סה"כ צפיות בדף

יום שלישי, מאי 2

בנימיני לפיירברג: התראה אחרונה לפני פניה למשטרה


חבר מועצת העיר נתניה, אדיר בנימיני, שלח לראש עיריית נתניה, מרים פיירברג, מכתב "התראה אחרונה" בנוגע לשימוש שנעשה במבנים ששימשו כגני ילדים ברח' אנילביץ ועליהם פלש "גורם זר".

בעקבות ישיבת המועצה האחרונה הסתבר לבנימיני כי הספקת החשמל והמים במקום הינה על חשבון העירייה (כלומר על חשבון הציבור) דורש בנימיני מפיירברג להורות על ניתוק החשמל והספקת המים למקום תוך 14 ימים בטרם יפנה בתלונה למשטרה על שימוש זר שנעשה משאבי הציבור, על ידי גורמים שהשתלטו על נכס ציבורי.


להלן מצ"ב נוסח המכתב לפיירברג:
לכבוד:

מרים פיירברג-איכר
ראש עיריית נתניה


גברתי ראש העירייה,


הנדון: ניתוק הספקת החשמל והמים במרכז ברח' אנילביץ

במהלך הדיון שהתפתח בסוגיה הנדונה בישיבת מועצת העיר האחרונה מיום ה-2 לאפריל 2006, הסתבר לדידי כי "הגורם הזר" שהשתלט על השטח העירוני שבנדון ועושה בו כבתוך שלו, נהנה גם למיטב הבנתי מהספקת חשמל ומים על חשבון משלם המיסים העירוני.

מציאות זו היא בעיניי בלתי נסבלת וזאת בלשון המעטה; בשאילתה אותה הגשתי ונדונה בישיבת המועצה הנ"ל, ביקשתי בין היתר לברר "האם אנו חיים בעיר בה כל המתגבר ייטול"? אם בעירנו יכול "גורם חיצוני" להשתלט על שטח עירוני, לעשות בו כבתוך שלו (כולל בניה ללא היתר), ותושבי העיר עוד צריכים "לממן את התענוג הזה" באופן עקיף – אזי התשובה לכך הינה לדאבוני הרב חיובית!

לאור האמור לעיל, אתכבד להביא בפניך את הדרישה כי תורי לגורמים הרלוונטיים לנתק את הספקת החשמל והזרמת המים למקום לאלתר.

למען ההגינות אבקש להביא לידיעתך כי במידה והפעולות המתבקשות לא יבוצעו בתוך 14 ימים, בכוונתי לפנות לכל הגורמים הרלוונטיים ולרשויות החוק בתלונה חריפה על אופן התנהלותה ואופן טיפולה של עיריית נתניה בסוגיה הנדונה.

אסיים בקריאה חד משמעית ומתבקשת, ללא כעס, בקרירות אך באיתנות – שמי קץ להפקר!בברכה,

אדיר בנימיני
חבר מועצת העיר נתניה

העתקים:
מר אהוד אולמרט – רה"מ ושר הפנים.
מר צבי רק – מנכ"ל עיריית נתניה.
עו"ד שוש יוסקוביץ – יו"ר דירקטוריון "מי נתניה".


Councillor ADIR BENYAMINI Municipality of Netanya
www.adir-b.com

אין תגובות: