סה"כ צפיות בדף

יום ראשון, נובמבר 25

מכרזים בתחום האפור

חלק מהבקשות לפטור ממכרז בעיריית נתניה נמצאות בתחום האפור

כך טוען נציג הירוקים בנתניה, חבר מועצת העיר, אדיר בנימיני; על רשות מקומית כמו כל גוף ציבורי חלה חובה לערוך חוזה, אלא אם כן מדובר במקרים חריגים. רק לאחרונה התקבלה בהחלטת רוב בועדת המכרזים העירונית לפטור עמותה ממכרז, לצורך חתימת חוזה מטעם מנהל החינוך, לביצוע הדרכות בבתי הספר בעיר, אך חוזה כנראה לא יאושר.
ככעת עומדים על הפרק עוד 3 בקשות לפטור גופים שונים ממכרז, שבנימיני מעריך שלפחות שניים מהם נמצאים בתחום האפור.
בנימיני: "במידה וגורם כלכלי חיצוני מתחרה היה מתערב ומגיש עתירה מנהלית, אינני משוכנע כלל שהצעות הפטור האלה היו עומדות במבחן בית המשפט".

חוק חובת המכרזים הוחל על הרשויות הציבוריות בישראל על מנת לאפשר לכל גורם את האפשרות להתמודד באפן שוויוני על הזכות לכרות חוזה עם רשויות המדינה. כנודע במדינה המודרנית, רשויות השלטון הפכו "לספק עבודה" כבד משקל לאור התקציבים שעומדים לרשותה, והדבר הביא באופן טבעי לכך שכריתת חוזים עם השלטון נחשב למקור הכנסה חשוב לחברות רבות במשק.
על מנת למנוע תופעות שהיו נפוצות בעבר, כמו חלוקת הטבות למקורבים על רקע פוליטי או משפחתי, הוחלט להכיל בין היתר על הרשויות המקומיות את החובה לערוך מכרז על כל התקשרות חוזית, מלבד מקרים חריגים ויוצאים מן הכלל. הטעמים העיקריים להטלת החובה המשפטית לערוך מכרז היו שוויון ויעילות. אלה באים לידי ביטוי באלמנט התחרותי בין המציעים, שמאפשר לכל אחד מהם הזדמנות שווה לזכות במכרז מצד אחד, ומצד שני מדובר במנגנון יעיל מאוד, שכן הוא מאפשר לרשות המנהלית לקבל את הצעת המחיר הזולה ביותר.
עם זאת, החוק מאפשר במקרים מיוחדים לרשות המקומית את האפשרות לפטור גורם מסוים מהחובה לערוך מכרז; סעיף 3 לתקנות העיריות (מכרזים), התשמ"ח-1987 מונה למעשה 13 עילות לפטור, כאשר הידועה ביותר היא עילת הפטור הנוגעת לעניין הגדרת הצד שני לחוזה "כספק יחיד". דהיינו, לגורם עמו נחתם החוזה יש לו מוצר ייחודי ובלעדי אותו אין לשום גורם אחר.
לאחרונה הוגשו בעיריית נתניה כמה בקשות לפטור ממכרז מספר גורמים מתוקף החריג של "ספק יחיד"; חבר מועצת העיר, אדיר בנימיני, ממפלגת הירוקים, טוען כי לדעתו המדובר בבקשות שנמצאות "בתחום האפור", שלא יעמדו בהכרח במבחן בית המשפט לעניינים מנהליים.
רק לאחרונה אישרה ועדת המכרזים העירונית בקשת פטור שנגעה לעמותה שאמורה הייתה לכרות חוזה עם העירייה לשליחת מדריכים לבתי הספר בעיר. אך לאור הבעייתיות שיש בהכרזה על עמותה שכזאת כ"ספק יחיד", נראה כרגע שהחוזה לא יקבל את ברכת הלשכה המשפטית.
כעת עומדים על הפרק עוד שתי בקשות למתן פטור ממכרז שלא ברור עד כמה הם יכולים לדור בכפיפה אחת עם הוראות החוק; במקרה הראשון מדובר בבקשה לפטור ממכרז חברה קבלנית שלקחה על עצמה מטלה במסגרת "מחויבות ציבורית", וכעת מבקשת העירייה לכרות עם חברה זו חוזה נוסף ונפרד להשלמת אותו פרויקט במטרה "לנצל את היתרונות של קבלן מבצע אחד באתר בניה".
במקרה השני מדובר בבקשה של אגף רישוי עסקים אשר חשקה נפשו בדגם מאוד ספציפי של "סככות המתנה לאוטובוסים", ועל אף ולמרות שבישראל פועלים מספר חברות שמספקות שרות מעין זה, בחר האגף בדגם מסוים ובגין כך מבקש לקבל פטור.
בית המשפט כבר קבע בעבר בשורה שלמה של הלכות כי "יש לפרש את הוראות הפטור על דרך הצמצום, שכן תקנה זו מהווה תקנה שהיא חריג לכלל, שמחייב עריכת מכרז לכל אספקת שרות". לטענת בנימיני, מגישי ההצעות לא עומדים במבחן זה ו"נקטו בדרך של פרשנות נדיבה מאוד של החוק". על כן, להערכתו במידה וגורם כלכלי מתחרה יעמיד את הנושא לבירור בבית המשפט לעניינים מנהליים, הרי שיש לו סיכוי גבוהה מאוד לזכות בעתירה: "הבקשות האלה נמצאות באופן מובהק בתחום האפור".
Councillor ADIR BENYAMINI Municipality of Netanya
www.adir-b.com