סה"כ צפיות בדף

יום שלישי, יוני 27

נוהל פרסום סעיף 149 לחוק התכנון והבניה


תושבים מתלוננים: במנהל ההנדסה מחייבים אותנו לפרסם מודעות באמצעות חברה אחת
ח"מ אדיר בנימיני מתכוון לבחון את חוקיות הדרישה לפרסם מודעות לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה אך ורק באמצעות חברה אחת.
חוק התכנון והבניה (סעיף 149 תיקון 26) מחייב פרסום בשלושה עיתונים (2 עיתונים ארציים ועיתון מקומי אחד). על פי מידע שהגיע לידיו של חבר מועצת העיר, אדיר בנימיני, תושב אשר מגיע לשלב התכנוני בו עליו לפרסם על פי חוק את תוכנית הבניה שלו, נימסר לו כי עליו לעשות זאת לכאורה רק באמצעות חברה לה יש חוזה עם עיריית נתניה.
לטענת תושב שפנה לבנימיני, התעריפים שגובה החברה גבוהים משמעותית מתעריפי הפרסום אותם יכול היה להשיג בעצמו.חבר מועצת העיר, אדיר בנימיני, מתכוון לבדוק את חוקיות הדרישה, על בסיס איזו סמכות יכולה הועדה המקומית לדרוש ממגישי התוכניות לפרסם באמצעות חברה אחת ספציפית ובעיתונים ספציפיים. מעבר לשאלת מקור הסמכות, יש כאן גם פגיעה לכאורה בחופש העיסוק.
ח"מ בנימיני פנה במכתב לראש העירייה מרים פיירברג-איכר, במטרה לקבל הבהרות
אדיר בנימיני: "ניתן לזהות כאן פגיעה קשה בחופש העיסוק, ולשם כך זקוקה העירייה הסמכה בחקיקה ראשית; חוששני שהסמכה כזאת אינה קיימת, משמע, הדרישה בטלה מעיקרה ומהווה חריגה מסמכות".
להלן מצ"ב נוסח המכתב שהועבר בעניין זה לראש עיריית נתניה:
יום שלישי 27 יוני 2006
‏א' תמוז תשס"ו
לכבוד:

גב' מרים פיירברג-איכר
ראש עיריית נתניה
ויו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה

ג.נ.,

הנדון: ביטול נוהל פרסומים בלעדי לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה - חברת "טלנכסים"

הנני פונה אליך מתוקף תפקידך כיו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה ובעקבות תלונה של תושב העיר, שהתקבלה אצל הח"מ בעניין נוהל פרסומים ומסירת הודעות לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965 (להלן: חוק התכנון והבניה).
בכוונתי להביא בפניך את דרשתי להורות על ביטול נוהל להלן (אם קיים) באופן מיידי! לטענת התושב, כאשר הגיע לשלב בו עליו לפרסם את דבר הליך הבניה המתוכנן על פי הסעיף הנ"ל, נימסר לו על ידי עובדי הועדה המקומית טופס מטעם חברת "טלנכסים", ונאמר לו מפורשות כי רק באמצעותם יש לפרסם את הדרוש פרסום לפי חוק.
התושב התקומם היות ולטענתו יכול היה להשיג תעריף מוזל יותר ממה שהוצע לו בחברה הנ"ל, המפרסמת את המודעות ב-3 עיתונים מסוימים ומוגדרים. יצוין כי על הטופס שנימסר לתושב מצוין כי הפרסום נעשה בשלושת העיתונים המוזכרים "על פי דרישת הועדה", וכי מדובר במחיר מחירון "במסגרת חוזה עם עיריית נתניה".

לאור האמור לעיל אבקש לברר את הדברים הבאים:
האם עיריית נתניה אכן התקשרה בחוזה המחייב את תושבי העיר לפרסם הודעות בתחום התכנון והבניה באמצעות חברת "טלנכסים" בלבד?
מהו מקור הסמכות עליו מסתמכת הועדה המקומית, אם וכאשר היא דורשת לפרסם הודעות באמצעות חברה זו בלבד?

להזכירך עקרונות חופש העיסוק הינם בגדר זכות חוקתית, ולשם התניה או פגיעה בהם זקוקה הרשות המנהלית להסמכה מפורשת בחקיקה ראשית. במידה והרשות אינה יכולה לעמוד בנטל זה, הרי שההוראה מסוג כזה בטלה מיסודה.
מיותר לציין כי מתן הוראה המחייבת תושב לפרסם אך ורק באמצעות גורם ספציפי ומוגדר, ובעיתונים ספציפיים ומוגדים, מהווה לכאורה פגיעה ברורה בחופש העיסוק, הן של הצרכן והן של נותן השרות, וככזו הינה אסורה בתכלית האיסור.
יצוין גם כי מעיון אותו ערך הח"מ, בחוק התכנון והבניה, לא נמצאה כל הסמכה הקובעת כי הועדה המקומית רשאית לקבוע באילו עיתונים ספציפיים יש לפרסם, אלא הנחיות כלליות המציינות את סוג העיתון (מקומי/ארצי).
למען ההגינות עלי לציין, כי במידה ולא תתקבל תגובה ב-14 הימים הקרובים, בכוונת הח"מ לפעול בכל האמצעים העומדים לרשותו, במטרה לבצע בירור מעמיק של חוקיות הסוגיה הנדונה.


בברכה,

אדיר בנימיני
חבר מועצת העיר נתניה

העתקים:
עו"ד רוני בראון – שר הפנים
ד"ר שוקי אמרני – יו"ר הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
עו"ד נילי ארז – יועמ"ש עיריית נתניה.
אדר' פול ויטל – מהנדס עיריית נתניה.

Councillor ADIR BENYAMINI Municipality of Netanya
www.adir-b.com

אין תגובות: