סה"כ צפיות בדף

יום שלישי, פברואר 1

הצעת החוק המטילה סנקציות על מי שלא מצביעעל פי ההצעה של ח"כ חמי דורון  אזרח אשר מדיר רגלו מהקלפי ביום בחירות שהוכרז כשבתון, תישלל ממנו המשכורת של אותו היום על ידי המעביד. בנימיני: "מדובר ברעיון מצוין, אחוזי ההצבעה בבחירות האחרונות בנתניה התדרדרו לשפל חסר תקדים, ויצרו עיוותים גדולים ביחסי הכוחות בתוך מועצת העיר".

ח"כ חמי דורון הגיש לפני מספר ימים את
הצעת החוק הבחירות לכנסת (תיקון - שלילת זכות לשכר ביום הבחירות ממי שאינו מצביע), התשס"ה-2005. מטרת ההצעה היא לשלול משכורת של יום עבודה אחד מכל אלה שאינם מנצלים את יום השבתון המוקנה להם על פי חוק על מנת להגיע ביום הבוחר לקלפי ולהצביע. בנימוקיו להצעת החוק כותב ח"כ דורון כי "מכיוון שיום השבתון ניתן על חשבון המעביד, מוצע כי מי שאינו מצביע בבחירות, לא ייהנה משכר עבור אותו יום. בדרך זו תתומרץ חלק גדול מהאוכלוסייה לנצל את יום השבתון למטרתו הנכונה ולהצביע בבחירות".

מטרתו של ח"כ חמי דורון הינה לשים קץ לתופעת המנגלים והרחצה בחוף הים ביום הבחירות באמצעות שלילת השכר של יום עבודה אחד מכל אלה שמשיקולים של נוחות/עצלות/עיקרון/אדישות לא טורחים להגיע לקלפי ולממש את זכותם הדמוקרטית.

אחוזי ההצבעה במערכות הבחירות האחרונות הולכות וקטנות, כאשר שיא השפל התרחש במערכת הבחירות המוניציפאלית האחרונה, עת התדרדרו אחוזי ההצבעה לשפל של סביבות ה-30% בממוצע.

האדישות של מרבית האוכלוסייה  שלא טרחה לבוא ולהצביע, הביא לבחירתה של מועצת עיר בעלת הרכב לא מאוזן, עם יתרון גדול לנציגי הציבור הדתי. יתכן והדבר גם נבע מכך שבמערכת הבחירות המוניציפאלית האחרונה לא הונהג יום שבתון. בנימיני סבור שלאור המציאות שנוצרה חייבים להנהיג יום שבתון גם במערכת הבחירות המוניציפאלית ולהטיל סנקציה על מי שלא מצביע.

ח"מ אדיר בנימיני: "חברה דמוקרטית חייבת להילחם באדישות הסוררת בקרב חלקים ממנה שלא טורחים מכל מיני סיבות לבוא ולהצביע, ופשוט להטיל סנקציות על מי שמסרב לעשות זאת".

בנימיני מוסיף כי "באתונה הדמוקרטית נהגו לכנות אזרח אשר סירב להשתתף בכנסים של אסיפת העם בכינוי הגנאי "הדיוט". פירושו ביוונית עתיקה "איש פרטי" שענייני הציבור אינם מעסקים אותו, אלא רק עסקיו הפרטיים. החברה האתונאית ראתה בשלילה גדולה מאוד את כל אלה מקרביה שלא רצו להיות שותפים בקבלת ההחלטות".

אין תגובות: