סה"כ צפיות בדף

יום שלישי, יוני 27

נוהל פרסום סעיף 149 לחוק התכנון והבניה


תושבים מתלוננים: במנהל ההנדסה מחייבים אותנו לפרסם מודעות באמצעות חברה אחת
ח"מ אדיר בנימיני מתכוון לבחון את חוקיות הדרישה לפרסם מודעות לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה אך ורק באמצעות חברה אחת.
חוק התכנון והבניה (סעיף 149 תיקון 26) מחייב פרסום בשלושה עיתונים (2 עיתונים ארציים ועיתון מקומי אחד). על פי מידע שהגיע לידיו של חבר מועצת העיר, אדיר בנימיני, תושב אשר מגיע לשלב התכנוני בו עליו לפרסם על פי חוק את תוכנית הבניה שלו, נימסר לו כי עליו לעשות זאת לכאורה רק באמצעות חברה לה יש חוזה עם עיריית נתניה.
לטענת תושב שפנה לבנימיני, התעריפים שגובה החברה גבוהים משמעותית מתעריפי הפרסום אותם יכול היה להשיג בעצמו.חבר מועצת העיר, אדיר בנימיני, מתכוון לבדוק את חוקיות הדרישה, על בסיס איזו סמכות יכולה הועדה המקומית לדרוש ממגישי התוכניות לפרסם באמצעות חברה אחת ספציפית ובעיתונים ספציפיים. מעבר לשאלת מקור הסמכות, יש כאן גם פגיעה לכאורה בחופש העיסוק.
ח"מ בנימיני פנה במכתב לראש העירייה מרים פיירברג-איכר, במטרה לקבל הבהרות
אדיר בנימיני: "ניתן לזהות כאן פגיעה קשה בחופש העיסוק, ולשם כך זקוקה העירייה הסמכה בחקיקה ראשית; חוששני שהסמכה כזאת אינה קיימת, משמע, הדרישה בטלה מעיקרה ומהווה חריגה מסמכות".
להלן מצ"ב נוסח המכתב שהועבר בעניין זה לראש עיריית נתניה:
יום שלישי 27 יוני 2006
‏א' תמוז תשס"ו
לכבוד:

גב' מרים פיירברג-איכר
ראש עיריית נתניה
ויו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה

ג.נ.,

הנדון: ביטול נוהל פרסומים בלעדי לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה - חברת "טלנכסים"

הנני פונה אליך מתוקף תפקידך כיו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה ובעקבות תלונה של תושב העיר, שהתקבלה אצל הח"מ בעניין נוהל פרסומים ומסירת הודעות לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965 (להלן: חוק התכנון והבניה).
בכוונתי להביא בפניך את דרשתי להורות על ביטול נוהל להלן (אם קיים) באופן מיידי! לטענת התושב, כאשר הגיע לשלב בו עליו לפרסם את דבר הליך הבניה המתוכנן על פי הסעיף הנ"ל, נימסר לו על ידי עובדי הועדה המקומית טופס מטעם חברת "טלנכסים", ונאמר לו מפורשות כי רק באמצעותם יש לפרסם את הדרוש פרסום לפי חוק.
התושב התקומם היות ולטענתו יכול היה להשיג תעריף מוזל יותר ממה שהוצע לו בחברה הנ"ל, המפרסמת את המודעות ב-3 עיתונים מסוימים ומוגדרים. יצוין כי על הטופס שנימסר לתושב מצוין כי הפרסום נעשה בשלושת העיתונים המוזכרים "על פי דרישת הועדה", וכי מדובר במחיר מחירון "במסגרת חוזה עם עיריית נתניה".

לאור האמור לעיל אבקש לברר את הדברים הבאים:
האם עיריית נתניה אכן התקשרה בחוזה המחייב את תושבי העיר לפרסם הודעות בתחום התכנון והבניה באמצעות חברת "טלנכסים" בלבד?
מהו מקור הסמכות עליו מסתמכת הועדה המקומית, אם וכאשר היא דורשת לפרסם הודעות באמצעות חברה זו בלבד?

