סה"כ צפיות בדף

יום שבת, דצמבר 11

ועדת מוהלים

ועדת מוהלים

היה זה, כמדומני, במהלך דיוני הכנסת השלישית, בעת התייחסות לועדה בכנסת שתפקידה היה לקצץ בתקציב מסוים, כאשר מצא לנכון אחד הח"כים לכנות ועדה זו בתואר "ועדת מוהלים". יו"ר הישיבה, חבר הכנסת בנימין מינץ, מסיעת פועלי אגודת ישראל, מיד התרעם ואמר כי "מכיוון שהמדובר הוא בחברי כנסת המכובדים על כולנו, אינני יכול לקבל מימרה זו, גם אם היא מעניינת מאוד לכאורה".

פתחתי באנקדוטה זו מתולדות בית המחוקקים שלנו, כהקדמה לכך, שבהשראת האירוע הזה כניתי לאחרונה, במסגרת התייחסות שנתתי לכתבה שפורסמה בעיתון "קול השרון", בנוגע לועדת פוליטיקאים, חברי מועצת העיר, אשר אמורים להתכנס ולדון כיצד לקצץ בהמלצות במסגנות הועדה בראשות מורי ורבי לתורת דיני העונשין, פרופ' דן ביין, שעסקה ברפורמה הדרושה בתעריפי הארנונה בנתניה.

כיניתי ועדה זו בשם "ועדת מוהלים", וציפיתי שאולי תעורר תגובה דומה לזו של ח"כ מינץ, אך מלבד מספר תגובות אוהדות דווקא של תושבים בפורום האינטרנטי של "קול השרון", לא נשמעה ולו מחאה פומבית אחת. זהו כנראה עוד סממן לדגרדציה שחלה היום במעמד הפוליטיקה בעיניי הציבור, ובמיוחד לרספקט שהפוליטיקאים נותנים לעצמם...

א.ב ADIR A. BENYAMINI
 Attorney at Law
 ----------------------
-----------------------------------------------------------

"כל העולה - פניו אל סולמו, אבל במרום שלביו - יפנה לו עורף.
ראשו כבר בשמיים והוא בז לשפל מדרגות בהן הגביה
".
[דמותו של ברוטוס מתוך מחזהו של ויליאם שייקספיר: יוליוס קיסר
(תרגום: נתן אלתרמן, הוצאת הקיבוץ המאוחד)]

יום שישי, דצמבר 3

איחוד מערך הכבאות בישראל

מערך הכבאות וההצלה בישראל – בעקבות אסון הכרמל/  עו"ד אדיר בנימיני

העובדה שבישראל נזכרים לפעול תמיד אחרי מעשה, היא בעיה ידועה; אפשר רק לקוות שבעקבות האסון הנורא בהרי הכרמל ישכילו סוף-סוף להוציא את מערך הכיבוי וההצלה מידי הרשויות המקומות, לטובת מערך כבאות ארצי לפי המודל בו פועלת המשטרה וגם מד"א.

אולי עתה ישכילו קברניטי המדינה ליישם את מסקנות ועדת גינוסר,  שהמליצה לפזר את כל רשויות הכיבוי הפועלות במסגרת הרשויות המקומיות ועל הקמת שירות כבאות וחילוץ ארצי.

עוד בטרם כובתה האש בכרמל, וכבר נשמעת ביקורת נוקבת כלפי הרשויות השונות, ובכלל זה כנגד שר הפנים, אלי ישי מתנועת ש"ס.

הביקורת החזירה אותי מספר שנים אחורה, לתקופה בה מלאתי את תפקיד יועץ שר הפנים, ובין השאר הייתי אחראי בלשכת השר על תחום הכבאות וההצלה. כל זאת, בעת כהונתו של שר הפנים, אברהם פורז (2003-2004).

על פי זהותו של מעסיקי לשעבר, ניתן להעריך שאינני נמנה על מעריציו הגדולים של שר הפנים הנוכחי, ובכל זאת אני סבור, בכל הכבוד הראוי, שהביקורת המושמעת כלפיו איננה הוגנת ואיננה מוצדקת כלל ועיקר, וזאת מהיכרותי את הנפשות הפועלות ואת המאמצים הכבירים שנעשו בעבר להוציא מהכוח אל הפועל את הרפורמה המתבקשת במערך הכבאות. אין לתלות את האשמה למחדלים על כתפיו של שר הפנים הנוכחי, המדובר במחדל מתמשך המתפרס על פני שנים רבות.

מערך הכבאות וההצלה בישראל מהווה כיום שירות מוניציפאלי וכפוף כאמור לשר הפנים, שהוא הגורם העליון האחראי לתפעולו. תחתיו פועלת נציבות הכבאות, המשמשת כמרכז ייעודי ומטה ארצי של מערך הכבאות בישראל. בראש הנציבות עומד נציב הכבאות הראשי המשמש במקביל גם כמפקח כבאות והצלה ראשי (בעבר היה אלה שני תפקידים נפרדים שאוחדו לאחד[1]). הנציבות היא למעשה הגורם האקזקוטיבי המנהל בפועל את מערך הכבאות באופן שוטף וכפוף כאמור ישירות לשר הפנים.

מערך הכבאות בישראל פועל ברובו באמצעות חוק איגודי ערים תשט"ו- 1955. ברחבי הארץ פועל מערך הכיבוי במסגרת 21 איגודי ערים לכבאות והצלה, ו- 4 מחלקות עירוניות המפעילות בסך הכל כ-400 רכבי כיבוי והצלה ומפעילות כ-1500 כבאים. ברחבי הארץ 25 תחנות כיבוי ראשיות (שברכזן פועלים משרדי האיגוד או המחלקה העירונית) ו-61 תחנות משנה המופעלות על ידי התחנות הראשיות על מנת להשיג פריסה רחבה יותר.

הרשויות המוניציפאליות מנהלות למעשה באופן משותף עם הנציבות את תחנות כיבוי האש. בראש איגוד הערים (יו"ר האיגוד) או המחלקה העירונית עומד איש פוליטי, חבר מועצת העיר המקומית, המנהל את האיגוד באופן שוטף.

ארבע ערים בישראל; ירושלים, תל-אביב, גבעתיים ורמת-גן הן היחידות המספקות את שירותי הכיבוי שלהן לתושבים באמצעות היותן יחידות ארגוניות של הרשות המקומית[2]. הכבאים שמועסקים על ידי רשויות אלה הם עובדי עירייה לכל דבר ועניין, ועל כן מצבם הוא באופן יחסי, הרבה יותר טוב מבחינת תנאי השרות, מחלק גדול של הכבאים הפועלים במסגרת איגודי הערים, שם לא תמיד משולמות המשכורות בזמן.

 הדבר נובע מכך שחלק מהרשויות השותפות לאיגודי הערים, מרגישות הרבה פחות מחויבות לאיגוד, ואינן מעבירות את חלקן התקציבי המלא או מעבירות אותו בזמן. תופעה זו הביאה לכך שחלק גדול מאיגודי הערים לשירותי כבאות צברו גירעונות גדולים, ומתקשים לשלם משכורות לעובדים בזמן ולתחזק כיאות את ציוד הכיבוי.

עם הקמת נציבות הכבאות וההצלה במשרד הפנים בסוף שנות ה-80, ומינויו של יעקב מרקוביץ כנציב בראשון, הרעיון שעמד בבסיס הקמת הנציבות היה שיהיה מדובר בשלב מעבר ראשון בדרך לחקיקה בכל הקשור להקמת מערכת כיבוי ארצית[3]. מאז התקבלו מספר החלטות ממשלה שלא יושמו בעניין זה, ואף הוכנה הצעת חוק בעניין.  כמו כן, הוקמו מספר ועדות במטרה לבדוק דרכים ליישום הרעיון, כאשר החשובה מביניהן היא ועדת גינוסר, אשר התמנתה במטרה לבחון את הדרכים להוצאת מערך הכבאות מהמערכת המוניציפאלית ולהפוך אותו לשרות ארצי.

ועדת גינוסר המליצה לפזר את כל רשויות הכיבוי הפועלות במסגרת המוניציפאלית בטרה להביא להקמת שירות כבאות וחילוץ ארצי, בראשות נציב בעל סמכויות פיקודיות על כלל המערך, במדרג סמכויות ופיקוד הדומה למשטרה ולשב"ס.

על פי המלצת ועדת גינוסר, בראש המערך החדש ימשיך לעמוד שר הפנים, למרות שלאחרונה ישנה מגמה שהתגבשה במשרד ראש הממשלה להעביר את מערך הכבאות לאחריותו של השר לביטחון פנים. תחת סמכותו של השר הממונה יפעל על פי המלצת הועדה, מפקדה ארצית בראשות הנציב.

אין לנו אלא לקוות שעתה, בעקבות האסון הגדול הזה, יהיה מי שיסיר את האבק מעל הדו"ח של ועדת גינוסר ויפעל ליישום המסקנות, ויפה שעה אחת קודם!


עו"ד אדיר בנימיני


[1]  איחוד התפקידים מעמיד בפני ממלא התפקיד המשולב בפני משימה דואלית שהינה לא תמיד פשוטה; מצד אחד לנהל את מערך הכבאות ולייצג את הכבאים, ומצד שני להיות הגורם המפקח על פעילותו ולבקר אותו, דבר שעלול ליצור מתחים פנימיים בתוך המערכת.
[2]  אבי הר-שגיא, האנציקלופדיה של העיריות בישראל (באר-שבע 1990) עמ' 68
[3]  שם, שם.
 ADIR A. BENYAMINI
 Attorney at Law 
http://www.articles.co.il/author/22748
----------------------
אם אתה רוצה שמשהו ייעשה כמו שצריך, אז עשה אותו בעצמך - נפוליאון הראשון בנופרטה

יום שבת, יוני 12

טור אישי: סמכויות אכיפה בתעבורה לפיקוח העירוני

פיקוח תעבורתי עירוני/ עו"ד אדיר בנימיני

הצעת חוק חדשה מטעמם של חברי הכנסת זאב ביילסקי וחמד עמאר, שמטרתה להביא לתגבור מערך האכיפה של חוקי התעבורה בתוך מרכזי הערים באמצעות פקחי הרשויות המקומיות, הונחה בחודש מרץ האחרון על שולחן יו"ר הכנסת (פ/2317/18 ).

מטרת ההצעה כפי שמציינים מגישיה הינה "לתגבר את מערכת אכיפת חוקי התעבורה בתחומי הרשויות המקומיות, ועל ידי כך להפחית את מספר תאונות הדרכים כמו גם להביא לצמצום הפגיעה בילדים ובקשישים, המהווים כשליש מסך כל הקורבנות בתאונות הדרכים. אכיפה מוגברת באמצעות פקחים של רשות מקומית, שנמצאים בכל מקרה ברחובות שבתחומי הרשויות המקומיות ונחשפים במסגרת עבודתם לעבירות תעבורה רבות, תסייע למערך הבטיחות בדרכים תוך ניצול משאבים קיימים, ללא תוספת עלות תקציבית".

היוזמים מציעים לתקן את הוראות סעיף 77 לפקודת התעבורה [נוסח חדש], התשכ"א-1961 (להלן: "פקודת התעבורה"), כך שיתווסף לו תת הסעיף הבא: "פקח מטעם רשות מקומית, שהוסמך לכך על ידי השר לביטחון הפנים (להלן - פקח עירוני), רשאי להפעיל סמכויות הנתונות לשוטר, לגבי עבירות תעבורה שקבע השר לביטחון פנים בהתייעצות עם השר, כדי לאכוף את הוראות פקודה זו והתקנות מכוחה בתחומי הרשות המקומית".

ועדת התעבורה בלשכת עורכי הדין, בראשותו של עו"ד שי גלעד, דנה בהצעה וציינה כי המדובר ב"יוזמה מבורכת כדי להרחיב את האכיפה", בכפוף לכך, שפקחי הרשויות המקומיות יעברו לכל הפחות "הכשרה של שוטרים מתנדבים".

כשלעצמי, אף אני סבור כי המדובר ביוזמה מבורכת, אך יחד עם זאת, אני צופה קשיים רבים בדרך ליישומה בפועל, וזאת על רקע המבנה ההיסטורי של מערך העובדים ברשויות המקומיות, הכפופים לעוצמה הבלתי מבוטלת של ועד העובדים העירוני וההסתדרות.

בהיבט הזה נראת לי מעט נאיבית הקביעה המופיעה בדברי ההסבר לחוק כי החוק יסייע "למערך הבטיחות בדרכים תוך ניצול משאבים קיימים, ללא תוספת עלות תקציבית". ח"כ ביילסקי שעמד במשך שנים בראש עיריית רעננה, בקי ממני בעניינים מוניציפאליים, אך ככל שהדבר נוגע להתנסות האישית שלי בעיריית נתניה, אני חוזה שועדי העובדים וההסתדרות ידרשו תוספות שכר ושיפור תנאי העבודה של הפקחים העירוניים כתנאי לכך שתתווסף להם "מעמסה נוספת" בדמות רישום דו"חות תעבורה.

כעיקרון, כפי שציינתי, המדובר ביוזמה ברוכה, כבר כמה עשרות שנים שמשטרת התנועה נעזרת במערך שלם של אזרחים-מתנדבים, לצורך אכיפת עבירות תעבורה. לכן, אין שום סיבה שסמכויות שהוענקו לאזרחים מן השורה, לא יוענקו גם לפקחי הרשויות המקומיות, שהינם עובדי ציבור מן המניין.

אין ספק, ודבר זה יילקח בוודאי בחשבון, כי הדבר יאלץ את הפקחים העירוניים לבלות זמן בלתי מבוטל במסדרונות ובאולמות בתי המשפט לתעבורה, אשר אינם ממוקמים בהכרח בעיר בה מבוצעת האכיפה, להבדיל מבית המשפט לעניינים מקומיים הנמצא בקרבת מקום. יתכן שדווקא על רקע זה תגיע גם התנגדות מצדם של ראשי הערים ליוזמה החדשה.


עו"ד אדיר בנימיני
 ADIR A. BENYAMINI
Attorney at Law
http://israblog.nana10.co.il/blogread.asp?blog=672963


                                    ביחד עם עו"ד דוד גולן ועו"ד שי שדלצקי בשיחה על ענייני דיומא
 http://adirb10.wix.com/adirbenyaminilaw
----------------------
חוקים הם כמו חול, מנהגים הם סלע. חוקים אפשר לעקוף, ומעונש אפשר לחמוק, אבל הפרה גלויה של מנהג גורר עונש וודאי - מרק טווין

יום שבת, מאי 8

על הרביזיה המתבקשת במעמד מבקר הרשות המקומית/ עו"ד אדיר בנימיני

לאחרונה, בעקבות פסק הדין של בית המשפט המחוזי מרכז (כב' השופטת נגה אהד) בעניינו של מבקר עיריית טבריה, בנימין אליהו, התחדד הצורך לבחון מחדש את מעמדם המקצועי של מבקרי הרשויות המקומיות, וזאת במטרה לחזק את מעמדם וכפועל יוצא מכך גם את אי תלותם בגורמים הפוליטיים ועובדי הרשות האחרים, נשוא דו"חות הביקורת שלהם.

מעמדם של מבקרי הרשויות המקומיות מסודר כידוע על ידי פקודת העיריות [נוסח חדש], התשכ"א-1965 (להלן: "פקודת העיריות") ותפקידו העיקרי של מבקר הרשות הוא לחקור ולדרוש את פעולותיה של הרשות המקומית, ולוודא כי פעולות אלה אכן נעשו על פי החוק ותוך שמירה על טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון. למבקר יש סמכות לערוך ביקורת בכל תאגיד, מפעל, מוסד, קרן או גוף אשר העירייה משתתפת בתקציבם השנתי כדי יותר מעשירית לגבי אותה שנת תקציב או משתתפת במינוי הנהלתם, ואחת לשנה עליו להגיש דו"ח ביקורת אשר כולל סיכום פעולות הביקורת שערך ומן הסתם פירוט הלקויים שנמצאו והמלצות למניעת הישנותם. לאחר הדיון בדו"ח במועצת העירייה מתפרסם הדו"ח לציבור.

מבקרי הרשויות המקומיות השונות נתונים תחת סוג של "דואליות נורמטיבית" (אם להשתמש במושג שאול מפיו של אהרן ברק בהקשר אחר), שכן מקצועית הם כביכול אמורים להיות בלתי תלויים (תוך שיתוף פעולה מקצועי עם האגף המיוחד לביקורת ברשויות המקומיות הפועל במשרד מבקר המדינה ), אך מנהלתית הם עובדי עירייה לכל דבר. מצב זה הביא לא אחת לקריאות (בעיקר מצד מי שאיישו את ספסלי אופוזיציה ברשויות מקומיות), להגדיר מחדש את מעמדו המקצועי של מבקר הרשות, במטרה לחזק את מעמדו הבלתי תלוי במנגנון העירוני, ואולי אף להכפיף אותו מקצועית למבקר המדינה.

שאלת מעמדו של מבקר הרשות המקומית עלתה כאמור, ובמלוא עוזה, בפסק דינה של כב' השופטת אהד בעמר"מ 13028-04-09 בנימין אליהו נ' עירית טבריה (ניתן ביום 11/03/2010), במסגרתו התקבל ערעורו של מבקר עיריית טבריה על פסק דינו של בית הדין למשמעת של עובדי הרשויות המקומיות, שהרשיעו במספר עבירות משמעת והורה בין השאר על הדחתו מתפקיד מבקר העירייה.

בפסק הדין הארוך, המקיף והיסודי נדרשה כב' השופטת אהד בין השאר למעמדו המיוחד מחד, אך הבעייתי מאידך של מבקר העירייה, ולאותה דואליות נורמטיבית במסגרתה מוגדר המבקר כעובד רגיל הכפוף לראש הרשות ולמנהל הכללי כמו כל עובד עירייה אחר, אך בד בבד נקבע גם בחוק שעל מנת להעבירו מתפקידו יש צורך ברוב של 75% מחברי המועצה [סעיף 171(ב)(2) לפקודת העיריות]. מטרתו של הסדר נורמטיבי זה הוא לאפשר למבקר העירייה לעמוד על "קרקע יציבה", מבלי שכל דו"ח ביקורת שלילי יזרז את העברתו מתפקידו, אולם כל בר-בי-רב שאי פעם בא במגע קרוב עם התחום המוניציפאלי יודע שגם "שטר ביטחון" זה אינו בעל ערך רב במיוחד, שכן הקואליציות בחלק ניכר מן הרשויות המקומיות הינן קואליציות רחבות ביותר, לעיתים אף מקיר אל קיר, או קרוב לכך, וראש הרשות יכול בנקל לגייס רוב להדחת מבקר אם רצונו בכך.

דורשי רשימות הביקורת טוענים כי המצב מביא לכך שמבקרי הרשויות "לא מעיזים" במרבית הערים "לחצות קווים אדומים", ודו"חות הביקורת אינם מן הסוג שיכולים להניע בדרך-כלל את אמות הסיפים.

פרשת אליהו היא חריג לתופעה זו, ודוגמא דווקא למקרה בו מפלס המתחים בין ראש הרשות לבין מבקר העירייה הגיעו לרמות כאלה, שהאחרון הועמד על ידי הראשון לדין משמעתי, מבלי שנושא הגיע למדוכת מועצת העיר, שהיא כאמור הגורם אותו המוסמך להעביר את המבקר מתפקידו. כל זאת בהתבסס על הוראות סעיף 171(ה) לפקודת העיריות הקובע כי ההסדרים הנורמטיביים בנוגע למינוי מבקר והעברתו מתפקידו, אינם גורעים מסמכות בית הדין המשמעתי של עובדי הרשויות המקומיות לדון אותו משמעתית.

אפשרות זו "לעקוף" את המנגנון המיוחד שאמור לספק הגנה למבקר העירייה (הדרישה לרוב מיוחד), שאף היא כאמור חלשה ורופסת, בעצם רק מחזקת את המסקנה בדבר הצורך לערוך רביזיה שתחזק את מעמדו של מבקר הרשות המקומית.

כב' השופטת אהד נותנת את דעתה בעניין ומציינת בפסק הדין כי מעמדו של מבקר פנים ברשות מקומית הוא "מעמד בעייתי". כל זאת מכיוון ש"המבקר עובד הרשות מן המניין, מועסק על ידי בכיריה, נמצא בקשר יום-יומי עם נשואי ביקורתו, כשמעשי הרשות, התנהלות הרשות, מעשי ראש הרשות, מעשי נבחרי הרשות, עוברים תחת עיניו הבוחנות של מבקר העירייה, ונמצאים בבסיס דו"ח הביקורת, אותו עליו להגיש בתוקף תפקידו לראש הרשות ולחברי המועצה. זאת להבדיל ממבקר חיצוני, כדוגמת מבקר המדינה, שאין לו את הקשר היום-יומי הבין-אישי במקום המבוקר".

השופטת אהד נגעה בהקשר זה גם באספקט הפוליטי המקומי ומציינת כי "מבקר הרשות המקומית פועל בתוך גוף פוליטי, ולדו"חות הביקורת שלו המתפרסמים ברבים השפעה אפשר לומר ישירה על נושאי המשרה בעירייה המהווים חלק מהזירה הפוליטית המקומית. על אף רגישות זו, המחוקק, כאמור, לא שת ליבו לאפשרות לפיה, יכול ראש העיר לנצל סמכותו על פי חוק המשמעת, המפקיד בידו סמכות להורות על חקירה משמעתית נגד מבקר, ולמנות תובע משמעתי לעניין ספציפי" (הדגש הינו במקור – א.ב).

לסיכום סוגיה זו מציינת כב' השופטת בפסק הדין כי סמכות להעמיד מבקר רשות לדין משמעתי "עלולה להוות סכנה ממשית למוסד הביקורת בכללותו שכן ראש העיר, הוא הגורם המבוקר, מופיע בו זמנית בשלושה כובעים - המתלונן, החוקר והתובע, וקיים חשש שיעשה שימוש בסמכויותיו אלה, כדי לנגח או, לפגוע במעמדו של מבקר העירייה העושה מלאכתו נאמנה, ודו"ח ביקורת שכתב היה לצנינים בעיני ראש העיר". לאור זאת מסיק בית המשפט את המסקנה כי על ועדת המשמעת להיות ערה לכך שקובלנה כנגד מבקר הרשות נועדה אולי "להתגבר על המשוכות הגבוהות שהציב החוק", לצורך העברת המבקר מתפקידו, מסיבות שאינן קשורות לתפקודו התקין.
מסקנתי האישית מכל האמור הינה שיש מקום לשקול עריכת רביזיה מלאה וכוללת בתפקידו של מבקר הרשות המקומית, שתנטרל אותו עד כמה מאותן השפעות פוליטיות מקומיות, וזאת על ידי הכפפתו המלאה למבקר המדינה.

אני מודע לכך שלמהלך כזה יכולים להיות גם חסרונות מסוימים, שכן היום משרד מבקר המדינה עורך בלי כל קשר גם ביקורת רנדומאלית ברשויות מקומיות שונות (באמצעות האגף המיוחד לביקורת ברשויות המקומיות), וביקורות אלה הניבו לא מעט דו"חות ביקורת חשובים, ואם מבקר הרשות יהיה כפוף באופן מלא ויהיה כביכול חלק מאותו אורגן אולי לא תהיה כל הצדקה לערוך בעתיד דו"חות ביקורת מקיפים מטעמו של משרד מבקר המדינה.

בין אם כך ובין אם אחרת פסק הדין בעניינו של אליהו מחייב עריכת רביזיה ובחינה מחודשת של המצב הקיים, ולכל הפחות לבחון עריכת שינויים בהסדר הנורמטיבי הקבוע בסעיף 171(ה) לעיל, ולמצוא דרכים כיצד ניתן לחזק את מעמד מבקרי הרשויות המקומיות באופן שימנע הישנות מקרים כגון אלה בעתיד.


עו"ד אדיר בנימיני
 ADIR A. BENYAMINI
 Attorney at Law

ביחד עם עו"ד שי שדלצקי ועו"ד דורי מרידור

----------------------
"ישנם תחומים - שירה, מוסיקה, ציור, נאום - שהבינוניות בלתי נסבלת בהם".


ז'אן דה לה-ברייר.

יום שישי, מרץ 5

סוף עידן יאמר/ עו"ד אדיר בנימיני

זה לא סוד שאני הייתי מחסידיו של דניאל יאמר מהיום שהוא הגיע למכבי נתניה; במשך שנים רבות, מסוף עידן יצחק תשובה, ייחלתי כאוהד הקבוצה שיגיע סוף כל סוף משקיע שייתן פוש לקבוצה ויצעיד אותה קדימה חזרה לימים המפוארים.

נכון שהציפיות היו גבוהות יותר, קיווינו לזכייה בתואר משמעותי, אך מכיוון שאין דבר ההולך לאיבוד בהאי עלמא, אי אפשר לשכוח שהיו גם הישגים לא מבוטלים כמו ההשתתפות במפעלים האירופאים (לראשונה בתולדות המועדון) והבאתו לארץ של אגדת כדורגל כמו לותר מתיאוס. בנוסף לכך, עושה רושם שאת פירות ההשקעה במחלקות הנוער נקטוף וודאי עוד בהמשך.

אני מודה ומתוודה שקשה היה לי להבין את אותם האוהדים שבעבר היללו ושיבחו את יאמר, שניהלו לאחרונה מאבק לעזיבתו. בסך הכול מצבו של המועדון היום הוא טוב. נכון, אין לכחד שהמצב אינו כליל השלמות, אבל מה היא בעצם האלטרנטיבה של אותם מקטרגים? האם עומדים בתור רוכשים שמוכנים להשקיע יותר ממה שהשקיע עד היום דניאל יאמר בקבוצה?

לשלול דבר כלשהו זה קל מאוד, החכמה היא להציע פתרון אחר, אלטרנטיבה כלשהי, וכרגע כמו שזה נראה אין כל פתרון בדמות משקיע חדש באופק.

ההתנהגות של חלק מהאוהדים מזכירה לי את ההתנהגות אותו חווה הקיסר הרומי, וויטליוס; כשהודיע בשלב כלשהו שבכוונתו לוותר על השלטון סירבו המוני העם בתוקף שיעשה זאת והריעו לו ממושכות שיחזור בו מכוונתו. הקיסר השתכנע וחזר לארמונו. מספר ימים לאחר מכן, כאשר היה ברור שחייליו של יורשו אספסיאנוס כבר נמצאים בשערי רומא, נגרר ויטליוס כשהוא קשור בחבל מארמונו אל הפורום במרכז העיר, בגדיו נקרעו מעליו ואותם המונים שרק לפני ימים מספר הריעו לו ממושכות, השליכו עליו מכל הבא ליד ופגעו בו בכל חלקי גופו עד שמצא את מותו. כך בדרך אומללה ביותר הסתימה כהונתו הקצרה של הקיסר התשיעי ברומא.

הדוגמא הקיצונית של הקיסר ויטליוס אותה הבאתי ממחישה עד כמה יכולה דעת הקהל להתהפך כמעט בשנייה. דניאל יאמר שזכה לאהדה ולכמעט קונסנזוס בקרב האוהדים, איבד לפתע את האהדה המלאה וחסרת הגבולות של הקהל וזאת רק מכיוון שהחליט בצעד לגיטימי מבחינתו ל"סגור את הברז", אחרי שההבטחות הרבות שקיבל מן העירייה לא התממשו. המדובר היה בצעד לגיטימי ביותר מצדו.

שאלתי היא האם זה היחס אותו ראוי היה לתת לאדם שהשקיע ממיטב הונו ומרצו ובסכומים לא מבוטלים במועדון?!

נכון, לא מעט מבין אלה שבאו במגע קרוב עם יאמר מספרים שהמדובר באדם בעל אישיות מאוד מורכבת, שלא לומר מחוספסת שאיננה נעימה תמיד. לי באופן אישי אין לכך כל משמעות, לכן נותר לי רק להצטער על החלטתו של מר יאמר להפסיק את תמיכתו במועדון ולומר לו: "תודה על כל מה שנתת", ולקוות שאולי יחזור בו מהחלטתו.עו"ד אדיר בנימיני
ADIR A. BENYAMINI
Attorney at Law


http://adirb10.wix.com/adirbenyaminilaw
---------------------
אם אתה רוצה שמשהו ייעשה כמו שצריך, אז עשה אותו בעצמך - נפוליאון הראשון בנופרטה

יום שבת, ינואר 2

Giovanni Battista Pergolesi

ג'ובאני באטיסטה פרגולזי

ההיסטוריה האנושית משופעת באומנים ויוצרים שהוציאו תחת ידם יצירת מופת אחת שבזכותה נכנסו להיכל התהילה של התחום בו עסקו; עם בתחום המוסיקה עסקינן, ולהבדיל אלפי הבדלות מהנושא בו אעסוק מיד, לא מזמן צפיתי בערוץ VH1 ברצף של קליפים של זמרים ולהקות של להיט אחד בלבד.

זהו גורלו בהיסטוריה של המלחין האיטלקי, ג'ובאני באטיסטה פרגולזי, שהוציא תחת ידיו בחייו הקצרים (הלך לעולמו בגיל 26) יצירת מאסטר-פיס אחת, שבזכותה שמור לו מקום של כבוד בקרב המלחינים בני דורו בפרט ובהיסטוריה המוסיקלית בכלל.

פרגולזי (1710-1736) שחי את מרבית חייו באיטליה הספיק לחבר מספר לא מבוטל של אופרות (רובן בסגנון קומי) ויצירות לכינור ותזמורת, הגיע לשיאו המוזיקלי דווקא ביצירה בעלת אופי דתי ה- Stabat Mater. המוסיקה נכתבה לטקסט המיוחס לנזיר איטלקי בשם, יעקב דה-טודי, והוא מתאר את הרגעים בהם עומדת מרים ליד צלבו של ישו וצופה בייסוריו, נושא שהפך לפופולארי מאוד גם לציירים רבים, ואף הגדולים שבהם (בעיקר באיטליה) ציירו יצירות בהשראתו .

יצירתו של פרגולזי נחשבת לאחת משלושת היצירות הגדולות בתולדות המוסיקה לטקס זה, ביחד עם גרסתו המוקדמת יותר של ג'ובאני פאלסטרינה (1526-1594) וזו שבאה אחריו של ג'ואקינו רוסיני (1729-1868).

יצרתו המאסטר-פיס הפרגולזית הזאת (שנכתבה בשנת מותו 1736), כבשה לו כאמור מקום של כבוד בתולדות המוסיקה, ויודגש כי אף זכתה להערכה גדולה כבר בקרב בני דורו. היצירה הפכה לאחת היצירות הנפוצות ביותר במאה ה-18 ומספרים כי אפילו המגה-מלחין, יוהאן סיבסטיאן באך (1685-1750), היה מחסידיה הגדולים.

קיימים בידי שני ביצועים של היצירה; הראשונה של חברת Virgin Classics בביצוע של Il Seminario Musicale, זוהי ורסיה בביצוע של טמפו מהיר וקצבי שבולט לאור הטמפו האיטי שבחר המנצח האיטלקי קלאודיו אבאדו שמנצח על התזמורת הסימפונית של לונדון, בהקלטה השנייה שברשותי של חברת "דוייצ'ה-גרמופון". שיא היצירה בעיניי (שכולה מדהימה ביופייה כמובן) הוא בשני קטעים שהם האהובים עלי ביותר הם רצועה מס' 4: Quae moerebat et dolebat ורצועה מס' 11: Inflammatus et accensusus.

ה"סטאבט-מאטר" של פרגולזי זו בוודאי יכולה להמחיש לנו ולתת לנו אינדיקציות על הפוטנציאל הרב שהיה גלום במלחין זה, אילו לא איתרע מזלו ללכת לעולמו בגיל צעיר כל כך לאחר שנדבק במחלת השחפת.


אדיר בנימיני
ADIR A. BENYAMINI
www.adir-b.com
http://cafe.themarker.com/view.php?u=71866
http://israblog.nana10.co.il/blogread.asp?blog=672963
http://www.articles.co.il/author/22748


----------------------
יש רק שני דברים שראוי לכוון אליהם: מוסיקה טובה ומצפון נקי - פול הינדמית