סה"כ צפיות בדף

יום שני, ינואר 7

דו"ח סיכום פעילות מוניציפאלית 2007

סיכום פעילות שנת 2007
קידום יוצרים חדשים בראשית דרכם
הקמת ועדה לקידום יוצרים בראשית דרכם; זהו נושא שעומד בראש סדר היום שלי משנת 2004 בה התחלתי בקידומו. בכל שנה, באופן עקבי חזרתי על דרשתי והגשתי הסתייגות לתקציב העירוני, ולראשונה בתקציב 2007 נענתה ראש העירייה, מרים פיירברג-איכר, לבקשתי והקציבה סכום של 60,000 ₪ לטובת הקרן. הטיפול בנושא החל למעשה מפניה של תושבת העיר, סופרת בתחילת דרכה, שרצתה להוציא ספרה לאור, אך בהוצאות הספרים דרשו ממנה סכום גבוהה מאוד לצורך "השתתפות עצמית".
התושבת פנתה אלי, לאחר שנימסר לה שבערים אחרות פועלות ועדות שנותנות תמיכה ראשונית לאומנים בתחילת הדרך. מטרת הקרן שהקמנו בחופזה השנה (ואילולא העזרה האדירה של אנשי היכל התרבות והלשכה המשפטית שעשו ימים ולילות למען הקמתה זה לא היה קורה!), הינה לסייע לאומנים צעירים, בני נתניה, בתחילת דרכם האומנותית לפרוץ לתודעה. השנה נעניק מלגות בתחום הפרוזה/שירה, קולנוע ואומנות הבמה; בימים אלה ממש שוקדים אנשי המקצוע שהתנדבו לצורך העניין על מיון והערכת המועמדויות.
התנהלות ועדת המכרזים העירונית
ועדת המכרזים העירונית עמדה השנה על הכוונת שלי לאחר שהתרשמתי שמספר בקשות לפטור ממכרז נמצאות "בתחום האפור", שלא עמדו בהכרח במבחן בית המשפט לעניינים מנהליים. חוק חובת המכרזים הוחל על הרשויות הציבוריות בישראל על מנת לאפשר לכל גורם את האפשרות להתמודד באפן שוויוני על הזכות לכרות חוזה עם רשויות המדינה. כנודע במדינה המודרנית, רשויות השלטון הפכו "לספק עבודה" כבד משקל לאור התקציבים שעומדים לרשותה, והדבר הביא באופן טבעי לכך שכריתת חוזים עם השלטון נחשב למקור הכנסה חשוב לחברות רבות במשק.
על מנת למנוע תופעות שהיו נפוצות בעבר, כמו חלוקת הטבות למקורבים על רקע פוליטי או משפחתי, הוחלט להכיל בין היתר על הרשויות המקומיות את החובה לערוך מכרז על כל התקשרות חוזית, מלבד מקרים חריגים ויוצאים מן הכלל. הטעמים העיקריים להטלת החובה המשפטית לערוך מכרז היו שוויון ויעילות. אלה באים לידי ביטוי באלמנט התחרותי בין המציעים, שמאפשר לכל אחד מהם הזדמנות שווה לזכות במכרז מצד אחד, ומצד שני מדובר במנגנון יעיל מאוד, שכן הוא מאפשר לרשות המנהלית לקבל את הצעת המחיר הזולה ביותר.
לשמחתי, נראה כי הצלחתי לטרפד שתי בקשות מן הסוג הזה, בהן בקשת הפטור לא הייתה מוצדקת ולא ענתה על הקריטריונים שנקבעו בסעיף 3 לתקנות העיריות (מכרזים), התשמ"ח-1987.
הורדת מפלס זיהום האוויר ברחבי העיר
מועצת העיר בנתניה אישרה פה אחד את הצעתי שבמסגרתה הועלו מספר צעדים אופרטיביים אותם צריכה לנקוט עיריית נתניה, על מנת לפעול להפחתת זיהום האוויר ברחבי המרחב המוניציפאלי של העיר.
זיהום האוויר בישראל מהווה כידוע את אחד המפגעים הסביבתיים החמורים ביותר המשפיעים על בריאות הציבור בארץ ועל איכות חייו וסביבתו; זיהום אוויר הינו גורם ישיר לעודף תחלואה ואף לתמותה באזורים רבים בארץ. זיהום האוויר נגרם ממקורות רבים ומגוונים, כגון כלי רכב, מפעלי תעשייה, תחנות כוח ליצור חשמל. ישראל נמצאת בתחתית רשימת המדינות בעולם המערבי אשר נאבקות באופן אפקטיבי בזיהום האוויר.
אין זה סוד שבעיריית נתניה אין עשייה מספקת בתחום הגנת הסביבה; יש לא מעט פעולות אותן ניתן לעשות והעירייה חייבת להפנות את משאביה האדירים ולתרום את חלקה למען קידום נושאים סביבתיים. בראש בראשונה עליה לנטוש את פוזת שלושת הקופים שלא רואים, לא שומעים ולא מדברים, כאילו שהעניין לא נוגע כלל להם. הצעתי כללה מספר רב של צעדים אופרטיביים אותם ניתן לנקוט והם הועברו לבחינת הועדה העירונית לאיכות הסביבה שתפקידה לגבש מסקנות בעניין.
סיוע לבעלי מגבלות

על קצה המזלג
השנה שמתי דגש גדול על סיוע לציבור הנכים; נפגשתי לפגישה ארוכה עם הנציגים היקרים והמסורים של ארגון הנכים המרחבי בנתניה, במטרה לנסות לסייע להם בהעלאת סכום התמיכות להם הארגון זוכה, ומטרה זו הושגה באופן חלקי, לאחר שסכום התמיכה גדל פי 3, אך אין זה עדיין מספק את צרכי הארגון.
כמו כן, הסתייגות שהגשתי, הבטיחה כי כספי השיפוץ לבתי כנסת יועברו בתנאי שהמשאבים יועברו בראש ובראשונה לצורך הסדרת דרכי נגישות לנכים.
שבירת מונופול המודעות
סעיף 149 (תיקון 26) לחוק תכנון והבניה מחייב כל תושב שמעוניין ליזום שיוני תכנוני במבנה שבבעלותו, פרסום בשלושה עיתונים 2 עיתונים ארציים ועיתון מקומי אחד. מפניה של תושב שהגיעה אלי עלה כי תושבים מחויבים לרכוש "שרותי הפרסום" על פי חוק מחברה אחת בלבד אשר זכתה במכרז. לטענת המתלונן, התעריפים שגבתה החברה היו גבוהים משמעותית מתעריפי הפרסום אותם יכול היה להשיג בעצמו.
לטענת העירייה, הואיל והאחריות לביצוע פעולה תקינה של הליך הפרסום רובצת על כתפיה של הועדה המקומית, הרי שהמשימה הוטלה על זכיין שיעשה זאת מטעמה ובפיקוח שלה. התחלתי לפעול במרץ לביטול הנוהל, תוך תקיפת חוקיותו ובסיס סמכות הועדה המקומית לדרוש ממגישי התוכיות לפרסם באמצעות חברה אחת ספציפית ובעיתונים ספציפיים. מעבר לשאלת מקור הסמכות, נוצרה כאן גם פגיעה, לכאורה, בחופש העיסוק אשר "לשם כך זקוקה העירייה הסמכה בחקיקה ראשית. חוששני שהסמכה כזאת אינה קיימת, משמע, הדרישה בטלה מעיקרה ומהווה חריגה מסמכות", ציינתי במכתב תקיף אותו העבירתי לרשויות הנוגעות בדבר.
בסופו של יום הלחץ נשא פרי ונתן את אותותיו; בתום החוזה עם הזכיין קיבלה את הדרישה וביטלה את המונופול. המכרז חדש אותו פרסמה העירייה הוחלט שיבחרו 3 זכיינים אשר יתחרו ביניהם, על מתן השרות לתושב. בכך נשבר המונופול של זכיין אחד בלבד.
אין לי ספק שבמידה והועדה המקומית לא הייתה משנה את מדיניותה, הרי שלא מן הנמנע שהייתי מעמיד את הנושא להכרעת בית המשפט לעניינים מנהליים. המקרה הזה מוכיח כי על ידי עמידה איתנה ודבקות במטרה של חבר אופוזיציה ברשות מקומית, ניתן לבטל עוולות שפוגעות בתושבי העיר.
מגרשי אימונים כדורגל
בתחילת השנה (ינואר 2006) העליתי שוב במועצת העיר את הדרישה כי עיריית נתניה מחויבת כחלק מהשרות המוניציפאלי למען תושבי העיר, להקים מגרשי אימון לקבוצות הכדורגל הפועלות בעיר, כפי שנהוג בכל עיר מתקדמת בעולם. עד אותה העת, דגלה צמרת העירייה בגישה שהכסף למימון המגרשים צריך לבוא מתקציב מכבי נתניה. בדברי במועצת העיר שללתי באופן תקיף עמדה זו והוספתי כי "במשך שנים חלמנו שיגיע איש אדם רציני כמו דניאל יאמר, שיש ביכולותיו להצעיד את המועדון הזה חזרה לימים הגדולים. במקום לברך ולעודד אותו קמו להם גורמים ששמו לעצמם כמטרה לתקוע מקלות בגלגלים ממניעים פסולים. עיריית נתניה צריכה לשאת בהוצאות בניית מגרשי האימונים". ואכן, במהלך השנה אושר תקציב של 4 מיליון שקלים לצורך הקמת שני מגרשי אימונים בצפון העיר.

דגשים לשנה הקרובה
נושאים חשובים נוספים שעלי לציין הם המאבק בתופעת עבריינות הבניה; דו"חות הביקורת של מבקר העירוני מצביעים על כך ליקויים חמורים שיש לתת את הדעת עליהם. לאחרונה אף התקבל אישוש לכך בידיעות שפורסמו בעיתונות המקומית. מעבר לכך, חשוב לי לציין את הדברים שנשאתי באקדמיה ללשון עברית, בנושא שמות רחובות שמאוד יקר ללבי, לאור השתלטות מגמת השמות השטחיים חסרי התוכן הערכי שפשט עלינו לאחרונה. בשנה הקרובה בכוונתי לשים דגש חזק בהשגת תקציבים לצורך שיקום נחל פולג; בביקורי במקום עם יו"ר מפלגת הירוקים, מר פאר ויסנר, הזדעזענו ממראה מצבו הקשה של הנחל. בכוונתנו לשים את יהבינו למען שיקומו והחזרת עטרתו כפי שהייתה מימים ימימה.


Councillor ADIR BENYAMINI Municipality of Netanya
www.adir-b.com

אין תגובות: