סה"כ צפיות בדף

יום שלישי, דצמבר 27

בנימיני דורש להתחיל בהליך משפטי נגד ח"מ קובי לוי

במכתב חריף למהנדס העיר, אדר' פול ויטל, דרש ח"מ אדיר בנימיני לנקוט ביד קשה כנגד עבירות הבניה לכאורה להם אחראי ח"מ קובי לוי.
להלן נוסח מכתבו של בנימיני לויטל:
לכבוד:

אדר' פול ויטל
מהנדס עיריית נתניה


א.נ.,

הנדון: נקיטת הליכים משפטיים מיידיים והוצאת צו הריסה בגין עבירות הבניה שנעשו לכאורה במרכז הרוחני ברח' אנילביץ בשכ' "רמת אפרים".

1. ביום ה-16 לדצמבר 2005 פרסם העיתון המקומי "חדשות נתניה" מרשת "שוקן" (עמ' 30) כי חבר המועצה, קובי לוי, נושא באחריות לביצוע עבירות בניה לכאורה, בנכס עירוני המשמש כמרכז רוחני הממוקם בשכונת "רמת אפרים" בעיר.
2. מי כמוך יודע את הרגישות הגדולה אותה מגלה הח"מ לכל נושא אכיפת חוקי התכנון והבניה בעירנו; לא אחת טען הח"מ במהלך דיונים שהתקיימו במועצת העיר, שהמציאות הנוכחית מעבירה מסר רע מאוד לציבור הרחב. המדובר כמובן בהשתרשות הנורמה הקלוקלת, המביאה להקדמת הבניה בפועל (וקביעת עובדות בשטח...) על פני השגת כל האישורים הנדרשים קודם לכן.
3. המקרה שבנדון אינו מקרה רגיל; בשל מעורבות של נבחר ציבור (המודה במסגרת הכתבה כי בוצעה עבירת בניה לכאורה!) והכתם המוסרי שדבק בה, יש לפעול כנגדו לאלתר וברותחין.
4. לעיתים נדמה כי במדינת ישראל השתרשו נורמות קלוקלות והסכמה שבשתיקה לעבירות על החוק המבוצעות על ידי נבחרי ציבור; המקרה שלפנינו הוא אחד המקרים שלא ניתן להשלים עימהן במשטר מתוקן! מלבד הכתם המוסרי שדבק בנבחר הציבור המעורב, הועבר כאן גם מסר שלילי וחמור ביותר לציבור: בחזקת "אם בארזים נפלה שלהבת, מה יגידו אזובי הקיר?". כיצד ניתן יהיה לבוא בעתיד בטענות לאזרח מן השורה שביצע עבירות בנייה, כאשר גם נבחרי ציבור עושים זאת?
5. להזכירך, המדובר בנבחר ציבור החבר בוועדה המקומית לתכנון ולבניה ואמור, לכאורה לפחות, לשמש דוגמא לנורמות התנהגות שונות!
6. בעיר מתוקנת באמת לא היו קברניטי העירייה והציבור משלימים עם תופעה חמורה ומגונה שכזאת, שבמסגרתה מכהן ופועל נבחר ציבור שמערער בפרהסיה על שלטון החוק!
7. מעבר להיבט הפלילי - קיים במקרה הזה אלמנט מוסרי מובהק שבמידה ויבשיל להגשת כתב אישום והרשאה, סביר מאוד להניח (בשל העובדה שמדובר בנבחר ציבור), כי קיים סיכוי גבוה לכך שיקבע ע"י ביהמ"ש שהמדובר בעבירה שיש עימה קלון, על כל המשתמע מכך.
8. אתכבד להביא בפניך את דרישתי לפעול לאלתר ובתקיפות רבה למיגור עבירת הבניה שבנדון. כמו כן, עליך לפעול באמצעות הלשכה המשפטית, להגשת כתב אישום מיידי כנגד האחראי לבניה ללא היתר!
9. למען ההגינות, אציין בפניך כי במידה ואתרשם כי עיריית נתניה אינה פועלת בתקיפות הנדרשת בענייו זה - בכוונתי לפנות לכל הגורמים הרלוונטיים במטרה להביא למיצוי מלא של ההליכים המשפטיים המתחייבים מהאמור לעיל.
בכבוד רב,
אדיר בנימיני
חבר מועצת עיריית נתניה

העתק:

- ח"כ רוחמה אברהם – סגנית שר הפנים.
- עו"ד מני מזוז – היועץ המשפטי לממשלה.
- ד"ר שוקי אמרני – יו"ר הועדה המחוזית לתכנון ולבניה (מחוז מרכז).
- גב' מרים פיירברג-איכר – ראש עיריית נתניה.
- הרב שמעון שר – יו"ר ועדת המשנה לתכנון ולבניה.
- עו"ד נילי ארז – יועצת משפטית לעיריית נתניה.

אין תגובות: