעוניין להסיג על החלטה של הועדה המקומית, יכול לשים נפשו בכפו, לרתום לצדו חבר ועדה נוסף ויפנה אחר כבוד אל ועדת הערר המחוזית.
לאור כל האמור לעיל, ישלח כבר בימים הקרובים מכתב ליועמ"ש משרד הפנים, בדרישה להנחות את יו"ר הועדה המקומית בנתניה ואת יועציה המשפטיים, כי לעתיד לבוא על הועדה לפעול אך ורק על פי סמכויותיה לפי חוק, מבלי "להמציא נהלים" חדשים יש מאין ולעקם עלינו את הכתובים.
בשולי חיבור זה עולה כמובן החובה להדגיש כי במידה ותוכר סמכות לחבר ועדה מקומית לדרוש דיון חוזר יהיו לכך השלכות מרחיבות לכת, אשר ישפיעו על כל ועדות התכנון והבניה ברחבי הארץ.

הכותב הינו חבר מועצת עיריית נתניה, בעל תואר שני (M.A) במדעי המדינה מהאוניברסיטה העברית בירושלים.

Councillor ADIR BENYAMINI Municipality of Netanya

www.adir-b.com

יום ראשון, יולי 8

נתניה זקוקה ל"פלא" משלה


בעקבות ההתלהבות האדירה בעולם מתחרות "פלאי העולם" שסחפה עשרות מיליוני גולשים להצבעה, מציע חבר מועצת עיריית נתניה, אדיר בנימיני, לשקול מחדש את הרעיון אותו העלה עוד בחודש מאי 2004, ליצירת מונומנט יוקרתי, שיאפיין את העיר נתניה.

להלן הקישור:

http://www.kan-naim.co.il/artical.asp?id=4731

חבר מועצת העיר, אדיר בנימיני, מתכוון מיד עם תום פגרת הקיץ של מועצת העיר להעלות את הנושא מחדש, את הצורך בהקמת מונומנט מסוג כזה, שיאפיין ויסמל את העיר וכמובן יהיה מוקד עלייה לרגל למבקרים בה.

בזמנו הציע בנימיני לשקם את המבצר הצלבני של רוז'ר הלומברדי ב"אום-ח'אלד" או לקדם את רעיון שדרת הכוכבים אשר תקוע כבר שנים רבות אולם ניתן לשקול גם רעיונות אחרים וליצור אותו יש מעין. לגבי פרויקט השדרה, דווקא הייתה היענות של מנכ"ל העירייה הקודם, יוסי לוי, אשר כבר קיים פגישת עבודה במקום בהשתתפותו של בנימיני, אך בסופו של דבר נמוג לו העניין עם התפטרותו מהתפקיד.

אדיר בנימיני: "לעיר נתניה אין כל מונומנט ייחודי אשר מסמל ומייחד רק אותה בניגוד לערים רבות אחרות בעולם; אין סיבה שגם אנחנו ניצור מונומנט כזה יש מעין. כולי תקווה כי הפעם בעקבות המודעות העולמית שנוצרה לנושא ניתן יהיה לקדם את הרעיון במועצת העיר".


Councillor ADIR BENYAMINI Municipality of Netanya
www.adir-b.com

נאות גנים צריכה להיאבק על מעמדה ב"מזרח"


נאות גנים במאבק על מעמדה?

תושבת שיכון-ותיקים אשר פנתה לחבר מועצת העיר, אדיר בנימיני, הביעה מחאה על כך ששלט הכניסה הראשי בשכונה מציין בשם רק את "קריית השרון" היוקרתית - כאשר אין כל אזכור לשכונתה "נאות גנים"

תושבי שיכון ותיקים ממורמרים על העובדה שזהותם הולכת ונמוגה לה בהשוואה לשכונת הפאר המתפתחת לה בקריית השרון; אין ספק שתושבי "ותיקים" מברכים על תנופת הפיתוח באזור, אך בשום אופן שהדבר לא יבוא על חשבון זהותם, כפי שהדבר בא לידי ביטוי לאחרונה עם שלט כניסה חדש באזור.
כך כותבה תושבת השכונה בפנייתה אל חבר מועצת העיר, אדיר בנימיני, שכונה אשר ראי לציין כי בשמה "המתוקן" מכונה גם "נאות גנים":

"בכניסה הראשונה (בפנייה לרחוב דגניה מזרח העיר), הוצבו שילוטים של ברוכים הבאים כאשר מצוין ל"קריית השרון". בדרך זו אנו מגיעים לשיכון ותיקים (הלא היא נאות גנים בלשון יפה ומתוקנת ) כבר 22 שנים! מילא זה שלא הוצבו שם שלטים כאלו מעולם, כפי שמעידה גם ההזנחה בשיכון עצמו, על היחס לתושבים מסוימים, אבל לראות את השילוט המברך את הכניסה לקריית-השרון היא שקרית ומאכזבת את תושבי שיכון ותיקים. הכניסה משמשת את תושבי כל מזרח נתניה. יודעת אני כמוך וכמו כולם שקרית השרון היא אמנם סיבה לגאווה ולפיתוח אבל עם כל הכבוד צריך לתת יחס שווה לכולם"

חבר מועצת העיר, אדיר בנימיני, קורא בעקבות כך לראש העירייה להתערב אישית לטובת שינוי העניין ולמנוע את הכרסום והפגיעה בתושבי שיכון ותיקים: "עם כל הברכה הגדולה שהעיר חווה בנוגע להתפתחותה של "קריית-השרון" ולתושבים הנפלאים שלה, אסור שפיתוח זה יבוא על חשבון פגיעה במעמדם של תושבי ותיקים. יש להביא לתיקון מיידי של המעוות".
בתשובה לפניית התושבת כתב בנימיני את הדברים הבאים:

הסיפור שגברתי מעלה הוא סיפור קלאסי כיצד סדר העדיפויות המוסדי הוא קפיטליסטי ביסודו... כך היה מאז ומעולם, משחר ההיסטוריה.
זה ברור לחלוטין שהנהלת העירייה (גם אם זה רק בתת מודע) נושאת את פניה לקראת ה"מזרחיים החדשים" בסבר פנים יפות... זו שכונה חזקה יותר, יוקרתית יותר, מטופחת יותר, אשר תושביה הם בעלי תודעה פוליטית וחברתית רחבים יותר. לכן הדבר מביא לכך שהמותג "ק. השרון" הוא יוקרתי יותר. הוא צפוי להערכתי לבלוע בעתיד את כל הסביבה שתהיה מזוהה איתו.

אגב, דבר דומה קרה בפולג; פעם כינו את אזור התעשייה "החדש" בשם "אזור התעשייה של קריית נורדאו".... אולם, לבסוף החליט מי שהחליט לשנות את השם ל"פולג" למה? לא קשה לנחש".

עוד ציין בנימיני, כי להערכתו יאלצו תושבי השכונות הותיקות באזור המזרחי של העיר להמשיך ולעמוד על מעמדם שמא ימשיך הכרסום במעמדם.


Councillor ADIR BENYAMINI Municipality of Netanya
www.adir-b.com

יום רביעי, יוני 6

טור אישי חדש לקראת שבוע הספר

תרבות הרייטינג/ אדיר בנימיני

עם פתיחת שבוע הספר מקונן אדיר בנימיני על תרבות הרייטינג שהשתלטה על הספרות הישראלית, והתגברות כמות "ספרי המטוס", שהפכו במרבית המקרים ערובה להצלחה.

לא קל להיות סופר בימינו; כמות הכותרים החדשים המודפסים מדי חודש היא אדירה והתחרות על "זמן המדף" בחנויות הספרים היא קשה וקריטית ביותר להצלחת הספר בטבלת הרייטינג. ירידה מהירה מידי ממדפי חנויות הספרים, יכול לשלוח את הספר לתהומות הנשייה מהר מהצפוי ולהוביל אותו למקום לא כל כך מזהיר, אל אחד המדפים הנדחים בספריות הציבוריות.
אם לא די בזאת, הוצאות הספרים לא ממש מתלהבות לקחת על עצמן את כל העלויות ואת הסיכונים בהדפסת ספר חדש; ועל כן, הסיכוי של הסופר הישראלי לראות משהו מפרי עמלו, תלוי לעיתים רבות בשאלה האם הספר פרץ את מחסום המהדורה השנייה והשלישית.
לא קל להיות סופר בימינו גם בשל הצורך להתמודד עם העולם התזזיתי, האינטרנטי, שבמרכזו עומד הצורך לסיפוק מיידי ומהיר, אשר בא על חשבון כמעט כל דבר שיש בו קצת עומק.
כבר מספר שנים שמלווה אותי תחושה די קשה בהגיעי לשיטוט סביב דוכני "שבוע הספר"; על הדוכנים השתלטו בשנים האחרונות ספריי הרומנים הרדודים ועטרי הרייטינג, המכונים גם בתואר המפוקפק "ספרי טיסה" או "ספרי מטוס", כרמז לכך שאינם דורשים מאמץ אינטלקטואלי מיוחד, או ריכוז גבוה ממי שקורא אותם. זה כנראה מה שמרבית קהל הקוראים בימינו דורש ולרמה הזו הוא כנראה ראוי.
מלבד מספר יחדי סגולה, בדמות עמוס עוז, א.ב יהושע, דוד גרוסמן ואחרים, נראה כי הערובה להצלחה של סופר בישראל של המאה ה-21, היא כתיבת רומן שמטרתו לקלוע לסף המשותף הנמוך ביותר.
הדיון סביב תרבות הרייטינג שצפה ועולה בימים אלה לקראת שבוע-הספר, החזירה אותי לדבריו של אחד המוחות המבריקים ביותר של המילניום הקודם, בעיניי אחד הענקים בדורו, אדם בעל יכולת ניתוח מדהימה של ההתנהגות של האדם בחברה האנושית וכוונתי להוגה הדעות הצרפתי הנודע, ז'אן ז'אק רוסו.
בספרו "הוידוים", מספר רוסו (שלא התפרנס מעולם מכתיבה), כיצד התלות של הכותב ברייטינג פוגעת ומכרסמת באיכות של יצירתו:
"שום דבר בעל עוצמה, שום דבר גדול אינו יכול להיוולד מעט שתפקידו לפרנס את בעליו. ההכרח, ושמא החמדנות, היו גורמים שאקדים מהירות לאיכות. אם הצורך בהצלחה לא היה מושכני מטה אל ביצת התככים, מן הסתם היה גורם שבמקום לכתוב דברי אמת מועלים הייתי כותב דברים שעשויים לשאת חן לפני ההמון, ובמקום להיות סופר מכובד, כפי שיכלתי להיות, הייתי נעשה גרפומן. לא, לא, תמיד הרגשתי שמעמד הסופר מקפח את כבודו ואת תהילתו אם הוא נעשה מקצוע. קשה מאוד לחשוב מחשבות נאצלות כאשר החשיבה משועבדת לצורכי פרנסה. אם מבקש אדם לומר אמיתות גדולות, אל לו להיות תלוי בהצלחתו" (הוצאת מאגנס).
נדמה לי שכל המוסיף גורע.

הכותב: אדיר בנימיני – חבר מועצת עיריית נתניה וחבר בדירקטוריון החברה לפיתוח ותיירות נתניה (חל"ת). בעל תואר שני במדע המדינה מהאוניברסיטה העברית בירושלים
.

Councillor ADIR BENYAMINI Municipality of Netanya
www.adir-b.com

יום ראשון, אפריל 8

תקנות העיריות נציגי עירייה בתאגיד עירוני

מהפכת המינויים בתאגידים העירוניים יוצאת לדרך
בעקבות כניסתם לתוקף של התקנות החדשות בנוגע למינויי דירקטורים בחברות עירוניות צפויים חילופי גבריי בחל"ת וב"מי-נתניה". גורמים בכירים בעירייה סבורים שהיה צריך להחיל את התקנות החדשות גם על חברי המועצה חסרי השכלה אקדמאית המכהנים בתאגידים העירוניים למרות היותם על תקן נבחרי ציבור.

עם כניסתם לתוקף של תקנות העיריות (נציגי העירייה בתאגיד עירוני), תשס"ו – 2006 פרי יוזמתו של שר הפנים לשעבר, אופיר פז-פינס, צופיים שינויים מרחיקי לכת בהרכב הדירקטורים בחברות העירוניות חל"ת (חברה לפיתוח ותיירות) וב"מי-נתניה". יצוין כי לאחרונה אישרה מועצת העירייה תאגיד עירוני חדש שינהל את מתקני הספורט בעיר והתקנות החדשות יחולו גם לגביו.
מטרתן המוצהרת של התקנות החדשות הנה לשים קץ לתופעת המינויים הפוליטיים הבלתי ראויים בתאגידים עירוניים וזאת על ידי הגדרת קריטריונים ברורים בדבר כשירות הכהונה של דירקטור בחברה עירונית. הדבר יעשה באמצעות בחינת כשירותו של כל מועמד באמצעות ועדת מינויים ציבורית (בנוסח "ועדת-טירקל" דהיום, לשעבר "ועדת-רביבי"). ועדת המינויים תורכב מנציג משרד הפנים, נציג ציבור שישמש כיו"ר הועדה ומנכ"ל הרשות המקומית הרלוונטית. המינוי יהיה לתקופה של שלוש שנים בלבד.
זה המקום לציין כי דירקטוריון של תאגיד עירוני מורכב משליש חברי מועצה, שליש מעובדי הרשות המקומית ושליש מנציגי ציבור. יש להדגיש כי התקנות החדשות אינן נוגעות לכשירותם של חברי המועצה בהיותם נבחרי ציבור, אלא לעובדי העירייה ונציגי הציבור בלבד.
המשמעות האופרטיבית של כניסתן לתוקף של התקנות הנה שכל הדירקטורים המכהנים כיום, אשר מינויים לא יאושר מחדש על פי הפרוצדורה החדשה (ומועמדותם תאושר על ידי ועדת המינויים), יחדלו מלכהן בדירקטוריון.
על פי התקנות החדשות מעתה והלאה על מנת להיות כשיר להתמנות כנציג בתאגיד עירוני מטעם העירייה או מטעם הציבור יהיה על המועמד להיות בעל תואר אקדמי רלוונטי ו/או ניסיון פרקטי של חמש שנים בניהול עסקי או בכהונה ציבורית בכירה. המטרה היא כאמור להביא לפסילתם של מינויים פוליטיים בלתי ראויים.
כיום מכהנים כנציגי ציבור בחברת חל"ת: שוש ערער, חן-ציון ישראל, אלי לוזון, משה בניפלח, לולדמילה גוסקוב ודב וידר. מטעם העירייה מכהנים: דודו מימון, פול ויטל וצביקה רק. בנוגע לכהונתם של מנכ"ל העירייה ומהנדס העיר לא תתעורר בעיה שכן הם מכהנים בתפקיד מתוקף תפקידם ("אקס-אופציו"). כהונתם של שאר הנציגים תיבחן מחדש לאור העקרונות החדשים.
חבר המועצה אדיר בנימיני המכהן כדירקטור בחברת חל"ת מסר כי לדעתו "מרבית חברי הדירקטוריון בחל"ת ראויים לתפקידם ותורמים רבות לחברה. אין לי ספק שמבחינה זו החברה אולי תיאלץ להיפרד מכמה מהם בשל התקנות החדשות, בעיקר בגלל מינויים לא ראויים שנעשו במסגרת רשויות אחרות. המשפטן והסנטור הרומי, קיקרו, הגדיר זאת היטב כשאמר ש'חוקים מברכים את הכלל, לפני שמברכים את היחיד', כמו במקרה הזה התקנות החדשות רואות קודם כל את טובת התאגידים העירוניים בכל רחבי הארץ ובעניין הזה חל"ת אינה דוגמא מייצגת, שכן התפקוד שלה הוא מקצועי וענייני מאוד".
אולם גורמים בכירים בעירייה מצאו נכון לבקר את התקנות החדשות בשל העובדה שאינן חלות על חברי מועצה בשל היותם נבחרי ציבור, ומבחנה זאת העיקרון הדמוקרטי מאפשר באופן תיאורטי בחירתם של אנלפביתים מוחלטים. לטענת אותם גורמים בכירים היה מקום להכיל את הכללים החדשים גם על חברי המועצה ולא לפתור אותם מועדת הבדיקה אך ורק בגלל "שהצבור בחר בהם". לטענת אותו גורם עירוני בכיר "נבחר ציבור שאין לו את ההשכלה והרקע הדרוש יכול נזק לחברה העירונית בדיוק כמו מינוי פוליטי בלתי ראוי של נציג ציבור".
Councillor ADIR BENYAMINI Municipality of Netanya
www.adir-b.com

יום רביעי, אפריל 4

מפגעי רעש ברמת פולג


תושבי רמת-פולג זועמים על היעדר אכיפה מצד הפיקוח העירוני

למרות מספר רב של פניות לפיקוח העירוני של דיירי רחובות מעפילי אגוז והלוטם ברמת פולג ממשיכים מפגעי הרעש באזור המתנ"ס העירוני.
לטענת התושבים "מספר דיירים פשוט התייאשו ומכרו את דירותיהם ועברו למקום אחר, בגלל הרעש שממשיך עד השעות המאוחרות בכל לילה ואפילו בשעות המוקדמות של בוקר שבת".

תושבים ברמת-פולג, שכונה אשר אמורה הייתה להיות פרבר יוקרתי, חשים שאזור מגוריהם הפך להיות הכי רחוק מכך משניתן לתאר. המתנ"ס העירוני ברחובות הלוטם ומעפילי-אגוז הפך להיות מרכז משיכה של בני נוער משכונות אזור דרום העיר כולו, המתנקזים אליו ונותרים במקום במשך כל שעות הלילה המאוחרות. בני הנוער מקמים רעש, צועקים בקולי קולות ומדירים שינה מדיירי הבניינים בכל הסביבה.
למרות תלונות חוזרות ונשנות לפיקוח העירוני ולמשטרה אין כרגע פתרון באופק; אם לא די בכך, פועל פורזקטור (עמוד תאורה ענק), המאיר את מגרש הספורט של המתנ"ס בדיוק אל מול חלונות חדרי השינה של הדיירים. הפרוזקטור נכבה רק לקראת חצות.
בקשתם של דיירי האזור למעט שקט לפחות בסופי השבוע, גם היא לא נענית היות והעירייה מסרבת לטענת התושבים לנעול את שערי המגרש הכדורגל של המתנ"ס עם כניסת השבת, ומאפשרת למעשה לקיים משחקי כדור במקום ביום שישי עד השעות הקטנות של הלילה, וכן במהלך כל השבת משעות הבוקר המוקדמות. דיירי הסביבה הסובלים ממפגעי רעש במשך כל ימות השבוע מייחלים לכך לשפחות בסופי השבוע יהיה להם קצת שקט.
חבר מועצת עיריית נתניה, אדיר בנימיני, אשר קיים סיור במקום ונפגש עם נציגי התושבים טוען ש"צריך למצוא איזון אשר יבטיח מצד אחד קיום משחקים במקום אך מצד שני לא יהווה מטרד בלתי סביר לתושבים. חייבים להגביל ולתחום את מועד שעות הפעילות במגרש".
בנוגע לעניין פעילות בני הנוער בשעות הלילה, טוען בנימיני אשר מתכוון לעלות את הנושא במסגרת שאילתה בישיבת מועצת העיר הקרובה, כי המשטרה והפיקוח העירוני חייבים לשים קץ לתופעה. כמו כן, יש מקום לכבות את התאורה במקום בשעות מוקדמות יותר.
Councillor ADIR BENYAMINI Municipality of Netanya
www.adir-b.com

יום שישי, מרץ 30

אולימפיאדת ערים תואמות

חבר מועצת העיר נתניה, אדיר בנימיני, הגיש הצעה לסדר אשר תידון בישיבת מועצת העירייה הקרובה שתתקיים ב-1 לאפריל.


הצעה לסדר בנושא:

ארגון טורניר ספורט אולימפיאדת ערים תאומות
מגיש: אדיר בנימיני


רקע:
1. מועצת עיריית נתניה מתבקשת להעלות לדיון את סוגיית ארגון טורניר ספורטיבי בהשתתפות נבחרות ייצוגיות מהערים התאומות של העיר.
2. מועצת העיר מסמיכה את מחלקת הספורט העירונית לגבש תוכנית פעולה להגשמת הרעיון בפיקוחו של מנכ"ל העירייה.

דברי הסבר:

העיר נתניה כידוע החליטה למתג את עצמה כעיר הספורט של ישראל; כחלק מהחלטה זו, מוצע כי העיר תקיים במסגרת אירועי הספורט המתוכננים בקיץ הקרוב או לקראת הקיץ הבא, טורניר ספורטיבי גדול בהשתתפות נבחרות מהערים התאומות של העיר.
ארגון מעין "מיני אולימפיאדת ערים תאומות" יכול להפוך למסורת נחמדה אשר תביא העתיד לבוא לטורניר מסורתי בכל פעם בעיר אחרת; בטורניר ישתתפו נבחרות ייצוגיות מטעם הערים התאומות בלבד, במבחר מאוד מצומצם ומוגדר של ענפי ספורט, בנוסח האולימפי הקלאסי [בו התחרו נציגים מערי-מדינה (פוליס) שונים].


בברכה,

אדיר בנימיני
חבר מועצת עיריית נתניה
Councillor ADIR BENYAMINI Municipality of Netanya
www.adir-b.com

בר"מ 3781/04

חבר מועצת העיר נתניה, אדיר בנימיני, דורש מראש העירייה מרים פיירברג לקיים דיון דחוף במסגרת הועדה המקומית בהשלכות פסק הדין בר"מ 3781/04 של בית המשפט העליון.

לכבוד:

מרים פיירברג – איכר
ראש עיריית נתניה
ויו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה נתניה

ג.נ.,

הנדון: דיון בהפקת לקחי בר"מ 3781/04 בנוגע ל"תוכניות מקפיאות"

1. אתכבד להביא בפניך בקשה זו מתוקף כובעך כיו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה נתניה (להלן: הועדה המקומית).
2. בחודש אוגוסט האחרון פורסם פסק דין תקדימי בר"מ 3781/04, הועדה המקומית לתכנון ובניה נתניה נ' מרדכי הר ואח' (טרם פורסם).
3. פסק דין זה טומן בחובו סוגיות עקרוניות כבדות משקל הנוגעות לעניין תוכניות בניה "מקפיאות", וההשלכות שיש להן בנוגע לתביעות פיצויים לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965 (להלן: החוק).
4. המשמעויות מרחיקות הלכת של פסק הדין, עליה עמדו באי-כוח הועדה המקומית בטיעוניהם במסגרת רשות הערעור, מחייבת את הועדה המקומית לבצע שידוד מערכות ולהתאים את עצמה למציאות החדשה שנוצרה.
5. לאור האמור לעיל אבקשך להעלות כסעיף לסדר יומה של ישיבת הועדה המקומית הקרובה את סוגית "תוכנית מקפיאה", במטרה שחברי הועדה יוכלו לעמוד על כמות התוכניות מסוג זה השרירות וקיימות בעיר נתניה, ומהו לוח הזמנים להחלפת כל אחת מהן ב"תוכנית משחררת".
6. במאמר מוסגר ראוי לציין כי יתכן ובדברים אלה היה מקום לסיים את בקשתי זו; אולם לאור חשיבות הנושא, אני חש שמכתב פניה זה אינו יכול להיות שלם מבלי שאביע את דעתי על אופן התנהלותה של הועדה המקומית במקרה נשוא הדיון. תחושתי שהעניינים שעולים כאן דרושים דיון רחב יותר, אך טבעו של מכתב זה אינו מאפשר זאת. רוצה הייתי לשוט על פני נהר שליו , אך נסחף אני בזרם העז. אי לכך אסתפק במספר הערות מתומצתות בקליפת אגוז (in nuce).
7. אציין בראשיתו של הקשר זה, כי אילו עמדתי הייתה נשמעת בסוגיה זו, העתירה נשוא הדיון כלל לא הייתה צריכה להיות מוגשת מטעם הועדה-המקומית! טוב עשה בית המשפט בדעת הרוב כאשר דחה אותה ובשתי ידיים! יתכן ואולי אף סביר לומר כי העמדה שהציגה הועדה בעתירה הינה לגיטימית מבחינה משפטית; ברם, ברמה הציבורית ארשה לעצמי להעיר כי בעיניי מדובר בעמדה וגישה הרוויות בעזות פנים ונחישות מצח! נכון ציינה בפסקנות כב' השופטת בייניש (כתוארה אז), בפסק הדין כי התנהלותה של העותרת (הועדה המקומית) "אינה עולה בקנה אחד עם חובת ההגינות המוטלת על המערערת כרשות מנהלית".
8. בפרשה זו בולט מאוד כי הכשל המערכתי וחטאי הנעורים זועקים עד ללב-השמיים ולפיכך הם דורשים ליבון רציני ומחושב; זאת על מנת שנבטיח שמקרים מסוג זה לא יחזרו על עצמם בעתיד לבוא.
9. ראשית, יש לבדוק מדוע תוכנית "זמנית" שהייתה אמורה להקפיא את זכויות הבניה במקום למשך שנתיים בלבד התארכה למשך 14 שנה??? שנית, ובנוסף לכך, עולות שאלות קשות בנוגע לאופן התנהלותה של הועדה המקומית בפרשה זו; היכן נעלמה חובת האמון וההגינות כלפי תושבי העיר? היכן נעלם הרספקט לזכויות הקנייניות שלהם? כיצד נוצר מצב בו העירייה עצמה טענה בפני חלק מבעלי הקרקעות כי המועד הנכון להגשת התביעות הוא עם כניסתה לתוקף של "התוכנית המשחררת", היא ניסתה לפתע פתאום (בצער חסר הגינות ועז מצח), לטעון להתיישנות התביעה עם אישורה של התוכנית המשחררת?
10 דווקא כמי שהוא חלק מהוועדה המקומית שעתירתה נדחתה, אני חש צורך עז לציין כי במקרה דנן צדק בית המשפט כשפסק שהוועדה לא תהנה הפעם מפירות העוולה אותה ביצעה לכאורה כלפי אותם התושבים!


בברכה,

אדיר בנימיני
חבר מועצת העיר
וחבר הועדה המקומית לתכנון ובניה


העתקים:
הרב שמעון שר – מ"מ יו"ר הועדה המקומית
חברי הועדה המקומית לתו"ב נתניה
עו"ד נילי ארז- יועמ"ש עיריית נתניה
אדר' פול ויטל – מהנדס העיר.


Councillor ADIR BENYAMINI Municipality of Netanya
www.adir-b.com

יום שלישי, מרץ 20

טור אישי: רפורמת בראון ברשויות המקומיות

בין דמוקרטיה לשלטון יחיד/ אדיר בנימיני

חלק מרפורמת שר הפנים להתנהלות מועצות הערים מחזק יתר על המידה את כוחו הגדול מידי גם כך של ראש הרשות המקומית, לדעתו של אדיר בנימיני, חבר מועצת העיר נתניה. לשר הפנים, רוני בראון, יש לו משפט אחד לומר: "לא נותנים לשואל לשמור על התרנגולות רק בגלל שיש לו ניסיון בלול".

"אופיים של שני המשטרים (דמוקרטיה ושלטון יחיד) זהה. בשניהם שולטת העריצות של הטובים ביותר שבאזרחים. החלטות העם במשטר האחד זהות להוראות ולצווים שבמשטר האחר. הדמגוג ממלא תפקיד מקביל לתפקידו של החנפן: לאחד ולשני השפעה רבה – לחנפן על העריצים; לדמגוג זה עיסוק בבני העם" (אריסטו, "פוליטיקה", ספר ד', פרק 4).
בחרתי לפתוח מאמר קצר זה בדבר של אריסטו בדבר קווי הדמיון שקיימים לכאורה בין משטר יחיד למשטר דמוקרטי; זאת בעקבות הרפורמה אותה מתכוון שר הפנים, ח"כ רוני בראון, לקדם ברשויות המקומיות. בין יתר כוונותיו ותוכניותיו קיימת הצעה לקצוב ולצמצם את זכות הדיבור של חברי המועצה (מ-10 ל-5 דקות על כל נושא), וכן לאפשר לראש העיר את הזכות להוציא החוצה חבר מועצה המפריע לאחר 3 קריאות לסדר.
שר הפנים בראון הוא לדאבוננו לא הראשון (וכנראה גם לא האחרון), שיושב בכיסא נכבד זה ורואה עצמו כפטרונם של ראשי הרשויות בישראל וכמקדם האינטרסים שלהם. במרכזה של גישה זו, שהייתי מכנה אותה "פרו ראשי רשויות", עומדת התפיסה שחברי מועצת העיר הינם לא יותר מאשר "חבורה של נודניקים", שכל מה שהם עושים זה להפריע לראש הרשות לנהל את ענייני העיר כאוות נפשו. זוהי גישה אנטי-דמוקרטית מובהקת אשר פוגעת ביכולת של חברי המועצה לבקר ולפקח על עבודת הרשות המקומית, ולשמש כפה של הציבור אשר בחר בו.
מן המפורסמות כי אחד העקרונות החשובים במשטר הדמוקרטי הוא שזכויות המיעוט נשמרות על ידי חופש הויכוח וההצבעה, וכעת מתכוון שר הפנים לפגוע גם בזכות אלמנטארית זאת. מניסיוני, ישנם לא מעט נושאים כבדי משקל שעולים לדיון במועצת העיר שקשה למצותם אפילו בעשר הדקות שמוקצבות על פי החוק כלשונו היום, קל וחומר שבחמש דקות יהיה זה בלתי אפשרי לעשות זאת.
אם לא די בזאת מתכוון שר הפנים לאפשר לראש העירייה לסלק החוצה חברי מועצה מהאולם ש"לא מדבר לעניין"; לא בכל מועצות הערים יש יו"ר מועצת עיר, שתפקידו לנהל את הישיבות (בדומה ליו"ר הכנסת). במרבית הרשויות מנהל את הישיבות ראש הרשות בכבודו ובעצמו. משמע יינתן כאן כלי בידיו להוציא החוצה חברי אופוזיציה שדבריהם לא מוצאים חן בעיניהם. הארי טרומן, אחד מגדולי הנשיאים של ארה"ב במאה הקודמת, הגדיר נכון את מה ששר הפנים עומד לעשות במקרה זה כשאמר כי "לא נותנים לשועל לשמור על התרנגולות רק בגלל שיש לו ניסיון בלול"!. אין מקום להעניק את הפריבילגיה הזאת לראש העיר בטרם יתוקן החוק כך שכל המועצות המקומיות (כיום הדבר מוגבל לרשויות עד 21 חברי מועצה בלבד הודות לתיקון לחוק של ח"כ לשעבר אילן ליבוביץ).
אינני יודע בוודאות מה גרם לשר הנכבד לצאת עם הרפורמה הזאת, יתכן וצור מחצבתה בדברים שנעשים ברשויות אחרות, כגון מה שנחשף בתוכנית "עובדה" מהשבוע שעבר. בכתבה שודרו חילופי דברים קשים בין ראש עיריית-יהוד לחבר מועצת העיר שלו.
לא אכחד שאין לי כמובן את אפשרות להעיד על הנעשה בערים אחרות, אולם עם זאת, אין לי גם ספק שאם שר הפנים הנכבד היה מעיין במספר פרוטוקולים של עיריית נתניה, הוא היה מגלה שהדיונים הם עניינים ביותר, ושכמעט אין בכלל פיליבסטרים מכל סוג שהוא. אני ועמיתי למועצת העיר חלוקים בנושאים רבים, אך במרבית המקרים הויכוחים הם ברמה מכובדת וגבוהה.
אבקש לציין בהקשר זה כי בעוונותיי יצא לי לצפות לא מעט בשידורי ערוץ הכנסת (99), ואני יכול קבוע די בפסקנות כי בישיבת מליאה אחת של הכנסת ישנם יותר פיליבסטרים מיותרים, מאשר בכל ישיבות מועצת עיריית נתניה מתחילת הקדנציה! בכנסת יושבים לא מעט חברים ש"המומחיות שלהם" זה לעלות לדוכן כמעט בכל נושא, לנצל את זמן השידור ולדבר על מה שהם רוצים אך ממש לא לעניין.
ארהיב עוז להציע למר בראון לפעול לצמצום זמן הדיבור המוקצב לחברי הכנסת, בטרם הוא קוצב את זמן הדיבור של חברי מועצות הרשויות המקומיות הקצר ממילא. ואם כבר בעצות עסקינן הייתי מפנה אותו לדבריו של ח"כ יוסף שופמן, מתנועת "חירות", כור-מחצבתו הפוליטי של השר בראון, במהלך הדיון על הצעת חוק לבחירה ישירה של ראשי רשויות. הצעת החוק ההיא מטרתה הייתה להחליש עד כמה שניתן את מעמד חברי מועצות העיר, אשר לטענת נציגי מפא"י באותה העת הביאה לבחירת ראשי הערים בשיטה של "קנוניה".
לתשומת לב שר הפנים הנוכחי, ח"כ שופמן, טען בדבריו כי ההצעה נולדה בראשו של ראש הממשלה דאז, דוד בן-גוריון, כאב-טיפוס לשיטה שהיה רוצה להנהיג גם במישור הארצי. לטענת ח"כ שופמן, מטרתו של בן-גוריון בבחירה הישירה של ראשי הרשויות הייתה ליישם את שיטת "המלך הפילוסוף" מבית מדרשו של אפלטון. לשיטתו של שופמן, לאחר שלכאורה נכשל בכך ברמה הארצית, נולדה הכוונה ליישם אותה במישור המקומי תחילה.
לצערנו לא ניתן לומר שיש לנו הרבה "מלכים-פילוסופים" שעומדים בראש הרשויות המקומיות בישראל, אבל על פי המודל והכוונות של השר בראון אנחנו בהחלט מתקרבים צעד נוסף לקראת שלטון יחיד במישור המוניציפאלי. מן הסתם הרפורמה מקטינה ומחלישה במקביל את המימד הדמוקרטי הנעלה שהולך ונעלם ברשויות המקומיות.

הכותב: אדיר בנימיני – חבר מועצת עיריית נתניה וחבר דירקטוריות חל"ת (החברה לפיתוח ותיירות נתניה). בעל תואר שני במדע-המדינה מהאוניברסיטה העברית בירושלים.Councillor ADIR BENYAMINI Municipality of Netanya
www.adir-b.com

יום חמישי, מרץ 15

אושר התקציב לקרן יוצרים צעירים


מועצת עיריית נתניה אישרה את התקציב להקמת קרן יוצרים צעירים


במסגרת עידכון תקציב אושרו 60 אלף ש"ח לטובת הקרן שמטרתה תמיכה באומנים ויוצרים צעירים בני העיר הנימצאים

בתחילת הדרך. ראש העירייה נענתה והסכימה להוציא לפועל את הרעיון אותו מנסה לקדם כבר למעלה משנתיים חבר מועצת העיר נתניה, אדיר בנימיני

ראש עיריית נתניה, מרים פיירברג-איכר, הוציאה לפעול את הבטחתה לתת מימון לקרן לטובת יוצרים צעירים אותו הגה חבר מועצת עיריית נתניה, אדיר בנימיני. הקרן תתיתן תמיכה לאומנים ויוצרים בני העיר הנימצאים בתחילת דרכם בתחום. מועצת העיר נתניה אישרה בישיבתה האחרונה סכום של 60 אלף ש"ח לטובת הקרן.

ח"מ אדיר בנימיני: "זהו יום חג לאומנות ולתרבות בעיר, אין ספק שהקרן הזאת תוכל לסייע ליוצרים ואומנים בעלי פוטנציאל לפרוץ החוצה. כידוע הפריצה הראשונית היא הקשה ביותר, ולא מעט יוצרים מוכשרים נבלמים בשל כך. אני רוצה להאציל מברכתי לראש העירייה על כך שגילתה קשיבות לנושא ולחשיבות קידום התרבות היוצרת בעיר. רק הודות להסכמתה ניתן היה להוציא את הנושא לפועל ואני שמח שהוא יצא לדרך".

כספי הקרן יחולקו לאומנים על בסיס כישורים. תוקם ועדה ציבורית המורכבת מבר-סמכא בתחום אשר תפקידם יהיה לבור את הבר מתוך התבן ולהחליט מיהם האומנים הראויים ובעלי הפוטנציאל לקבלת התמיכה. ראש העירייה בישרה במהלך הישיבה כי ח"מ בנימיני יהיה חבר בועדה.

כזכור, מדובר ביוזמה אותה מנסה בנימיני לקדם אותו במשך שנתיים ההצעה לסדר המקורית הועלתה לראשונה בתחילת שנת 2005 וזכתה לרוב במועצת העיר, כאשר לא מעט חברים בקואליציה העירונית תמכו בה. כבר אז עוצבה מטרת הקרן הינה לסייע לאומנים צעירים, בני נתניה, להוציא ספר ביכורים או דיסק ראשון. מועצת העיר דנה בעקבות כך בעניין בישיבת המועצה שהתקיימה חודש אפריל 2005; אולם, בתום הדיון, הצעת ההחלטה נפלה ברוב חברי הקואליציה. השבוע כאמור השתנתה המגמה וההצעה זכתה לרוב ותיושם בקרוב .


Councillor ADIR BENYAMINI Municipality of Netanya
www.adir-b.com

ביטול ישיבת המועצה של חודש אפריל


האופוזיציה תטרפד את הצעת העירייה בנוגע לדחיית ישיבת חודש אפריל
מנכ"ל העירייה העביר אתמול פקס בו הוא מבקש מחברי המועצה לחתום על הצעתו לדחות את ישיבת המועצה (מן המניין) של חודש אפריל ליום חמישי ה-19/04/2007. זאת בשל חג הפסח וכן בשל ימי הזיכרון לשואה ולחללי מערכות ישראל וכן יום העצמאות.אולם הצעה זו נוגדת את הוראות סעיף 4 לתוספת השניה בפקודת העיריות הקובעת מפורשות שישיבות מועצה יתקיימו אך ורק במשך 15 הימים הראשונים של כל חודש קלנדרי. יש בכך הגיון רב, כי הדבר יוצר הסתמכות לגבי מועד קבוע ותחום להתקיימות ישיבות מועצה ומבטיח פער סביר בין ישיבה לישיבה.
חברי האופוזיציה במועצת העיר, אדיר בנימיני והרצל קרן כבר הודיעו כי בכוונתם לפעול לטירפוד היוזמה בשל היעדר החוקיות שלה, ובכוונתם לרתום למהלך גם חברי אופוזיציה וקואליציה נוספים בטענה כי "לא יתכן שחברי מועצה יתנו את ידם לפעולה המנוגד להוראות החוק". כמו כן יש לציין כי מימלא קיימת כוונה לקיים ישיבת מועצה כבר בתחילת חודש מאי, רק שבועיים לאחר מכן. אי לכך, אין מקום לקיום שתי ישיבות מועצה מן המניין בטווח של שבועיים בלבד.
חברי המועצה הרצל קרן ואדיר בנימיני סבורים כי מוטב לבטל לחלוטין את הישיבה המתוכננת לחודש אפריל עקב ריבוי האירועים בחודש זה, ולעשות שימוש בסעיף 3 לתוספת השניה אשר מאפשר למועצה שלא לקיים ישיבה פעמיים בשנה לפי שיקול דעתה.


Councillor ADIR BENYAMINI Municipality of Netanya
www.adir-b.com

יום שני, פברואר 26

מונופול המודעות


נשבר המונופול בנוגע לפרסום מודעות לפי חוק התכנון והבניה

בעקבות מחאה אותה הוביל חבר מועצת העיר נתניה, אדיר בנימיני, תהיה מעתה תחרות בתחום זה באופן שיוזיל את השרות לאזרח.
הפעם החליטו בעירייה להימנע מלהעניק את המכרז לחברה אחת אלא ל-3 חברות שיתחרו ביניהם ויעניקו לאזרח אלטרנטיבה מבחינת מחיר.
למכרז ניגשו 6 חברות כאשר כאמור לבסוף נבחרו 3

אדיר בנימיני: "אני שמח שהצלחנו לשבור את המונופול של חברה אחת אשר התושבים חוייבו לפעול רק דרכה. אני מברך את הגורמים בעירייה שקיבלו את עמדתי בדבר מקור הסמכות הבעייתי, והפגיעה הקשה בחופש העיסוק שבאה לידי ביטוי בהחלטה הדרקונית להפקיד את הנושא בידיה של חברה אחת בלבד. אילו הדבר לא היה משתנה אין לי ספק שאילו הדבר היה נעמד לבירור משפטי שהייתי זוכה בעתירה. לא היה לעירייה מקור סמכות לפעול כפי שפעלה עד כה שפגעה מאוד בזכויות התושבים אשר לא מעט מהם התלוננו על גובה מחיר השרות שנאלצו לשלם".

Councillor ADIR BENYAMINI Municipality of Netanya
www.adir-b.com

יום שני, פברואר 19

דיון שמות רחובות באקדמיה ללשון עברית

בנימיני יופיע באקדמיה ללשון עברית בנושא
"שמות רחובות"

חבר מועצת עיריית נתניה, אדיר בנימיני, הוזמן לנאום בדיון באקדמיה ללשון עברית בירושלים ביחד עם עוד 3 חברי מועצה מרחבי הארץ, בנוגע לנושא "שמות רחובות בישראל"
חבר מועצת עיריית נתניה, אדיר בנימיני, הוזמן להשתתף בדיון הנוגע לשמות רחובות בישראל במסגרת השתלמות של מתעתקים באקדמיה ללשון עברית בירושלים. בנימיני שמעולם לא הסתיר את החשיבות שהוא מיחס לנושא במובן הערכי שלו, נאבק כזכור בכוונת ראש העירייה לכנות קבוצת רחובות ב"קריית-השרון" על שם עצים וצמחים. כזכור בדיון שהתקיים על כך במועצת העיר אמר בנימיני כי מדובר בהצעה "שטחית, סתמית ורדודה אשר מסמלת את השחיקה ואובדן הערכים שמאפיינת את החברה הישראלית, המעדיפה שמות עצים וצמחים שאין כל ערכים בצידם. במקום להנציח את שמם של אישים חשובים שתרמו לאנושות, העדיפו בעירייה לקדם הצעה שטחית הכוללת עצים שלא ברור מה תרומתם מבחינה ערכית-תרבותית לעולם".
בנימיני הציע שמות אלטרנטיביים של אישים אשר תרמו רבות לאנושות וגם לעם היהודי אשר שמם טרם הונצחו באמצעות רחוב בעיר נתניה: אנה פרנק, ראול וולנברג, ברוריה, שלומציון המלכה, מלכת שבא, זיגמונד פרויד, גוסטב מאלר, פליקס מנדלסון, קרל פופר, הארי טרומן''.
זה המקום לציין כי האקדמיה ללשון העברית היא "המוסד העליון למדע הלשון העברית" לפי חוק שקיבלה הכנסת בשנת 1953. תפקידה הוא לכוון את התפתחות הלשון העברית על יסוד חקר הלשון לתקופותיה ולענפיה. האקדמיה היא המוסד הפוסק בתחום הלשון, והחלטותיה בענייני דקדוק, כתיב, מינוח ותעתיק שנתפרסמו ב"רשומות", מחייבות את מוסדות המדינה.
ח"מ אדיר בנימיני: "אני חש כי זכות גדולה נפלה בחלקי להופיע במסגרת דיון שמארגן המוסד החשוב והיקר הזה שהערכתי אליו גדולה. מן הסתם, יש לי הרבה מה לומר בנושא. אדבר בעיקר על ההתדרדרות המוסרית, תרבותית ואינטלקטואלית ממנה סובלת מדינת ישראל בכלל ועיריית נתניה בפרט, בנוגע לקביעת שמות רחובות בשנים האחרונות. מה שקרה לאחרונה עם שמות הרחובות בקריית-השרון היא הוכחה בולטת לכך".Councillor ADIR BENYAMINI Municipality of Netanya
www.adir-b.com

יום שבת, פברואר 10

סיכום איזכורים עיתונות מקומית 2006

עלייה חדה בכמות האזכורים של בנימיני בעיתונים "אמצע נתניה" ו"השבוע בנתניה" מרשת מקומונים בשרון


ירידה קל של כ-10% נרשמה ב"חדשות נתניה" שבו השנה השלישית ברציפות מופיעים מספר האיזכורים הרב ביותר.
ב"בקול השרון" נמשכת הייציבות סביב ה-20%

כמדי שנה מתפרסמת באתר זה סקירה שנתית של כמות האזכורים בעיתונות המקומית בעיר נתניה של חבר המועצה, אדיר בנימיני; ראוי לציין כי הנתונים לגבי כמות האזכורים מתייחסת אך ורק לעיתונות המקומית הכתובה, ואינה כוללת את האזכורים ברדיו המקומי
(FM90 "רדיו אמצע הדרך"),
ולא את אתרי האינטרנט העוסקים בין היתר בנעשה בעיר נתניה ("כאן נעים" ו-"קקטוס").


חבר מועצת עיריית נתניה, אדיר בנימיני, אוזכר בעיתונות המקומית בנתניה 187 פעמים בשנת 2006; המדובר בירידה קלה בהשוואה לשנת 2005.


כמות האזכורים הגבוהה ביותר נרשמה זו השנה השלישית ברציפות בעיתון "חדשות נתניה" (רשת שוקן) אשר עומד על שיעור של 29% לעומת 39% בשנת 2005


זינוק מטאורי ומרשים ביותר בכמות החשיפה נרשם בעיתון "אמצע נתניה" (ידיעות תקשורת) 12.18% בשנת 2005 ל-24% בשנת 2006. ניתן להסביר זאת בשיתוף הפעולה הפורה של בנימיני עם העיתונאי, גיא ליברמן, אשר עובד כיום במקומון אחר של הרשת - "על השרון" ומסקר את הערים הרצליה ורעננה.

עליה בולטת ומרשימה נרשמה גם בעיתון "השבוע בנתניה" מרשת מקומונים בשרון מ-11.34% בשנת 2005 ל-18.2% בשנת 2006.

יציבות איתנה נרשמת זו השנה השלישית ברציפות במקומון העצמאי והבלתי תלוי "קול השרון" סביב 20% חשיפה. בשנת 2006

אוזכר שמו של בנימיני 19.35% לעומת 21.8% בשנה הקודמת 2005

כמו בשנה שעברה מציין בנימיני לטובה את התקשורת המקומית בנתניה: "נתניה התברכה בכך שבעיר פועלים מספר רב של ערוצי תקשורת העוסקים במה שמתרחש בעיר. בעת האחרונה ישנה תנופה חזקה בתחום האינטרנט, שגם שם הסיקור מקצועי מאוד ומהווה אולי את העתיד גם בתחום התקשורת המקומי. יש כמובן לברך על כך. בנוסף לכך על גלי האתר פועלת תחנת רדיו אזורית חזקה, "אמצע הדרך" העוסקת גם באקטואליה מקומית. לאחרונה הצטרף בתחום זה שחקן חדש וזהו רדיו "קול נתניה" (רדיו הסטודנטים של "המכללה האקדמית נתניה"), אשר מקדיש גם הוא מקום נרחב לנעשה בעיריית נתניה ולא רק מההיבט הסטודנטיאלי".

Councillor ADIR BENYAMINI Municipality of Netanya
www.adir-b.com

יום רביעי, ינואר 31

טור אישי - אדיר בנימיני

לשמור על העיקרון: רב אחד לעיר אחת/ אדיר בנימיני

בישיבת המועצה הקרובה שתתקיים ביום ראשון הקרוב, מתכוונת ראש העיר להביא ככל הנראה לדיון את הסוגיה הטעונה בדבר הכוונה למנות רב ראשי אשכנזי לעיר נתניה. משרה אשר עומדת מיותמת כבר למעלה מעשרים שנה, עת פינה את המשרה הרב ישראל לאו אשר נבחר באותה העת לרבה הראשי של העיר תל-אביב-יפו (בסיבוב הראשון שלו בתפקיד זה).


באופן טבעי עולה במצב שכזה השאלה מדוע דווקא עכשיו? אם הסתדרנו עד כה עם רב אחד במשך למעלה מעשרים שנה, ושימרנו בקנאות את העיקרון של "רב אחד לעיר אחת", מה נשתנה בעצם?


הערכתי הינה שדבר בעצם לא נשתנה למעשה! לדידי הדבר היחיד שאולי השתנה הוא היווצרותו של מועמד לתפקיד מבית מדרשה של ראש העיר ומקורביה. כך שבפנינו עוד מקרה בו "הלך החבל אחרי הדלי" או שמה נלך לפי המטפורה הדי נדושה בעת האחרונה שקודם ירו בלשכת ראש העירייה את החץ ורק אחר כך סימנו את המטרה...


אין זה סוד שהמועמד המועדף על ראש העירייה לתפקיד הוא תא"ל (במיל) הרב ישראל וייס; הדבר נחשף בעיתון "חדשות נתניה" לפני קצת יותר מחודש. למרות זאת, הנני סבור כי לגבי עצם ההחלטה למנות רב ראשי אשכנזי, לא התקיים הדיון הציבורי הנאות והמתבקש בנוגע לעצם הצורך באיושו.


הייתי אפילו מקצין ואומר כי אילולי החשיפה בעיתונות המקומית, הדרך שבא עומדת ההחלטה להתקבל מזכירה לא במעט את האופן שבו מינה שר המשפטים לשעבר, צחי הנגבי, את המאמן המשפטי שלו, השר וח"כ דהיום, רוני בראון, לתפקיד היועמ"ש לממשלה. עד כה לא שמענו כל התבטאות פומבית של פיירברג בנושא, גם לא במועצת העיר ולמיטב ידיעתי לא עדיין פורסמה כל הודעה רשמית ייזומה מטעמה על ידי הדוברות העירונית, עם נימוקים שעומדים מאחורי ההצעה.


יש לזכור כי אין מדובר בעניין של מה בכך, מדובר בהחלטת כבדת משקל שבצידה הוצאות כספיות גבוהות מאוד למשלם המיסים העירוני. עלות המשרה הזאת מוערכת בכ-60 אלף ₪ בחודש לפחות. המדובר בנטל כספי כבד מאוד על הציבור בכלל ועל המועצה הדתית בפרט, אשר מרבית התקציב שלה מופנה גם כך לטובת תשלום משכורות.


עוד יצוין בהקשר זה כי בניגוד למשרת הרב הראשי לישראל אשר קצובה ל-10 שנים בלבד, הרי בנוגע למשרת רב-עירוני מדובר ב"משרה לכל החיים". משמע שמי שיבחר, אם וכאשר זה יקרה, נאחל לו שיחייה עד 120, הרי שיתכן ומדובר בהתחייבות כספית של העירייה למשך 40 שנה ואולי אף יותר. חישוב גס ומהיר יגלה כי בנוגע לעלויות השכר בלבד מדובר בהוצאה של כ-29 מיליון שקלים! זאת מבלי לקחת בחשבון את הוצאות הנלוות כמו רכב שרד, הפטור מארנונה מתוקף התפקיד ועליות נוספות שיעיקו מאוד על הקופה הציבורית!


נושא מינוי הרב האשכנזי יופיע כפי שמסתמן בסדר היום של מועצת העיר שיופץ מחר, וזה אולי מבדיל אותו מעט מהפרשיה המפורסמת של מינוי רוני בראון, שנשלף כידוע תחת סעיף השונות בישיבת הממשלה. עם זאת, לא נעשה כאן סיור מוחות ציבורי שמתבקש לפני קבלת החלטה בעלת משמעויות כלכליות כל כך נרחבות כמו במקרה הזה. חלק גדול מחברי המועצה איתם שוחחתי בימים האחרונים, כלל לא ידעו שהנושא נימצא על סדר היום וגם אני באופן אישי גיליתי את העניין די באקראי.


על מנת לקבל החלטה נכונה ונבונה בעניין זה, ולעמוד היטב על השאלה בדבר הצורך בעצם איוש התפקיד, מן הראוי שמועצת העיר תארח את ראשי הציבור הדתי בנתניה במטרה לשמוע מהם את תובנותיהם. כמו שזה נראה כרגע יש תחושה מאוד חזקה באוויר של ניסיון להרדים את המערכת.


בית ספר שובו

הצעה לסדר בנושא:

סמל העירייה בשלט בית הספר "שובו"
מגיש: אדיר בנימיני

רקע:
מועצת עיריית נתניה מתבקשת להעלות לדיון את סוגיית הטבעת סמל העירייה על שלט בית הספר "שובו" הפועל כרגע בתוך מתחם "בית ליגת נשים" ברח' מקדונלד בעיר.

דברי הסבר:

כפי שנחשף בעיתון המקומי "חדשות נתניה" מאת הכתבת, קרן שמש, "הוצב לאחרונה בכניסה לבית הספר ("שובו" – א.ב) שלט ענק, ותושבי האזור אשר מחו על מיקומו של בית הספר ברחוב הצר, הופתעו לגלות כי על השלט מתנוסס סמל העירייה" (חדשות נתניה 19/01/2007, עמ' 26).
הטבעת הסמל העירוני בשלט בית הספר מהווה למעשה חותמת סמלית ורשמית דה-פאקטו, להכרה של העירייה בפעילותו של בית הספר במקום וגושפנקא להעמדת הפנים שיוחסה לבכירי העירייה על ידי חלק מתושבי הרחוב בעבר, בעת שנאבקו למען זכויותיהם.
הישנו אדם אחד בעולם כולו, בר-דעת, שיכול, ידו על לבו, שכלו בראשו, לומר כי הוספת סמל העירייה לשלט בית-הספר, אינה אליה הכרה דה-פאקטו בפעילותו במקום? אם ישנו אדם כזה, הרי שבעמדתו קיימת סתירה לוגית מובנת ועמדתו אינה יכולה בשום אופן לדור בכפיפה אחת עם השכל-הישר!
התמימות הקרתנית שמנסים אולי ליחס לתושבי הרחוב מקדונלד אינה במקומה, שכן הם יודעים היטב את אשר לפניהם, מי נהג בהעמדת פנים שאין קטנה ממנה וגם מי אין בו שמץ של אמת פנימית!
ניתן להשתומם לעיתים קרובות עד כמה מגיע כישרונם של נציגי ציבור מסוימים בעיריית נתניה לידי שלמות, כאשר ברצונם לאחוז את החבל בשני ראשיו. אולם פעלול אקרובאטי זה לא יכול להתקיים לאורך זמן רב...
בברכה,

אדיר בנימיני
חבר מועצת עיריית נתניה

Councillor ADIR BENYAMINI Municipality of Netanya
www.adir-b.com