להזכירך עקרונות חופש העיסוק הינם בגדר זכות חוקתית, ולשם התניה או פגיעה בהם זקוקה הרשות המנהלית להסמכה מפורשת בחקיקה ראשית. במידה והרשות אינה יכולה לעמוד בנטל זה, הרי שההוראה מסוג כזה בטלה מיסודה.
מיותר לציין כי מתן הוראה המחייבת תושב לפרסם אך ורק באמצעות גורם ספציפי ומוגדר, ובעיתונים ספציפיים ומוגדים, מהווה לכאורה פגיעה ברורה בחופש העיסוק, הן של הצרכן והן של נותן השרות, וככזו הינה אסורה בתכלית האיסור.
יצוין גם כי מעיון אותו ערך הח"מ, בחוק התכנון והבניה, לא נמצאה כל הסמכה הקובעת כי הועדה המקומית רשאית לקבוע באילו עיתונים ספציפיים יש לפרסם, אלא הנחיות כלליות המציינות את סוג העיתון (מקומי/ארצי).
למען ההגינות עלי לציין, כי במידה ולא תתקבל תגובה ב-14 הימים הקרובים, בכוונת הח"מ לפעול בכל האמצעים העומדים לרשותו, במטרה לבצע בירור מעמיק של חוקיות הסוגיה הנדונה.


בברכה,

אדיר בנימיני
חבר מועצת העיר נתניה

העתקים:
עו"ד רוני בראון – שר הפנים
ד"ר שוקי אמרני – יו"ר הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
עו"ד נילי ארז – יועמ"ש עיריית נתניה.
אדר' פול ויטל – מהנדס עיריית נתניה.

Councillor ADIR BENYAMINI Municipality of Netanya
www.adir-b.com

יום שני, יוני 19

הצעה: שיקום קולנוע שרון והפיכתו להיכל התרבות החדש


בנימיני מציע: היכל התרבות החדש ב"קולנוע שרון"

בעקבות ההחלטות שהתקבלו הערב (19/06/06) בועדת שימור אתרים המקומית, בנוגע לשימור "קולנוע שרון", קורא ח"מ אדיר בנימיני, לראש העיר, מרים פיירברג-איכר, לפעול במסגרת תוכנית השימור, להפיכת המקום להיכל התרבות העירוני הנוסף של העיר.

כזכור במסגרת תוכנית הפיתוח שאישרה לאחרונה מועצת העיר, בעקבות הלוואת ה-100 מיליון ₪, הוצגה כוונה להקים היכל תרבות חדש ומפואר. בנימיני טוען שנוצרה כאן הזדמנות פז, לשפץ את קולנוע שרון ולהפוך אותו להיכל עירוני, בעקבות ההכרזה עליו כאתר לשימור. זאת כמובן כחלופה לתוכנית להביא לבניית היכל תרבות חדש מהיסוד.

ח"מ אדיר בנימיני: "במקום להקים היכל חדש מהיסוד, ניתן להשקיע את המשאבים בשיפוץ היסודות הקיימים של "קולנוע שרון". כמי שביקר במקום לא אחת ולא פעמים, וראה אותו בשיא תפארתו, עצוב לי לראות את מצבו העגום כיום. מדובר ללא ספק באחד הסמלים המובהקים של העיר, וראוי לה לעיר נתניה שהמקום ישחזר את ימיו המפוארים כקדם. הפיכת המקום להיכל תרבות מודרני יכול להיות פתרון הולם".


Councillor ADIR BENYAMINI Municipality of Netanya
www.adir-b.com

יום שבת, יוני 17

חבר מועצת העיר אדיר בנימיניאדיר בנימיניחבר מועצת העיר


Councillor ADIR BENYAMINI Municipality of Netanya
www.adir-b.com

יום רביעי, יוני 14

מועצת העיר קיבלה הצהרת ניגוד העניינים של חברי מועצת העיר


בצעד מפתיע הודיע יו"ר המועצה, עו"ד יורם זנו, עוד בטרם החל חבר המועצה, אדיר בנימיני, להציג את הצעתו בנוגע להצהרת ניגוד העניינים של חברי מועצת העיר, כי היא מתקבלת כלשונה.

בנימיני ציין באוזניי המועצה כי ישנם חברי מועצה הנימצאים בניגוד עניינים בשני מישורים:

חבריי מועצה בעלי קרובי משפחה המועסקים במערכת העירונית ובתאגידי הבת שלה.

חבריי מועצה המעורבים בניהול גופים ומוסדות אשר נתמכים על ידי עיריית נתניה.

ח"מ בנימיני אמר לנוכחים כי ראוי שהציבור ידע מיהם חברי המועצה שנימצאים בניגוד עניינים, והדבר יוכל להיעשות אך ורק על ידי ישום החוק ואכיפתו כך שחברי המועצה יצטרכו להצהיר בכתב על היותם בניגוד עניינים בנושא מסויים.

מצ"ב נוסח ההצעה שהתקבלה
רקע:
1. פרק ו' בפקודת העיריות המתייחס לנבחרי ציבור ברשויות המקומיות ומפרט את הכללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות המקומיות.
2. סעיף 3 בכללים למניעת ניגוד העניינים קובע כי יש חובה למנוע ניגוד עניינים: "חבר מועצה ינהל את ענייניו כך שלא יהיה ניגוד עניינים בין תפקידו כחבר המועצה לבין תפקיד אחר או עניין אישי שלו".
3. סעיף 5 (א) בכללים למניעת ניגוד העניינים קובע כי ישנה חובת הודעה על ניגוד עניינים: "נתברר לחבר המועצה שהוא במצב של ניגוד עניינים, יודיע על כך למועצה בכתב ובהקדם האפשרי: הדבר יירשם בפרוטוקול הישיבה שבה נדון הנושא הגורם לניגוד העניינים".

מהות ההצעה:

מועצת העיר נתניה קוראת לכלל חבריה להודיע מראש ובכתב, על כל ניגוד עניינים אפשרי בין תפקידם כחברי מועצה לבין תפקיד אחר או עניין אישי כלשהו, כמתחייב מפקודת העיריות.
חברי מועצת העיר יגישו ליועצת המשפטית של העירייה הצהרת ניגוד עניינים (בעניינים אשר אינם נוגעים לתחום התכנון והבניה) אשר תעודכן על ידם מדי שנה.

Councillor ADIR BENYAMINI Municipality of Netanya
www.adir-b.com

יום שבת, יוני 10

טור אישי - אדיר בנימיני


תנו לו צ'אנס!/ אדיר בנימיני
דניאל יאמר וצוות אנשים שבחר לעבוד איתו זכו ל"מקלחת צוננת", מחלק נכבד מגווארדיה העיתונות המקומית, בשל כמה החלטות הנוגעות לצוות המקצועי. בעקבות סיום ההתקשרות עם טון קאנן הרי שיתכן והלחץ השפיע. ח"מ אדיר בנימיני לא מבין על מה ההתנפלות הגדולה על אדם שזה אתה הגיע וקורא: "תנו לו צ'אנס"!

חבר כנסת שפרש לאחרונה לאחר שתי קדנציות בכנסת הקדיש מספר מילים לתקשורת הישראלית בנאום הפרידה כשאמר: "השתרש - אינני יודע אם בעיתונות או בתקשורת או בעם, ואני חושב שזה יותר בעיתונות - מין מנהג משונה לבחור באנשים ואחר כך לשחוט אותם בראש חוצות. כל פוצה פה ומצפצף, כל אדם שקולמוסו בידו ומעט דיו בו, משתלח בכל נבחר ציבור, כי הוא סבור כנראה שזהו ביטויה הנפלא של התקשורת ושל העיתונות. אני עומד כאן מעל הדוכן ואומר באופן ברור: לא היא!".

אם הניתוח הזה נכון לעיתונות הארצית, הרי שבעיתונות הספורט במקומותינו מגמה זו בולטת אף יותר; "חגיגת דניאל יאמר" השתוללה כאן במשך חודשים עד שנחתמה העסקה בשעה טובה. והינה רק נכנס לתפקידו ומינה צוות מקצועי סביבו, וכבר ישנם לא מעט כאלה שהחליטו שהגיע העת "לשחוט אותו ואותם בראש חוצות".

למרב ההצלפות זכו מן הסתם איל ברקוביץ והמאמן המפוטר טון קאנן; הגדיל לעשות עיתונאי ספורט מקומי אחד, אשר בדברי תוכחה שלא היו מביישים את גדולי הדמגוגים, אמר כי בנתניה העדיפו לוותר על "דמות חינוכית" כמו שלום תקווה בגלל שהוא "לא צעק וקילל שופטים, ובגלל שהוא לא הטריד טלפונית נשים". נו באמת, עד כמה נמוך אפשר לרדת? הרי לכולנו ברור שאלה ממש לא הסיבות שעומדות מאחרי ההחלטות, אבל על מנת לשלהב את האוהדים לא צריך יותר מזה.

תקשורת אכן תפקידה לבקר, אבל צריך לדעת לעיתים לא לרדת נמוך מידי, כמו שימוש בידיעה הצהובה, שהתפרסמה הפעם באחד מאתרי הספורט באינטרנט, וברמתה לא הייתה מביישת את הצהובונים באנגליה.חשיפת הידיעה הצהובה הזאת הצליחה ללא ספק להשפיע על הנעשה בקבוצה, מה שכמובן מאוד מצער כי הדבר עלול להזמין עוד ניסיונות מהסוג הזה בעתיד.

אינני יודע כיצד יתפקד הצוות המקצועי החדש במכבי נתניה נטול טון קאנן; ברור לי שמטרתו בסופו של דבר הוא להביא סטנדרטים אירופאים לקבוצה. יסלחו לי מרבית המאמנים הישראלים אבל התוכנית של עמנואל רוזן על הכדורגל הישראלי ששודרה בערוץ 10, הוכיחה עד כמה אנחנו זקוקים כאן למאמנים מבחוץ. אחד החלקים הזכורים ביותר בתוכנית הייתה ההשוואה בין דוד רביבו מאשדוד (ובעיקר באיזה שעה הוא קם בבוקר...), לבין טל בן-חיים בבולטון שעובד ברציפות וברצינות במשך כל היום.

יהיה מחליפו של קאנן אשר יהיה, כולי תקווה כי ביחד עם ברקוביץ, יביא הצוות החדש את מוסר העבודה האירופאי לנתניה, ואם לא נראה את שחקני הקבוצה בבתי הקפה בשעות הבוקר המאוחרות – דיינו!

למרות השגיאות שהוא עשה בתחילת הדרך, עוד מוקדם "לשחוט את יאמר בראש חוצות", צריך לתת לו את ההזדמנות להוכיח את עצמו כבעלים החדשים, אפילו 30 ימי חסד לא נתנו לו עדיין, "תנו לו צ'אנס"!


Councillor ADIR BENYAMINI Municipality of Netanya
www.adir-b.com

יום רביעי, יוני 7

הוגשה הצעה למניעת ניגוד עניינים בעיריית נתניה


ח"מ אדיר בנימיני יעלה בישיבת המועצה שתתקיים ביום ראשון הקרוב (11/06) הצעה למניעת ניגוד עניינים בעיריית נתניה. ההצעה מבוססת על הצעה דומה שהוגשה בעיריית כפר-סבא על ידי גיא בן-גל וד"ר אמיר גבע. ההצעה עוררה הדים רבים והולידה ויכוחים קולניים וחילופי האשמות בישיבת מועצת העיר כפר סבא האחרונה.
להלן נוסח ההצעה:
הצהרת חברי מועצת העיר על ניגוד עניינים
מגיש: אדיר בנימיני

1. פרק ו' בפקודת העיריות המתייחס לנבחרי ציבור ברשויות המקומיות ומפרט את הכללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות המקומיות.
2. סעיף 3 בכללים למניעת ניגוד העניינים קובע כי יש חובה למנוע ניגוד עניינים: "חבר מועצה ינהל את ענייניו כך שלא יהיה ניגוד עניינים בין תפקידו כחבר המועצה לבין תפקיד אחר או עניין אישי שלו".
3. סעיף 5 (א) בכללים למניעת ניגוד העניינים קובע כי ישנה חובת הודעה על ניגוד עניינים: "נתברר לחבר המועצה שהוא במצב של ניגוד עניינים, יודיע על כך למועצה בכתב ובהקדם האפשרי: הדבר יירשם בפרוטוקול הישיבה שבה נדון הנושא הגורם לניגוד העניינים".

מהות ההצעה:

מועצת העיר נתניה קוראת לכלל חבריה להודיע מראש ובכתב, על כל ניגוד עניינים אפשרי בין תפקידם כחברי מועצה לבין תפקיד אחר או עניין אישי כלשהו, כמתחייב מפקודת העיריות.
חברי מועצת העיר יגישו ליועצת המשפטית של העירייה הצהרת ניגוד עניינים (בעניינים אשר אינם נוגעים לתחום התכנון והבניה) אשר תעודכן על ידם מדי שנה.
מועצת העיר נתניה קוראת לכלל חבריה להימנע ככל שניתן ממצב של ניגוד עניינים בתחום התכנון והבניה, וקוראת לצמצום מעורבותם האישית של חבריה בתיקי בניה במרחב המוניציפאלי של עיריית נתניה.
*
ישיבת מועצה סוערת בכ"ס, בין השאר ניגודי העניינים המטרידים חברי המועצהCouncillor ADIR BENYAMINI Municipality of Netanya
www.adir-b.com

יום חמישי, יוני 1

בעקבות מכתב התוכחה אותו העביר בנימיני ללויח"מ לוי מודה: אני כישלון גדול בתור חבר מועצה

במכתב ארוך ומנומק שטח חבר מועצת עיריית נתניה, אדיר בנימיני, טענות רבות כלפי יריבו הפוליטי המובהק ביותר במועצת העיר, קובי לוי (הרווחה). לוי, עיתונאי לשעבר, התפרסם בעיר נתניה הודות לטורו השבועי "הצלפות" אותו כתב במשך שנים במקומון "השבוע בנתניה" במסגרתו "הצליף" קשות בפוליטיקאים מכל הקשת הפוליטית במישור המקומי והארצי כאחד. בנימיני טען במכתבו שלוי "הפך להיות העתק חיוור ודהוי" של כל מה שהוא עצמו הטיף נגדו במשך שנים.


בנימיני כתב ללוי: "לאור התנהלותך הפוליטית מאז שנבחרת כציר במועצת העיר לפני כשנתיים וחצי, מעשיך מחייבים התייחסות פרטנית ונפרדת, במיוחד לנוכח הצהרותיך בטרם בחירתך. המדובר בהצהרות שניתנו על ידך עוד בתקופה בה קולמוסך היה בידך, ועם מעט הדיו שהיה בתוכו השתלחת, ביקרת, התקפת, הצלפת והטפת מוסר לחברי המועצה  ללא רחם!"

בתגובה לטענותיו של בנימיני כי היה עליו לעמוד מאחורי הבטחותיו לבוחר, השיב לוי בתשובה כי "אני מקבל את הביקורת שלך באהבה גלויה, ואפילו במידה מסוימת מסכים לה. כל מילה זהב! כל מילה ברזל! ממש נופת צופים[...] אני בהחלט חושב כמוך, שאני כישלון בתור חבר מועצה... ביג דיל. נכשלתי אז מה? אשתדל יותר בפעם הבאה. ואם אני בתור כישלון גורם לך נחת, אז זה הנחת שלי שיש להנחת".

נוסח מכתבו המלא של קובי לוי:


לידידי אדיר היקר,

א. אתה כותב נפלא. לפעמים אני מרגיש שאתה קצת מחקה אותי... למרות שהמקור מוצלח יותר.
ב. אגב אני נורא גאה בעובדה שאתה אוסף את קטעי העיתונות שלי. יתכן מאוד שאבקש ממך צילומים שלהם, מפני שאני לצערי לא אוסף אותם.
ג. אני מקבל את הביקורת שלך באהבה גלויה, ואפילו במידה מסוימת מסכים לה. כל מילה זהב! כל מילה ברזל! ממש נופת צופים. לא יכולתי לחפש לעצמי "מגיד מישרים" טוב ממך. – ברוך השם זכיתי בך!!!
ד. אתה יודע מה, אם יש אחד מחברי מועצה של מסדר הכיפות שנפגעו ממני, אני מוכן לבקש ממנו סליחה. עלי נאמר "מודה ועוזב ירוחם".
ה. אני בהחלט חושב כמוך, שאני כישלון בתור חבר מועצה... ביג דיל. נכשלתי אז מה? אשתדל יותר בפעם הבאה. ואם אני בתור כישלון גורם לך נחת, אז זה הנחת שלי שיש להנחת.
ו. תשאיר לי מקום לידך, בשינוי... אם נשאר ממנה משהו.
ז. נשמה שלי, אתה הנשמה שאני דואג לה וגם זה משהו.
ח. העיקר קיבלת כותרת. סחתיין.

בידידות ובהערכה רבה,

קובי לוי[1] שגיאת הכתיב במקור.

Councillor ADIR BENYAMINI Municipality of Netanya
www.adir-b.com